logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
   minus E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27
   minus Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSE w Brzegu - trzecie postępowania OR.272.1.1.2019
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane"
   minus ZAM.272.1.4.2019 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSEw Brzegu, czwarte postępowanie
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródel energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcąc
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


UWAGA !!!

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ DNIA 25 STYCZNIA 2019 R. ZAMIESZCZONO NOWY IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA ORAZ NOWY KLUCZ PUBLICZNY OBOWIĄZUJĄCY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU !!!

W ZWIĄZKU Z CZYM (DLA PRZEJRZYSTOŚCI POSTĘPOWANIA)  ZAMIESZCZONY DNIA 06.12.2018 R. IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA I KLUCZ PUBLICZNY JEST JUŻ NIEWAŻNY I ZOSTAJE USUNIĘTY.

Załączniki do pobrania: 2018-12-06 13:22:39 - ogłoszenie o zamówieniu przekazane dn. 05.12.2018r. do publikacji, opublikowane w DzUUE dn. 06.12.2018r. (145.88 kB)
2018-12-06 13:28:31 - SIWZ (1.93 MB)
2018-12-06 13:30:14 - załączniki do SIWZ nr 1, 1a, 1d, od 4 do 16 (17.83 MB)
2018-12-06 13:31:21 - zał. nr 1b do SIWZ - parametry oferowanego sprzetu (2.03 MB)
2018-12-06 13:31:55 - zał. nr 1c do SIWZ - zakres jakościowy SIM (336.70 kB)
2018-12-06 13:32:29 - zał. nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (481.38 kB)
2018-12-06 13:32:54 - zał. nr 3 do SIWZ - JEDZ (85.04 kB)
2018-12-17 11:36:33 - wyjaśnienie treści SIWZ (1) (316.05 kB)
2018-12-18 11:57:25 - informacja o wniesionym odwołaniu i wezwanie do przystąpienia do postępowania (56.54 kB)
2018-12-18 11:58:19 - kopia odwołania - SIMPLE - zał do pisma z dn. 18.12.2018 r. (1.87 MB)
2018-12-28 09:41:26 - zmiana treści SIWZ (1) (512.53 kB)
2018-12-28 14:32:36 - sprostowanie do zmiany treści SIWZ z 28.12.2018 r. (300.99 kB)
2019-01-03 13:22:21 - zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana dn. 03.01.2019 r. UPUE (64.66 kB)
2019-01-03 13:23:37 - zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert przetargowych (286.47 kB)
2019-01-07 15:48:32 - opublikowana w DzUUE dn. 07.01.2019 r. zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana dn. 03.01.2019r. UPUE (68.71 kB)
2019-01-16 14:40:37 - wyjasnienia, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert (5.58 MB)
2019-01-16 14:53:39 - zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana dn. 16.01.2019 UPUE (73.60 kB)
2019-01-18 11:22:12 - opublikowana w DzUUE dn. 18.01.2019 r. zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana dn. 16.01.2019 r. UPUE (54.13 kB)
2019-01-18 13:37:22 - WAŻNA INFORMACJA !!! (1.86 MB)
2019-01-25 14:10:54 - zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana dn. 25.01.2019 r. UPUE (71.78 kB)
2019-01-25 14:12:27 - wyjasnienia, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert (1.87 MB)
2019-01-25 14:20:10 - NOWY IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA !!! (12.72 kB)
2019-01-25 14:20:41 - NOWY KLUCZ PUBLICZNY !!! (700.00 B)
2019-01-25 14:28:55 - szczegóły postępowania (49.51 kB)
2019-01-29 09:40:33 - opublikowana w DzUUE dn.29.01.2019 zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana dn. 25.01.2019 UPUE (53.69 kB)
2019-01-31 13:35:56 - wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (275.34 kB)
2019-01-31 13:37:31 - załącznik do wyjasnień - ujednolicony 31.01.2019 r. zał. nr 1B parametry oferowanego sprzętu (2.04 MB)
2019-01-31 13:38:40 - załącznik do wyjaśnień - ujednolicony 31.01.2019 r. - zał. nr 2 opis przedmiotu zamówienia (487.32 kB)
2019-01-31 13:46:08 - załącznik do wyjaśnień - ujednolicony 31.01.2019 r. - zał. nr 14 umowa o zamówienie publiczne (137.33 kB)
2019-02-05 12:41:38 - wyjasnienie treści SIWZ 05.02.2019 r. (360.33 kB)
2019-02-06 13:37:56 - wyjaśnienie treści SIWZ 06.02.2019 r. (47.77 kB)
2019-02-11 14:57:47 - informacje podane podczas otwarcia ofert przetargowych (235.47 kB)

Ilość odwiedzin: 10697
Nazwa dokumentu: E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Kurpiel
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Kurpiel
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Kurpiel
Data wytworzenia informacji: 2018-12-06 13:20:00
Data udostępnienia informacji: 2018-12-06 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-11 14:58:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner