logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
minus Organa Władzy
   minus Rada Powiatu Brzeskiego
      plus KADENCJA 2002-2006
      minus KADENCJA 2006-2010
         minus Skład Rady Powiatu Brzeskiego Kadencja 2006-2010
         minus Komisje Rady Powiatu Brzeskiego Kadencja 2006-2010
         minus Sesje Rady Powiatu Brzeskiego Kadencja 2006-2010
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 23.11.2006
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 7.12.2006
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 21.12.2006
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.01.2007
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 22.02.2007
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.03.2007
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.04.2007
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.05.2007
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 4.06.2007
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.06.2007
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.08.2007
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.09.2007
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.10.2007
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.11.2007
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 20.12.2007r.
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 31.01.2008
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.02.2008
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.03.2008
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.04.2008
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 6.06.2008
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.06.2008
            minus Sesja rady Powiatu Brzeskiego 18.07.2008
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 21.08.2008
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.09.2008
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 16.10.2008
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.10.2008
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 3.12.2008
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.12.2008
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.01.2009
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.02.2009
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.03.2009
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.04.2009
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 4.06.2009
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26/06.2009
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.07.2009
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.09.2009
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego z 29.10.2009r.
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.11.2009
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.12.2009
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.01.2010
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.02.2010
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.03.2010
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.04.2010
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.05.2010
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.06.2010
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 22.07.2010
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 1.10.2010
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 15.10.2010
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.10.2010
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 10.11.2010
         minus PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2006-2010
         minus Ramowy Plan Pracy Rady Powiatu Brzeskiego na 2010 r.
      plus KADENCJA 2010 - 2014
      plus KADENCJA 2014 - 2018
   plus Zarząd Powiatu Brzeskiego
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane podstawowe
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
minus Godziny pracy urzędu
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2010-01-18 13:28:15 - Uchwała nr XXXIX/263/09 w spr. uchwalenia Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2010 r. (62.50 kB)
2010-01-18 13:29:11 - Plan dochodów na 2010 r. zał. nr 1 (43.50 kB)
2010-01-18 13:29:39 - Plan wydatków na 2010 r. zał. nr 2 (49.00 kB)
2010-01-18 13:30:11 - Wieloletni plan zadań inwestycyjnych zał. nr. nr 3 (43.50 kB)
2010-01-18 13:30:38 - Zadania inwestycyjne w 2010 r. zał. nr 3a (29.00 kB)
2010-01-18 13:31:20 - Wieloletni plan wydatków na projekty realizowane z funduszy strukturalnych zał. nr 3b (50.50 kB)
2010-01-18 13:32:09 - Plan przychodów i rozchodów na 2010 r.zał. nr 4 (35.50 kB)
2010-01-18 13:32:47 - Plan przychodów i wydatków gos.pom. na 2010 r. zał. nr 5 (34.50 kB)
2010-01-18 13:33:25 - Plan doch. wł. i wydatków nimi sfin. na 2010 r. zał. nr 6 (35.50 kB)
2010-01-18 13:33:57 - Dotacje dla j. sekt. f.p. w 2010 r. zał. nr 7 (23.00 kB)
2010-01-18 13:34:27 - Dotacje dla j.spoza sekt.f.p.w 2010 r. zał. nr 8 (22.50 kB)
2010-01-18 13:35:04 - Plan PFOŚiGW na 2010 r zał. nr 9 (33.00 kB)
2010-01-18 13:35:41 - Plan PFGZGiK na 2010 r. zał. nr 10 (33.00 kB)
2010-01-18 13:47:21 - Uchwała nr XXXIX/264/09 w spr. rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Brzeskim w 2010 r. (9.71 MB)
2010-01-18 13:50:42 - Uchwała nr XXXIX/265/09 w spr. darowizny nieruchomości stanowiących własność powiatu brzeskiego (1.27 MB)
2010-01-18 13:53:30 - Uchwała nr XXXIX/266/09 uchylająca uchwałę w spr. określenia wysokości opłaty za wydanie dziennika budowy (1.27 MB)
2010-01-18 13:54:56 - Uchwała nr XXXIX/267/09 w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010 (2.31 MB)
2010-01-18 13:56:52 - Uchwała nr XXXIX/268/09 w spr. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 (23.00 kB)
2010-01-18 13:57:21 - zał. nr 1 (18.50 kB)
2010-01-18 14:07:22 - Uchwała nr XXXIX/269/09 w spr. zmiany do uchwały nr XXX/204/09 z 26.02.2009 w spr.określenia zadań,na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa PFRON (2.31 MB)
2010-01-18 14:09:33 - Uchwała nr XXXIX/270/09 w spr. zmian w budżecie powiatu na 2009 r. (95.00 kB)
2010-01-18 14:10:11 - zał. nr 1 (56.50 kB)
2010-01-18 14:10:54 - zał. nr 2 (25.00 kB)
2010-01-18 14:11:23 - zał. nr 3 (28.00 kB)
2010-01-18 14:11:51 - zał. nr 4 (35.00 kB)
2010-01-18 14:12:41 - zał. nr 5 (37.50 kB)

Ilość odwiedzin: 832
Nazwa dokumentu: Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.12.2009
Podmiot udostępniający: Biuro Rady
Osoba, która wytworzyła informację: Kierownik Biura Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Kierownik Biura Rady
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-01-18 13:00:26
Data udostępnienia informacji: 2010-01-18 13:00:26
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 14:13:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner