logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

POWIAT BRZESKI
   Dane o powiecie
   Herb i Flaga Powiatu
   Organa Władzy
      Rada Powiatu Brzeskiego
         KADENCJA 2002-2006
            Komisje Rady Powiatu Brzeskiego Kadencja 2002-2006
            Skład Rady Powiatu Brzeskiego Kadencja 2002-2006
            PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2002-2006
            Sesje Rady Powiatu Brzeskiego rok 2003/2004
               Uchwała nr X/85/2003 SESJA 18.09.2003
               Uchwała nr X/86/2003
               Uchwała nr X/87/2003
               Uchwała nr X/88/2003
               Uchwała nr X/89/2003
               Uchwała nr X/90/2003
               Uchwała nr X/91/2003
               Uchwała nr XI/92/2003 SESJA 23.10.2003
               Uchwała nr XI/93/2003
               Uchwała nr XI/94/2003
               Uchwała nr XI/95/2003
               Uchwała nr XI/96/2003
               Uchwała nr XI/97/2003
               Uchwała nr XI/98/2003
               Uchwała nr XI/99/2003
               Uchwała nr XI/100/2003
               Uchwała nr XI/101/2003
               Uchwała nr XII/102/2003 SESJA 27.11.2003
               Uchwała nr XII/103/2003
               Uchwała nr XII/104/2003
               Uchwała nr XII/105/2003
               Uchwała nr XII/106/2003
               Uchwała nr XII/107/2003
               Uchwała nr XII/108/2003
               Uchwała nr XII/109/2003
               Uchwała nr XII/110/2003
               Uchwała nr XIII/112/2003 SESJA 18.12.2003
               Uchwała nr XIII/113/2003
               Uchwała nr XIII/114/2003
               Uchwała nr XIII/115/2003
               Uchwała nr XIII/116/2003
               Uchwała nr XIII/117/2003
               Uchwała nr XIII/118/2003
               Uchwała nr XIV/119/2003 SESJA 29.12.2003
               Uchwała nr XIV/120/2003 BUDŻET
               Uchwała nr XIV/121/2003
               Uchwała nr XV/122/2004 SESJA 29.01.2004
               Uchwała nr XV/123/2004
               Uchwała nr XV/124/2004
               Uchwała nr XV/125/2004
               Uchwała nr XVI/126/2004 SESJA 26.02.2004
               Uchwała nr XVI/127/2004
               Uchwała nr XVI/128/2004
               Uchwała nr XVI/129/2004
               Uchwała nr XVI/130/2004
               Uchwała nr XVII/131/2004 SESJA 25.03.2004
               Uchwała nr XVII/132/2004
               Uchwała nr XVII/133/2004
               Uchwała nr XVII/134/2004
               Uchwała nr XVII/135/2004
               Uchwała nr XVII/136/2004
               Uchwała nr XVII/137/2004
               Uchwała nr XVII/138/2004
               Uchwała nr XVII/139/2004
               Uchwała nr XVII/140/2004
               Uchwała nr XVII/141/2004
               Uchwała nr XVII/142/2004
               Uchwała nr XVII/143/2004
               Uchwała nr XVII/144/2004
               Uchwała nr XVII/145/2004
               Uchwała nr XVII/146/2004
               Uchwała nr XVII/147/2004
               Uchwała nr XVII/148/2004
               Uchwała nr XVII/149/2004
               Uchwała nr XVII/150/2004
               Uchwała nr XVII/151/2004
               Uchwała nr XVII/152/2004
               Uchwała nr XVII/153/2004
               Uchwała nr XVII/154/2004
               Uchwała nr XVII/155/2004
               Uchwała nr XVII/156/2004
               Uchwała nr XVII/157/2004
               Uchwała nr XVII/158/2004
               Uchwała nr XVII/159/2004
               Uchwała nr XVII/160/2004
               Uchwała nr XVII/161/2004
               Uchwała nr XVII/162/2004
               Uchwała nr XVII/163/2004
               Uchwała nr XVII/164/2004
               Uchwała nr XVIII/165/2004 SESJA 29.04.2004
               Uchwała nr XVIII/166/2004
               Uchwała nr XVIII/167/2004
               Uchwała nr XVIII/168/2004
               Uchwała nr XVIII/169/2004
               Uchwała nr XVIII/170/2004
               Uchwała nr XVIII/171/2004
               Uchwała nr XVIII/172/2004
               Uchwała nr XIX/173/2004 SESJA 18.05.2004
               Uchwała nr XIX/174/2004
               Uchwała nr XX/175/2004 SESJA 28.05.2004
               Uchwała nr XX/177/2004
               Uchwała nr XX/178/2004
               Uchwała nr XX/179/2004
               Uchwała nr XX/180/2004
               Uchwała nr XX/181/2004
               Uchwała nr XX/182/2004
               Uchwała nr XX/183/2004
               Uchwała nr XXI/184/2004 SESJA 24.06.2004
               Uchwała nr XXI/185/2004
               Uchwała nr XXI/186/2004
               Uchwała nr XXI/187/2004
               Uchwała nr XXI/188/2004
               Uchwała nr XXI/189/2004
               Uchwała nr XXI/190/2004
               Uchwała nr XXI/191/2004
               Uchwała nr XXI/192/2004
               Uchwała nr XXI/193/2004
               Uchwała nr XXI/194/2004
               Uchwała nr XXII/195/2004 SESJA 23.07.2004
               Uchwała nr XXII/196/2004
               Uchwała nr XXII/197/2004
               Uchwała nr XXII/198/2004
               Uchwała nr XXII/199/2004
               Uchwała nr XXII/200/2004
               Uchwała nr XXII/201/2004
               Uchwała XXII/202/2004
               Uchwała nr XXIII/203/2004 SESJA 30.09.2004
               Uchwała XXIII/204/2004
               Uchwała nr XXIII/205/2004
               Uchwała nr XXIII/206/2004
               Uchwała nr XXIII/207/2004
               Uchwała nr XXIII/208/2004
               Uchwała nr XXIII/209/2004
               Uchwała nr XXIII/210/2004
               Uchwała nr XXIII/211/2004
               Uchwała nr XXIII/212/2004
               Uchwała nr XXIII/213/2004
               Uchwała nr XXIII/214/2004
               Uchwała nr XXIII/215/2004
               Uchwała nr XXIII/216/2004
               Uchwała nr XXIV/218/2004 SESJA 28.10.2004
               Uchwała nr XXIV/219/2004
               Uchwała nr XXIV/220/2004
               Uchwała nr XXIV/221/2004
               Uchwała nr XXIV/222/2004
               Uchwała nr XXIV/223/2004
               Uchwała nr XXIV/224/2004
               Uchwała nr XXIV/225/2004
               Uchwała nr XXIV/226/2004
               Uchwała nr XXIV/227/2004
               Uchwała nr XXV/228/2004-SESJA 2.12.2004
               Uchwała nr XXV/229/2004
               Uchwała nr XXV/230/2004
               Uchwała nr XXV/231/2004
               Uchwała nr XXV/232/2004
               Uchwała nr XXV/233/2004
               Uchwała nr XXV/234/2004
               Uchwała nr XXV/235/2004
               Uchwała nr XXVI/237/2004 SESJA 27.12.2004
               Uchwała nr XXVI/238/2004
               Uchwała nr XXVI/239/2004
               Uchwała nr XXVI/240/2004
               Uchwała nr XXVI/241/2004
               Uchwała nr XXVI/242/2004
               Uchwała nr XXVI/243/2004
               Uchwała nr XXVI/244/2004
               Uchwała nr XXVI/245/2004
               Uchwała nr XXVI/246/2004
               Uchwała nr XXVI/247/2004
               Uchwała nr XXVI/248/2004
            Sesje Rady Powiatu Brzeskiego 2005 Rok
               Uchwała nr XXVIII/258/2005
            SESJE RADY POWIATU BRZESKIEGO 2006
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 6.01.2006
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.01.2006
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.02.2006
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 9.03.2006
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.03.2006
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.04.2006
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 1.06.2006
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.06.2006
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 14.07.2006
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 21.09.2006
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.10.2006
         KADENCJA 2006-2010
            Skład Rady Powiatu Brzeskiego Kadencja 2006-2010
            Komisje Rady Powiatu Brzeskiego Kadencja 2006-2010
            Sesje Rady Powiatu Brzeskiego Kadencja 2006-2010
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 23.11.2006
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 7.12.2006
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 21.12.2006
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.01.2007
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 22.02.2007
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.03.2007
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.04.2007
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.05.2007
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 4.06.2007
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.06.2007
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.08.2007
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.09.2007
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.10.2007
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.11.2007
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 20.12.2007r.
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 31.01.2008
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.02.2008
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.03.2008
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.04.2008
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 6.06.2008
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.06.2008
               Sesja rady Powiatu Brzeskiego 18.07.2008
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 21.08.2008
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.09.2008
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 16.10.2008
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.10.2008
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 3.12.2008
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.12.2008
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.01.2009
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.02.2009
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.03.2009
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.04.2009
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 4.06.2009
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26/06.2009
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.07.2009
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.09.2009
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego z 29.10.2009r.
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.11.2009
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.12.2009
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.01.2010
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.02.2010
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.03.2010
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.04.2010
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.05.2010
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.06.2010
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 22.07.2010
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 1.10.2010
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 15.10.2010
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.10.2010
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 10.11.2010
            PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2006-2010
            Ramowy Plan Pracy Rady Powiatu Brzeskiego na 2010 r.
         KADENCJA 2010-2014
            Skład Rady Powiatu Brzeskiego Kadencja 2010 - 2014
            Sesje Rady Powiatu Brzeskiego - Kadencja 2010 - 2014
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.11.2010
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 16.12.2010
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.12.2010
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.01.2011
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.02.2011
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 31.03.2011
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.04.2011
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.05.2011
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 9.06.2011
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.06.2011
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 14.07.2011
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.09.2011
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.10.2011
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.11.2011
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 22.12.2011
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.01.2012
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 23.02.2012
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.03.2012
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.04.2012
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 31.05.2012
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.06.2012
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 6.09.2012
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 6.09.2012
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.09.2012
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 12.10.2012
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.10.2012
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.11.2012
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 20.12.2012
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.01.2013
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.02.2013
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 21.03.2013
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.04.2013
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 23.05.2013
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.06.2013
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.09.2013
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.10.2013
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.11.2013
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 19.12.2013
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.01.2014
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.03.2014
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 4.04.2014
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.05.2014
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.06.2014
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.09.2014
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23.10.2014
            Dyżury Radnych Rady Powiatu Brzeskiego
            PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2010-2014
            Składy Komisji 2013
            Interpelacje i zapytania Radnych
               Interpelacje z sesji - 28.02.2013
                  Interpelacja radnego J. Matlocha
                  Interpelacja radnego J. Rzepkowskiego
                  Interpelacja P. Ciszewskiego
                  Interpelacja J. Szuchty
                  Interpelacja K. Puszczewicza
               Interpelacje z sesji - 21.03.2013
                  Interpelacja radnego K. Puszczewicza
               Zapytanie - 26.04.2013
               Zapytanie - 6.05.2013
               Interpelacje z sesji - 27.06.2013 r.
               Zapytania z 12.07.2013 r.
            Ramowy Plan Pracy Rady Powiatu Brzeskiego na 2014 r.
         KADENCJA 2014-2018
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 25.11.2014 w spr. zwołania I Sesji Rady Powiatu Brzeskiego
            Skład Rady Powiatu Brzeskiego - Kadencja 2014-2018
            Sesje Rady Powiatu Brzeskiego - Kadencja 2014 - 2018
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 1.12.2014
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 18.12.2014
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 15.01.2015
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.02.2015
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.03.2015
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.04.2015r.
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.05.2015r.
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.06.2015
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 17.09.2015
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.09.2015
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.10.2015
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.11.2015
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 17.12.2015
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.12.2015
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.01.2016
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 17.03.2016
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.04.2016
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 31.05.2016
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.06.2016
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 18.08.2016
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 13.09.2016
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.09.2016
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.10.2016r.
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.11.2016
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 15.12.2016
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.01.2017
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 16.03.2017
                  Uchwała nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.03.2017
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.04.2017
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.05.2017
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.06.2017
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 31.07.2017r.
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.09.2017r.
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.10.2017
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.11.2017, 21.12.2017
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.01.2018
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 15.03.2018
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.04.2018
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.05.2018
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.06.2018
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 17.08.2018
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.09.2018
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.10.2018r.
            PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018
            Skład Rady Powiatu Brzeskiego - Kadencja 2014-2018 od 18.12.2014
            Składy Komisji - kadencja 2014 - 2018
            Plan pracy Rady Powiatu Brzeskiego 2015
            Plan Pracy Rady Powiatu Brzeskiego 2016
            Plan Pracy Rady Powiatu Brzeskiego 2017
            NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO
            Plan Pracy Rady Powiatu Brzeskiego 2018
            Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
         KADENCJA 2018-2023
            zwołanie pierwszej sesji przez właściwego komisarza wyborczego
            skład Rady Powiatu Brzeskiego kadencja 2018-2023
            Sesje Rady Powiatu Brzeskiego-Kadencja 2018-2023
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 22.11.2018
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego cz.II-27.11.2018
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.12.2018
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.01.2019
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.02.2019
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.03.2019
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.05.2019
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.06.2019
               Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.09.2019
            Składy osobowe Komisji powołanych przy Radzie Powiatu Brzeskiego 2018- 2023
            Protokoły z Sesji Rady Powiatu Brzeskiego-Kadencja 2018-2023
            Plan Pracy Rady Powiatu Brzeskiego 2019
            Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
      Zarząd Powiatu Brzeskiego
         KADENCJA 2002-2006
            Członkowie Zarządu Powiatu Kadencja 2002-2006
            Uchwały Zarządu Powiatu
               UCHWAŁA NR 398/05
         KADENCJA 2006-2010
            Członkowie Zarządu Powiatu Kadencja 2006-2010
         KADENCJA 2010-2014
            Członkowie Zarządu Powiatu Kadencja 2010-2014
            Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2013
            Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014
         KADENCJA 2014-2018
            Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014
            Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015
            Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016
            Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2017
            Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego-2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 5.01.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 16.01.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 23.01.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 30.01.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 6.02.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 13.02.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 20.02.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 6.03.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 20.03.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 27.03.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 10.04.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 17.04.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 19.04.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 08.05.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 15.05.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 29.05.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego-12.06.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 19.06.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 28.06.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 10.07.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 20.07.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 31.07.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 07.08.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 17.08.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 30.08.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 11.09.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 18.09.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 27.09.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 09.10.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 16.10.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 25.10.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 31.10.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 6.11.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 15.11.2018
         KADENCJA 2018-2023
            Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego-2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 4.12.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 11.12.2018
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 19.12.2018
            Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego-2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 08.01.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 15.01.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 24.01.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 29.01.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 05.02.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 13.02.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 20.02.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 27.02.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 06.03.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 13.03.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 15.03.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 20.03.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 28.03.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 20.03.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 10.04.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 17.04.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 24.04.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 08.05.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 15.05.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 22.05.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 3.06.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 5.06.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 12.06.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 18.06.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 27.06.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 03.07.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 10.07.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 24.07.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 25.07.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 30.07.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 31.07.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 08.08.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 21.08.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 28.08.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 04.09.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 12.09.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 18.09.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 27.09.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 02.10.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 09.10.2019
               Zarząd Powiatu Brzeskiego 16.10.2019
   Kierownictwo Powiatu
   Jednostki
      Efekty Kontroli Jednostek
         2016
            OR.1712.2.2016 Kom. Rewizyjna - domy dziecka wynagradzanie
            Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu
            Brzeskie Centrum Medyczne - wystąpienie pokontrolne
         Archiwum
            Brzeskie Centrum Medyczne
      Działalność Kontrolna Zespołu Kontroli Starostwa
         Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
            ROK 2007
            ROK 2008
            ROK 2009
            ROK 2010
            ROK 2011
            ROK 2012
            ROK 2013
            ROK 2014
            ROK 2015
            ROK 2016
            ROK 2017
            ROK 2018
         Wystąpienia pokontrolne
            ROK 2007
            ROK 2008
            ROK 2009
            ROK 2010
            ROK 2011
            ROK 2012
            ROK 2013
            ROK 2014
            ROK 2015
            ROK 2017
            ROK 2018
      DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA STANOWISKA DS. ZDROWIA
      Działalność kontrolna Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
         Dokumentacja Przebiegu i Efektów Kontroli
            2019
         Zalecenia pokontrolne
            2019
   Powiatowe służby, inspekcje i straże
   Statut Powiatu Brzeskiego
   Mienie powiatu
      2009
      2010
      2011
      2012
      2013
      2014
      2015
      2016
      2017
      2018
   Budżet Powiatu Brzeskiego
      Budżet Powiatu Brzeskiego 2006
         Wykonanie Budżetu za I kwartał 2006r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r.
         Wykonanie Budżetu Powiatu Brzeskiego od początku roku do 30.06.2006
         Wykonanie Budżetu III kwartał 2006
      Budżet Powiatu Brzeskiego 2007
         Wykonanie Budżetu I kwartał 2007
         Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu za 2006r.
         Wykonanie Budżetu II kwartał 2007
         Wykonanie Budżetu-III kwartał
      Budżet Powiatu Brzeskiego 2008
         Wykonanie Budżetu za I kwartał 2008r.
         Wykonanie budżetu za II kwartał 2008
         Wykonanie budżetu za III kwartał 2008
         Projekt Uchwały w spr. uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na 2009r.
         Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2007 r
      Budżet Powiatu Brzeskiego 2009
         wykonanie budżetu za I kwartał 2009
         Wykonanie budżetu za II kwartał 2009 r.
         Wykonanie budżetu za III kwartał 2009 r.
         Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na 2010 r.
         wykonanie budżetu za IV kwartał 2009
         Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2008 r
      Budżet Powiatu Brzeskiego 2010
         Wykonanie Budżetu I kwartał 2010
         Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2009 r.
         Wykonanie Budżetu II kwartał 2010
         Wykonanie budżetu III kwartał 2010
         Wykonanie budżetu IV kwartał 2010
      Budżet Powiatu Brzeskiego 2011
         Wykonanie budżetu I kwartał 2011
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu - II kwartał 2011
         Sprawozdanie z wykonania budżetu - III kwartał 2011
         Sprawozdanie z wykonania budżetu - IV kwartał 2011
      Budżet Powiatu Brzeskiego 2012
         Sprawozdanie z wykonania budżetu - I kwartał 2012
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu - Półroczne 2012
         Sprawozdanie z wykonania budżetu - III kwartał
         Sprawozdanie z wykonania budżetu - IV kwartał
         Sprawozdanie z wykonania budżetu - 2012
      Budżet Powiatu Brzeskiego 2013
      Budżet Powiatu Brzeskiego 2014
         Sprawozdanie z wykonania budżetu - I kwartał 2014
         Sprawozdanie z wykonania budżetu - 2013
         Sprawozdanie z wykonania budżetu - II kwartał
         Sprawozdanie z wykonania budżetu - III kwartał
         Sprawozdanie z wykonania budżetu - IV kwartał
      Budżet Powiatu Brzeskiego 2015
         Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015
         Budżet Powiatu Brzeskiego - 2015
            Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok
            Informacja roczna z wykonania budżetu - 2014
         Sprawozdanie z wykonania budżetu - I kwartał 2015
         Informacja z wykonania budżetu za 1 kwartał 2015
         Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2015
         Informacja z wykonania budżetu II kwartał 2015
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego
         Sprawozdanie z wykonania budżetu - III kwartał
         Informacja z wykonania budżetu III kwartał 2015
         Informacja z wykonania budżetu - IV kwartał 2015
         Sprawozdanie z wykonania budżetu - IV kwartał 2015
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r.
         Informacja Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31.05.2016 dot. wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2015rok
         Informacja z wykonania budżetu za 2015r.
      Budżet Powiatu Brzeskiego 2016
         Uchwała RIO nr 729/2015
         Uchwała RIO nr 51/2016
         Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego I kwartał 2016
         Informacja z wykonania budżetu - I kwartał 2016
         Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego II kwartał 2016
         Informacja z wykonania budżetu - II kwartał 2016
         Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.
         Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego III kwartał 2016
         Informacja z wykonania budżetu - III kwartał 2016
         Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego - IV kwartal 2016
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.
         Informacja z wykonania budżetu za 2016r.
      Budżet Powiatu Brzeskiego 2017
         Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego I kwartał 2017
         Informacja z wykonania budżetu - I kwartał 2017
         Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego II kwartał 2017
         Informacja z wykonania budżetu- II kwartał 2017
         Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017
         Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego III kwartał 2017
         Informacja z wykonania budżetu- III kwartał 2017
         Informacja z wykonania budżetu-IV kwartał 2017
         Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego-IV kwartał 2017
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.
         Informacja z wykonania budżetu za 2017r.
      Budżet Powiatu Brzeskiego 2018
         projekt uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
         projekt uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego
         Uchwały RIO
         Uchwała w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego
         Uchwała w spr. uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na 2018r.
         Uchwały RIO
         Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego I kwartał 2018
         Informacja z wykonania budżetu - I kwartał 2018
         Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego II kwartał 2018
         Informacja z wykonania budżetu - II kwartał 2018
         Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
         Informacja z wykonania budżetu-III kwartał
         Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego-III kwartał 2018
         Informacja z wykonania budżetu-IV kwartał 2018
         Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego-IV kwartał 2018
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.
         Sprawozdania finansowe łączne
         Sprawozdania finansowe
         Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.
      Budżet Powiatu Brzeskiego 2019
         projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019
         projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032
         Uchwały RIO
         Uchwała II-25-18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032
         Uchwała II-26-18 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019
         Uchwała RIO Nr 2/2019 w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Brzeskiego
         Uchwała RIO Nr 47-2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Brzeskiego na 2019 rok
         Sprawozdanie z wykonania budżetu-I kwartał 2019
         Informacja z wykonania budżetu-I kwartał 2019
         Sprawozdanie z wykonania budżetu-II kwartał 2019
         Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
   Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
      Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
         Informacja Zarządu Powiatu Brzeskiego
      Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - 2013
      Informacja kwartalna o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - 2014
      Wykaz osób fizychnych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej - 2013 r.
      Informacja Zarządu Powiatu
      Ulgi
      Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej - 2014
      Wykaz osób fizycznych i prawnych,którym udzielono pomocy publicznej w 2015r.
      Wykaz osób fizycznych i prawnych,którym udzielono pomocy publicznej w 2016r.
      Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej > Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.
      Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej > Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
   Ochrona Środowiska
      Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017 2020
      Prognoza oddziaływania na środowiska w/w programu
      Uzasadnienie wraz z podsumowaniem do przyjętego programu ochrony środowiska
      Pozwolenia zintegrowane
      Publicznie dostępny wykaz, który zawiera dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
      Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku
      Prognoza oddziaływania na środowisko projektu "Programu Ochrony Środowisko dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku"
      Program ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku
      Wnioski do pobrania
   Wybory
      Wybory 2014
         Uchwała Nr XLII/293/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w spr. okręgów wyborczych powiatu
         Obwieszczenie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w spr. okręgów wyborczych powiatu
         Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2014r.
         Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 3.10.2014
         Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 22.10.2014
         Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 22.10.2014 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
         Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 29.10.2014 o skreśleniu oraz uzupełnieniu informacji w okręgu wyborczym ne 1 w zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach
         WYNIKI WYBORÓW
      Wybory 2018
   Programy, plany, strategie, sprawozdania
      dot. projektu "Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli"
      Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2018
      POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009-2015
      POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014
      POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU BRZESKIEGO NA LATA 2011-2015
      dot. programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
      PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019
      Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007-2020
      Plan Rozwoju Lokalnego
   Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
      Raport o stanie Powiatu Brzeskiego za 2018 rok

STAROSTWO POWIATOWE
   Kontakt
   Dni i godziny pracy urzędu
   Struktura Organizacyjna
      Organizacja Starostwa
         Wydział Organizacyjno - Prawny
         Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
         Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
         Kancelaria Materiałów Niejawnych
         Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
         Biuro Rady Powiatu
         Powiatowy Rzecznik Konsumentów
         Wydział Kultury i Sportu
         Wydział Oświaty
         Wydział Ochrony Środowiska
         Wydział Komunikacji
         Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
         Wydział Budownictwa
            Zgłoszenia
            Decyzje
         Wydział Finansowo - Budżetowy
         Stanowisko ds. BHP i ppoż
         Powiatowy Konserwator Zabytków
         Wydział Inwestycji i Rozwoju
         Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
         Biuro Zamówień Publicznych
         Stanowisko ds. Zdrowia
         Inspektor Danych Osobowych
   Regulamin Organizacyjny
   Ochrona Danych Osobowych
   Monitoring
   Druki do pobrania
      Stanowisko ds. Zdrowia
      Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      Wydział Oświaty
      Stanowisko ds. Ochrony Zabytków
      Wydział Budownictwa
      Wydział Kultury i Sportu
      Wydział Komunikacji
   Efekty Kontroli Starostwa
      2016
         OR.1710.5.2015 NIK - restrukturyzacja SP ZOZ
         Wyniki kontroli UKS 1691 W2E1.421.33.2015.JAMA.11 z dnia 29.12.2015r.
         Informacja pokontrolna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 9.12.2015r.
         Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w dniu 25.06.2015 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu
         Informacja pokontrolna nr 10/RPO/07-13/2016 z kontroli przeprowadzonej w Starostwie w Brzegu w związku ze zrealizowaniem projektu w ramach Działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalneg
         Protokół kontroli wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Powiatowi Brzeskiemu na podstawie umowy Nr DRW.042.2.28.2014 z dnia 28.07.2014r.
         Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
         Wystąpienie Pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Opolu nr LOP.410.012.01.2016 P/16/071 z dnia 22.12.2016r. w sprawie kontroli kształcenia w szkołach dla dorosłych.
      Archiwum
         Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
   Nabór urzędników w Starostwie
      Regulamin naboru urzędników w Starostwie
      Wzory dokumentów na potrzeby naboru
      INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW
      Archiwum ogłoszeń
         OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W REFERACIE INWESTYCJI I REMONTÓW
         OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO ZASTĘPCY NACZELNIKA W WYDZIALE BUDOWNICTWA
         Referat Inwestycji i Remontów - Inspektor
         Referat Inwestycji i Remontów - Kierownik
         Referat Inwestycji i Remontów
         WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
         Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
         Główny specjalista ds. Ochrony Zabytków
         Wydział Budownictwa i Inwestycji
         Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
         Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
         Wydział Zdrowia
         Wydział Budownictwa i Inwestycji
         Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych
         Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
         Wydział Finansowo - Budżetowy
         Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych - Lokalny Punkt Informacyjny
         2013
            Ogłoszenie o naborze - Audytor Wewnętrzny
            Referat Inwestycji i Remontów
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na stanowisko AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na stanowisko audytora wewnętrzego w Starostwie Powiatowym w Brzegu
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
            OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO REFERENTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
            Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Podinspektor
         2014
            Referat Inwestycji i Remontów
            Referat Inwestycji i Remontów - Podinspektor
            Referat Inwestycji i Remontów - Inspektor
            Referat Inwestycji i Remontów - podinspektor II nabór
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na stanowisko - Sekretarza Powiatu Brzeskiego
         2015
            Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
            Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych II nabór
            Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
         2016
            Referat Inwestycji i Remontów
            Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Podinspektor Wydział Organizacyjno - Prawny
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Podinspektor - Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na stanowisko - Podinspektora w Referacie Inwestycji i Remontów
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - informatyk
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - podinspektor - Referat Inwestycji i Remontów
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Inspektor - Wydział Organizacyjno - Prawny
            Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - podinspektor - Wydział Finansowo - Budżetowy
            Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym- Rzecznik Prasowy
         2017
            Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - inspektor - Wydział Finansowo - Budżetowy
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Sekretarz - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym-Podinspektor-Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym- Inspektor w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urządniczym-Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji
      2018
         Ogłoszenie o naborze-Inspektor-Wydział Organizacyjno-Prawny
         Ogłoszenie o naborze-podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym
         Ogłoszenie o naborze-Podinspektor-Wydział Komunikacji
         Ogłoszenie o naborze-podinspektor-Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
         Ogłoszenie o naborze-Podinspektor w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego
         Ogłoszenie o naborze- Podinspektor- Wydział Organizacyjno-Prawny
      2019
         Wydział Komunikacji
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym – młodszy referent ds. ewidencji i rejestracji pojazdów
         Wydział Kultury i Sportu
         Wydział Oświaty
         Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym- podinspektor
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym- podinspektor
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
         Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego
            2. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego
            Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli
         Wydział Organizacyjno-Prawny
         Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
   Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
      2018
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu
         Ogłoszenie naboru na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim
      2019
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego
         Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego
         ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie
      Archiwum ogłoszeń
         Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie
         Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie
         Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów szkół: I LO w Brzegu, ZSB w Brzegu, ZSE w Brzegu
         Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
         Konkurs na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu
         Konkurs na stanowisko dyrektora w II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w: Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Grodkowie
         Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Brzeskiego Centrum Medycznego
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora LO w Grodkowie
            informacja o wyniku konkursu
         Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów: II LO w Brzegu, ZSZ nr 1 w Brzegu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzegu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodkowie, ZS CKP Grodków
         Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu
   Organizacje Pozarządowe
      WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2012
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
         Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.
         Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych na 2012 rok
         Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu
         Ogłoszenie o wyborze ofert
         OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJU KONKURSOWEJ
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe - 2012
      WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2013 ROK
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
         Ogłoszenie o wyborze oferty
      WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2014
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury fizycznej
         Wzór oferty na realizacje zadania publicznego
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej-działalność na rzecz mieszkańców powiatu
         Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mieszkańców powiatu
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - kultura
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych - kultura
         Zmiana składu komisji konkursowej - kultura
         Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury
         SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2013
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - "Dzieci Powiatu Brzeskiego poznają tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe"
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury pn. "Dzieci Powiatu Brzeskiego poznają tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe"
            "Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zkresu kultury pn. "Dzieci Powiatu Brzeskiego poznają tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe".
         Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
      WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2015
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - kultura
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - turystyka oraz wspieranie kultury fizycznej
         wzór oferty na realizację zadania publicznego
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej-działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,profilaktyka nowotworowa-jako forma promocji i ochrony zdrowia
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu dzialalności na rzecz osób niepełnosprawnych,profilaktyki nowotworowej-jako forma promocji i ochrony zdrowia
         Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014
         Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
         Konsultacje projektu uchwały w spr. rady działalności pożytku publicznego
         Konsultacje projektów uchwał niezbędnych w celu powałania rady działalności pożytku publicznego
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2016 r.
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2016 r.
      WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2016
         Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
         PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - kultura
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- turystyka oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa lub ratownictwo - jako formy promocji i ochrony zdrowia
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki nowotworowej lub ratownictwa - jako formy promocji i ochrony zdrowia
         Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
         Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
         Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2017 r.
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2017 r.
      WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2017
         Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
         Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r.
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – kultura
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – turystyka oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
         Ogłoszenie o naborze do komisji – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa i ratownictwo – jako formy promocji i ochrony zdrowia
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa lub ratownictwo – jako formy promocji i ochrony zdrowia
         Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
         Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
         Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r.
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2018 r.
      WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI-2018
         Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
         Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – kultura
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i rozwoju kultury fizycznej
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa, profilaktyka kardiologiczna-jako formy promocji i ochrony zdrowia
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa, profilaktyka kardiologiczna – jako formy promocji i ochrony zdrow
         Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
         Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
         Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
      WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2019
         KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 R.
         Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – kultura
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – ochrona i promocja zdrowia
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
         Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia
         Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
         Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
         Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
         Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
      WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2020
         Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
   Rada Działalności Pożytku Publicznego
      Uchwała Nr XII/96/15 w sprawie rady działalności pożytku publicznego
      I kadencja 2016-2019
         Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego
         Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego
         Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego - lista kandydatur
         Wyniki głosowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego
         Posiedzenia i opinie Rady Działalności Pożytku Publicznego
            posiedzenie - 20.04.2016
            opinia - 30.05.2016
            posiedzenie - 21.06.2016
            opinia - 26.09.2016
            opinia - 19.10.2016
            posiedzenie - 2.11.2016
            opinia - 21.11.2016
            opinia - 06.12.2016
            opinia - 13.12.2016
            opinia - 21.01.2017
            posiedzenie - 01.02.2017
            opinia - 14.03.2017
            opinia - 28.03.2017
            opinia - 29.03.2017
            posiedzenie - 23.05.2017
            opinia - 19.09.2017
            posiedzenie - 26.09.2017
            opinia 26.10.2017
            opinia- 07.11.2017
            opinia-14.12.2017
            opinia- 19.12.2017
            opinia – 12.01.2018
            posiedzenie-18.01.2018
            opinia-13.03.2018
            posiedzenie - 8.05.2018
            opinia-24.04.2018
            Opinia-6.06.2018
            opinia-26.06.2018
            opinia- 26.07.2018
            opinia 14.09.2018
            posiedzenie - 26.09.2018
            opinia – 23.10.2018
            opinia- 27.12.2018
            posiedzenie- 10.12.2018
            opinia-15.01.2019
         Uchwała Zarządu Powiatu Brzeskiego powołująca Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu
         Konkurs na logotyp Powiatowej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego w Brzegu
      II kadencja 2019-2022
         Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego
         Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego
         Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego - lista kandydatów
         Informacja o losowaniu kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego
         Wyniki głosowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego
         Uchwała Zarządu Powiatu Brzeskiego powołująca Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu
         Posiedzenia i opinie Rady Działalności Pożytku Publicznego
            posiedzenie – 04.04.2019
            opinia – 24.04.2019
            posiedzenie – 20.05.2019
            opinia-28.05.2019
            opinia-25.06.2019
            posiedzenie - 19.09.2019
            opinia – 16.10.2019
   Stowarzyszenia i związki
   Prawo miejscowe
      Sposób stanowienia aktów publiczno-prawnych
      ZARZĄDZENIA STAROSTY
         ROK 2010
         ROK 2012
         2018
      2010
         APM-2010-01 UCHWAŁA NR XL/274/10 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność
         APM-2010-02 UCHWAŁA NR XLII/286/10 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
         APM-2010-03 UCHWAŁA NR XLVII/305/10 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wykonania przepisów o pożytku publicznym
         APM-2010-04 UCHWAŁA NR XLIX/318/10 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 28 października 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2011 r.
         APM-2010-05 UCHWAŁA NR XLIX/321/10 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ulg w spłacie cywilnoprawnych należności pieniężnych
      2011
         APM-2011-01 UCHWAŁA NR IV/23/11 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2011 r.
         APM-2011-02 UCHWAŁA NR VI/35/11 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/205/09 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/205/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26.03.
         APM-2011-03 UCHWAŁA NR VI/36/11 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVI/242/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVI/242/2004 Rad
         APM-2011-04 UCHWAŁA NR IX/63/11 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy
         APM-2011-05 UCHWAŁA NR X/71/11 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów
         2011-06-Uchwała nr XIII/83/11 RPB z dnia 27.10.2011 r. w spr. opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2012 r.
         APM-2011-07 UCHWAŁA NR XIV/88/11 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2012 r.
      2012
         UCHWAŁA NR XVI/105/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania
         UCHWAŁA NR XVII/112/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ustaw
         UCHWAŁA NR XVII/116/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
         UCHWAŁA NR XVIII/126/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
         UCHWAŁA NR XVIII/130/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
         Uchwała NR XX/143/12 Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie umarzania, odraczania, rozkładania na raty i odstępowania od opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
         Uchwała Nr XXIII/161/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2013 r.
         Uchwała Nr XXV/169/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2012 r.
         UCHWAŁA NR XXVII/184/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 r.
         UCHWAŁA NR XXVII/185/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
         UCHWAŁA NR XXVII/186/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/112/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego
         UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
      2013
         2013-01 uchwała Nr XXVIII/191/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
         2013-02 uchwała Nr XXVIII/192/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność
         2013-03 uchwała Nr XXVIII/193/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Brzegu przez dzieci..
         2013-04 uchwała Nr XXVIII/200/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 r.
         2013-05 uchwała Nr XXXI/208/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego
         2013-06 uchwała Nr XXXII/221/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
         2013-07 uchwała Nr XXXIII/228/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli
         2013-08 uchwała Nr XXXIII/229/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 r
         2013-09 uchwała Nr XXXV/237/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2014 r.
         2013-10 uchwała Nr XXXVI/245/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2014 r.
      2014
         2014-01 uchwała Nr XXXVIII/264/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie planu transportowego
         2014-02 uchwała Nr XXXIX/273/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego
         2014-03 uchwała Nr XLII/293/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych powiatu
         2014-04 uchwała Nr XLII/299/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół w powiecie brzeskim
         2014-05 uchwała Nr XLII/300/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie statutu powiatu
         2014-06 uchwała Nr XLIII/305/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
         2014-06 uchwała Nr XLIII/305/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
         2014-07 uchwała Nr XLIII/308/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2015 r.
         2014-08 uchwała Nr XLIV/313/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 r.
         2014-09 uchwała Nr II/20/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronio
      2015
         2015-01 uchwała Nr IV/37/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
         2015-02 uchwała Nr V/49/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
         2015-03 uchwała Nr VI/56/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół w powiecie brzeskim
         2015-04 uchwała Nr VII/66/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 r.
         2015-05 uchwała Nr VII/67/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski
         2015-06 uchwała Nr VII/68/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkoła
         2015-07 uchwała Nr X/83/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 2
         2015-08 uchwała Nr X/86/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 2093)
         2015-09 uchwała Nr X/87/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z
         2015-10 uchwała Nr XII/95/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie wykonania przepisów o pożytku publicznym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz.
         2015-11 uchwała Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 2635)
         2015-12 uchwała Nr XII/97/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie konsultowania aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
         2015-13 uchwała Nr XII/98/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie oceny inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 2637)
         2015-14 uchwała Nr XIII/105/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia prowadzącemu rodzinny dom dziecka
         2015-15 uchwała Nr XIII/108/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 r.
      2016
         2016-01 uchwała Nr XV/122/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania naucz
         2016-02 uchwała Nr XV/123/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art.
         2016-03 uchwała Nr XVIII/149/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 r.
         2016-04 uchwała Nr XXII/174/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego za
         2016-05 uchwała Nr XXIII/184/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2017 r.
         2016-06 uchwała Nr XXIV/191/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla ofiar prze
         2016-07 uchwała Nr XXIV/192/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
         2016-08 uchwała Nr XXV/196/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 r.
         2016-09 uchwała Nr XXV/197/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawinieniach szkół publicznych
      2017
         2017-01 uchwała Nr XXVI/205/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu powiatu
         2017-02 uchwała Nr XXVI/206/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
         2017-03 uchwała Nr XXVI/209/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnośc
         2017-04 uchwała Nr XXVII/214/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu pł
         2017-05 uchwała Nr XXVIII/222/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -
         2017-04 uchwała Nr XXX/229/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 r.
         2017-07 uchwała Nr XXXIII/246/17 Rada Powiatu Brzeskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2018 r.
         2017-08 uchwała Nr XXXIV/269/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych
         2017-09 uchwała Nr XXXVI/283/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 r.
      2018
         2018-01 uchwała Nr XXXVII/292/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
         2018-02 uchwała Nr XXXVII/294/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
      SKOROWIDZ ALFABETYCZNY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI
      REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI
   Rejestry, ewidencje
   Petycje, wnioski i skargi
      Petycje 2015
         petycja ws. badań technicznych niektórych pojazdów
         Zbiorcza informacja o petycjach - 2015 - Zarząd Powiatu Brzeskiego
         Zbiorcza informacja o petycjach - 2015 - Starosta Powiatu Brzeskiego
         Zbiorcza informacja o petycjach - 2015 - Rada Powiatu Brzeskiego
      Analiza skarg i wniosków - 2006r.
      Petycje - 2016
      Petycje 2017
      Petycje 2018
      Petycje 2019
         Petycja zarządzanie konfliktem interesów
         Petycja o wprowadzeniu oznaczeń przystanków autobusowych
         Petycja dotycząca ,,lustracji dróg'' w zakresie oznakowania przystanków autobusowych
         Petycja dotycząca przewoźników przewozów regularnych i specjalnych
         petycja-apteka-parking
   Nieodpłatna pomoc prawna
   Lobbing
   Stypendia i nagrody sportowe

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
   Oświadczenia majątkowe
      Oświadczenia majątkowe 2010
         Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego - koniec kadencji 2006 - 2010
         Oświadczenia majątkowe - zmiana kadencji
            Oświadczenie majątkowe Mariusza Sputo - zakończenie pracy
               Oświadczenie o działalności gospodarczej i umowach cywilno - prawnych
            Oświadczenie majątkowe Elżbiety Neroj - zakończenie pracy
            Oświadczenie majątkowe Elżbiety Galus
               Oświadczenie o działalności gospodarczej i umowach cywilno - prawnych
            Oświadczenie majątkowe Marii Jukowskiej - Jasiczek
               Oświadczenie o działalności gospodarczej i umowach cywilno - prawnych
            Oświadczenie majątkowe Moniki Musiał - Biernat
               Oświadczenie o działalności gospodarczej i umowach cywilno - prawnych
            Oświadczenie majątkowe Barbary Maciocha
               Oświadczenie o działalności gospodarczej i umowach cywilno - prawnych
         Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego - początek kadencji 2010 - 2014
         Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego - 2010
         Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - zmiana kadencji
         Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - 2010
         Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne - pierwsze 2010
         Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne - 2010
         Oświadczenia majątkowe osób kierujących powiatowymi osobami prawnymi
         Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu Brzeskiego - koniec kadencji 2006-2010
         Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu - początek kadencji 2010-2014
         Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu Brzeskiego -2010
         Oświadczenia majątkowe - starostwo - 2010
      Oświadczenia majątkowe 2011
         Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego - 2011
         Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne - (roczne) - 2011
         Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne - (zmiany) - 2011
         Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - (roczne) - 2011
         Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - (zmiany) - 2011
         Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu - 2011
         Oświadczenia majątkowe osób kierujących powiatowymi osobami prawnymi
         Oświadczenia majątkowe - starostwo - 2011
      Oświadczenia majątkowe 2012
         Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego - 2012
         Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu - 2012
         Oświadczenia majątkowe osób kierujących powiatowymi osobami prawnymi
         Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne - (roczne)
         Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne - (zmiany) - 2012
         Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne - (zmiany) - 2013
         Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek - 2012
         Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek - (zmiany) - 2012
         Oświadczenia majątkowe - starostwo (zmiany) 2013
         Oświadczenia majątkowe - starostwo - (roczne)
      Oświadczenia majątkowe 2013
         Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego 2013
         Oświadczenia majątkowe - starostwo (roczne)
         Oświadczenia majątkowe - starostwo (zmiany)
         Oświadczenia majątkowe członków zarządu (roczne)
         Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (roczne)
         Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (zmiany)
         Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne (zmiany)
         Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne (roczne)
         Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatowymi osobami prawnymi (zmiany)
         Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatowymi osobami prawnymi (roczne)
         Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego - koniec kadencji
      Oświadczenia majątkowe 2014
         Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego-początek kadencji 2014-2018
         Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego za 2014 rok
         Oświadczenia majątkowe członków zarządu (zmiany)
         Oświadczenia majątkowe członków zarządu (roczne)
         Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (roczne)
         Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek - zmiany
         Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne (roczne)
         Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne (zmiany)
         Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatowymi osobami prawnymi (roczne)
         Oświadczenia majątkowe - starostwo
      Oświadczenia majątkowe 2015
         Oświadczenia majątkowe członków zarządu (roczne)
         Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego za 2015 rok
            Oświadczenie majątkowe Stanisława Kowalczyka
            Oświadczenie majątkowe - Arleta Kostrzewa
            Oświadczenie majątkowe - Bożena Kowałkowska
            Oświadczenie majątkowe - Alojzy Witoń
            Oświadczenie majątkowe - Cecylia Zdebik
            Oświadczenie majątkowe - Dariusz Socha
            Oświadczenie majątkowe - Jan Bort
            Oświadczenie majątkowe - Jan Golonka
            Oświadczenie majątkowe - Jacek Hargot
            Oświadczenie majątkowe - Jacek Niesłuchowski
            Oświadczenie majątkowe - Jacek Mazurkiewicz
            Oświadczenie majątkowe - Klemens Jakubowski
            Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Puszczewicz
            Oświadczenie majątkowe - Mariusz Grochowski
            Oświadczenie majątkowe - Maciej Stefański
            Oświadczenie majątkowe - Natalia Demska
            Oświadczenie majątkowe - Ryszard Jończyk
            Oświadczenie majątkowe - Tomasz Komarnicki
            Oświadczenie majątkowe - Tomasz Róża
            Oświadczenie majątkowe - Tomasz Zeman
            Oświadczenie majątkowe - Adam Dziasek
         Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (roczne)
         Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (zmiany)
         oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne (roczne)
         Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne (zmiany)
         Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatowymi osobami prawnymi (roczne)
         Oświadczenia majątkowe - starostwo
      Oświadczenia majątkowe 2016
         Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego za 2016 rok
         Oświadczenia majątkowe członków zarządu
         Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek - zmiany
         Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek - roczne
         Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne-roczne
         Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatowymi osobami prawnymi-roczne
         Oświadczenia majątkowe-starostwo-roczne
      Oświadczenia majątkowe 2017
         Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego za 2017 rok
         Oświadczenia majątkowe członków zarządu za rok 2017
         oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne-zmiany
         oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne-roczne
         oświadczenia majątkowe kierowników jednostek-zmiany
         oświadczenia majątkowe kierowników jednostek-roczne
         oświadczenia majątkowe osób zarządzającymi powiatowymi osobami prawnymi-roczne
         Oświadczenia majątkowe osób zarządzającymi powiatowymi osobami prawnymi-zmiany
         Oświadczenia majątkowe skarbnika powiatu i sekretarza powiatu
   Oświadczenia majątkowe 2018
      Oświadczenia majątkowe radnych-koniec kadencji 2014-2018
      Oświadczenia majątkowe członków zarządu-zmiany
      Oświadczenia majątkowe radnych-początek kadencji 2018-2023
      Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne- zmiany
      Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - zmiany
      Oświadczenia majątkowe - Skarbnik, Sekretarz
      Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne - roczne
      Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - roczne
      Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatowymi osobami prawnymi- zmiany
      Oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu - roczne
      Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatowymi osobami prawnymi-roczne
      Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego-roczne
   Oświadczenia majątkowe 2019
      Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - zmiany

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia o przetargach
      E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27
      Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze - Sala gimnastyczna II LO w Brzegu - drugie postępowanie"
      ZAM. 272.1.8.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 12 zestawów komputerowych"
      ZAM.272.1.9.2019 Przetarg na zadanie pn. "Wyposażenie pracowni obsługi turystycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu na potrzeby projektu pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego (...) - drugie po
      Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu - dostawa wyposażenia bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni"
      Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 12 zestawów komputerowych oraz zasilaczy UPS"
      Usługa ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
   Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
      Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg powiatu brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym"
      Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu gezodezyjnego i kartograficznego, ZAM.272.2.5.2019
      Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu brzeskiego w 2019 roku"
      Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Schroniska Młodzieżowego na pracownię hotelarską z punktem przygotowywania posiłków do zajęć dydaktycznych w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu pn. "Wsparcie ks
      Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Zakup wyposażenia dla pracowni obsługi turystycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu"
      ZAM.272.2.9.2019 Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "zakup wyposażenia dla pracowni obsługi turystycznej w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (...) " - drugie postęp
      Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu"
   Zamówienia na usługi społeczne
      Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 wraz z przynależnym terenem"
      Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
   Archiwum przetargów
      ROK 2018
         Przetarg na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu (...) dla BCM” – drugie postępowanie, znak sprawy OR.272.1.18.2018
         PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym - trzecie postępowa
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze" - ZSS - Etap 1-ocieplenie elewacji, wymiana stolarki drzwiowej zewnę
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu w ramach projektu "Po
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "BDOT500 i GESUT dla gminy Grodków - obszar wiejski"
         Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca w ZSB w Brzegu - drugie postępowanie
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa sali dydaktycznej pracowni analizy żywności wraz z instalacjami w ZSZ nr 1 w Brzegu"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów - II postępowanie
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln"
         Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach-dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski"
         Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSE w Brzegu - drugie postępowanie
      ROK 2017
         Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: "Powiat Brzeski wspiera kształcen
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "BDOT500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze - Dom Dziecka w Strzegowie - etap I w zakresie termomodernizacji dach
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza - ETAP I: Remont elewacji"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Organizacja przejazdów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski, realizujący
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa windy zewnętrznej w LO w Grodkowie (...) - ETAP I: Remont elewacji"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szpitala na aptekę szpitalną w BCM w Brzegu w ramach zadania: Modernizacja BCM w Brzegu"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu do pracowni informatycznej i mechanicznej w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie w ramach projektu Powiat Brzes
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" - powtórne postępowanie
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu - drugie postępowanie"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym - drugie postępowan
         Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
      ROK 2016
         Zmiana sposobu zasilania w energię cieplną na cele centralnego ogrzewania (...)
         Założenie BDOT500 i GESUT (dla gminy Skarbimierz i Lubsza)
         Usługa Ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego Powiatu Brzeskiego
         Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
         Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 wraz z przynależnym terenem.
         Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni
      ROK 2015
         OR.272.1.2.2015 Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
         BDOT500 i GESUT dla miasta Grodków
         BDOT500 i GESUT dla miasta Lewin Brzeski
         PRZETARG UNIEWAŻNIONY DN. 26.11.2015R. na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Termomodernizacja budynków (...) Powiatu Brzeksiego z wykorzystaniem OZE (...)
         Przetarg nieograniczony "Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu"
         Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (...) z wykorzystaniem OZE oraz pełnienie nadzoru autorskiego II post
         Przetarg nieograniczony na zmiane sposobu zasilania w energię cieplną na cele centralnego ogrzewania
            ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone d 23.12.2015r. w BZP
      ROK 2014
         OR.272.1.1.2014- Sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu
         OR.272.1.2.2014 - Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, wykładów tematycznych oraz konsultacji podczas realizacji projektu
         OR.272.1.3.2014 Usługa cateringowa dla uczestników projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli
         OR.272.1.4.2014 Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
         OR.272.1.5.2014-Bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzeskiego wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym oraz obsługa bankowa jednostek organizacyjnych Powiatu
         OR.272.1.7.2014 - Założenie baz BDOT500 oraz GESUT dla miasta Brzeg
         OR.272.1.9.2014 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4 - II etap - termomodernizacja dachu
         OR.272.1.10.2014 - Założenie baz BDOT500 oraz GESUT dla miasta Brzeg - II postępowanie
         OR.272.1.8.2014 Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego
         OR.272.1.12.2014 Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2014/2015 warsztatów, wykładów tematycznych oraz konsultacji podczas realizacji projektu
      ROK 2013
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Świadczenie usług o charaktterze prawnym na rzecz Starostwa Powiatowego w Brzegu i jednostek organizacyjnych Powiatu Brzeskiego
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4" - remont dachu
         Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Brzeskiego
         Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Usługa ubezpieczenia pojazdów Powiatu Brzeskiego"
         Przetarg nieograniczony pn."Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg Powiatu Brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym "
         Sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu
         MODERNIZACJA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ DLA POWIATU BRZESKIEGO
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu"
         II postępowanie na zadanie pn. "Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg Powiatu Brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym"
         Usługa ubezpieczenia pojazdów Powiatu Brzeskiego
         Wycena nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego - WYBÓR 01.10.2013R.
         Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego - WYBÓR 02.10.2013R.
         Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Powiatu Brzeskiego i jego jednostek organizacyjnych - WYBÓR 01.10.2013R.
         Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu - WYBÓR 11.10.2013R.
         Zakup i dostawa tuszy, tonerów i taśm dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
         Rozbudowa sali gimnastycznej I LO w Brzegu
         Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. "Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół"
         Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu pn. "Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli"-UNIEWAŻNIONA III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA
         Pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji (SORE) w ramach projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli
         Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. "Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół"
      ROK 2012
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Sporządzenie operatów szacunkowych w 3-ech egzemplarzach na działki stanowiące własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa sprzętów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przeprowadzenie praktyk dla uczestników i uczestniczek projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie„
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przeprowadzenie praktyk dla uczestników i uczestniczek projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie
         Przetarg nieograniczony na zad. pn. "Wykonanie dok. projektowej dla zad. pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi dla 3 szkół ponadgimnazjalnych w Grodkowie
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Termomoderzniacja budynku Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu, ul. Mossora 1, I etap,-REMONT DACHU
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup 3 kompletów sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Skarbimierz
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Termomoderzniacja budynku Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu, ul. Mossora 1 - I etap - remont dachu - II postępowanie
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu"
         Zakup i dostawa tuszy, tonerów i taśm dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
         Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi dal trzech szkół ponadgimnazjalnych w Grodkowie -unieważniony dnia 21.09.2012r.
         E-Urząd - Elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego
         Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
         Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu" - II postępowanie
         Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi dla trzech szkół ponadgimazjalnych w Grodkowie-II postępowanie
         Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
         Zakup energii e;lektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Brzeskiego
         Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ulica Mossora 4
      ROK 2011
         Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ECDL/ECCC dla urzędników samorządowych
         Przeprowadzenie zawodowych i specjalistycznych kursów dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z powiatu brzeskiego
         Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego
         Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
         Świadczenie usług cateringowych na terenie powiatu brzeskiego i nyskiego dla uczestników szkolenia komputerowgo
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Olszanka obręby - Olszanka, Pogorzela i Michałów"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa materiałów biurowych do realizacji projektu w ramach POKL 2007 - 2013 pn. Nakręć się na przyszłość"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa materiałów biurowych do realizacji projektu w ramach POKL 2007-2013 pn. Sapere aude-odważ się być mądrym".
         "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Brzegu"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Brzeskiego"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn." Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla urzędników samorządowych"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wymiana poziomów instalacji c.o. w budynku Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Olszanka, obręby Gierszowice, Jankowice Wielkie i Obórki"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup i dostawa tuszy, tonerów i taśm dla Starostwa Powiatowego w Brzegu"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Grodków, obręby Gałązczyce, Gierów, Lubcz, Mikołajowa, Wierzbna, Woj
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Grodków, obręby Bąków, Bogdanów, Gnojna, Jaszów, Jeszkotle, Kolnica,
         Przetarg ograniczony na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne"
            Wyjasnienei specyfikacji istotnych warunków zamówienia
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zatrudnienie nauczycieli w ramach projektu pn. Profesjonalni w zawodzie"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont dachu wraz z dociepleniem Zakładu Opieki Leczniczej i Zespołu Szkoł Specjalnych nr 7 w Brzegu przy ul. Mossora"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostarczenie posiłków dla uczestników i uczestniczek zajęć w ramach projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przewóz uczestników i uczestniczek wyjazdów studyjnych w ramach projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Grodków, obręby Gola Grodkowska, Głębocko, Jędrzejów, Kobiela, Kopic
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przewóz uczestników i uczestniczek wyjazdów studyjnych w ramach projektu POKL pn. Aktywnie w przyszłość"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zatrudnienie nauczycieli w ramach projektu pn. Aktywnie w przyszłość"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Zatrudnienie nauczycieli w ramach projektu pn. Aktywnie w przyszłość"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tonerów, tuszy, papieru ksero i materiałów biurowych w celu realizacji projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników i uczestniczek projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa książek, podręczników i pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu pn. Profesjonalni w zawodzie"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa książek, podręczników i pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu pn. Aktywnie w przyszłość"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tonerów, tuszy, papieru ksero i materiałów biurowych w celu realizacji projektu POKL pn. Aktywnie w przyszłość"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przeprowadzenie praktyk dla uczestników i uczestniczek projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników i uczestniczek projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie" - II postępowanie
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i elektrycznego w ramach projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i elektrycznego w ramach projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie"
      ROK 2010
         Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy"
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych tj.
         Negocjacje bez ogłoszenia na zadanie pn. "Remont, ocieplenie dachów B1 i B2 oraz zabezpieczenie pozostałych dachów w ramach zadania pn.
         Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Brzegu
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania "
         Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
         Dostawa używanego samochodu terenowego
         Zapytanie o cenę na zadanie pn. "Zakup i dostawa tuszy, tonerów i taśm dla Starostwa Powiatowego w Brzegu"
         Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Usługa ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Brzeskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi".
         Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ECDL dla urzędników samorządowych
         Przetarg ograniczony na zadanie pn. Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Świadczenie usług cateringowych na terenie powiatu brzeskiego dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu NAKRĘĆ SIĘ NA PRZYSZŁOŚ
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Świadczenie usług cateringowych na terenie powiatu brzeskiego dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących w ramach projektu SAPERE AUDE- od
         Dostawa używanego samochodu terenowego
         Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ECDL dla urzędników samorządowych
         Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy
         Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali z wykorzystaniem produktów projektu PHARE 2003
         Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów dla wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu
         Dostarczenie sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. Nakręć się na przyszłość
         Wyznaczenie współrzędnych 347 punktów osnowy poziomej w PUWG 2000 dla obszaru powiatu brzeskiego
      ROK 2009
         Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiacych własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego
         Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu
         Remont dachu Kościoła Podwyższenia Św. Krzyża w Brzegu
         Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. «Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1508 0 na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Lewin Brzeski» oraz remontu
         Budowa boiska Moje Boisko - Orlik 2012 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
         Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim
         Termomodernizacja obiektów I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu
         Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim
         Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ekonomicznych i w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu
         Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ekonomicznych i w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu
         Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
         Budowa dróg wewnętrznych i chodników na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Brzegu
         Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu
      ROK 2008
         Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja parkingu dla siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu"
         Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Lewin Brzeski
         Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu
         Modernizacja parkingu dla siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu
      ROK 2007
         Wykonanie wyceny i szkicowej inwentaryzacji lokalu użytkowego położonego w Brzegu, obręb II centrum przy ul. Piastowskiej 2
         Obsługa geodezyjna w zakresie wykonywania podziałów działek stanowiących własność Skarbu Państwa w 2007r.
         Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Powiatu Brzeskiego do sprzedaży
         Obsługa geodezyjna w zakresie wykonywania podziałów działek stanowiących własność Powiatu Brzeskiego w 2007
         Zakup 2 ambulansów ratowniczych wraz z wyposażeniem dla Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu, ul. Mossora 1
         Dostawa samochodu służbowego do Starostwa Powiatowego w Brzegu
         Zakup urządzenia do monochromatycznego kopiowania, drukowania i skanowania dokumentacji wielkoformatowej
         Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza
         Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu - Izba Przyjęć - I etap
         Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
         Obsługa geodezyjna w zakresie wykonywania podziałów działek stanowiących własność Powiatu Brzeskiego w 2007r.
      ROK 2006
         Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
         Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa
         Wykonanie ogrodzenia i miejsc parkingowych przy ul. Robotniczej 20 49-300 Brzeg
         Wykonanie usługi polegającej na produkcji i dostawie tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Brzegu
         Dokończenie montazu elektronicznego systemu zabezpieczeń w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
         Zakup i dostawa tuszy, taśm i tonerów do Starostwa Powiatowego w Brzegu
      Sporządzanie operatów szacunkowych dla działek stanowiących własność Skarbu Państa i Powiatu Brzeskiego
      Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatu brzeskiego
      ROK 2019
         Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSE w Brzegu - trzecie postępowania OR.272.1.1.2019
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane"
         ZAM.272.1.4.2019 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSEw Brzegu, czwarte postępowanie
         Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródel energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcąc
         ZAM. 272.1.7.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wyposażenie pracowni obsługi turystycznej w ZSZ nr 1 w Brzegu na potrzeby projektu Wsparcie kształcenia zawodowego (...)
   Archiwum postępowań ofertowych
      ROK 2017
         Usuwanie pojazdów z dróg powiatu brzeskiego - 2017 r.
         Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Podział działki stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego nr 778/24, położonej w Grodkowie, gmina Grodków"
         Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Brzeskiego w 2017 roku"
         Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim dla zadania Adaptacja części pomieszczeń byłego zaplecza kuchennego
         Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu"
         Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków (...) - budynek E Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie, Etap I - w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewn
         Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego dla zadania E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej (...) dla BCM w Brzegu"
         Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"
         Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Podział 3 działek Skarbu Państwa po Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Jednorodzinnego"
         Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Podział 3 działek Skarbu Państwa po Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Jednorodzinnego"
         Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 (...)
      ROK 2016
         Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy zewnętrznej dla LO w Grodkowie
         Konserwacja urządzeń sygnalizacji pożaru, włamania i napadu oraz telewizji dozorowej w Starostwie Powiatowym w Brzegu
         Postępowanie na podział nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego
         Zapytanie ofertowe o cenę zorganizaowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego
      ROK 2015
         OR.272.2.1.2015 Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów
         OR.272.2.2.2015 Sporządzanie operatów szacunkowych w 3-ech egzemplarzach na działki stanowiące własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego
         OR.272.2.3.2015 - Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby projektu
         OR.272.2.4.2015 Wykonanie czynności klasyfikatora w prowadzonych przez Starostę Brzeskiego Postępowaniach w sprawie ustalenia klasyfikacji gleboznawczej.
         Wycinka drzew
         OR.272.2.10.2015 - remont schodów do budynku SP w Brzegu
         OR.272.2.13.2015 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
         Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego
         Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z istalacją wodociągową (...)
         Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów i taśm na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu
      ROK 2014
         OR.272.2.3.2014 - Dostawa wyposażenia komputerowego, multimedialnego, biurowego oraz oprgamowania na potrzeby projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli
         OR.272.2.4.2014 - opracowanie Powiatowego Planu Wspomagania w ramach projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli
         OR.272.2.5.2014 zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu
         Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego
         OR.272.2.8.2014 Zakup i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli
         OR.272.2.12.2014 - Zakup i dostawa tonerów na potrzeby projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli
         OR.272.2.13.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Projekt ogrodzenia z elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy ILO/ZSE" - UNIEWAŻNIONO
         OR.272.2.14.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Remont ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem II LO"- UNIEWAŻNIONO
         OR.272.2.16.2014- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
         informacja dotycząca wycofania zaproszenia na wybór agenta
         Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego
         OR.272.2.20.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Projekt ogrodzenia z elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy ILO/ZSE" - II postępowanie
         OR.272.2.21.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Remont ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem II LO"- II postępowanie
         OR.272.2.23.2014- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - II postęp
         OR.272.2.24.2014-Nadzór inspektora branży budowlanej przy realizacji zadania pn. - II etap - termomodernizacja dachu
         OR.272.2.26.2014 Zakup kardiotokografu na potrzeby oddziału położniczego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
         OR.272.2.28.2014 - wykonanie płotków przeciwśniegowych przy realizacji zad. "Termomodernizacja obiektów I LO i ZSE w Brzegu"
         OR.272.2.29.2014 - nadzór inspektora nadzoru przy realizacji zad. "Wykonanie płotków śniegowych przy realizacji zadania "
         Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z linią zasilającą i pionami do zasilania hydrantów wewnątrz budynku w Brzegu ul. wyszyńskiego 23 "ora
         OR.272.2.32.2014 Dostawa tuszy, tonerów i taśm na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu
      ROK 2013
         Postępowanie ofertowe -Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim - USUNIĘCIE WAD I USTEREK POWSTAŁYCH NA OBIEKCIE
         Postępowanie ofertowe - Termomodernizacja obiektów I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu - USUNIĘCIE WAD I USTEREK POWSTAŁYCH NA OBIEKCIE
         Projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej - Schronisko Młodzieżowe , przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu - UNIEWAŻNIONE
         Wykonanie Koncepcji Programowo Przestrzennej dla inwestycji pn. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatorią w Brzeskim Centrul Medycznym w Brzegu
         Termomodernizacja obiektów I LO i ZSE w Brzegu - usunięcie wad i usterek powstałych na obiekcie - II postępowanie - UNIEWAŻNIONE
         Wycena nieruchomości - Powiat Brzeski
         Projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na III piętrze Schroniska Młodzieżowego w budynku byłego internatu przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu - II postępowanie -UNIEWAŻNIONE dn.10.09
         Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadoptowania i przeniesienia Wydziałów Starostwa z siedziby Urzędu Miasta
         Dostawa i montaż 12 ław kominowych na budynku przy ul. Robotniczej 20 w Brzegu
         Dostawa i montaż 12 ław kominowych na budynku przy ul. Robotniczej 20 w Brzegu - II postępowanie
         Projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej
         Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej przy realizacji zadania Rozbudowa sali gimnastycznej I LO w Brzegu
         sprawa:OR.272.2.1.2014 "Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg Powiatu Brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym"
      ROK 2012
         Zaproszenie do składania propozycji cenowych na realizację zadania pn. "Dostarczanie materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć - Projektowanie i techniki plastyczne w reklamie w ZSE"
         Zaproszenie do składania propozycji cenowych na emisję ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu pn. "Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży"
         Zaproszenie do składania propozycji cenowych na dostarczenie desek do rysunku w ramach zajęć ” Projektowanie i techniki plastyczne w reklamie” w ZSE w Brzegu
         Zaproszenie do składania propozycji cenowych na emisję ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu pn. "Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży"
            Zaproszenie do składania propozycji cenowych na emisję ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu pn. "Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży".
         Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn. " Przewóz uczestników i uczestniczek wyjazdu studyjnego w ramach projektu POKL pn. Aktywnie w przyszłość"
         Zaproszenie do składania propozycji cenowych na realizację zadania "Przeprowadzenie kursu wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży dla 10 uczniów ZSZ nr 1 w Brzegu"
         Zaproszenie do składania propozycji cenowych na realizacje zadania pn. "Przeprowadzenie kursu wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży dla 10 uczniów ZSZ nr 1 w Brzegu - II postę
         Zaproszenie do składania propozycji cenowych na emisję ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu pn. "Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży"
         Zaproszenie do składania propozycji cenowej na usługę cateringową dla 60 uczestników spotkania podsuumowującego realizację projektu pn. "Wysokie kwalifiikacje nauczycieli inwestycją w lepszą
         Zaproszenie do składania propozycji cenowych na emisję ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu pn. " Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży"
         Zaproszenie do składania propozycji cenowych na emisję ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu pn.""Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży"
         Sporządzenie operatów szacunkowych w 3-ech egzemplarzach na działki stanowiące własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego
         Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla zadania pn. Rewitalizacja budynku byłego internatu ZSE przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne"
         Opracowanie Studium Wykonalności inwestycji
         Zaproszenie do składania propozycji cenowych na realizację zadania pn. "Promocja projektu pn. Rewitalizacja budynku byłego internatu ZSE przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne"
      ROK 2011
         Zaproszenie do składania propozycji cenowych na wykonanie „Analizy przedwdrożeniowej”
            Formularz propozycji cenowej
            Wzór oświadczenia wykonawcy
            Wzór zlecenia
            Analiza przedwdrożeniowa - wyjaśnienia
         Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. "Promocja projektu Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"
         Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. "Promocja projektu Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. "Promocja projektu Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"
         Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. " Promocja projektu Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"
         Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. " Promocja projektu Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu..."
         Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację zadania pn:„Wykonanie plakatów i roll-upów promujących projekt pn. Profesjonalni w zawodzie realizowanego w ramach Działania 9.2 POKL...
         Zaproszenie do składania propozycji cenowych na emisję ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu pn. "Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży"
         Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu POKL"Aktywnie w przyszłość"
            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
         Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu POKL " Aktywnie w przyszłość"
            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
         Dostawa oprogramowania w ramach projektu POKL "Aktywnie w przyszłość"
            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
         Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn. Przeprowadzenie praktyk dla uczestników i uczestniczek projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie
         Zaproszenie do składania ofert - Pracownia malarz-tapeciarz
         Zaproszenie do składania ofert - Pracownia kucharz małej gastronomii
         Zaproszenie do składanie ofert - Materiały do kursu sztukatorstwa
         Zaproszenie do składania ofert - pomoce dydaktyczne
         Zaproszenie do składania propozycji cenowych na realizację zadania pn:„Wykonanie plakatów promujących projekt pn. Aktywnie w przyszłość realizowanego w ramach Działania 9.1.2 POKL 2007-201
         Zaproszenie do składania propozycji cenowych na realizację zadania pn. "Przeprowadzenie kursu fotografii cyfrowej dla 10 uczniów ZSZ nr 1 w Brzegu
      Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy zewnętrznej dla LO w Grodkowie - II postępowanie
      Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeglądów i konserwacji oraz utrzymania w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów monitoringu, włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru i oddym
      Wykonanie czynności klasyfikatora w prowadzonych przez Starostę Brzeskiego postępowaniach w sprawie ustalenia klasyfikacji gleboznawczej
      Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
      Podział nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego - II postępowanie
      Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
      Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
      Remont schodów wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu mieszczącego się przy ul. Robotniczej 20
      ROK 2018
         Postępowanie ofertowe na zadanie pn . "Usuwanie i przechowywanie pojazdów w 2018r."
         Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (...) - Kurs wysokościowy
         Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (...) - Kurs operator-programista CNC ze znajomością technologii obróbki skrawaniem i rysunku technicznego
         Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Brzeskiego w 2018 roku"
         Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (...) - Kurs wysokościowy-drugie postępowanie
         "Doposażenie pracowni krajobrazu dla zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"
         Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wydzielenie gruntów wkładowych z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jankowicach Wielkich
         Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca"
         Dostawa dygestorium - Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu.
         Dostawa pieca laboratoryjnego - Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe
         Dostawa wyposażenia-Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe
         "Doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży (...) w ZSB w Brzegu - drugie postępowanie"
         Dostawa wyposażenie do pracowni analizy żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu
         "Dostawa stanowisk uczniowskich i stołu laboratoryjnego do pracowni analizy żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"
         Postępowanie ofertowe"Relokacja dokumentacji archiwalnej (w tym dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) w Starostwie Powiatowym w Brzegu"
         Malowanie pomieszczeń z dostosowaniem instalacji elektrycznej w PODGiK w Brzegu"
         "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu"
         Modernizacja pracowni komputerowej w ZSE w Brzegu w ramach projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"
         Modernizacja pracowni komputerowej w ZSE w Brzegu w ramach projektu "Wsparcoie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - drugie postępowanie
   Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
      Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r.
      plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018r.
      plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE
   Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
   Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.

RZECZY ZNALEZIONE
   Biuro Rzeczy Znalezionych

Urzędy Centralne
   Spis adresów

INNE
   Redakcja Biuletynu
   Informacje nieudostępnione
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
      Informacje
         Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Michałowice
         Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Przylesie
         Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych -Michałów
         Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic
         Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic
         Informacja o utworzeniu bazy BDO T 500 dla miast Lewin Brzeski i Grodków
         Informacja o utworzeniu bazy BDOT 500 dla miasta Brzeg
         Informacja o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla gmin Lubsza i Skarbimierz
         Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Borkowice dz. 23
         Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Chruścina dz. 242
         Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Borkowice dz. 523
         Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 125/1,125/2
         Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Buszyce dz. 144/1
         Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Buszyce dz.97/1
         Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek Borkowice dz. 10/2;11/2
         Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Buszyce dz. 101,215/3
         Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Borkowice dz. 62/1,479
         Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
         Informacja o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych - BDOT500 dla obszaru wiejskiego gminy Grodków
      Obwieszczenia
      Ogłoszenia
         Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Dla Powiatu Brzeskiego ( Plan Transportowy ) Etap III Opracowanie Główne
         Projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. - ocena
         Projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. - 12.03.2014
         Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
         Ogłoszenie - Mondelez
         Ogłoszenia - Wydział Komunikacji i Drogownictwa
         Zestawienie zdawalności kandydatów na kierowców
         WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
            OGŁOSZENIA 2017
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Olszanka
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Przecza
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Lubsza
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Kopice
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Ptakowice
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Olszanka
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Ptakowice
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Pępice
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Tarnów Grodkowski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Brzeg
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Brzeg
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno- prawnego- Gmina Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno- prawnego- Gmina Skarbimierz
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Skarbimierz
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Opole
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Skarbimierz
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno- prawnego- Gnojna
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego- Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego- Gmina Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno- prawnego- Gmina Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno- prawnego- Gmina Brzeg
               Ogłoszenie- Konsultacje społeczne projektu " Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024"
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego- Gmina Brzeg
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno- prawnego- Gmina Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Brzeg
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Gmina Skarbimierz
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Brzeg
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Skarbimierz
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Skarbimierz
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Magnuszowice
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Skarbimierz
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Skarbimierz
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Skarbimierz
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Mikolin, Skarbimierz
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Olszanka
               Ogłoszenie o wygaszeniu pozwolenia wodno-prawnego-Skarbimierz
            OGŁOSZENIA 2018
               Ogłoszenie Zarządu Powiatu Brzeskiego nr OŚ.602.1.2017.SŚ z dn. 18.01.2018r. o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku wraz z Prognozą
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Głębocko, gm. Grodków
               Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.280.2018AK
               Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.293.2018
            OGŁOSZENIA 2019
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Wronów-Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Tarnów Grodkowski-gm. Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Tarnów Grodkowski-gm. Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Kantorowice, Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego, Grobla, Brzeg
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Chróścina,gmina Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Skorogoszcz
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego- Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-obręb Głębocko, Gmina Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Głębocko
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Głębocko
               Igłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Skorogoszcz
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Skorogoszcz
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Gmina Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Gmina Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-obręb Głębocko, Gmina Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Kantorowice, gmina Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Młodoszowice, gmina Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Lewin Brzeski
            Archiwum ogłoszeń
               Ogłoszenie - Ochrona Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
                  ogłoszenie w spr. wydania pozwolenia wodnoproawnego,m.GierszowiceOŚ.6341.41.2014 -dot.
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego, Gola Grodkowska, Gmina Grodków
               Ogłoszenie - Ochrona Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
                  Ogłoszenie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Jeszkotle działka nr 180
                  Ogłoszenie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - park im. Bolesława Chrobrego w Brzegu OŚ.6341.24.2015.MS
                  Ogłoszenie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Lewin Brzeski ul. Sikorskiego OŚ.6341.21.2015.MS
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego, Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Olszanka
               Ogłoszenie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania pozwolnia wodno-prawnego
               Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Skarbimierz
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków
               Ogłoszenie o wygaszeniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Lewin Brzeski
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - przebudowa mostu
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg
               Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Brzeg Oś.6341.69.2014
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Skarbimierz
               Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - rurociąg łączący dwa stawy w Pisarzowicach
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Śmiechowice
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Bąków, Gmina Grodków
               Ogłoszenie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przy ul. Elsnera w Grodkowie OŚ.6341.19.2015.MS
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Skarbimierz
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Bąków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Skarbimierz
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Żłobizna
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Lubsza
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków
               Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg
               ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego ul. Wrocławska 69 - Grodków
               OGŁOSZENIA 2015
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego, Lewin Brzeski
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego, Łosiów
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Półwieś
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków
                  Ogłoszenie o wygaśnięciu pozwolenia wodno - prawnego - Skarbimierz
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego Lewin Brzeski
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Skarbimierz, gmina Lewin Brzeski
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Tarnów Grodkowski
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gola Grodkowska
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg, Park Wolności
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Lewin Brzeski
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Kopice
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - BEPEC
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Kościerzyce
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Przecza
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego Grodków
                  ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego Gierów, gm. Grodków
                  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wygaszeniu pozwolenia wodno - prawnego - Gierszowice, Gmina Olszanka
                  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wygaszeniu pozwolenia wodno - prawnego - Krzyżowice, Gmina Olszanka
               OGŁOSZENIA 2016
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego, Brzeg, ul. Grobli
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego, Kobiela, Grodków
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Zwanowice
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Przylesie, Gmina Olszanka
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego, Przylesie, Gmina Olszanka
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Kantorowice, Gmina Lewin Brzeski
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego- Skarbimierz
                  Wydanie pozwolenia wodno - prawnego - Skarbimierz
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno- prawnego- Kościerzyce, Gmina Lubsza
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno- prawnego- Śmiechowice, Gmina Lubsza
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Strzegów
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Skarbimierz
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Olszanka
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Głębocko, Gmina Grodków
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg, ul. Boh. Westerplatte
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Tarnów Grodkowski
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego Gmina Lubsza
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Michałów
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno- prawnego- Więcmierzyce, Gmina Grodków
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno- prawnego, Kopice, Gmina Grodków
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno- prawnego,Chróścina, Gmina Lewin Brzeski
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Czepielowice
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Skorogoszcz
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Brzeg
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego, Gierszowice, Gmina Olszanka
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego, Lewin Brzeski, ul. Kolejowa 1
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Przylesie
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Kościerzyce
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego- Brzeg, ul. Sikorskiego
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Nowa Wieś Mała
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Czepielowice
                  Ogłoszenie o wygaśnięciu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Dobrzyń
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego- Dobrzyń
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Dobrzyń
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Dobrzyń
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Wojsław
                  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodno- prawnego- ul. Warszawska, Grodków
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Michałowice, gmina Lubsza
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Jankowice Wielkie - Gmina Olszanka
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego- Grodków
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Przylesie, Gmina Olszanka
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Przylesie, Gmina Olszanka
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Lubsza
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Krasiejów, Gmina Ozimek
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Wójtowice, Gmina Grodków
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Michałowice
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Łukowice
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Jeszkotle
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Kantorowice, Gmina Lewin Brzeski
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Skarbimierz
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Grodków
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Lewin Brzeski
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Lubsza
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Osada Sielska Woda
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Osada Sielska Woda, Gmina Lubsza
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Osada Sielska Woda, Gmina Lubsza
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Dobrzyń - Osada Sielska Woda
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg, ul. Korfantego
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Dobrzyń, Gmina Lubsza
                  Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Lewin Brzeski
         Zestawienie zdawalności kandydatów na kierowców - II półrocze 2015
         Ogłoszenie w celu powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny
         Ogłoszenie w celu powołania lekarza do stwierdzenia zgonu
         Konkurs na logotyp Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu
         Informacja- Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
         Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Powiatu Brzeskiego na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego
         Dane przestrzenne - komunikat dla podmiotów realizujących zadania publiczne
         Wykaz szkół i placówek niepublicznych
      Decyzje
      Komunikaty
   Nieruchomości
      2016
         Przetarg nieograniczony - dzialka zabudowana - Brzeg, ul. Jana Pawła II 27
         I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka - Młodoszowice
         II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka - Grodków, ul. Kasztanowa
         II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej - Grodków, ul. Krakowska 31 D/2
         Ogłoszenie o I rokowaniach - Grodków, ul. Krakowska 31 d,lokal nr 2
         Ogłoszenie o rokowaniach - Brzeg, ul. Jana Pawła II
         Ogłoszenie o rokowaniach - Grodków, ul. Kasztanowa
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Lipowa, gmina Grodków
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - Lipowa, gmina Grodków
         Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego
         Wykaz lokalu mieszkalnego do oddania w najem - Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Brzeg, ul. 1-go Maja
         Ogłoszenie o (ponownych) I rokowaniach- Grodków ul. Krakowska 31D, lokal nr 2
         Wykaz-najem (lokal nr 16 ul. Wyszyńskiego 23)
         Odwołanie rokowań na sprzedaż lok. mieszkalny nr 2 w Grodkowie ul. Krakowska
         zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia wysokości odszkodowania
         Przetarg nieograniczony-ul. 1-go Maja, Brzeg
         Najem lokalu - ul. Kardynała Wyszyńskiego, Brzeg
         Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, ul. Piastowska, Brzeg
         Ogłoszenie - najem, ul. Wyszyńskiego
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne
         Wykaz - Brzeg, ul. Nysańska
         zawiadomienie o wszczęciu postępowania w celu ustalenia wysokości odszkodowania
         Wykaz - garaż, ul. Krzyszowica, Brzeg
         Wykaz - garaże, ul. Krzyszowica, Brzeg
         Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Jędrzejów
         Ogłoszenie o przetargu - Brzeg, ul. Nysańska
         Przetarg nieograniczony-ul. 1-go Maja, Brzeg
         Przetarg nieograniczony - garaż, Brzeg, ul. Krzyszowica
         Sprostowanie ogłoszenia o przetargu - Brzeg, ul. Nysańska
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia- Brzeg, ul. Jana Pawła II 27
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Grodków, ul. Krakowska 31J
         Ogłoszenie o rokowaniach - Brzeg, ul. 1 Maja
      2017
         Przetarg - Grodków, ul. Krakowska 31J
         Przetarg - Brzeg, ul. Jana Pawła II 27
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
         Zaproszenie do składania ofert na najem lokali - ul. Wyszyńskiego 23, Brzeg
         Ogłoszenie Zarządu Powiatu Brzeskiego o II ustnym przetargu nieogranicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego położonej w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 31J
         Ogłoszenie Zarządu Powiatu Brzeskiego o II ustnym przetargu nieogranicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego położonej w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 27
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem- ul. Wyszyńskiego 23, Brzeg
         Ogłoszenie - rokowania - ul. Jana Pawła II 27 w Brzegu
         Ogłoszenie - rokowania - ul. Krakowska 31 J w Grodkowie
         Wykaz lokali użytkowych (garaży) do sprzedaży - Grodków
         Wykaz lokalu użytkowego (garażu) do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem- Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
         Przetarg - garaże, Grodków, ul. Krakowska
         Wykaz nieruchomości - dzierżawa - działka, Żłobizna, gm. Skarbimierz
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem-Brzeg, ul. Jana Pawła II 27
         Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej-Żłobizna
         Przetarg na najem nieruchomości-ul. Jana Pawła II, Brzeg
         Przetarg-sprzedaż nieruchomości-garaży w Grodkowie
         Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej-Żłobizna
         Wykaz nieruchomości-Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
         Wykaz nieruchomości-ul. Mossora w Brzegu, działka nr 676/1
         Wykaz nieruchomości-obręb Centrum, Brzeg, działka nr 636/5 i 636/7
         Wykaz nieruchomości-obręb Centrum, Brzeg, działka nr 806/9
         Wykaz nieruchomości, ul. Krakowska w Grodkowie, działka nr 778/39
         Wykaz nieruchomości, ul. Krakowska w Grodkowie, działka nr 778/41
         Wykaz nieruchomości, ul. Krakowska w Grodkowie, działka nr 778/40
         Wykaz nieruchomości, ul. Krakowska w Grodkowie, działka nr 778/35
         Wykaz nieruchomości, ul. Krakowska w Grodkowie, działka nr 778/34
         Wykaz-Zwanowice, działka nr 329/30
         Wykaz-Zwanowice, działka nr 329/31, 329/32
      2018
         Rokowania-sprzedaż nieruchomości-garaży-Grodków
         Ogloszenie o przetargu-działka nr 636/5, 636/7 w Brzegu, ul. Łokietka
         Ogłoszenie o przetargu-dzialka nr 676/1 w Brzegu, ul. Mossora
         Ogłoszenie o przetargu-działka nr 806/9 w Brzegu, u. Kard. Wyszyńskiego
         Wykaz-Zwanowice, działka nr 329/30
         Wykaz-Zwanowice, działka nr 329/31, 329/32
         Wykaz-najem-ul. Młynarska w Brzegu
         Ogłoszenie o przetargu - Grodków, ul. Krakowska, działka nr. 778/34
         Ogłoszenie o przetargu - Grodków, ul. Krakowska, działka nr. 778/35
         Ogłoszenie o przetargu - Grodków, ul. Krakowska, działka nr. 778/39
         Ogłoszenie o przetargu - Grodków, ul. Krakowska, działka nr. 778/40
         Ogłoszenie o przetargu - Grodków, ul. Krakowska, działka nr. 778/41
         Wykaz nieruchomości-Brzeg, ul. Jana Pawła II 27, Brzeg
         Przetarg nieograniczony-ul. Młynarska, Brzeg
         Odwołanie rokowań na sprzedaż garaży nr. 5,6,7,8 w Grodkowie przy ul. Krakowskiej
         Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokali użytkowych-Garaży-Grodków
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
         Wykaz nieruchomości do dzierżawy-ul. Grobli, Brzeg
         Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości-działka ul. Mossora, Brzeg
         Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości-działka ul. Władysława Łokietka, Brzeg
         Przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w Zwanowicach
         Przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w Zwanowicach
         Ogłosz. o II przetargu -dz. 778-34 w Grodkowie ul.Krakowska (ustn.przet.nieogr.)
         Ogłosz. o II przetargu -dz. 778-35 w Grodkowie ul.Krakowska (ustn.przet.nieogr.)
         Ogłosz. o II przetargu -dz. 778-39 w Grodkowie ul.Krakowska (ustn.przet.nieogr.)
         Ogłosz. o II przetargu -dz. 778-40 w Grodkowie ul.Krakowska (ustn.przet.nieogr.)
         Ogłosz. o II przetargu -dz. 778-41 w Grodkowie ul.Krakowska (ustn.przet.nieogr.)
         Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości-Brzeg, ul. Jana Pawła II 27
         Ogłoszenie o przetargu-dzierżawa nieruchomości-Brzeg, ul. Grobli
         Rokowania na sprzedaż nieruchomości-Brzeg, ul. Łokietka
         Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży-garaże, Grodków
         Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości-Brzeg, ul. Jana Pawła II
         Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości-Grodków, ul. Krakowska dz. 778/34
         Ogłoszenie o przetargu - Grodków, ul. Krakowska, działka nr. 778/35
         Ogłoszenie o przetargu - Grodków, ul. Krakowska, działka nr. 778/39
         Ogłoszenie o przetargu - Grodków, ul. Krakowska, działka nr. 778/40
         Ogłoszenie o przetargu - Grodków, ul. Krakowska, działka nr. 778/41
         Ogłoszenie o II rokowaniach-Brzeg, ul. Łokietka
         Ogłosz. o IV przetargu -dz. 778-34 w Grodkowie ul.Krakowska (ustn.przet.nieogr.)
         Ogłosz. o IV przetargu -dz. 778-39 w Grodkowie ul.Krakowska (ustn.przet.nieogr.)
         Ogłosz. o IV przetargu -dz. 778-40 w Grodkowie ul.Krakowska (ustn.przet.nieogr.)
         Ogłosz. o IV przetargu -dz. 778-41 w Grodkowie ul.Krakowska (ustn.przet.nieogr.)
         Ogł. o I przet. nieogr. - SOSW -Grodk. lokale użytk.(GARAŻE nr 5 i 8)
         Ogłoszenie o rokowaniach- dz. 514, ul. Jana Pawła II, Brzeg
         Wykaz-sprzedaż- udz. 0,08 cz.w dz.479 ul.Robotnicza 12 w Brzegu w tryb. bezprzet. na rzecz Gm.Brzeg
         Ogłoszenie o rokowaniach- dz. 636-5 i 636-7 w Brzegu ul.Łokietka
         Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym-Grodków-lokale użytkowe-garaże
         Wykaz lokalu przeznaczonego na wynajem-Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23, lokal nr 16
         Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Brzeg, ul. Młynarska 12
         Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży dz. 525-22,Grodków (ustny przetar.nieogr.)
         Ogłoszenie o rokowaniach- SOSW-Grodków lok.użyt.(GARAŻ nr 8)
         Informacja dla użytkowników wieczystych
      2019
         Wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do dzierżawy- dz. 342/2, 279/1, 279/2- Żłobizna
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych na wynajem-ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny
         Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, ul. Krakowska, Grodków
         Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-tryb bezprzetargowy-działka nr 477/37
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-tryb bezprzetargowy-działka nr 477/38
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-tryb bezprzetargowy-działka nr 477/39
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-tryb bezprzetargowy-działka nr 477/40
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-tryb bezprzetargowy-działka nr 477/75
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/52
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/53
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/54
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/55
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/56
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/57
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/58
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/60
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 482/7
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 658/3
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 660/10
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 681/1
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 681/2
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 681/3
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 681/4
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 964/1
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/59
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem-ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, Brzeg
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem-ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, Brzeg
         I ustny przetarg na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/52
         I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/53
         ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/54
         I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/55
         I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/56
         I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/57
         I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/58
         I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/59
         I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/60
         I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 658/3
         I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 660/10
         I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 681/1
         I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 681/2
         I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 681/3
         I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 681/4
         I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 964/1
         I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 482/7
         Odwołanie przetargu na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego działki - działka 681/2)
         I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 482/7
         II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 681/3
         II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego - działka nr 482/7
         II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/54
         II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/55
         II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/57
         II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/58
         II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/60
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem-ul. Kardynala Wyszyńskiego 23
   Archiwum nieruchomości
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Grobli
      Przetarg-Skorogoszcz
      II Rokowania - Krakowska 31n-Grodków
      II przetarg na najem lokalu - ul. Kard. Wyszyńskiego 23
      Wykaz nieruchomości - dzierżawa - Grodków - hotel GRODEK
      Odwołanie przetargu - ul. Jana Pawła II
      Przetarg- ul. Jana Pawła II 26
      Wykaz nieruchomości do sprzedaży
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego
      Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców - Grodków, ul. Krakowska 20B
      Wykaz nieruchomości - Zwanowice
      Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 1- go Maja 3
      Unieważnienie wykazu
      Przetarg -działka - ul. Kard.Wyszyńskiego w Brzegu
      Wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do sprzedaży - Żłobizna
      Wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do zbycia działka nr 214/8 i 214/10
      Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
      Przetarg - Grodków ul. Krakowska
      Przetarg - Złobizna gm. Skarbimierz
      Wykaz - Brzeg, ul. Słoneczna
      Wykaz - ul Górnośląska, Brzeg
      Przetarg ograniczony - ul. Słoneczna
      Wykaz nieruchomości - Brzeg, Plac Dworcowy
      Wykaz nieruchomości- Zwanowice
      Wykaz nieruchomości - Zwanowice 68E
      II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Żłobizna
      Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Grodków, Krakowska 31L
      Rokowania - Grodków, ul. Krakowska 31N
      Przetarg- ul. Jana Pawła II nr 26-Brzeg
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -Grodków, Krakowska 31L
      wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, bez prawa do zabudowy- Grodków, ul. Kasztanowa
      I przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
      Przetarg nieograniczony - Zwanowice 68 E
      Przetarg nieograniczony - ul. Kasztanowa, Grodków
      Wykaz - Grodków, ul. Krakowska
      Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Zwanowice
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
      Wykaz nieruchomości - Grodków,ul. Krakowska 31M
      Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31H
      Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbyci działaka nr 64/2 Brzeg, ul. Grobli
      Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbyci działaka nr 218/3 Brzeg, ul. Sikorskiego
      Ogłoszenie o przetargu - ul. Łokietka, Brzeg
      Wykaz nieruchomości- Grodków, ul. Słowackiego
      Sprzedaż nieruchomości - Zwanowice
      Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Słowackiego - garaże
      Wykaz - Tarnów Grodkowski
      I ustny przetarg nieograniczony - ul. Grobli, Brzeg
      I ustny przetarg nieograniczony - ul. Gen. Sikorskiego, Brzeg
      I ustne przetargi nieograniczone - Grodków, ul. Krakowska nr 31M i nr 31 H
      Odwołanie rokowań - Zwanowice
      Rokowania na sprzedaż nieruchomości - Zwanowice
      Wykaz nieruchomości - Zwanowice,gm. Skarbimierz
      I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Grodków,ul. Słowackiego
      II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska nr 31 M, nr 31 H
      Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31 L, samodzielne lokale użytkowe nr 6 i 7
      Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31 L, lokale mieszkalne
      I Rokowania na sprzedaż nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31 N
      I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego - Grodków, ul. Krakowska 31 L. - lokal nr 6
      I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego - Grodków, ul. Krakowska 31 L. - lokal nr 7
      Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31 L
      Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31L, lokal użytkowy nr 6
      Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31L, lokal użytkowy nr 7
      Wykaz nieruchomości - Brzeg, ul. Gen. Wł. Sikorskiego
      Wykaz nieruchomości - Brzeg, ul. Grobli
      Wykaz nieruchomości - Brzeg, ul. Wrocławska
      II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego Grodków, ul. Krakowska 31 L - Lokal użytkowy nr 7
      II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego Grodków, ul. Krakowska 31 L - Lokal użytkowy nr 6
      Przetarg nieograniczony - Brzeg, ul. Gen. Wł. Sikorskiego
      2013
         Ogłoszenie - przetarg - Grodków, ul. Krakowska 31 M
         Ogłoszenie - rokowania - Grodków, ul. Krakowska 31 L - 6
         Ogłoszenie - rokowania - Grodków, ul. Krakowska 31 L - 7
         Wykaz - najem - Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
         OGŁOSZENIE STAROSTY BRZESKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIAZ NIRUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNM
         Decyzja o nieuregulowanym stanie prawnym
         II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wł. Skarbu Państwa -ul.Gen.Wł.Sikorskiego w Brzegu
         I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości -wł. Powiatu Brzeskiego -ul. Grobli w Brzegu
         I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości- wł. Skarbu Państwa- ul. Wrocławska - Brzeg
         Wykaz nieruchomości - Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
         OGŁOSZENIE STAROSTY BRZESKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEREGURALNYM STANIE PRAWNYM
         WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - LEWIN BRZESKI
         Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym - Grodków, ul. Krakowska 31 M
         ZAWIADOMIENIE
         Przetarg nieograniczony - ul. Grobli, Brzeg
         Przetarg, Brzeg, ul. Wrocławska
         Rokowania - Brzeg, ul. Sikorskiego
         Wykaz - Brzeg, ul. Oławska
         Wykaz - Grodków, ul. Krakowska
         Ogłoszenie o przetargu - Lewin Brzeski
         Ogłoszenie o odwołaniu rokowań
         Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej
         ZAWIADOMIENIE
         Wykaz nieruchomości - Garaże, Gmina Skarbimierz
         Wykaz nieruchomości - Garaże, Gmina Skarbimierz
         Odwołanie przetargu - Brzeg, ul. Wrocławska
         Przetarg - Brzeg, ul. Wrocławska
         I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - położonej przy ul. Oławskiej w Brzegu
         Decyzja ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej połozonej w Skarbimierzu oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 6 i 17/2, obręb Skarbimierz
         Przetarg nieograniczony - lokale użytkowe - Żłobizna
         Przetarg - Brzeg, ul. Oławska
         Przetarg nieograniczony - lokale użytkowe - Żłobizna
         Ogłoszenie o odwołaniu przetargu - Brzeg, ul. Oławska
      2014
         Wykaz - Brzeg, ul. Piastowska
         Wykaz - Żłobizna
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Żłobizna
         Wykaz - lokal nr 4, ul. 3 - go Maja
         Przetarg nieograniczony - działka, Żłobizna
         wykaz nieruchomości - działka niezabudowana położona w Brzegu, przy ul. Poprzecznej
         ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość - lokal mieszkalny nr 4 w Brzegu, przy ul. 1 Maja 3
         OGŁOSZENIE STAROSTY BRZESKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEREGURALNYM STANIE PRAWNYM
         Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia - ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Brzegu
         Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego - Żłobizna dz. nr 3/5
         Przetarg - Brzeg, ul. Poprzeczna
         Wykaz nieruchomości - wynajem pokoi biurowych, Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
         Rokowania - Żłobizna - działka
         Wykaz - Żłobizna- działki
         Przetarg - działka, Brzeg, ul. Gen. Wł. Sikorskiego
         Przetarg nieograniczony - dzialki, Żłobizna
         OGŁOSZENIE STAROSTY BRZESKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIRUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNM
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - tryb bezprzetargowy
         Wykaz nieruchomości - Brzeg, ul. Wyszyńskiego
         Ogłoszenie - rokowania, działka, Żłobizna
         Przetarg-działka, Brzeg, ul. Poprzeczna
         Wykaz nieruchomości, działka, Żłobizna
         Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na najem nieruchomości w Brzegu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, działka nr 829/5
         Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
         ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne bez prawa do zabudowy -Żłobizna
         Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na najem lokalu 34, Brzeg ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
         Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia działka nr 338/1 w Lewinie Brzeskim
         Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
         Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - Czeska Wieś
         Ogłoszenie - najem nieruchomości, Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego
         Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa - działka, Żlobizna
         Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, Żłobizna
         Wykaz nieruchomości - dzierżawa - Zwanowice
         Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
         Wykaz nieruchomości - najem, Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23
         Przetarg, najem nieruchomości - Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23
      2015
         Przetarg nieograniczony na dzierżawę działki - Zwanowice
         Wykaz nieruchomości - dzierżawa - ul. Sikorskiego, Brzeg
         Wykaz nieruchomości - dzierżawa - Żłobizna
         Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Brzeg, ul. Sikorskiego
         Wykaz - dzierżawa - Żłobizna
         Przetarg - dzierżawa działki rolnej - Żłobizna
         Przetarg - dzierżawa - Brzeg, ul. Sikorskiego
         Wykaz - Brzeg, ul. Sikorskiego
         Wykaz - do sprzedaży(ustny przetarg nieogr. dz.449-4 w Grodkowie ul.Kasztanowa
         Wykaz-najem preferencyjny na rzecz dotychczasowych NAJEMCÓW
         Wykaz - do sprzedaży(ustny przetarg nieogr.dz. 514 (sala gimnastycz.) w Brzegu
         Wykaz - do sprzedaży dz.778-20 (na poprawę zagospod.) w tryb.bezprzet.na rzecz współwłaści. dz.778-11 w Grodkowie
         Przetarg - Brzeg, ul. Sikorskiego
         Wykaz - najem lokali, Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23
         Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31 d
         Ogłoszenie o przetargu - ul. Jana Pawła II, Brzeg
         Ogłoszenie o przetargu - ul. Kasztanowa, Grodków
         Zaproszenie do składania propozycji cenowych - najem lokali, ul. Wyszyńskiego, Brzeg
         Najem lokali - Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23
         Przetarg nieograniczony - Grodków, ul. Krakowska 31D
         Wykaz - nieruchomość gruntowa, Młodoszowice, gmina Grodków
         Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do skladania ofert na najem lokali - Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23
         Zaproszenie do składania ofert - najem lokali, Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego
   iNET
corner   corner