logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
minus Organa Władzy
   minus Rada Powiatu Brzeskiego
      plus KADENCJA 2002-2006
      plus KADENCJA 2006-2010
      plus KADENCJA 2010-2014
      minus KADENCJA 2014-2018
         minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 25.11.2014 w spr. zwołania I Sesji Rady Powiatu Brzeskiego
         minus Skład Rady Powiatu Brzeskiego - Kadencja 2014-2018
         minus Sesje Rady Powiatu Brzeskiego - Kadencja 2014 - 2018
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 1.12.2014
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 18.12.2014
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 15.01.2015
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.02.2015
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.03.2015
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.04.2015r.
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.05.2015r.
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.06.2015
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 17.09.2015
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.09.2015
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.10.2015
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.11.2015
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 17.12.2015
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.12.2015
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.01.2016
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 17.03.2016
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.04.2016
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 31.05.2016
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.06.2016
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 18.08.2016
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 13.09.2016
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.09.2016
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.10.2016r.
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.11.2016
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 15.12.2016
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.01.2017
            plus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 16.03.2017
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.03.2017
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.04.2017
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.05.2017
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.06.2017
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 31.07.2017r.
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.09.2017r.
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.10.2017
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.11.2017, 21.12.2017
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.01.2018
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 15.03.2018
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.04.2018
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.05.2018
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.06.2018
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 17.08.2018
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.09.2018
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.10.2018r.
         minus PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018
         minus Skład Rady Powiatu Brzeskiego - Kadencja 2014-2018 od 18.12.2014
         minus Składy Komisji - kadencja 2014 - 2018
         minus Plan pracy Rady Powiatu Brzeskiego 2015
         minus Plan Pracy Rady Powiatu Brzeskiego 2016
         minus Plan Pracy Rady Powiatu Brzeskiego 2017
         minus NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO
         minus Plan Pracy Rady Powiatu Brzeskiego 2018
         minus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
      plus KADENCJA 2018-2023
   plus Zarząd Powiatu Brzeskiego
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2015-03-11 12:34:06 - Uchwała nr IV/34/15 w spr. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu za rok 2014 (26.64 kB)
2015-03-11 12:36:14 - Uchwała nr IV/35/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Brzeskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu do realizacji projektu pn. „Uwierz w siebie ” w ramach Programu Oper (34.10 kB)
2015-03-11 12:36:59 - Uchwała nr IV/36/15 w spr. zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzegu (102.30 kB)
2015-03-11 12:38:13 - Uchwała nr IV/37/15 w spr. dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (308.40 kB)
2015-03-11 12:39:15 - Uchwała nr IV/38/15 w spr. zmian w wieloletniej prognozie finansowej (1.25 MB)
2015-03-11 12:39:59 - Uchwała nr IV/39/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na 2015 r. (603.12 kB)
2015-03-11 12:40:46 - Uchwała nr IV/40/15 w spr. Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Brzeskim na lata 2015-2018 (610.97 kB)
2015-03-11 12:41:22 - Uchwała nr IV/41/15 w spr. Powiatowego Programu na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017 (858.01 kB)
2015-03-11 12:43:37 - Uchwała nr IV/42/15 w spr. Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Brzeskim na lata 2015-2018 (551.32 kB)
2015-03-11 12:54:55 - Uchwała nr IV/43/15 w spr. określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego funduszu (78.47 kB)
2015-03-11 12:56:20 - Uchwała nr IV/44/15 w spr. zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr I/9/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Budżetowej (27.78 kB)
2015-03-11 12:58:12 - Uchwała nr IV/45/15 w spr. zmian do uchwały zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr I/13/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawi Komisji Zdrowia (29.76 kB)
2015-03-11 12:59:30 - Uchwała nr IV/46/15 w spr. zmian do uchwały RPB nr I/15/14 z dn. 1.12.2014 w spr. Komisji Rozwoju i Gospodarki (29.59 kB)
2015-03-11 13:00:22 - Uchwała nr IV/47/15 w spr. zmian do uchwały RPB nr II/25/14 z dn. 18.12.2014 w spr. Komisji Rewizyjnej (29.59 kB)

Ilość odwiedzin: 832
Nazwa dokumentu: Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.02.2015
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Powiatu Brzeskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Renata Kawarska Kierownik Biura Rady Powiatu Brzeskiego
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Kawarska Kierownik Biura Rady Powiatu Brzeskiego
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2015-03-11 12:31:02
Data udostępnienia informacji: 2015-03-11 12:31:02
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-11 13:00:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner