logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Monitoring Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-10-10 14:02:08
Monitoring Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-10-10 13:40:22
Wykaz szkół i placówek niepublicznych Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-10-10 09:00:48
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.09.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-10-09 11:28:35
Wydział Organizacyjno-Prawny Katarzyna Soroczyńska 2019-10-08 13:58:16
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 12 zestawów komputerowych oraz zasilaczy UPS" anna woroszczuk 2019-10-08 09:55:37
Petycja zarządzanie konfliktem interesów Katarzyna Soroczyńska 2019-10-07 13:41:27
Wzory dokumentów na potrzeby naboru Katarzyna Soroczyńska 2019-10-04 13:55:16
Wzory dokumentów na potrzeby naboru Katarzyna Soroczyńska 2019-10-04 13:40:30
Komunikaty Katarzyna Soroczyńska 2019-10-03 13:32:18
Komunikaty Katarzyna Soroczyńska 2019-10-03 13:28:46
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2019-10-03 08:35:56
Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Katarzyna Soroczyńska 2019-10-02 14:16:04
Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. Katarzyna Soroczyńska 2019-10-02 13:56:28
Obwieszczenia Katarzyna Soroczyńska 2019-10-01 08:21:27
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-27 11:31:11
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-09-26 08:40:41
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-09-26 08:39:41
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-09-26 08:23:48
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-09-26 08:17:48
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-09-26 08:17:18
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-09-26 08:16:39
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-09-25 08:33:42
II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/60 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-25 08:33:04
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-09-25 08:32:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem-il. Kardynala Wyszyńskiego 23 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-24 14:00:35
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/54 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-24 13:29:02
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym-prawo użytkowania wieczystego-działka nr 479/54 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-24 13:27:30
posiedzenie - 19.09.2019 Agnieszka Nadrowska 2019-09-20 09:29:14
posiedzenie - 19.09.2019 Agnieszka Nadrowska 2019-09-20 08:50:17
posiedzenie - 19.09.2019 Agnieszka Nadrowska 2019-09-20 08:47:40
posiedzenie - 19.09.2019 Agnieszka Nadrowska 2019-09-20 08:45:23
posiedzenie - 19.09.2019 Agnieszka Nadrowska 2019-09-20 08:43:50
posiedzenie - 19.09.2019 Agnieszka Nadrowska 2019-09-20 08:41:56
posiedzenie - 19.09.2019 Agnieszka Nadrowska 2019-09-20 08:20:01
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa pomocy prawnej Powiatu Brzeskiego 2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-19 10:06:48
Wydział Organizacyjno-Prawny Katarzyna Soroczyńska 2019-09-18 14:51:55
Nieodpłatna pomoc prawna Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-17 13:50:03
Nieodpłatna pomoc prawna Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-17 13:28:00
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-09-17 13:12:22
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-09-17 10:01:16
Biuro Rzeczy Znalezionych Katarzyna Soroczyńska 2019-09-16 13:16:31
Organizacja Starostwa Katarzyna Soroczyńska 2019-09-16 09:54:43
Organizacja Starostwa Katarzyna Soroczyńska 2019-09-16 09:52:18
Oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu - roczne Katarzyna Soroczyńska 2019-09-13 14:31:26
Oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu - roczne Katarzyna Soroczyńska 2019-09-13 14:29:46
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu - dostawa wyposażenia bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni" Aleksandra Kurpiel 2019-09-13 14:17:05
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-09-13 10:11:53
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu - dostawa wyposażenia bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni" Aleksandra Kurpiel 2019-09-12 09:16:24
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-10 14:49:34
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-10 14:15:04
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego-roczne Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-10 11:54:03
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym- podinspektor Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-10 10:34:43
Regulamin Organizacyjny Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-10 08:12:40
Petycja o wprowadzeniu oznaczeń przystanków autobusowych Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-09 14:53:26
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2019-09-09 13:34:08
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2019-09-09 13:28:03
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2019-09-09 13:26:50
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-04 13:03:40
Igłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego-Kantorowice, gmina Lewin Brzeski Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-04 08:14:35
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 482/7 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-04 08:10:29
Inspektor Danych Osobowych Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:40:14
Stanowisko ds. Zdrowia Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:39:11
Biuro Zamówień Publicznych Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:38:15
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:37:18
Wydział Inwestycji i Rozwoju Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:36:12
Powiatowy Konserwator Zabytków Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:19:37
Stanowisko ds. BHP i ppoż Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:18:07
Wydział Finansowo - Budżetowy Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:17:22
Wydział Budownictwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:16:03
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:15:42
Wydział Komunikacji Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:15:16
Wydział Ochrony Środowiska Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:14:51
Wydział Oświaty Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:13:57
Wydział Kultury i Sportu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:13:16
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:12:23
Biuro Rady Powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:11:19
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 14:01:58
Kancelaria Materiałów Niejawnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 13:21:54
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 13:20:33
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 13:19:16
Wydział Organizacyjno - Prawny Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 12:56:17
Wydział Komunikacji Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-09-03 12:48:52
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu - dostawa wyposażenia bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni" anna woroszczuk 2019-09-02 09:40:02
Protokoły z Sesji Rady Powiatu Brzeskiego-Kadencja 2018-2023 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-08-30 11:41:36
Biuro Rzeczy Znalezionych Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-08-30 10:06:03
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu - dostawa wyposażenia bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni" Aleksandra Kurpiel 2019-08-28 12:45:22
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-08-23 11:19:09
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-08-23 11:10:37
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-08-21 14:00:05
Petycja dotycząca ,,lustracji dróg'' w zakresie oznakowania przystanków autobusowych Katarzyna Soroczyńska 2019-08-20 10:23:11
Petycja dotycząca ,,lustracji dróg'' w zakresie oznakowania przystanków autobusowych Katarzyna Soroczyńska 2019-08-20 10:15:49
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-08-16 10:41:31
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-08-16 10:40:16
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-08-08 12:07:55
Obwieszczenia Katarzyna Soroczyńska 2019-08-07 13:52:48
Stowarzyszenia i związki Katarzyna Soroczyńska 2019-08-07 08:41:23
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-08-06 14:22:13
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-08-06 13:26:09
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-08-06 13:24:59
Petycje 2019 Katarzyna Soroczyńska 2019-08-06 12:45:47
Petycje 2019 Katarzyna Soroczyńska 2019-08-05 14:45:04
Informacja o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych - BDOT500 dla obszaru wiejskiego gminy Grodków Katarzyna Soroczyńska 2019-08-05 10:00:53
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu - dostawa wyposażenia bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni" anna woroszczuk 2019-08-02 10:24:52
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-31 15:09:05
ZAM. 272.1.8.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 12 zestawów komputerowych" Aleksandra Kurpiel 2019-07-31 10:46:12
ZAM.272.2.9.2019 Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "zakup wyposażenia dla pracowni obsługi turystycznej w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (...) " - drugie postęp Aleksandra Kurpiel 2019-07-29 13:44:54
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-07-29 10:33:22
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-07-29 10:32:12
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-07-25 09:59:00
2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-23 13:06:43
2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-23 13:06:12
2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-23 13:05:47
Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje, Komunikaty Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-23 12:51:08
Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-23 12:45:48
Informacja Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-23 12:44:19
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2019-07-22 14:31:57
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-07-18 12:26:17
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-07-17 08:04:30
skład Rady Powiatu Brzeskiego kadencja 2018-2023 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-16 15:08:00
Wybory 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-16 15:03:26
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-07-16 14:41:40
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-07-16 14:36:48
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-16 08:49:06
Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-15 14:49:01
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2019-07-12 15:03:28
ZAM.272.1.9.2019 Przetarg na zadanie pn. "Wyposażenie pracowni obsługi turystycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu na potrzeby projektu pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego (...) - drugie po Aleksandra Kurpiel 2019-07-12 14:36:41
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2019-07-11 15:18:01
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-11 12:58:15
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2019-07-10 12:15:01
2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-10 10:50:18
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa-działka nr 479/56 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-10 09:38:53
Wydział Kultury i Sportu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-08 10:17:40
Wydział Oświaty i Sportu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-08 09:42:39
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.06.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-08 09:14:18
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2019-07-08 09:08:14
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2019-07-08 09:03:23
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2019-07-05 08:36:49
ZAM. 272.1.8.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 12 zestawów komputerowych" Aleksandra Kurpiel 2019-07-04 10:40:00
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-03 13:05:49
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27 czerwca 2019 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-03 12:58:36
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-03 12:35:23
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2019-07-03 12:21:30
Jednostki Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-03 08:36:59
ZAM. 272.1.8.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 12 zestawów komputerowych" Aleksandra Kurpiel 2019-07-03 07:36:08
ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-07-02 07:58:47
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze - Sala gimnastyczna II LO w Brzegu - drugie postępowanie" Aleksandra Kurpiel 2019-07-02 07:35:55
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-06-28 14:28:03
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-06-28 14:27:17
ZAM.272.1.9.2019 Przetarg na zadanie pn. "Wyposażenie pracowni obsługi turystycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu na potrzeby projektu pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego (...) - drugie po Aleksandra Kurpiel 2019-06-28 11:47:19
ZAM. 272.1.7.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wyposażenie pracowni obsługi turystycznej w ZSZ nr 1 w Brzegu na potrzeby projektu Wsparcie kształcenia zawodowego (...) Aleksandra Kurpiel 2019-06-28 11:39:44
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródel energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcąc Aleksandra Kurpiel 2019-06-28 11:39:07
ZAM.272.1.4.2019 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSEw Brzegu, czwarte postępowanie Aleksandra Kurpiel 2019-06-28 11:38:38
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" Aleksandra Kurpiel 2019-06-28 11:38:09
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSE w Brzegu - trzecie postępowania OR.272.1.1.2019 Aleksandra Kurpiel 2019-06-28 11:37:35
arząd Powiatu Brzeskiego 27.06.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-28 09:51:46
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-28 08:59:58
ZAM. 272.1.7.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wyposażenie pracowni obsługi turystycznej w ZSZ nr 1 w Brzegu na potrzeby projektu Wsparcie kształcenia zawodowego (...) Aleksandra Kurpiel 2019-06-27 15:01:21
opinia-25.06.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-26 15:01:43
posiedzenie – 20.05.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-26 14:51:14
ZAM.272.2.9.2019 Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "zakup wyposażenia dla pracowni obsługi turystycznej w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (...) " - drugie postęp anna woroszczuk 2019-06-26 14:07:04
ZAM. 272.1.8.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 12 zestawów komputerowych" Aleksandra Kurpiel 2019-06-26 11:43:02
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-26 11:36:29
Ogłoszenie naboru na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-26 11:33:13
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-26 11:30:50
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-26 11:09:18
Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów: II LO w Brzegu, ZSZ nr 1 w Brzegu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzegu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodkowie, ZS CKP Grodków Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-26 11:07:59
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora LO w Grodkowie Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-26 11:06:14
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Brzeskiego Centrum Medycznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-26 11:05:29
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w: Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Grodkowie Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-26 11:04:06
Konkurs na stanowisko dyrektora w II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-26 10:56:34
Konkurs na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-26 10:52:51
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-26 10:51:56
Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów szkół: I LO w Brzegu, ZSB w Brzegu, ZSE w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-26 10:50:48
Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-26 10:48:51
Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-26 10:47:29
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-06-25 08:42:07
Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-24 12:02:51
ZAM. 272.1.8.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 12 zestawów komputerowych" Aleksandra Kurpiel 2019-06-24 11:03:29
ZAM. 272.1.7.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wyposażenie pracowni obsługi turystycznej w ZSZ nr 1 w Brzegu na potrzeby projektu Wsparcie kształcenia zawodowego (...) Aleksandra Kurpiel 2019-06-21 12:14:58
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-21 11:28:10
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-06-17 09:30:40
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-17 09:25:25
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze - Sala gimnastyczna II LO w Brzegu - drugie postępowanie" Aleksandra Kurpiel 2019-06-14 11:11:42
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2019-06-14 09:39:29
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-13 14:59:52
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-13 14:37:52
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-06-13 09:31:22
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-06-13 09:30:48
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Zakup wyposażenia dla pracowni obsługi turystycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2019-06-13 08:14:15
Protokoły z Sesji Rady Powiatu Brzeskiego-Kadencja 2018-2023 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-12 14:48:47
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego 12.06.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-12 14:38:15
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-12 13:28:17
Oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu - roczne Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-11 13:20:59
Zarząd Powiatu Brzeskiego 5.06.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-11 10:29:48
Zarząd Powiatu Brzeskiego 03.06.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-11 10:28:37
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-06-07 14:51:36
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-06-07 14:50:41
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - roczne Ewa Dubina 2019-06-05 14:59:15
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne - roczne Ewa Dubina 2019-06-05 14:52:50
Oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu - roczne Ewa Dubina 2019-06-05 14:46:13
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne- zmiany Ewa Dubina 2019-06-05 14:41:39
Biuro Rzeczy Znalezionych Ewa Dubina 2019-06-05 14:28:04
Oświadczenia majątkowe - Skarbnik, Sekretarz Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-04 12:00:06
Oświadczenia majątkowe - Skarbnik, Sekretarz Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-04 11:12:19
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-06-04 11:01:55
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - roczne Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-04 10:37:57
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne - roczne Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-06-04 10:26:16
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-06-04 10:15:43
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-06-04 10:14:52
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-05-30 10:23:36
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-05-30 10:20:13
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-05-30 09:01:35
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-05-30 08:59:44
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-05-29 14:35:58
Wydział Organizacyjno - Prawny Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-05-29 14:05:53
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-05-29 13:56:33
Monitoring Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-05-29 13:47:24
Wydział Organizacyjno - Prawny Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-05-29 13:41:00
Organizacja Starostwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-05-29 13:37:36
Organizacja Starostwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-05-29 13:36:27
Regulamin Organizacyjny Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-05-29 13:34:54
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-05-28 12:57:06
Nieodpłatna pomoc prawna Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-05-28 10:07:56
Monitoring Ewa Dubina 2019-05-27 14:33:06
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-05-27 13:22:19
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-05-27 13:14:07
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - roczne Ewa Dubina 2019-05-27 07:41:45
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne - roczne Ewa Dubina 2019-05-27 07:31:43
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-05-24 14:28:27
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-05-24 10:44:41
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródel energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcąc Aleksandra Kurpiel 2019-05-22 15:35:02
Oświadczenia majątkowe - Skarbnik, Sekretarz Ewa Dubina 2019-05-22 14:56:48
Oświadczenia majątkowe członków zarządu-zmiany Ewa Dubina 2019-05-22 14:52:01
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego 22.05.2019 Ewa Dubina 2019-05-22 14:32:45
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-05-21 11:58:38
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-05-21 11:24:50
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-05-21 11:10:56
Posiedzenia i opinie Rady Działalności Pożytku Publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-05-21 10:31:52
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2019-05-20 13:59:00
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2019-05-20 13:57:44
Oświadczenia majątkowe członków zarządu-zmiany Ewa Dubina 2019-05-20 10:25:43
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-05-17 12:26:53
Stanowisko ds. Zdrowia Ewa Dubina 2019-05-16 11:01:07
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-05-15 11:06:09
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-05-15 10:36:37
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-05-10 14:15:05
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego Ewa Dubina 2019-05-09 08:03:17
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-05-08 14:07:06
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-05-08 13:58:42
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-05-07 12:28:04
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2019-05-07 12:00:38
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-05-07 11:36:08
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym- podinspektor Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-04-30 13:07:52
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej > Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-04-30 13:04:37
ZAM.272.1.4.2019 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSEw Brzegu, czwarte postępowanie Aleksandra Kurpiel 2019-04-30 09:12:37
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2019-04-30 08:16:36
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2019-04-29 12:43:29
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2019-04-29 12:07:37
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2019-04-29 11:55:08
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2019-04-29 11:39:07
Nieodpłatna pomoc prawna Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-04-26 15:07:48
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-04-25 14:07:59
Informacja Zarządu Powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-04-24 10:22:40
Kierownictwo Powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-04-24 10:18:31
Wydział Oświaty Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-04-19 09:58:31
ZAM.272.1.4.2019 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSEw Brzegu, czwarte postępowanie Aleksandra Kurpiel 2019-04-18 10:49:14
ZAM.272.1.4.2019 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSEw Brzegu, czwarte postępowanie Aleksandra Kurpiel 2019-04-17 11:29:17
Lobbing Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-04-17 10:50:45
Biuro Rzeczy Znalezionych Ewa Dubina 2019-04-16 14:42:38
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-04-12 12:01:59
Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-04-11 13:37:47
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-04-11 11:12:46
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-04-11 08:07:41
Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu gezodezyjnego i kartograficznego, ZAM.272.2.5.2019 Aleksandra Kurpiel 2019-04-09 14:29:45
Oświadczenia majątkowe radnych-początek kadencji 2018-2023 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-04-09 14:22:41
Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu gezodezyjnego i kartograficznego, ZAM.272.2.5.2019 Aleksandra Kurpiel 2019-04-09 11:57:48
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.03.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-04-05 12:30:26
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.02.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-04-05 12:17:45
Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu gezodezyjnego i kartograficznego, ZAM.272.2.5.2019 Aleksandra Kurpiel 2019-04-05 12:11:29
Biuro Rzeczy Znalezionych Ewa Dubina 2019-04-04 08:39:28
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-04-03 13:52:30
Protokoły z Sesji Rady Powiatu Brzeskiego-Kadencja 2018-2023 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-04-03 08:30:49
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-04-03 08:10:36
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-04-03 08:08:38
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródel energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcąc Aleksandra Kurpiel 2019-03-29 12:04:51
ZAM.272.1.4.2019 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSEw Brzegu, czwarte postępowanie Aleksandra Kurpiel 2019-03-28 15:12:08
Oświadczenia majątkowe członków zarządu-zmiany Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-27 08:49:39
ZAM.272.1.4.2019 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSEw Brzegu, czwarte postępowanie Aleksandra Kurpiel 2019-03-25 13:28:32
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-03-25 12:32:09
INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW Ewa Dubina 2019-03-22 12:50:32
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.02.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-20 14:06:08
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-20 12:59:09
INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-19 14:21:06
INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-19 14:06:06
2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-19 13:37:13
Nabór urzędników w Starostwie Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-19 13:33:44
Nabór urzędników w Starostwie Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-19 13:31:55
2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-19 13:22:30
2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-19 13:21:01
2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-19 13:19:47
2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-19 13:19:01
Regulamin naboru urzędników w Starostwie Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-19 13:16:39
ZAM.272.1.4.2019 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSEw Brzegu, czwarte postępowanie Aleksandra Kurpiel 2019-03-19 08:25:18
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-03-15 15:01:06
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Ewa Dubina 2019-03-15 14:40:16
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródel energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcąc anna woroszczuk 2019-03-15 13:05:48
Zarząd Powiatu Brzeskiego 15.03.2019 Ewa Dubina 2019-03-15 12:25:19
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-03-15 11:33:25
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego Ewa Dubina 2019-03-15 09:28:55
Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-14 12:39:22
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" anna woroszczuk 2019-03-14 10:02:43
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-13 14:12:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-tryb przetargu ograniczonego-działka nr 479/52 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-13 09:50:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-tryb bezprzetargowy-działka nr 477/40 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-13 09:15:47
Wykaz nieruchomości-tryb bezprzetargowy-działka nr 477/38 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-13 08:57:49
Wykaz nieruchomości-tryb bezprzetargowy-działka nr 477/37 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-13 08:52:32
Zarządzanie jakością Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-11 15:02:28
Redakcja Biuletynu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-11 13:53:19
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-06 16:27:18
Regulamin naboru urzędników w Starostwie Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-03-06 13:02:35
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg powiatu brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym" anna woroszczuk 2019-03-05 09:01:25
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-03-04 14:14:28
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-03-04 14:09:49
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-03-04 13:21:24
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSE w Brzegu - trzecie postępowania OR.272.1.1.2019 Aleksandra Kurpiel 2019-02-28 09:08:30
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSE w Brzegu - trzecie postępowania OR.272.1.1.2019 Aleksandra Kurpiel 2019-02-28 09:07:41
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSE w Brzegu - trzecie postępowania OR.272.1.1.2019 Aleksandra Kurpiel 2019-02-28 09:05:16
Statut Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-27 17:11:56
Powiatowy Konserwator Zabytków Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-27 08:54:34
Wydział Organizacyjno - Prawny Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-27 08:45:42
Wydział Organizacyjno - Prawny Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-27 08:38:06
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego-IV kwartał 201 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-26 14:43:38
Wydział Inwestycji i Remontów Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-26 10:37:27
Wydział Oświaty Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-26 10:30:43
Wydział Kultury i Sportu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-26 10:29:28
Wydział Oświaty Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-26 10:26:09
Wydział Inwestycji i Remontów Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-26 10:25:12
Wydział Oświaty i Sportu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-26 10:22:23
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-26 09:55:29
Audytor Wewnętrzny Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-26 09:53:34
Biuro Zamówień Publicznych Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-26 09:49:21
Biuro Zamówień Publicznych Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-26 09:48:09
Rzecznik Prasowy Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-26 09:45:43
Kontakt Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-25 14:09:24
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-22 10:21:49
ROK 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-22 09:16:53
Wydział Kultury i Sportu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-22 09:00:35
Stowarzyszenia i związki Ewa Dubina 2019-02-21 09:30:46
Wydział Rozwoju i Promocji Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-18 08:44:24
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" anna woroszczuk 2019-02-15 10:42:07
Regulamin Organizacyjny Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-14 09:45:07
Regulamin Organizacyjny Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-14 09:42:48
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" anna woroszczuk 2019-02-12 15:15:28
Oświadczenia majątkowe radnych-początek kadencji 2018-2023 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-12 15:04:27
Oświadczenia majątkowe Radnych-początek kadencji 2018-2023 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-12 14:04:26
Struktura Organizacyjna Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-12 12:52:52
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-02-12 07:56:31
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2019-02-11 14:58:09
Informacje nieudostępnione Ewa Dubina 2019-02-08 14:49:32
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-07 09:56:15
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym – młodszy referent ds. ewidencji i rejestracji pojazdów Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-06 13:38:59
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 anna woroszczuk 2019-02-06 13:38:32
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-02-06 08:16:47
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-02-06 08:15:35
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-02-06 07:54:03
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-05 13:05:07
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2019-02-05 12:41:55
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSE w Brzegu - trzecie postępowania OR.272.1.1.2019 Aleksandra Kurpiel 2019-02-04 14:03:19
Zarząd Powiatu Brzeskiego 24.01.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-01 15:08:43
Protokoły z Sesji Rady Powiatu Brzeskiego-Kadencja 2018-2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-01 13:46:54
Dni i godziny pracy urzędu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-02-01 07:58:03
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2019-01-31 13:47:48
Protokoły z Sesji Rady Powiatu Brzeskiego-Kadencja 2018-2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-31 12:14:34
Budżet Powiatu Brzeskiego 2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-30 14:01:01
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSE w Brzegu - trzecie postępowania OR.272.1.1.2019 Aleksandra Kurpiel 2019-01-30 12:22:05
Regulamin Organizacyjny Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-29 15:03:29
Zarząd Powiatu Brzeskiego 15.01.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-29 15:00:16
Zarząd Powiatu Brzeskiego 24.01.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-29 14:45:17
Struktura Organizacyjna Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-29 14:19:50
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2019-01-29 09:40:46
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2019-01-29 09:35:44
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-29 08:48:11
Dni i godziny pracy urzędu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-28 14:13:45
Wydział Budownictwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-28 13:20:30
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSE w Brzegu - drugie postępowanie anna woroszczuk 2019-01-28 08:55:51
Modernizacja pracowni komputerowej w ZSE w Brzegu w ramach projektu "Wsparcoie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - drugie postępowanie anna woroszczuk 2019-01-28 08:54:26
Modernizacja pracowni komputerowej w ZSE w Brzegu w ramach projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" anna woroszczuk 2019-01-28 08:54:04
"Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2019-01-28 08:53:37
Malowanie pomieszczeń z dostosowaniem instalacji elektrycznej w PODGiK w Brzegu" anna woroszczuk 2019-01-28 08:53:17
Postępowanie ofertowe"Relokacja dokumentacji archiwalnej (w tym dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) w Starostwie Powiatowym w Brzegu" anna woroszczuk 2019-01-28 08:52:57
"Dostawa stanowisk uczniowskich i stołu laboratoryjnego do pracowni analizy żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2019-01-28 08:52:34
Dostawa wyposażenie do pracowni analizy żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu anna woroszczuk 2019-01-28 08:52:12
"Doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży (...) w ZSB w Brzegu - drugie postępowanie" anna woroszczuk 2019-01-28 08:51:48
Dostawa wyposażenia-Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe anna woroszczuk 2019-01-28 08:51:27
Dostawa pieca laboratoryjnego - Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe anna woroszczuk 2019-01-28 08:50:57
Dostawa dygestorium - Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu. anna woroszczuk 2019-01-28 08:50:33
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca" anna woroszczuk 2019-01-28 08:50:08
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wydzielenie gruntów wkładowych z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jankowicach Wielkich anna woroszczuk 2019-01-28 08:49:45
"Doposażenie pracowni krajobrazu dla zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2019-01-28 08:49:16
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (...) - Kurs wysokościowy-drugie postępowanie anna woroszczuk 2019-01-28 08:48:44
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Brzeskiego w 2018 roku" anna woroszczuk 2019-01-28 08:48:19
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (...) - Kurs operator-programista CNC ze znajomością technologii obróbki skrawaniem i rysunku technicznego anna woroszczuk 2019-01-28 08:47:56
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2019-01-28 08:47:29
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (...) - Kurs wysokościowy anna woroszczuk 2019-01-28 08:47:22
Postępowanie ofertowe na zadanie pn . "Usuwanie i przechowywanie pojazdów w 2018r." anna woroszczuk 2019-01-28 08:46:12
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski" anna woroszczuk 2019-01-28 08:43:39
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2019-01-28 08:43:18
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach-dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu" anna woroszczuk 2019-01-28 08:42:53
Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu anna woroszczuk 2019-01-28 08:42:32
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln" anna woroszczuk 2019-01-28 08:42:13
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów - II postępowanie anna woroszczuk 2019-01-28 08:41:58
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa sali dydaktycznej pracowni analizy żywności wraz z instalacjami w ZSZ nr 1 w Brzegu" anna woroszczuk 2019-01-28 08:41:34
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów anna woroszczuk 2019-01-28 08:41:18
Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca w ZSB w Brzegu - drugie postępowanie anna woroszczuk 2019-01-28 08:41:01
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "BDOT500 i GESUT dla gminy Grodków - obszar wiejski" anna woroszczuk 2019-01-28 08:40:45
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu w ramach projektu "Po anna woroszczuk 2019-01-28 08:39:54
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze" - ZSS - Etap 1-ocieplenie elewacji, wymiana stolarki drzwiowej zewnę anna woroszczuk 2019-01-28 08:39:39
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2019-01-28 08:39:25
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym - trzecie postępowa anna woroszczuk 2019-01-28 08:39:00
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2019-01-25 14:29:18
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2019-01-25 14:20:52
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-01-23 14:42:46
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-01-23 14:34:01
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2019-01-18 13:37:45
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2019-01-18 11:22:40
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2019-01-16 14:57:11
opinia-15.01.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-16 13:04:46
Zarząd Powiatu Brzeskiego 15.01.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-16 10:57:40
Zarząd Powiatu Brzeskiego 08.01.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-16 10:57:01
Zarząd Powiatu Brzeskiego 15.01.2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-15 14:39:02
OGŁOSZENIA 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-15 09:40:23
OGŁOSZENIA 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-15 09:39:27
ROK 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-11 12:05:50
Zgłoszenia Anna Bilicz 2019-01-10 14:52:26
Protokołu z Sesji Rady Powiatu Brzeskiego-Kadencja 2018-2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-10 08:23:05
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski" anna woroszczuk 2019-01-09 08:36:55
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – kultura Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-08 11:45:35
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2019-01-07 15:48:51
Kierownictwo Powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-04 12:54:25
Organizacja Starostwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-04 10:38:14
Organizacja Starostwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-04 10:34:56
Struktura Organizacyjna Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-04 09:04:25
Pozwolenia zintegrowane Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-03 14:35:58
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2019-01-03 13:23:57
Nieodpłatna pomoc prawna Ewa Dubina 2019-01-02 14:54:46
Dni i godziny pracy urzędu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-02 10:41:09
II kadencja 2019-2022 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-02 09:44:04
II kadencja 2016-2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-02 09:43:02
I Kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-02 09:42:00
Konkurs na logotyp Powiatowej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-02 09:36:17
Uchwała Zarządu Powiatu Brzeskiego powołująca Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-02 09:33:07
Posiedzenia i opinie Rady Działalności Pożytku Publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-02 09:29:14
Wyniki głosowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-02 09:27:55
Uchwała Nr XII/96/15 w sprawie rady działalności pożytku publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-02 09:26:37
Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego - lista kandydatur Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-02 09:25:24
Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-02 09:23:34
Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-02 09:22:45
Uchwała Nr XII/96/15 w sprawie rady działalności pożytku publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2019-01-02 09:21:23
Nieodpłatna pomoc prawna Ewa Dubina 2018-12-31 10:58:44
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2018-12-31 08:02:31
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2018-12-28 14:35:57
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2018-12-28 14:32:58
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2018-12-28 09:42:04
Uchwały RIO Ewa Dubina 2018-12-21 14:33:31
Budżet Powiatu Brzeskiego 2019 Ewa Dubina 2018-12-21 14:29:46
Stowarzyszenia i związki Ewa Dubina 2018-12-21 10:34:23
Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 wraz z przynależnym terenem" Aleksandra Kurpiel 2018-12-20 10:34:35
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2018-12-20 10:32:16
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-12-19 11:00:49
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2018-12-18 11:58:35
Biuro Rzeczy Znalezionych anna woroszczuk 2018-12-18 09:23:57
E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27 Aleksandra Kurpiel 2018-12-17 11:51:40
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Ewa Dubina 2018-12-14 13:00:02
posiedzenie - 26.09.2018 Ewa Dubina 2018-12-13 08:08:56
Dni i godziny pracy urzędu Ewa Dubina 2018-12-12 09:37:13
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Ewa Dubina 2018-12-12 08:37:50
Wydział Oświaty i Sportu Ewa Dubina 2018-12-11 15:05:58
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-12-11 13:13:29
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-12-11 13:01:02
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-12-11 13:00:42
Struktura Organizacyjna Ewa Dubina 2018-12-11 09:29:05
Regulamin Organizacyjny Ewa Dubina 2018-12-11 09:13:12
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-12-07 12:57:51
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-12-07 12:57:23
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-12-06 13:19:56
Przetarg na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu (...) dla BCM” – drugie postępowanie, znak sprawy OR.272.1.18.2018 Aleksandra Kurpiel 2018-12-06 13:19:21
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-12-06 10:18:28
Składy Komisji Rady Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-12-06 10:01:57
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego cz.II-27.11.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-12-05 12:32:41
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2018-12-05 08:52:43
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2018-12-05 08:28:12
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSE w Brzegu - drugie postępowanie Aleksandra Kurpiel 2018-12-05 08:13:10
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego cz.II-27.11.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-12-03 13:31:36
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-12-03 13:22:34
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 22.11.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-12-03 11:15:37
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 22.11.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-12-03 10:22:06
Sesja cz.II-27.11.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-12-01 12:14:29
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 22.11.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-12-01 11:51:28
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-12-01 11:40:44
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-30 13:17:10
ogłoszenie naboru na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-30 12:28:30
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-11-30 11:52:06
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-11-28 12:59:25
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSE w Brzegu - drugie postępowanie Aleksandra Kurpiel 2018-11-28 12:55:51
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSE w Brzegu - drugie postępowanie Aleksandra Kurpiel 2018-11-28 12:46:41
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 22.11.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-28 10:54:35
Kierownictwo Powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-28 09:07:51
Organizacja Starostwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-27 08:35:10
Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-27 08:29:03
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 22.11.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-27 08:14:51
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 22.11.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-27 08:13:00
Sesje Rady Powiatu Brzeskiego-Kadencja 2018-2023 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-26 14:46:21
Kadencja 2018-2023 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-23 09:11:57
Kierownictwo Powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-23 09:06:47
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-11-20 12:49:07
Dni i godziny pracy urzędu Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-19 13:53:19
Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-19 13:42:49
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-11-19 12:03:12
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-11-19 11:56:40
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-19 11:39:24
Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 wraz z przynależnym terenem" anna woroszczuk 2018-11-16 13:16:51
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2018-11-15 10:55:42
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-11-15 09:53:13
Dane podstawowe Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-14 13:36:06
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-11-14 13:09:17
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-11-14 12:44:01
KADENCJA 2014 - 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-14 12:43:43
KADENCJA 2010 - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-14 12:43:06
KADENCJA2018-2023 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-14 12:35:40
Wybory 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-14 12:33:25
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-11-09 13:41:18
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-11-09 13:40:19
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-11-09 13:39:54
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2018-11-09 13:34:02
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-11-09 13:15:23
Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 wraz z przynależnym terenem" Aleksandra Kurpiel 2018-11-09 13:11:01
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-09 12:03:20
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2018-11-09 11:38:09
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2018-11-08 12:08:35
Zarząd Powiatu Brzeskiego 25.10.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-07 12:15:06
Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 wraz z przynależnym terenem" Aleksandra Kurpiel 2018-11-07 11:15:06
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-11-06 13:56:55
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-11-06 10:40:02
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski" anna woroszczuk 2018-11-05 13:24:37
Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 wraz z przynależnym terenem" Aleksandra Kurpiel 2018-11-05 11:49:46
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2018-10-31 13:02:30
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.10.2018r. Ewa Dubina 2018-10-31 11:23:10
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Ewa Dubina 2018-10-31 10:42:23
Obwieszczenia Ewa Dubina 2018-10-31 08:39:31
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski" anna woroszczuk 2018-10-30 14:11:44
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2018-10-30 11:13:38
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski" anna woroszczuk 2018-10-29 13:50:00
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-29 11:30:38
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-29 10:21:21
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-10-26 14:02:40
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-26 12:10:11
Wybory 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-25 12:50:04
Wybory 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-23 08:31:08
Wybory 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-23 08:27:20
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-10-19 13:57:32
Monitoring Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-19 09:41:19
Ochrona Danych Osobowych Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-19 09:38:08
INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-19 09:08:59
ROK 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-16 13:01:21
ROK 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-16 12:57:19
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-10-15 15:59:07
Przetarg na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu (...) dla BCM” – drugie postępowanie, znak sprawy OR.272.1.18.2018 Aleksandra Kurpiel 2018-10-15 10:06:12
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach-dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu" anna woroszczuk 2018-10-12 14:16:47
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-12 08:29:38
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-12 08:18:34
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-11 14:57:08
Przetarg na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu (...) dla BCM” – drugie postępowanie, znak sprawy OR.272.1.18.2018 Aleksandra Kurpiel 2018-10-11 11:20:40
Przetarg na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu (...) dla BCM” – drugie postępowanie, znak sprawy OR.272.1.18.2018 Aleksandra Kurpiel 2018-10-11 07:54:40
Ogłoszenie o naborze- Podinspektor- Wydział Organizacyjno-Prawny Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-10 14:36:58
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln" anna woroszczuk 2018-10-09 12:35:51
Przetarg na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu (...) dla BCM” – drugie postępowanie, znak sprawy OR.272.1.18.2018 Aleksandra Kurpiel 2018-10-09 08:29:52
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-08 14:57:56
Oświadczenia majątkowe członków zarządu za rok 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-08 11:23:10
Wybory 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-08 10:42:37
Wybory 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-08 10:41:53
Przetarg na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu (...) dla BCM” – drugie postępowanie, znak sprawy OR.272.1.18.2018 Aleksandra Kurpiel 2018-10-05 15:43:03
Przetarg na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu (...) dla BCM” – drugie postępowanie, znak sprawy OR.272.1.18.2018 Aleksandra Kurpiel 2018-10-05 15:03:58
Przetarg na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu (...) dla BCM” – drugie postępowanie, znak sprawy OR.272.1.18.2018 Aleksandra Kurpiel 2018-10-05 15:01:11
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln" Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-05 09:49:14
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Ewa Dubina 2018-10-04 12:42:19
Przetarg na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu (...) dla BCM” – drugie postępowanie, znak sprawy OR.272.1.18.2018 Aleksandra Kurpiel 2018-10-04 10:14:26
Przetarg na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu (...) dla BCM” – drugie postępowanie, znak sprawy OR.272.1.18.2018 Aleksandra Kurpiel 2018-10-04 08:03:01
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-03 12:40:38
Zarząd Powiatu Brzeskiego 30.08.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-03 12:34:43
Informacja z wykonania budżetu - II kwartał 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-03 12:22:19
Wybory 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-03 08:29:53
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-10-02 10:27:20
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-10-01 09:32:41
KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 R. Ewa Dubina 2018-10-01 09:05:12
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2019 Ewa Dubina 2018-10-01 09:04:20
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2019 Ewa Dubina 2018-10-01 08:54:28
posiedzenie-8.03.2018 Ewa Dubina 2018-10-01 08:22:42
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln" anna woroszczuk 2018-09-28 11:01:08
Ogłoszenie o naborze-Podinspektor w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-09-27 08:11:46
Przetarg na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu (...) dla BCM” – drugie postępowanie, znak sprawy OR.272.1.18.2018 Aleksandra Kurpiel 2018-09-25 13:25:12
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln" anna woroszczuk 2018-09-25 13:17:19
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach-dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu" anna woroszczuk 2018-09-24 13:19:16
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-09-24 09:34:18
Ogłoszenie o naborze-podinspektor-Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-09-24 08:22:25
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln" anna woroszczuk 2018-09-21 14:21:12
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln" Aleksandra Kurpiel 2018-09-20 13:59:59
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym-Grodków-lokale użytkowe-garaże Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-09-19 14:36:45
Wybory 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-09-19 08:36:34
ROK 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-09-18 13:25:33
Zarząd Powiatu Brzeskiego 30.08.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-09-18 13:08:25
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach-dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2018-09-18 12:23:51
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-09-17 09:36:28
Regulamin naboru urzędników w Starostwie Ewa Dubina 2018-09-17 09:18:11
Ogłoszenie o naborze-Podinspektor-Wydział Komunikacji Ewa Dubina 2018-09-17 09:09:39
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach-dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2018-09-14 13:49:44
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach-dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2018-09-14 13:41:57
Biuro Rzeczy Znalezionych Aleksandra Kurpiel 2018-09-14 13:06:54
INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-09-13 15:05:10
Przetarg na zadanie pn. "„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu (...) dla BCM” – drugie postęp Aleksandra Kurpiel 2018-09-13 14:04:25
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach-dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2018-09-12 14:02:58
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-09-12 11:04:59
Wybory 2018 Ewa Dubina 2018-09-11 11:59:16
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-09-11 08:46:11
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-09-11 07:51:16
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-09-10 14:59:03
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-09-10 14:58:28
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-09-10 08:44:49
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-09-10 08:41:33
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Ewa Dubina 2018-09-06 13:03:30
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach-dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2018-09-06 12:16:29
Modernizacja pracowni komputerowej w ZSE w Brzegu w ramach projektu "Wsparcoie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - drugie postępowanie Aleksandra Kurpiel 2018-09-05 08:21:01
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-09-05 08:04:13
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-09-04 11:09:20
ROK 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-08-31 13:10:20
ROK 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-08-31 13:08:56
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Katarzyna Soroczyńska 2018-08-31 09:10:34
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Katarzyna Soroczyńska 2018-08-30 14:34:49
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego II kwartał 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-08-29 13:26:12
Ogłoszenie o naborze-Podinspektor-Wydział Komunikacji i Drogownictwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-08-29 10:25:29
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-08-28 14:24:43
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-08-28 14:14:42
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-08-28 14:09:52
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU anna woroszczuk 2018-08-28 09:23:42
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU anna woroszczuk 2018-08-23 13:18:38
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU anna woroszczuk 2018-08-23 13:11:30
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU anna woroszczuk 2018-08-23 12:09:46
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU anna woroszczuk 2018-08-23 11:27:53
Wybory 2018 Ewa Dubina 2018-08-23 10:26:21
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln" anna woroszczuk 2018-08-22 14:53:02
Wybory 2014 Ewa Dubina 2018-08-22 07:58:37
Wybory Ewa Dubina 2018-08-22 07:52:53
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln" anna woroszczuk 2018-08-21 14:40:12
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln" anna woroszczuk 2018-08-21 14:33:34
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln" anna woroszczuk 2018-08-21 14:17:53
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln" anna woroszczuk 2018-08-21 14:13:49
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-08-20 12:56:09
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-08-20 12:53:55
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2018-08-16 09:02:15
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-08-09 10:00:34
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2018-08-07 14:28:41
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-08-07 11:11:04
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-08-07 11:07:52
Zgłoszenia Agnieszka Bracka 2018-08-06 12:58:46
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-08-03 13:54:37
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-08-03 13:53:04
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-08-01 15:22:45
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-08-01 15:20:59
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-08-01 15:11:51
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-08-01 14:54:38
Stowarzyszenia i związki Ewa Dubina 2018-07-31 13:13:27
Stowarzyszenia i związki Ewa Dubina 2018-07-31 11:26:39
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Ewa Dubina 2018-07-30 12:51:31
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-07-30 11:29:02
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-07-30 11:27:54
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-07-27 12:03:51
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-07-27 10:23:49
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-07-27 09:00:34
Modernizacja pracowni komputerowej w ZSE w Brzegu w ramach projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" anna woroszczuk 2018-07-26 09:46:44
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-07-25 15:48:34
Stowarzyszenia i związki Ewa Dubina 2018-07-23 12:23:03
ROK 2018 Ewa Dubina 2018-07-23 11:41:35
ROK 2018 Ewa Dubina 2018-07-23 11:38:26
Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r. Ewa Dubina 2018-07-20 13:29:14
Biuro Rzeczy Znalezionych anna woroszczuk 2018-07-20 12:03:27
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-07-20 11:16:12
Ogłoszenie o rokowaniach- dz. 514, ul. Jana Pawła II, Brzeg Ewa Dubina 2018-07-19 07:23:39
"Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2018-07-18 14:18:28
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-07-18 13:00:15
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-07-17 11:53:44
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-07-13 15:48:39
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-07-12 13:01:47
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-07-12 09:55:25
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów - II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2018-07-10 10:48:07
Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2018-07-10 10:23:09
Stowarzyszenia i związki Ewa Dubina 2018-07-06 11:15:33
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-07-06 09:56:10
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-07-06 09:52:46
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.06.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-07-04 12:15:18
Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r. Ewa Dubina 2018-07-03 14:31:30
Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego Ewa Dubina 2018-07-03 14:19:03
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU Aleksandra Kurpiel 2018-07-03 10:34:39
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-07-02 14:09:58
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-07-02 14:01:08
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-06-28 09:02:11
Biuro Rzeczy Znalezionych anna woroszczuk 2018-06-26 12:32:49
Stanowisko (docelowo Inspektor) Danych Osobowych Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 11:26:33
Stanowisko ds. Zdrowia Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 11:18:26
Stanowisko ds. Zdrowia Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 11:17:29
Wydział Inwestycji i Remontów Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 11:05:14
Powiatowy Konserwator Zabytków Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 11:04:02
Wydział Finansowo - Budżetowy Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 11:02:25
Rzecznik Prasowy Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 11:00:52
Wydział Komunikacji Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 10:58:29
Wydział Ochrony Środowiska Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 10:54:54
Biuro Rady Powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 10:53:10
Wydział Komunikacji Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 10:51:06
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 10:38:46
Kancelaria Materiałów Niejawnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 10:37:38
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 10:32:40
Wydział Organizacyjno - Prawny Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 10:31:24
Organizacja Starostwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 10:27:28
Struktura Organizacyjna Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 10:25:09
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-26 09:27:00
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-06-25 14:45:49
Dane przestrzenne - komunikat dla podmiotów realizujących zadania publiczne Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-25 10:27:11
Zarząd Powiatu Brzeskiego 19.06.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-22 12:32:47
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów - II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2018-06-20 13:21:11
Petycje 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-19 13:16:26
Biuro Rzeczy Znalezionych anna woroszczuk 2018-06-19 08:39:06
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów - II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2018-06-15 11:30:19
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-06-13 14:37:36
Zarząd Powiatu Brzeskiego-12.06.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-12 14:03:01
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-06-12 13:54:49
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego-12.06.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-12 13:53:55
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-12 13:31:42
Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-12 11:46:45
"Dostawa stanowisk uczniowskich i stołu laboratoryjnego do pracowni analizy żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2018-06-12 11:37:58
Dostawa wyposażenie do pracowni analizy żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu anna woroszczuk 2018-06-12 11:35:43
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa sali dydaktycznej pracowni analizy żywności wraz z instalacjami w ZSZ nr 1 w Brzegu" anna woroszczuk 2018-06-12 11:32:59
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów Aleksandra Kurpiel 2018-06-12 10:39:09
Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca w ZSB w Brzegu - drugie postępowanie anna woroszczuk 2018-06-08 09:24:23
Biuro Rzeczy Znalezionych anna woroszczuk 2018-06-07 14:11:50
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów Aleksandra Kurpiel 2018-06-05 10:07:33
Zarząd Powiatu Brzeskiego 19.04.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-05 09:05:41
Malowanie pomieszczeń z dostosowaniem instalacji elektrycznej w PODGiK w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2018-06-04 12:00:46
Malowanie pomieszczeń z dostosowaniem instalacji elektrycznej w PODGiK w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2018-06-04 11:42:51
Ogłoszenie o naborze-podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-06-01 12:17:54
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa sali dydaktycznej pracowni analizy żywności wraz z instalacjami w ZSZ nr 1 w Brzegu" anna woroszczuk 2018-06-01 08:21:37
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-05-29 14:17:55
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-05-29 14:09:33
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-05-25 14:09:23
Stanowisko ds. Ochrony Zabytków Ewa Dubina 2018-05-25 12:24:20
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów Aleksandra Kurpiel 2018-05-25 12:23:59
Wydział Oświaty i Sportu Ewa Dubina 2018-05-25 12:23:22
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Ewa Dubina 2018-05-25 12:22:44
Stanowisko ds. Zdrowia Ewa Dubina 2018-05-25 12:21:22
Ewa Dubina 2018-05-25 12:20:12
Zarządzanie jakością Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-05-24 12:42:44
Postępowanie ofertowe"Relokacja dokumentacji archiwalnej (w tym dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) w Starostwie Powiatowym w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2018-05-24 08:08:23
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-05-23 14:37:48
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-05-23 12:30:09
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2018-05-23 09:32:16
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-05-22 14:41:41
"Doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży (...) w ZSB w Brzegu - drugie postępowanie" anna woroszczuk 2018-05-22 11:58:57
"Dostawa stanowisk uczniowskich i stołu laboratoryjnego do pracowni analizy żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2018-05-22 09:49:46
ZAPYTANIA OFERTOWE Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-05-21 11:27:39
Zapytanie ofertowe o cenę zorganizaowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-05-21 11:26:18
Zapytanie ofertowe o cenę zorganizaowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-05-21 11:24:45
Dostawa wyposażenie do pracowni analizy żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu anna woroszczuk 2018-05-18 12:05:30
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-05-16 14:09:50
Wydział Ochrony Środowiska Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-05-16 13:05:54
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-05-16 10:34:18
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "BDOT500 i GESUT dla gminy Grodków - obszar wiejski" Aleksandra Kurpiel 2018-05-15 13:30:38
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-05-10 15:00:48
Dostawa wyposażenia-Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe anna woroszczuk 2018-05-10 13:17:14
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca" anna woroszczuk 2018-05-10 13:10:47
Dostawa dygestorium - Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu. anna woroszczuk 2018-05-09 10:36:23
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2018-05-09 10:29:16
Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca w ZSB w Brzegu - drugie postępowanie anna woroszczuk 2018-05-08 15:10:59
ROK 2018 Ewa Dubina 2018-05-08 13:26:07
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. Ewa Dubina 2018-05-08 13:15:36
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. Ewa Dubina 2018-05-08 13:08:18
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-05-07 14:12:13
Dostawa pieca laboratoryjnego - Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe anna woroszczuk 2018-05-07 12:47:43
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-05-02 09:49:58
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-05-02 09:30:01
Audytor Wewnętrzny Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-04-30 14:52:49
Dostawa dygestorium - Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu. anna woroszczuk 2018-04-27 14:18:26
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "BDOT500 i GESUT dla gminy Grodków - obszar wiejski" Aleksandra Kurpiel 2018-04-27 13:42:01
Biuro Rzeczy Znalezionych anna woroszczuk 2018-04-27 12:41:01
Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca w ZSB w Brzegu - drugie postępowanie anna woroszczuk 2018-04-27 12:19:18
Biuro Rzeczy Znalezionych anna woroszczuk 2018-04-25 13:28:11
Dostawa dygestorium - Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu. anna woroszczuk 2018-04-25 13:23:44
Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca w ZSB w Brzegu - drugie postępowanie anna woroszczuk 2018-04-25 13:20:13
Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca w ZSB w Brzegu - drugie postępowanie anna woroszczuk 2018-04-25 09:17:39
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2018-04-25 08:53:59
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa, profilaktyka kardiologiczna – jako formy promocji i ochrony zdrow Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-04-24 10:27:18
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "BDOT500 i GESUT dla gminy Grodków - obszar wiejski" Aleksandra Kurpiel 2018-04-23 13:25:44
Dostawa dygestorium - Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu. anna woroszczuk 2018-04-23 10:29:17
Decyzje Anna Bilicz 2018-04-20 13:37:21
Decyzje Anna Bilicz 2018-04-20 13:34:03
Decyzje Anna Bilicz 2018-04-20 13:31:48
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "BDOT500 i GESUT dla gminy Grodków - obszar wiejski" Aleksandra Kurpiel 2018-04-20 07:50:01
Ogłoszenia - Wydział Komunikacji i Drogownictwa Ewa Dubina 2018-04-19 13:35:58
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu w ramach projektu "Po anna woroszczuk 2018-04-19 13:11:40
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze" - ZSS - Etap 1-ocieplenie elewacji, wymiana stolarki drzwiowej zewnę Aleksandra Kurpiel 2018-04-19 11:13:59
Dostawa dygestorium - Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu. anna woroszczuk 2018-04-18 10:18:08
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-04-17 14:43:01
Zarząd powiatu Brzeskiego 10.04.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-04-17 14:27:27
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Ewa Dubina 2018-04-16 15:21:58
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze" - ZSS - Etap 1-ocieplenie elewacji, wymiana stolarki drzwiowej zewnę anna woroszczuk 2018-04-13 14:07:01
Zarządzanie jakością Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-04-12 11:43:21
Zarządzanie jakością Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-04-12 11:36:57
Biuro Rzeczy Znalezionych anna woroszczuk 2018-04-12 11:13:22
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (...) - Kurs wysokościowy-drugie postępowanie anna woroszczuk 2018-04-12 10:00:30
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości-Brzeg, ul. Jana Pawła II 27 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-04-12 07:34:56
Petycje 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-04-11 08:30:05
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2018-04-10 14:04:47
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wydzielenie gruntów wkładowych z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jankowicach Wielkich Aleksandra Kurpiel 2018-04-10 13:26:57
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze" - ZSS - Etap 1-ocieplenie elewacji, wymiana stolarki drzwiowej zewnę Aleksandra Kurpiel 2018-04-09 13:31:39
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-04-09 11:14:52
ROK 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-04-06 09:32:49
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze" - ZSS - Etap 1-ocieplenie elewacji, wymiana stolarki drzwiowej zewnę Aleksandra Kurpiel 2018-04-05 10:17:47
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2018-04-04 15:47:59
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2018-04-04 15:47:22
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2018-03-30 12:01:32
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2018-03-30 11:05:56
"Doposażenie pracowni krajobrazu dla zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2018-03-29 13:58:31
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2018-03-29 12:21:07
Zarząd Powiatu Brzeskiego 27.03.2018 Ewa Dubina 2018-03-29 11:19:44
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2018-03-28 13:24:14
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" anna woroszczuk 2018-03-27 14:35:46
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-20 14:18:11
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-20 14:10:22
Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 (...) anna woroszczuk 2018-03-20 13:27:05
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Podział 3 działek Skarbu Państwa po Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Jednorodzinnego" anna woroszczuk 2018-03-20 13:26:47
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Podział 3 działek Skarbu Państwa po Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Jednorodzinnego" anna woroszczuk 2018-03-20 13:26:29
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" anna woroszczuk 2018-03-20 13:26:11
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego dla zadania E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej (...) dla BCM w Brzegu" anna woroszczuk 2018-03-20 13:25:48
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków (...) - budynek E Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie, Etap I - w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewn anna woroszczuk 2018-03-20 13:25:30
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2018-03-20 13:25:07
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim dla zadania Adaptacja części pomieszczeń byłego zaplecza kuchennego anna woroszczuk 2018-03-20 13:24:45
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Brzeskiego w 2017 roku" anna woroszczuk 2018-03-20 13:24:20
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Podział działki stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego nr 778/24, położonej w Grodkowie, gmina Grodków" anna woroszczuk 2018-03-20 13:23:59
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu brzeskiego - 2017 r. anna woroszczuk 2018-03-20 13:23:34
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym - drugie postępowan anna woroszczuk 2018-03-20 13:18:12
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu" anna woroszczuk 2018-03-20 13:17:54
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" anna woroszczuk 2018-03-20 13:17:39
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu - drugie postępowanie" anna woroszczuk 2018-03-20 13:17:19
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2018-03-20 13:16:59
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2018-03-20 13:16:20
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" - powtórne postępowanie anna woroszczuk 2018-03-20 13:16:05
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" anna woroszczuk 2018-03-20 13:15:23
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia" anna woroszczuk 2018-03-20 13:15:09
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu do pracowni informatycznej i mechanicznej w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie w ramach projektu Powiat Brzes anna woroszczuk 2018-03-20 13:14:53
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" anna woroszczuk 2018-03-20 13:14:36
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szpitala na aptekę szpitalną w BCM w Brzegu w ramach zadania: Modernizacja BCM w Brzegu" anna woroszczuk 2018-03-20 13:14:21
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa windy zewnętrznej w LO w Grodkowie (...) - ETAP I: Remont elewacji" anna woroszczuk 2018-03-20 13:14:04
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Organizacja przejazdów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski, realizujący anna woroszczuk 2018-03-20 13:13:46
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" anna woroszczuk 2018-03-20 13:13:31
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza - ETAP I: Remont elewacji" anna woroszczuk 2018-03-20 13:13:14
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze - Dom Dziecka w Strzegowie - etap I w zakresie termomodernizacji dach anna woroszczuk 2018-03-20 13:12:57
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "BDOT500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski" anna woroszczuk 2018-03-20 13:12:36
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: "Powiat Brzeski wspiera kształcen anna woroszczuk 2018-03-20 13:12:09
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i rozwoju kultury fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-20 09:58:23
Biuro Rzeczy Znalezionych anna woroszczuk 2018-03-19 08:30:43
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-03-19 08:04:27
Lobbing Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-15 10:13:15
Wydział Budownictwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-14 14:34:21
Jednostki Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-14 14:27:32
Programy, plany, strategie, sprawozdania Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-13 13:39:34
POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012 - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-13 13:30:59
POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU BRZESKIEGO NA LATA 2011 - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-13 13:30:17
POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-13 13:29:36
Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-13 13:18:36
Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007 - 2020 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-13 13:15:49
Programy Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-13 13:13:44
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-13 13:07:22
Dane podstawowe Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-12 14:41:26
Dane podstawowe Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-12 14:36:04
Dane podstawowe Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-12 14:30:27
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (...) - Kurs operator-programista CNC ze znajomością technologii obróbki skrawaniem i rysunku technicznego anna woroszczuk 2018-03-12 14:06:21
Wydział Rozwoju i Promocji Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-12 12:07:49
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-12 12:05:18
Biuro Rady Powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-12 12:02:40
Audytor Wewnętrzny Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-12 12:00:44
Zarząd Powiatu Brzeskiego 20.02.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-09 15:14:43
Zarząd Powiatu Brzeskiego 13.02.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-09 15:09:36
Uchwała Zarządu Powiatu Brzeskiego 13.02.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-09 15:08:30
Wydział Oświaty i Sportu Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-09 14:58:50
Kancelaria Materiałów Niejawnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-09 14:55:28
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-09 14:53:23
Stanowisko ds. Zdrowia Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-09 14:45:03
Wydział Ochrony Środowiska Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-09 14:37:58
Wydział Organizacyjno - Prawny Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-09 14:35:33
Struktura Organizacyjna Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-09 14:29:08
Organizacja Starostwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-09 14:28:29
Struktura Organizacyjna Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-09 14:25:29
Regulamin Organizacyjny Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-09 14:18:58
Pozwolenia zintegrowane Ewa Dubina 2018-03-08 12:56:54
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-03-07 14:33:30
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-07 13:40:49
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Brzeskiego w 2018 roku" Aleksandra Kurpiel 2018-03-06 08:31:42
Zgłoszenia Anna Bilicz 2018-03-02 13:19:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-01 08:03:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-03-01 08:02:08
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (...) - Kurs wysokościowy anna woroszczuk 2018-02-28 08:48:17
Postępowanie ofertowe na zadanie pn . "Usuwanie i przechowywanie pojazdów w 2018r." Aleksandra Kurpiel 2018-02-26 12:05:51
Odwołanie rokowań na sprzedaż lok. mieszkalnego nr 2 w Grodkowie, ul. Krakowska Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-26 12:01:54
Ogłoszenie o naborze-Inspektor-Wydział Organizacyjno-Prawny Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-23 10:45:53
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym - trzecie postępowa anna woroszczuk 2018-02-20 15:31:13
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-20 10:48:06
Ogłoszenie - Wydział Komunikacji i Drogownictwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-19 13:45:29
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-16 13:08:25
Zarząd Powiatu Brzeskiego 6.02.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-13 11:46:48
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-08 08:30:51
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i rozwoju kultury fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-06 13:51:48
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.01.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-06 13:20:05
Biuro Rzeczy Znalezionych anna woroszczuk 2018-02-06 13:00:56
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu" anna woroszczuk 2018-02-06 12:41:12
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-02 13:37:07
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-02 13:23:40
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym - trzecie postępowa anna woroszczuk 2018-02-02 11:09:18
ROK 2010 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-02 11:08:47
ROK 2011 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-02 11:08:01
SKOROWIDZ ALFABETYCZNY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-02 10:40:30
REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-02 10:38:41
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-01 15:11:25
Stowarzyszenia i związki Ewa Dubina 2018-02-01 13:49:37
Wykaz-Zwanowice Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-02-01 08:17:17
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2018-01-30 09:37:20
Zarząd Powiatu Brzeskiego 5.01.2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-25 11:41:47
Organizacja Starostwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-24 12:08:37
Stanowisko ds. Zdrowia Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-24 12:07:01
Wydział Finansowo - Budżetowy Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-24 12:04:48
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-24 12:01:31
Wydział Rozwoju i Promocji Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-24 11:58:54
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-24 11:55:18
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-24 11:54:02
Wydział Organizacyjno - Prawny Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-24 11:49:25
Stanowisko ds. Ochrony Zabytków Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-24 11:44:13
Wydział Komunikacji i Drogownictwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-24 10:36:32
Wydział Ochrony Środowiska Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-24 10:34:25
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-24 10:29:54
Organizacja Starostwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-24 10:27:15
Struktura Organizacyjna Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-24 10:22:10
Regulamin Organizacyjny Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-24 10:20:31
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym - trzecie postępowa anna woroszczuk 2018-01-23 07:55:38
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2018-01-18 13:16:33
OGŁOSZENIA 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-18 08:41:44
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-18 08:38:54
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-18 08:37:13
Rokowania-sprzedaż nieruchomości-garaży-Grodków Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-18 08:15:55
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym - drugie postępowan anna woroszczuk 2018-01-17 12:12:35
Stowarzyszenia i związki Katarzyna Soroczyńska 2018-01-12 14:23:02
Stowarzyszenia i związki Katarzyna Soroczyńska 2018-01-12 14:17:11
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym - drugie postępowan anna woroszczuk 2018-01-11 14:45:31
KADENCJA 2014 - 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-11 13:34:40
Uchwały Zarządu Powiatu-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-11 13:34:08
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-11 13:22:29
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2018-01-11 10:28:10
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2018-01-11 10:26:45
PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-09 14:57:52
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-09 11:42:16
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym - drugie postępowan anna woroszczuk 2018-01-08 09:07:50
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym - drugie postępowan anna woroszczuk 2018-01-05 13:08:57
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym - drugie postępowan anna woroszczuk 2018-01-05 10:42:17
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym - drugie postępowan anna woroszczuk 2018-01-05 09:48:49
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym - drugie postępowan anna woroszczuk 2018-01-04 12:29:58
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-03 13:41:35
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-03 13:29:54
Nieodpłatna pomoc prawna Administrator:Małgorzata Stanowska 2018-01-03 12:11:16
Stanowisko ds. Zdrowia Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-12-29 15:03:23
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.11.2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-12-29 15:00:55
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.11.2017 Katarzyna Soroczyńska 2017-12-29 13:18:48
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.11.2017 Katarzyna Soroczyńska 2017-12-29 12:59:37
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urządniczym-Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji Katarzyna Soroczyńska 2017-12-29 12:38:27
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Katarzyna Soroczyńska 2017-12-28 10:25:31
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Katarzyna Soroczyńska 2017-12-28 09:42:45
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Katarzyna Soroczyńska 2017-12-28 09:23:39
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Katarzyna Soroczyńska 2017-12-28 09:21:50
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-12-21 07:52:25
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu" anna woroszczuk 2017-12-19 12:53:27
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-12-19 11:00:29
Biuro Rzeczy Znalezionych anna woroszczuk 2017-12-19 08:07:23
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu" anna woroszczuk 2017-12-18 09:10:25
ROK 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-12-15 09:51:18
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-12-13 14:07:52
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-12-13 10:49:12
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2017-12-13 09:49:48
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-12-12 15:13:14
Wykaz nieruchomości-Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-12-12 12:05:25
Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 (...) Aleksandra Kurpiel 2017-12-12 11:40:01
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-12-12 09:15:08
ROK 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-12-11 13:41:58
ROK 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-12-11 13:40:19
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-12-11 13:06:06
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-12-11 13:00:16
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" Aleksandra Kurpiel 2017-12-11 11:06:56
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Katarzyna Soroczyńska 2017-12-08 13:46:22
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu - drugie postępowanie" anna woroszczuk 2017-12-08 10:31:36
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2017-12-08 10:19:43
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-12-07 12:12:12
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2017-12-07 11:47:35
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-12-07 10:30:22
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu - drugie postępowanie" anna woroszczuk 2017-12-07 07:27:05
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-12-05 14:32:17
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-12-05 14:30:25
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-12-05 13:12:27
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-12-05 13:01:15
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-12-05 12:44:37
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-12-05 12:13:22
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-12-04 14:52:51
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-12-04 14:47:02
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-12-04 14:01:43
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-12-04 09:50:45
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-12-04 09:41:28
Stanowisko ds. Ochrony Zabytków Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-12-04 09:28:02
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-12-01 11:35:23
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu" anna woroszczuk 2017-12-01 11:25:02
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-12-01 08:46:13
Świasdczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2017-11-30 09:26:27
ZAPYTANIA OFERTOWE Aleksandra Kurpiel 2017-11-30 09:25:44
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r. Aleksandra Kurpiel 2017-11-30 09:19:46
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" Aleksandra Kurpiel 2017-11-30 09:16:57
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-11-30 08:45:26
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-11-29 09:43:35
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-29 09:37:08
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2017-11-28 14:13:55
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2017-11-27 14:37:15
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-11-27 12:19:25
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-27 10:59:34
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-11-24 12:33:00
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-11-22 14:55:44
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-11-22 13:56:21
Postępowanie ofertowe -Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim - USUNIĘCIE WAD I USTEREK POWSTAŁYCH NA OBIEKCIE anna woroszczuk 2017-11-22 13:51:59
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-11-22 13:20:15
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-11-21 14:27:51
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urządniczym - Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-21 14:05:24
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2018 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-21 11:27:25
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-21 11:25:28
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym" anna woroszczuk 2017-11-20 10:32:03
Regulamin naboru urzędników w Starostwie Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-17 15:14:01
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-11-16 12:57:01
Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej-Żłobizna Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-16 09:37:22
Zarządzanie jakością Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-16 08:57:28
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-14 10:29:28
REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-13 12:17:39
SKOROWIDZ ALFABETYCZNY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-13 12:11:50
Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. Ewa Dubina 2017-11-09 09:31:58
opinia 26.10.2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-08 13:05:41
opinia Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-08 11:21:59
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-08 09:17:50
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.10.2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-08 09:05:26
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.10.2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-08 08:38:54
Oświadczenia majątkowe 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-06 12:41:37
Oświadczenia majątkowe 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-06 12:39:43
Oświadczenia majątkowe 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-06 12:38:33
Oświadczenia majątkowe 2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-06 12:37:46
Oświadczenia majątkowe 2012 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-06 12:36:49
Oświadczenia majątkowe 2011 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-06 12:35:24
Oświadczenia majątkowe 2010 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-06 12:33:23
Oświadczenia majątkowe 2009 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-06 12:30:21
Oświadczenia majątkowe 2008 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-06 12:29:48
Oświadczenia majątkowe 2007 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-06 12:29:25
Oświadczenia majątkowe 2006 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-06 12:28:57
Oświadczenia majątkowe 2005 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-06 12:28:34
Oświadczenia majątkowe 2004 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-06 12:27:51
Wzór oświadczenia majątkowego radnego powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-06 12:23:00
Wzór oświadczenia majątkowego innych osób Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-11-06 12:22:10
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-11-02 12:39:14
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Ewa Dubina 2017-10-31 12:54:28
Biuro Rzeczy Znalezionych anna woroszczuk 2017-10-30 08:57:13
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-10-30 07:46:22
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-10-23 15:37:49
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-10-23 15:20:17
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego III Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-10-23 11:31:21
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-10-23 07:37:50
ROK 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-10-20 14:38:13
Ogłoszenie- Konsultacje społeczne projektu " Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024" Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-10-17 15:02:40
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Brzeskiego Ewa Dubina 2017-10-17 14:40:45
Biuro Rzeczy Znalezionych anna woroszczuk 2017-10-16 13:50:56
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek - zmiany Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-10-16 10:46:52
Oświadczenia majątkowe członków zarządu Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-10-16 10:00:54
Oświadczenia majątkowe członków zarządu Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-10-16 09:53:56
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-10-10 11:40:08
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym- Inspektor w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-10-10 07:46:21
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-10-09 12:45:00
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-10-09 07:51:07
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.09.2017r. Ewa Dubina 2017-10-06 12:32:05
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Ewa Dubina 2017-10-06 12:11:16
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-10-05 13:01:38
Informacja z wykonania budżetu - I kwartał 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-10-05 11:30:44
Informacja z wykonania budżetu - I kwartał 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-10-05 11:17:32
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" - powtórne postępowanie anna woroszczuk 2017-10-05 10:53:25
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-09-26 14:24:58
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-09-26 13:56:08
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" - powtórne postępowanie Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-09-25 12:42:52
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-09-25 12:05:54
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-09-25 10:32:42
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Ewa Dubina 2017-09-22 14:56:46
Inspektor w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych Ewa Dubina 2017-09-21 14:01:53
ROK 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-09-21 10:00:42
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Ewa Dubina 2017-09-18 09:30:46
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Ewa Dubina 2017-09-14 14:24:42
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Ewa Dubina 2017-09-14 14:16:41
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Ewa Dubina 2017-09-14 13:50:58
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Ewa Dubina 2017-09-14 13:42:43
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Ewa Dubina 2017-09-14 13:39:28
Stowarzyszenia i związki Ewa Dubina 2017-09-12 14:05:07
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Podział 3 działek Skarbu Państwa po Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Jednorodzinnego" anna woroszczuk 2017-09-12 07:57:47
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" anna woroszczuk 2017-09-07 07:41:50
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-09-05 12:19:30
Biuro Rzeczy Znalezionych anna woroszczuk 2017-09-04 13:25:10
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-09-01 12:54:09
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu do pracowni informatycznej i mechanicznej w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie w ramach projektu Powiat Brzes anna woroszczuk 2017-08-30 12:45:02
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" anna woroszczuk 2017-08-29 15:27:22
REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-08-29 10:38:16
SKOROWIDZ ALFABETYCZNY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-08-29 10:34:14
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Podział 3 działek Skarbu Państwa po Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Jednorodzinnego" anna woroszczuk 2017-08-25 14:56:48
2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-08-23 13:02:02
ROK 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-08-23 12:19:48
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia" anna woroszczuk 2017-08-22 12:35:03
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-08-18 13:58:42
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia" anna woroszczuk 2017-08-16 09:04:25
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" anna woroszczuk 2017-08-11 14:37:55
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu do pracowni informatycznej i mechanicznej w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie w ramach projektu Powiat Brzes anna woroszczuk 2017-08-11 10:09:57
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Ewa Dubina 2017-08-10 14:48:38
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Ewa Dubina 2017-08-10 14:34:29
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane" anna woroszczuk 2017-08-09 15:15:26
OGŁOSZENIA 2017 Katarzyna Soroczyńska 2017-08-09 09:28:13
OGŁOSZENIA 2017 Katarzyna Soroczyńska 2017-08-09 09:24:41
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym-Podinspektor-Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Katarzyna Soroczyńska 2017-08-08 13:39:34
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia" anna woroszczuk 2017-08-08 13:09:49
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu do pracowni informatycznej i mechanicznej w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie w ramach projektu Powiat Brzes anna woroszczuk 2017-08-08 12:41:58
Pozwolenia zintegrowane Katarzyna Soroczyńska 2017-08-08 12:36:28
Pozwolenia zintegrowane Katarzyna Soroczyńska 2017-08-08 12:27:33
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia" anna woroszczuk 2017-08-07 10:10:46
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu do pracowni informatycznej i mechanicznej w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie w ramach projektu Powiat Brzes anna woroszczuk 2017-08-04 12:49:34
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" anna woroszczuk 2017-08-04 10:24:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem- Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 Ewa Dubina 2017-08-03 11:22:54
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Ewa Dubina 2017-08-02 14:12:06
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu do pracowni informatycznej i mechanicznej w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie w ramach projektu Powiat Brzes anna woroszczuk 2017-08-02 13:15:06
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szpitala na aptekę szpitalną w BCM w Brzegu w ramach zadania: Modernizacja BCM w Brzegu" anna woroszczuk 2017-08-02 10:53:10
Nieodpłatna pomoc prawna Ewa Dubina 2017-08-01 14:49:26
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 31.07.2017r. Ewa Dubina 2017-08-01 11:41:03
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - inspektor - Wydział Finansowo - Budżetowy Ewa Dubina 2017-07-28 08:15:38
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Sekretarz - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Ewa Dubina 2017-07-27 14:33:05
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-07-27 10:02:04
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-07-27 09:56:59
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego dla zadania E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej (...) dla BCM w Brzegu" anna woroszczuk 2017-07-25 13:02:16
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szpitala na aptekę szpitalną w BCM w Brzegu w ramach zadania: Modernizacja BCM w Brzegu" anna woroszczuk 2017-07-24 14:30:39
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" anna woroszczuk 2017-07-19 14:17:53
REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-07-19 12:25:15
REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-07-19 12:22:59
SKOROWIDZ ALFABETYCZNY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-07-19 12:21:25
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-07-19 12:17:46
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szpitala na aptekę szpitalną w BCM w Brzegu w ramach zadania: Modernizacja BCM w Brzegu" anna woroszczuk 2017-07-19 09:16:41
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szpitala na aptekę szpitalną w BCM w Brzegu w ramach zadania: Modernizacja BCM w Brzegu" anna woroszczuk 2017-07-18 14:24:07
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego za 2016 rok Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-07-17 13:45:51
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-07-14 10:36:18
Organizacja Starostwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-07-14 08:47:28
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa windy zewnętrznej w LO w Grodkowie (...) - ETAP I: Remont elewacji" anna woroszczuk 2017-07-12 14:33:55
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Sekretarz - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-07-11 14:48:24
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Sekretarz - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-07-10 14:58:35
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa windy zewnętrznej w LO w Grodkowie (...) - ETAP I: Remont elewacji" anna woroszczuk 2017-07-10 13:40:13
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków (...) - budynek E Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie, Etap I - w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewn anna woroszczuk 2017-07-10 09:35:15
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-07-06 12:43:59
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" anna woroszczuk 2017-07-05 14:11:20
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze - Dom Dziecka w Strzegowie - etap I w zakresie termomodernizacji dach anna woroszczuk 2017-07-05 14:03:08
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-07-05 09:52:17
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa windy zewnętrznej w LO w Grodkowie (...) - ETAP I: Remont elewacji" anna woroszczuk 2017-07-04 15:05:44
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "BDOT500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski" anna woroszczuk 2017-07-04 13:02:07
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-07-03 13:17:18
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków (...) - budynek E Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie, Etap I - w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewn anna woroszczuk 2017-06-28 14:00:45
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2017-06-28 13:36:15
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków (...) - budynek E Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie, Etap I - w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewn anna woroszczuk 2017-06-27 12:35:03
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-06-27 09:53:35
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego za 2016 rok Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-06-26 11:39:49
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-06-26 08:37:57
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Organizacja przejazdów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski, realizujący anna woroszczuk 2017-06-23 13:00:03
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" anna woroszczuk 2017-06-23 10:16:20
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-06-22 12:31:03
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Organizacja przejazdów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski, realizujący anna woroszczuk 2017-06-22 08:47:01
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków (...) - budynek E Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie, Etap I - w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewn anna woroszczuk 2017-06-21 13:27:37
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków (...) - budynek E Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie, Etap I - w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewn anna woroszczuk 2017-06-21 13:22:08
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza - ETAP I: Remont elewacji" anna woroszczuk 2017-06-21 10:40:44
Nieodpłatna pomoc prawna Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-06-20 13:14:53
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2017-06-19 13:13:02
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza - ETAP I: Remont elewacji" anna woroszczuk 2017-06-19 09:23:40
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-06-19 08:51:37
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" anna woroszczuk 2017-06-16 14:37:35
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-06-14 14:49:58
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-06-14 10:26:23
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze - Dom Dziecka w Strzegowie - etap I w zakresie termomodernizacji dach anna woroszczuk 2017-06-14 09:13:30
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" anna woroszczuk 2017-06-12 09:39:16
Biuro Rzeczy Znalezionych anna woroszczuk 2017-06-08 13:39:10
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" anna woroszczuk 2017-06-08 11:42:17
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza - ETAP I: Remont elewacji" anna woroszczuk 2017-06-07 14:45:52
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-06-07 11:46:06
Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-06-06 14:56:11
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-06-06 10:19:43
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim dla zadania Adaptacja części pomieszczeń byłego zaplecza kuchennego anna woroszczuk 2017-06-06 09:14:37
Petycje - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-06-02 10:07:15
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-06-02 08:08:32
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Ewa Dubina 2017-05-30 14:48:57
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Ewa Dubina 2017-05-30 14:44:45
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "BDOT500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski" anna woroszczuk 2017-05-30 14:19:12
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-05-29 14:04:37
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-05-26 12:37:57
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Ewa Dubina 2017-05-24 10:03:31
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni anna woroszczuk 2017-05-23 15:03:27
Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 wraz z przynależnym terenem. anna woroszczuk 2017-05-23 15:02:42
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu anna woroszczuk 2017-05-23 15:02:16
Usługa Ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego Powiatu Brzeskiego anna woroszczuk 2017-05-23 15:01:10
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Ewa Dubina 2017-05-23 09:13:06
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "BDOT500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski" anna woroszczuk 2017-05-22 16:33:53
Założenie BDOT500 i GESUT (dla gminy Skarbimierz i Lubsza) anna woroszczuk 2017-05-22 13:36:16
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-05-12 13:03:52
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Ewa Dubina 2017-05-09 11:55:27
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Ewa Dubina 2017-05-09 11:44:53
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Ewa Dubina 2017-05-09 11:38:36
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Ewa Dubina 2017-05-09 11:21:14
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Ewa Dubina 2017-05-09 11:09:25
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-04-28 15:47:40
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-04-28 15:29:07
Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Ewa Dubina 2017-04-26 15:08:03
Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Ewa Dubina 2017-04-26 14:35:05
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-04-26 13:56:56
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-04-26 13:54:20
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Ewa Dubina 2017-04-26 13:52:48
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Ewa Dubina 2017-04-26 13:49:32
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-04-26 11:48:49
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-04-26 11:45:04
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Ewa Dubina 2017-04-26 11:36:04
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Ewa Dubina 2017-04-26 11:27:24
Stanowisko ds. Zdrowia Ewa Dubina 2017-04-24 12:03:34
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-04-21 14:58:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem- ul. Wyszyńskiego 23, Brzeg Ewa Dubina 2017-04-20 12:42:20
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Ewa Dubina 2017-04-20 12:31:16
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa lub ratownictwo – jako formy promocji i ochrony zdrowia Ewa Dubina 2017-04-19 11:25:26
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Brzeskiego o II ustnym przetargu nieogranicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego położonej w Brzegu przy ul. jana Pawła II 27 Ewa Dubina 2017-04-19 08:28:11
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Brzeskiego w 2017 roku" anna woroszczuk 2017-04-13 10:28:42
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Ewa Dubina 2017-04-12 08:20:45
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury Ewa Dubina 2017-04-12 08:18:23
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-04-10 11:38:32
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Podział działki stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego nr 778/24, położonej w Grodkowie, gmina Grodków" anna woroszczuk 2017-04-10 11:32:05
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Ewa Dubina 2017-04-04 10:24:49
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Ewa Dubina 2017-04-03 13:12:19
Posiedzenia i opinie Rady Działalności Pożytku Publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-30 11:06:55
Organizacja Starostwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-30 08:21:02
Regulamin Organizacyjny Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-30 08:19:44
Organizacja Starostwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-30 08:17:13
Organizacja Starostwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-30 08:15:58
Struktura Organizacyjna Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-30 08:13:36
Referat Inwestycji i Remontów Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-30 08:10:49
NAGRANIA Z OBRAD RADY POWIATU BRZESKIEGO Ewa Dubina 2017-03-27 14:37:11
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 16.03.2017 Ewa Dubina 2017-03-24 15:09:06
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 16.03.2017 Ewa Dubina 2017-03-24 15:02:56
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-24 11:53:24
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-24 11:49:31
Wydział Zdrowia Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-24 11:10:45
Stanowisko ds. Ochrony Zabytków Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-24 11:03:21
Stanowisko ds. Ochrony Zabytków Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-24 10:58:09
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-03-24 07:27:26
Ewa Dubina 2017-03-22 15:02:35
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: "Powiat Brzeski wspiera kształcen anna woroszczuk 2017-03-22 07:34:58
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Ewa Dubina 2017-03-21 09:58:02
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury Ewa Dubina 2017-03-21 09:54:50
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-03-20 09:45:20
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-20 09:35:01
opinia - 14.03.2017 Ewa Dubina 2017-03-16 09:26:13
opinia 14.03.2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-16 08:27:34
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: "Powiat Brzeski wspiera kształcen anna woroszczuk 2017-03-14 11:12:54
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-03-13 13:28:36
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-13 12:46:18
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-13 12:25:51
Zaproszenie do składania ofertna najem lokali - ul. Wyszyńskiego 23, Brzeg Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-10 09:47:07
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Kopice Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-10 09:46:37
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-03-10 07:45:15
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-03-03 14:32:44
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-03-03 12:17:31
Lobbing Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-03-01 08:08:36
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu brzeskiego - 2017 r. anna woroszczuk 2017-02-22 14:08:09
opinia 19.10.2016 Ewa Dubina 2017-02-21 10:07:57
II posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu Ewa Dubina 2017-02-21 09:51:45
I posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu Ewa Dubina 2017-02-21 09:50:23
Posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Ewa Dubina 2017-02-21 09:47:54
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego - IV kwartal 2016 Ewa Dubina 2017-02-20 13:20:52
Statut Powiatu Brzeskiego Ewa Dubina 2017-02-20 08:11:05
Regulamin Organizacyjny Ewa Dubina 2017-02-20 07:49:10
Struktura Organizacyjna Ewa Dubina 2017-02-20 07:46:26
Organizacja Starostwa Ewa Dubina 2017-02-20 07:42:26
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Ewa Dubina 2017-02-17 12:49:30
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-02-15 09:57:25
Wykaz nieruchomości do oddania w najem - Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-15 08:20:32
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – turystyka oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-14 12:58:10
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – turystyka oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-14 12:57:16
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-14 12:49:04
REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-14 10:00:42
SKOROWIDZ ALFABETYCZNY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-14 09:58:19
Prawo miejscowe Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-14 09:37:08
Prawo miejscowe Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-14 09:34:45
Prawo miejscowe Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-14 09:33:45
Prawo miejscowe Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-14 09:14:45
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-09 13:02:36
Budżet Powiatu Brzeskiego 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-07 13:24:17
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.01.2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-06 14:51:28
Remont schodów wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu mieszczącego się przy ul. Robotniczej 20 anna woroszczuk 2017-02-06 14:32:14
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu anna woroszczuk 2017-02-06 14:31:31
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego anna woroszczuk 2017-02-06 14:30:55
Podział nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego - II postępowanie anna woroszczuk 2017-02-06 14:30:01
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego anna woroszczuk 2017-02-06 14:28:53
Wykonanie czynności klasyfikatora w prowadzonych przez Starostę Brzeskiego postępowaniach w sprawie ustalenia klasyfikacji gleboznawczej anna woroszczuk 2017-02-06 14:28:12
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu brzeskiego - 2017 r. anna woroszczuk 2017-02-06 14:27:09
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu brzeskiego - 2017 r. anna woroszczuk 2017-02-06 14:22:54
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeglądów i konserwacji oraz utrzymania w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów monitoringu, włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru i oddym anna woroszczuk 2017-02-06 14:17:30
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy zewnętrznej dla LO w Grodkowie - II postępowanie anna woroszczuk 2017-02-06 14:15:40
Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatu brzeskiego anna woroszczuk 2017-02-06 14:12:28
Sporządzanie operatów szacunkowych dla działek stanowiących własność Skarbu Państa i Powiatu Brzeskiego anna woroszczuk 2017-02-06 14:11:04
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-06 11:09:03
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-06 11:01:47
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-02-03 13:03:43
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-02-03 12:29:38
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-02-03 12:20:12
Organizacja Starostwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-03 09:02:12
Wydział Rozwoju i Promocji Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-03 08:47:19
Wydział Organizacyjno - Prawny Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-03 08:45:09
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Przecza Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-03 08:43:20
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-02 14:48:01
Struktura Organizacyjna Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-02 14:45:15
Regulamin Organizacyjny Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-02-01 08:32:25
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni anna woroszczuk 2017-02-01 08:21:16
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-01-27 12:35:02
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-01-25 13:54:37
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-01-25 13:53:59
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2017-01-25 13:53:06
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni anna woroszczuk 2017-01-20 10:36:02
Pozwolenia zintegrowane Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-01-19 13:46:29
Nieodpłatna pomoc prawna Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-01-19 12:06:19
Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-01-18 14:58:59
Pozwolenia zintegrowane Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-01-18 13:36:42
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Skarbimierz Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-01-18 13:32:47
Przetarg - Brzeg, ul. Jana Pawła II 27 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-01-18 09:23:05
Przetarg - Grodkó, ul. Krakowska 31J Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-01-18 07:58:44
Uchwały Zarządy Powiatu - 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-01-11 13:20:11
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-01-11 13:18:15
2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-01-10 13:13:11
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-01-03 14:34:30
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-01-03 14:11:09
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 17.12.2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-01-03 13:54:42
Budżet Powiatu Brzeskiego 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-01-03 13:07:10
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2017-01-02 12:48:36
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-12-30 12:47:47
Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym- Rzecznik Prasowy Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-12-30 09:45:31
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 15.12.2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-12-29 12:01:10
Budżet Powiatu Brzeskiego 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-12-27 14:28:08
Budżet Powiatu Brzeskiego 2017 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-12-21 12:19:37
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-12-20 11:51:19
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Lewin Brzeski Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-12-19 08:33:31
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Lewin Brzeski Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-12-19 08:31:35
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni anna woroszczuk 2016-12-16 14:27:40
projekt uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na 2017r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-12-16 11:01:15
projekt uchwały w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-12-16 11:00:46
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni anna woroszczuk 2016-12-13 15:03:54
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-12-13 14:04:19
Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 wraz z przynależnym terenem. anna woroszczuk 2016-12-13 07:56:16
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni anna woroszczuk 2016-12-12 15:40:27
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni anna woroszczuk 2016-12-12 15:39:39
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni anna woroszczuk 2016-12-12 15:38:54
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni anna woroszczuk 2016-12-12 15:38:07
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni anna woroszczuk 2016-12-12 15:37:22
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni anna woroszczuk 2016-12-12 15:36:31
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni anna woroszczuk 2016-12-12 14:45:08
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni anna woroszczuk 2016-12-09 14:19:32
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni anna woroszczuk 2016-12-09 14:18:39
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni anna woroszczuk 2016-12-07 15:01:15
Pozwolenia zintegrowane Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-12-07 10:36:15
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu anna woroszczuk 2016-12-06 15:08:36
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu anna woroszczuk 2016-12-06 15:05:27
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu anna woroszczuk 2016-12-06 15:03:46
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształceni anna woroszczuk 2016-12-06 12:38:25
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu anna woroszczuk 2016-12-05 11:49:50
Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 wraz z przynależnym terenem. anna woroszczuk 2016-12-02 13:37:36
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu anna woroszczuk 2016-12-01 14:21:00
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu anna woroszczuk 2016-12-01 14:19:06
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu anna woroszczuk 2016-12-01 14:13:19
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu anna woroszczuk 2016-12-01 14:07:56
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu anna woroszczuk 2016-12-01 14:05:43
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu anna woroszczuk 2016-12-01 14:03:29
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu anna woroszczuk 2016-12-01 14:00:43
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu anna woroszczuk 2016-12-01 13:53:31
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-11-29 11:44:35
Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-11-29 11:20:58
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - podinspektor - Wydział Finansowo - Budżetowy Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-11-29 11:18:37
Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 wraz z przynależnym terenem. Katarzyna Soroczyńska 2016-11-24 12:30:19
Ochrona fizyczna osób i mienia budynku SP w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu wraz z przynależnym terenm Katarzyna Soroczyńska 2016-11-24 12:17:30
Ogłoszenia o przetargach Katarzyna Soroczyńska 2016-11-24 11:18:16
Ogłoszenia o przetargach Katarzyna Soroczyńska 2016-11-24 11:07:17
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - podinspektor - Referat Inwestycji i Remontów Katarzyna Soroczyńska 2016-11-23 12:53:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Grodków, ul. Krakowska 31J Ewa Dubina 2016-11-23 07:44:06
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-11-18 14:50:54
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-11-17 09:57:46
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-11-17 08:20:34
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Inspektor - Wydział Organizacyjno - Prawny Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-11-16 12:31:15
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego III kwartał 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-11-14 09:01:02
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-11-14 07:48:12
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - informatyk Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-11-10 09:19:20
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - podinspektor - Wydział Finansowo - Budżetowy Ewa Dubina 2016-11-08 14:47:38
Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. Ewa Dubina 2016-11-08 13:58:30
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2017 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-11-08 13:40:46
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2017 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-11-08 13:39:35
Organizacja Starostwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-11-07 13:09:45
Regulamin naboru urzędników w Starostwie Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-11-07 13:01:39
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.10.2016r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-11-07 11:13:26
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-11-07 11:07:15
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-11-07 08:44:18
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.10.2016r. Ewa Dubina 2016-11-07 08:41:18
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-11-04 14:35:15
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-10-28 11:00:46
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016r. Ewa Dubina 2016-10-28 10:23:08
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016r. Ewa Dubina 2016-10-28 10:22:17
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016r. Ewa Dubina 2016-10-28 09:36:21
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016r. Ewa Dubina 2016-10-28 09:25:14
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na stanowisko - Podinspektora w Referacie Inwestycji i Remontów Ewa Dubina 2016-10-25 12:56:31
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-10-24 08:23:55
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego III kwartał 2016 Ewa Dubina 2016-10-21 13:40:13
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Ewa Dubina 2016-10-21 10:31:33
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Podinspektor - Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-10-17 14:33:23
oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne (roczne) Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-10-14 13:38:20
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-10-14 13:35:20
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-10-14 13:34:19
oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne (roczne) Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-10-14 12:30:39
oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne (roczne) Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-10-14 12:29:11
oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne (roczne) Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-10-14 11:38:40
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-10-13 12:53:48
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-10-13 12:51:56
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-10-13 12:50:43
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (zmiany) Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-10-13 10:03:19
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (zmiany) Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-10-13 09:35:59
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-10-13 08:52:10
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-10-13 08:26:28
Oświadczenia majątkowe członków zarządu (roczne) Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-10-11 11:19:47
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.09.2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-10-10 14:58:13
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.09.2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-10-10 13:48:51
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-10-07 08:41:37
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Ewa Dubina 2016-10-06 10:41:14
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na stanowisko - Podinspektor w Referaci Inwestycji i Remontów Katarzyna Soroczyńska 2016-10-05 12:22:49
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W REFERACIE INWESTYCJI I REMONTÓW Katarzyna Soroczyńska 2016-10-05 12:12:37
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Ewa Dubina 2016-10-05 09:50:05
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-10-05 08:30:21
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-10-05 08:28:12
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-10-05 08:27:27
Zarządzanie jakością Ewa Dubina 2016-10-03 12:37:52
Decyzja - 20.09.2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-09-29 13:30:47
Decyzja - 20.09.2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-09-27 12:33:32
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-09-27 08:14:47
Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-09-26 12:38:49
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-09-23 11:12:03
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego- 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-09-23 11:11:29
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Ewa Dubina 2016-09-23 10:31:23
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Ewa Dubina 2016-09-23 10:20:07
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego- 2016 Ewa Dubina 2016-09-23 10:03:25
Uchwała nr 201/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Ewa Dubina 2016-09-23 10:00:41
Regulamin Organizacyjny Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-09-22 10:31:57
Organizacje Pozarządowe Ewa Dubina 2016-09-20 13:31:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Jędrzejów Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-09-07 08:27:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Jędrzejów Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-09-07 08:22:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-09-07 08:22:19
Remont schodów wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu mieszczącego się przy ul. Robotniczej 20 Piotr Ścibor 2016-09-06 13:40:26
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-09-01 10:47:57
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-09-01 10:45:47
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-09-01 10:43:58
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-09-01 10:42:48
Remont schodów wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu mieszczącego się przy ul. Robotniczej 20 Ewa Dubina 2016-08-19 14:38:30
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Ewa Dubina 2016-08-16 10:04:00
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego II kwartał 2016 Ewa Dubina 2016-08-16 09:32:09
Wykaz - garaże, ul. Krzeszowica, Brzeg Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-08-10 07:50:09
Wykaz - garaż, ul. Krzeszowica, Brzeg Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-08-10 07:49:44
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Piotr Ścibor 2016-08-09 14:46:55
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-08-09 08:42:04
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Wijsław Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-08-04 11:20:32
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-08-02 14:35:14
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-27 15:20:03
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-27 15:00:25
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-27 14:50:44
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-27 14:50:01
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego- Dobrzyń Ewa Dubina 2016-07-26 15:07:27
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-07-25 10:33:15
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-07-25 10:31:49
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-07-25 10:31:30
Pozwolenia zintegrowane Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-19 12:47:44
Oświadczenie majątkowe - Jan Golonka Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-18 13:28:04
Oświadczenie majątkowe - Jan Golonka Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-18 13:27:24
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-07-15 07:43:27
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-14 12:54:16
Konkurs na logotyp Powiatowej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-13 14:05:51
Konkurs na logotyp Powiatowej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-13 14:04:49
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-12 08:22:24
Regulamin Organizacyjny Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-08 11:20:25
Struktura Organizacyjna Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-08 11:14:56
Struktura Organizacyjna Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-08 11:14:01
Nieodpłatna pomoc prawna Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-08 10:29:06
Konkurs na logotyp Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu Ewa Dubina 2016-07-07 13:15:57
Zapytanie ofertowe o cenę zorganizaowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-07 12:02:34
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.06.2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-07 10:52:16
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-05 13:31:44
Wydział Organizacyjno - Prawny Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-04 10:47:08
Struktura Organizacyjna Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-04 10:44:27
I posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-01 10:09:27
I posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-01 10:05:56
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-07-01 10:01:20
Nieodpłatna pomoc prawna Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-06-27 14:32:34
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-06-27 12:37:30
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Katarzyna Soroczyńska 2016-06-24 08:22:38
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego, Brzeg, ul. Sikorskiego Ewa Dubina 2016-06-23 12:05:13
Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-06-21 14:01:02
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Katarzyna Soroczyńska 2016-06-16 13:32:39
Zapytanie ofertowe o cenę zorganizaowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-06-14 12:58:47
Usługa Ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego Powiatu Brzeskiego Artur Bider 2016-06-10 12:50:06
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-06-08 08:02:48
Informacja Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31.05.2016 dot. wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2015rok Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-06-06 09:47:05
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-06-02 10:02:11
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-06-01 14:40:27
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-06-01 14:39:48
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-06-01 14:39:18
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-06-01 14:38:54
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-06-01 14:38:06
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-06-01 14:37:10
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-06-01 14:18:31
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-06-01 14:15:00
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-06-01 14:14:12
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego Artur Bider 2016-05-27 09:44:59
Informacja z wykonania budżetu za 2015r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-05-25 14:46:08
Informacja z wykonania budżetu za 2015r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-05-25 14:44:22
Informacja z wykonania budżetu za 2015r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-05-25 14:42:58
Wykaz osób fizycznych i prawnych,którym udzielono pomocy publicznej w 2015r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-05-25 14:39:38
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-05-23 07:26:50
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-05-20 11:41:34
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-05-20 11:27:39
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-05-16 09:39:00
Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów: II LO w Brzegu, ZSZ nr 1 w Brzegu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzegu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodkowie, ZS CKP Grodków Ewa Dubina 2016-05-13 12:01:12
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu Ewa Dubina 2016-05-13 11:54:46
Ogłoszenie o (ponownych) I rokowaniach- Grodków ul. Krakowska 31D, lokal nr 2 Ewa Dubina 2016-05-13 11:51:12
Wykaz-najem (lokal nr 16 ul. Wyszyńskiego 23) Ewa Dubina 2016-05-13 11:50:21
Odwołanie rokowań na sprzedaż lok. mieszkalny nr 2 w Grodkowie ul. Krakowska Ewa Dubina 2016-05-13 11:49:03
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno- prawnego- Więcmierzyce, Gmina Grodków Ewa Dubina 2016-05-13 11:45:14
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno- prawnego, Kopice, Gmina Grodków Ewa Dubina 2016-05-13 11:43:34
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-05-13 08:09:54
Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. Medycznych Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu Ewa Dubina 2016-05-12 07:45:39
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-05-10 10:40:02
Usługa Ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2016-05-10 10:37:41
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki nowotworowej lub ratownictwa - jako formy promocji i ochrony zdrowia Katarzyna Soroczyńska 2016-05-10 10:29:18
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-05-09 13:23:56
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Podinspektor Wydział Organizacyjno - Prawny Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-05-06 10:29:18
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-05-06 09:31:14
Usługa Ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego Powiatu Brzeskiego Artur Bider 2016-05-05 14:02:33
Biuro Rzeczy Znalezionych Artur Bider 2016-05-05 13:59:22
Rada Działalności Pożytku Publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-05-05 12:06:06
Sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-05-04 10:17:50
Sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-05-04 08:31:14
Założenie BDOT500 i GESUT (dla gminy Skarbimierz i Lubsza) Artur Bider 2016-04-29 13:52:21
Usługa Ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego Powiatu Brzeskiego Artur Bider 2016-04-27 14:51:57
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-26 13:46:19
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-26 13:40:30
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-25 12:27:42
Ogłoszenie o wydaniu ogłoszenia wodno - prawnego Gmina Lubsza Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-25 11:46:03
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego I kwartał Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-25 08:57:36
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-22 14:35:06
2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-20 10:38:57
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-20 09:17:11
Zarządzanie jakością Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-20 08:09:14
Zarządzanie jakością Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-20 08:08:03
Zarządzanie jakością Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-20 08:07:24
Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-19 14:09:41
Stowarzyszenia i związki Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-13 15:14:00
Założenie BDOT500 i GESUT (dla gminy Skarbimierz i Lubsza) Artur Bider 2016-04-11 12:34:53
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-07 12:13:44
Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 14:16:55
Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 14:15:03
2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 13:57:21
2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 13:53:34
2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 13:53:03
OR.1710.5.2015 NIK - restrukturyzacja SP ZOZ Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 13:50:08
2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 13:34:33
Wzór oświadczenia majątkowego innych osób Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:47:54
ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ OFERTOWYCH Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:47:05
Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:46:28
OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:44:37
OGŁOSZENIA O PRZETARGACH Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:44:12
ARCHIWUM NIERUCHOMOŚCI Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:21:40
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:21:09
NIERUCHOMOŚCI Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:19:34
Oświadczenia majątkowe - 2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:18:56
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:18:25
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - 2012 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:18:05
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - 2011 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:17:30
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:16:40
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2009 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:16:13
Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:15:40
Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:15:16
Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:14:40
Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:14:09
Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:13:33
LOBBING Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:11:45
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:11:25
PETYCJE, WNIOSKI I SKARGI Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:10:59
PROGRAMY Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:10:20
PRAWO MIEJSCOWE Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:09:45
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:09:16
RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:08:40
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:08:09
WYBORY 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:07:33
BUDŻET POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:07:06
STATUT POWIATU BRZESKIEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 12:06:40
Ogłoszenie o I rokowaniach - Grodkó, ul. Krakowska 31 d,lokal nr 2 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-06 09:08:19
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-04-05 13:29:03
Zmiana sposobu zasilania w energię cieplną na cele centralnego ogrzewania (...) Aleksandra Kurpiel 2016-04-05 13:03:51
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-03-31 09:44:34
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-29 13:17:25
Wykonanie czynności klasyfikatora w prowadzonych przez Starostę Brzeskiego postępowaniach w sprawie ustalenia klasyfikacji gleboznawczej Artur Bider 2016-03-23 09:35:53
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego Artur Bider 2016-03-23 09:34:54
Podział nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego - II postępowanie Artur Bider 2016-03-23 09:33:46
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-22 12:56:41
Referat Inwestycji i Remontów Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-22 08:29:01
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-21 14:56:26
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-21 13:26:45
Redakcja Biuletynu Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-18 13:31:41
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy zewnętrznej dla LO w Grodkowie - II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2016-03-18 07:50:49
Postępowanie na podział nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego Artur Bider 2016-03-15 13:34:00
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-14 10:11:00
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-03-11 14:23:49
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-03-11 14:17:59
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-03-11 14:08:05
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-03-11 13:57:54
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-03-11 13:54:51
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-03-11 13:04:04
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-09 14:36:37
REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-08 14:01:17
SKOROWIDZ ALFABETYCZNY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-08 14:00:48
2015-06 uchwała Nr VII/68/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkoła Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-08 14:00:10
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Strzegów Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-07 14:42:56
Postępowanie na podział nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego Artur Bider 2016-03-07 12:24:30
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeglądów i konserwacji oraz utrzymania w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów monitoringu, włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru i oddym Artur Bider 2016-03-04 15:05:23
Biuro Rzeczy Znalezionych Artur Bider 2016-03-03 14:28:52
Wydział Zdrowia Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-03 13:26:39
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-03 13:26:08
Regulamin Organizacyjny Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-03 13:19:54
Struktura Organizacyjna Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-03 13:18:58
Regulamin Organizacyjny Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-03 13:16:16
Sprawozdanie z wykonania budżetu - IV kwartał 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-03-01 14:33:03
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeglądów i konserwacji oraz utrzymania w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów monitoringu, włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru i oddym Artur Bider 2016-02-26 14:45:26
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeglądów i konserwacji oraz utrzymania w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów monitoringu, włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru i oddym Artur Bider 2016-02-26 10:39:21
Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatu brzeskiego Artur Bider 2016-02-24 13:06:22
Biuro Rzeczy Znalezionych Artur Bider 2016-02-24 12:06:40
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-02-24 11:04:55
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-02-24 09:58:34
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-02-24 08:00:12
Sprawozdanie z wykonania budżetu - IV kwartał Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-02-23 12:12:57
Konserwacja urządzeń sygnalizacji pożaru, włamania i napadu oraz telewizji dozorowej w Starostwie Powiatowym w Brzegu Artur Bider 2016-02-23 11:22:30
Konserwacja urządzeń sygnalizacji pożaru, włamania i napadu oraz telewizji dozorowej w Starostwie Powiatowym w Brzegu Artur Bider 2016-02-17 14:42:44
Konserwacja urządzeń sygnalizacji pożaru, włamania i napadu oraz telewizji dozorowej w Starostwie Powiatowym w Brzegu Artur Bider 2016-02-17 14:33:54
Konserwacja urządzeń sygnalizacji pożaru, włamania i napadu oraz telewizji dozorowej w Starostwie Powiatowym w Brzegu Artur Bider 2016-02-16 14:45:50
Konserwacja urządzeń sygnalizacji pożaru, włamania i napadu oraz telewizji dozorowej w Starostwie Powiatowym w Brzegu Artur Bider 2016-02-16 14:37:22
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy zewnętrznej dla LO w Grodkowie Artur Bider 2016-02-10 21:20:34
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy zewnętrznej dla LO w Grodkowie Aleksandra Kurpiel 2016-02-10 20:33:20
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy dla LO w Grodkowie Artur Bider 2016-02-10 15:14:34
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy dla LO w Grodkowie Artur Bider 2016-02-10 15:12:43
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy zewnętrznej dla LO w Grodkowie Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-02-10 15:07:22
Opracowanie dokumentacji projektowej na na budowę windy dla LO w Grodkowie Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-02-10 15:06:03
Zmiana sposobu zasilania w energię cieplną na cele centralnego ogrzewania (...) Artur Bider 2016-02-10 14:34:20
Sporządzanie operatów szacunkowych dla działek stanowiących własność Skarbu Państa i Powiatu Brzeskiego Artur Bider 2016-02-10 14:19:05
Plan Pracy Rady Powiatu Brzeskiego na 2016r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-02-08 08:49:11
Uchwała RIO nr 51/2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-02-05 08:25:07
Uchwała RIO nr 729/2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-02-05 08:24:27
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-02-04 10:33:17
Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Rzady Działalności Pożytku Publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-02-03 10:16:10
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-02-02 08:28:33
Sporządzanie operatów szacunkowych dla działek stanowiących własność Skarbu Państa i Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2016-01-29 13:12:24
Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatu brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2016-01-29 12:43:34
Informacja z wykonania budżetu - IV kwartał 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-29 08:33:36
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-27 09:53:57
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-01-26 13:54:20
Biuro Rzeczy Znalezionych Artur Bider 2016-01-25 10:08:42
Przetarg nieograniczony na zmiane sposobu zasilania w energię cieplną na cele centralnego ogrzewania Aleksandra Kurpiel 2016-01-20 14:16:49
ROK 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-18 08:50:03
ROK 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-18 08:46:57
Przetarg nieograniczony na zmiane sposobu zasilania w energię cieplną na cele centralnego ogrzewania Aleksandra Kurpiel 2016-01-15 08:12:16
Przetarg nieograniczony na zmiane sposobu zasilania w energię cieplną na cele centralnego ogrzewania Aleksandra Kurpiel 2016-01-13 14:59:22
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (...) z wykorzystaniem OZE oraz pełnienie nadzoru autorskiego II post Aleksandra Kurpiel 2016-01-13 14:57:55
Przetarg nieograniczony "Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2016-01-13 14:57:03
Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów i taśm na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2016-01-13 14:41:07
Ochrona fizyczna osób i mienia budynku SP w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu wraz z przynależnym terenm Aleksandra Kurpiel 2016-01-13 14:39:47
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 17.12.2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-12 12:28:35
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-11 14:53:55
Budżet Powiatu Brzeskiego 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-11 14:17:53
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-01-11 08:03:57
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-01-11 08:01:38
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-01-11 07:59:19
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-01-11 07:58:22
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2016-01-08 14:01:46
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 17.12.2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-08 12:15:48
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Brzeskiego Centrum Medycznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-07 09:21:50
2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-07 08:49:24
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wygaszeniu pozwolenia wodno - prawnego - Krzyżowice, Gmina Olszanka Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-07 08:45:18
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wygaszeniu pozwolenia wodno - prawnego - Gierszowice, Gmina Olszanka Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-07 08:43:15
ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego Gierów, gm. Grodków Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-07 08:42:56
OGŁOSZENIA Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-07 08:42:19
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wygaszeniu pozwolenia wodno - prawnego - Krzyżowice, Gmina Olszanka Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-07 08:41:20
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wygaszeniu pozwolenia wodno - prawnego - Gierszowice, Gmina Olszanka Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-07 08:40:58
ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego Gierów, gm. Grodków Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-07 08:40:33
Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2016-01-04 09:21:28
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-31 11:44:08
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-30 10:08:19
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-12-30 08:07:26
Przetarg nieograniczony na zmiane sposobu zasilania w energię cieplną na cele centralnego ogrzewania Artur Bider 2015-12-23 14:31:53
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone d 23.12.2015r. w BZP Artur Bider 2015-12-23 12:16:07
Przetarg nieograniczony na zmiane sposobu zasilania w energię cieplną na cele centralnego ogrzewania Artur Bider 2015-12-23 12:15:25
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-21 11:09:47
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (...) z wykorzystaniem OZE oraz pełnienie nadzoru autorskiego II post Aleksandra Kurpiel 2015-12-17 10:21:09
Ochrona fizyczna osób i mienia budynku SP w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu wraz z przynależnym terenm Aleksandra Kurpiel 2015-12-17 10:13:41
Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów i taśm na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2015-12-17 10:08:13
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-16 13:44:14
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-16 13:36:24
petycja ws. badań technicznych niektórych pojazdów Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-15 13:29:46
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-15 08:59:27
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-12-11 09:19:02
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-12-11 09:14:13
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-10 12:52:35
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-12-10 07:27:32
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-12-08 13:43:22
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-08 12:04:13
Struktura Organizacyjna Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-08 12:02:43
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2016 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-08 11:47:00
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2016 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-08 11:45:11
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-08 11:29:31
REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-08 10:39:55
SKOROWIDZ ALFABETYCZNY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-08 10:38:57
Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-07 14:27:09
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-12-07 11:20:10
Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów i taśm na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2015-12-04 12:30:04
Przetarg nieograniczony "Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2015-12-01 15:07:20
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-12-01 14:29:14
Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z istalacją wodociągową (...) Aleksandra Kurpiel 2015-11-27 12:19:04
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego Aleksandra Kurpiel 2015-11-27 12:18:39
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-11-27 07:59:22
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-11-27 07:22:19
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (...) z wykorzystaniem OZE oraz pełnienie nadzoru autorskiego II post Aleksandra Kurpiel 2015-11-26 14:24:58
Przetarg nieogranioczny na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie oraz pełnienie nadzoru autorskiego Aleksandra Kurpiel 2015-11-26 14:23:52
PRZETARG UNIEWAŻNIONY DN. 26.11.2015R. na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Termomodernizacja budynków (...) Powiatu Brzeksiego z wykorzystaniem OZE (...) Aleksandra Kurpiel 2015-11-26 14:19:18
przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Termomodernizacja budynków (...) Powiatu Brzeksiego z wykorzystaniem OZE (...) Aleksandra Kurpiel 2015-11-26 14:18:59
petycja ws. badań technicznych niektórych pojazdów Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-11-26 14:17:22
Petycje 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-11-26 14:10:03
PETYCJE, WNIOSKI I SKARGI Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-11-26 14:09:17
Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-11-26 14:03:51
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-11-26 13:59:26
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-11-23 08:27:46
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-11-19 08:21:28
Przetarg nieograniczony "Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2015-11-18 13:15:30
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-11-16 08:11:58
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-11-16 08:05:57
Przetarg nieograniczony "Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2015-11-12 14:31:03
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-11-12 12:37:34
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego Artur Bider 2015-11-04 12:50:30
przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Termomodernizacja budynków (...) Powiatu Brzeksiego z wykorzystaniem OZE (...) Aleksandra Kurpiel 2015-11-02 10:41:44
przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Termomodernizacja budynków (...) Powiatu Brzeksiego z wykorzystaniem OZE (...) Aleksandra Kurpiel 2015-10-30 14:34:25
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-30 13:30:46
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-30 13:23:06
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-10-30 12:38:57
Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-30 12:07:56
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-10-30 07:27:30
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego Lewin Brzeski Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 14:03:25
Ogłoszenie o wygaśnięciu pozwolenia wodno - prawnego - Skarbimierz Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 14:03:08
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 14:02:51
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Półwieś Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 14:02:37
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego, Łosiów Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 14:02:16
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego, Lewin Brzeski Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 14:02:01
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wygaszeniu pozwolenia wodno - prawnego - Krzyżowice, Gmina Olszanka Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 14:01:46
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wygaszeniu pozwolenia wodno - prawnego - Gierszowice, Gmina Olszanka Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 14:01:27
ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego Gierów, gm. Grodków Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 14:01:10
ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego ul. Wrocławska 69 - Grodków Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:58:32
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:58:07
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:56:48
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Lubsza Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:55:06
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Żłobizna Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:54:50
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:54:33
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Skarbimierz Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:54:15
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Bąków Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:53:56
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Skarbimierz Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:53:23
Ogłoszenie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przy ul. Elsnera w Grodkowie OŚ.6341.19.2015.MS Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:52:57
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Bąków, Gmina Grodków Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:52:13
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:51:50
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Śmiechowice Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:51:33
Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - rurociąg łączący dwa stawy w Pisarzowicach Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:50:44
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Gmina Skarbimierz Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:50:27
Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Brzeg Oś.6341.69.2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:50:10
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:49:49
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - przebudowa mostu Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:49:24
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Lewin Brzeski Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:49:03
Ogłoszenie o wygaszeniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:48:39
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Grodków Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:48:24
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Lewin Brzeski Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:48:08
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Skarbimierz Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:47:55
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:47:18
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:47:02
Ogłoszenie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania pozwolnia wodno-prawnego Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:46:41
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Olszanka Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:46:19
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:45:58
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego - Brzeg Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:45:40
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego, Lewin Brzeski Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:45:21
Ogłoszenie - Ochrona Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:44:59
Ogłoszenie - Ochrona Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:44:40
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-10-28 13:37:08
Ogłoszenie - Ochrona Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:33:36
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno - prawnego, Gola Grodkowska, Gmina Grodków Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:32:40
ogłoszenie w spr. wydania pozwolenia wodnoproawnego,m.GierszowiceOŚ.6341.41.2014 -dot. Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 13:21:54
Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatowymi osobami prawnymi (roczne) Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-28 08:11:55
przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Termomodernizacja budynków (...) Powiatu Brzeksiego z wykorzystaniem OZE (...) Aleksandra Kurpiel 2015-10-20 15:08:15
Konsultacje projektów uchwał niezbędnych w celu powałania rady działalności pożytku publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-20 12:37:32
Konsultacje projektu uchwały w spr. rady działalności pożytku publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-20 12:36:07
Pozwolenia zintegrowane Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-16 12:33:13
Pozwolenia zintegrowane Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-16 12:29:23
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-10-16 10:46:12
Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z istalacją wodociągową (...) Aleksandra Kurpiel 2015-10-14 07:30:08
Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-13 13:13:34
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2013 ROK Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-13 13:12:12
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2016 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-13 13:05:59
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-10-13 12:53:42
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 17.09.2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-13 09:08:39
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 17.09.2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-13 07:57:38
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-10-07 14:15:07
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-10-07 14:13:51
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-10-07 14:10:57
Ogłoszenie o wygaszeniu pozwolenia wodno - prawnego - Gierszowice, Gmina Olszanka Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-06 12:40:02
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.09.2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-02 11:26:20
Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-02 09:55:48
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-02 09:54:19
Pozwolenia zintegrowane Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-10-01 14:49:26
Biuro Rzeczy Znalezionych Artur Bider 2015-09-30 15:07:45
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 17.09.2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-09-30 10:44:27
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-09-29 13:39:37
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2010-2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-09-29 13:38:27
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-09-29 13:25:49
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-09-29 10:22:35
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-09-25 12:50:04
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-09-25 11:12:06
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-09-25 07:28:20
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-09-23 14:28:58
OR.272.2.13.2015 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego Aleksandra Kurpiel 2015-09-22 14:48:08
OR.272.2.10.2015 - remont schodów do budynku SP w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2015-09-22 14:46:05
Wycinka drzew Aleksandra Kurpiel 2015-09-22 14:45:17
BDOT500 i GESUT dla miasta Lewin Brzeski Aleksandra Kurpiel 2015-09-22 14:44:22
BDOT500 i GESUT dla miasta Grodków Aleksandra Kurpiel 2015-09-22 14:43:59
BDOT500 i GESUT dla miasta Grodków Aleksandra Kurpiel 2015-09-22 14:43:34
OR.272.1.2.2015 Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2015-09-22 14:43:18
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-09-22 12:51:17
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne (roczne) Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-09-22 10:48:02
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne (roczne) Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-09-22 10:44:24
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne (roczne) Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-09-22 09:50:06
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-09-22 08:32:15
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-09-18 13:42:09
Oświadczenia majątkowe członków zarządu (zmiany) Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-09-18 08:16:05
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-09-18 07:44:59
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-09-18 07:44:10
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-09-18 07:42:57
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-09-18 07:35:54
Konsultacje projektu uchwały w spr. działalności pożytku publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-09-16 14:41:58
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-09-14 14:53:07
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-09-11 12:31:00
ROK 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-09-10 13:34:05
ROK 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-09-10 13:32:19
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego-początek kadencji 2014-2018 Katarzyna Soroczyńska 2015-09-08 11:33:42
korekta oświadczenia majątkowego Katarzyna Soroczyńska 2015-09-08 11:25:34
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego - początek kadencji Katarzyna Soroczyńska 2015-09-08 11:04:42
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego - początek kadencji Katarzyna Soroczyńska 2015-09-08 09:31:13
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-09-03 07:54:24
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-08-20 08:48:44
Decyzje Edward Bublewicz 2015-08-19 14:53:15
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Katarzyna Soroczyńska 2015-08-19 14:40:39
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Katarzyna Soroczyńska 2015-08-19 14:39:16
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Katarzyna Soroczyńska 2015-08-19 14:38:15
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Katarzyna Soroczyńska 2015-08-19 14:36:39
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Katarzyna Soroczyńska 2015-08-19 14:23:14
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Katarzyna Soroczyńska 2015-08-19 14:12:08
Biuro Rzeczy Znalezionych Aleksandra Kurpiel 2015-08-19 07:57:54
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-08-14 13:42:06
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-08-14 11:34:26
ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego ul. Wrocławska 69 - Grodków Katarzyna Soroczyńska 2015-08-11 12:56:52
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-08-11 10:45:04
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-08-10 10:36:18
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-08-10 09:12:41
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-08-04 14:44:56
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-08-04 12:35:47
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-08-04 08:59:12
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-07-31 13:59:55
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-07-29 11:04:41
Pozwolenia zintegrowane Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-07-29 08:30:25
Pozwolenia zintegrowane Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-07-28 15:01:53
Ochrona Środowiska Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-07-28 15:00:22
Pozwolenia zintegrowane Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-07-28 14:58:03
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego - początek kadencji Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-07-27 14:39:52
Biuro Rzeczy Znalezionych Aleksandra Kurpiel 2015-07-24 13:13:53
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Agnieszka Folęga 2015-07-21 08:54:05
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-07-17 13:51:38
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-07-16 12:49:07
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-07-15 12:12:32
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-07-15 10:28:51
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.05.2015r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-07-14 13:23:54
dot. projektu "Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli" Aleksandra Kurpiel 2015-07-13 09:39:40
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-07-10 09:59:51
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-07-08 14:35:40
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w: Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Grodkowie Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-07-06 11:56:19
Informacja Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-07-02 14:11:21
Informacja Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-07-01 12:53:48
Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-07-01 12:52:21
Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-07-01 12:48:46
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-29 12:54:48
PROGRAMY Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-29 11:25:22
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-29 08:34:33
Zgłoszenia Edward Bublewicz 2015-06-22 14:08:57
Decyzje Edward Bublewicz 2015-06-22 14:04:29
Decyzje Edward Bublewicz 2015-06-22 14:03:48
Decyzje Edward Bublewicz 2015-06-22 14:00:48
Decyzje Edward Bublewicz 2015-06-22 14:00:20
Decyzje Edward Bublewicz 2015-06-22 13:57:40
Biuro Rzeczy Znalezionych Monika Kamińska 2015-06-19 14:56:06
Zgłoszenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-18 09:44:07
Decyzje Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-18 09:40:42
Zgłoszenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-18 09:40:15
1.Zgłoszenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-18 09:37:50
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-16 11:54:58
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.05.2015r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-16 11:36:08
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.04.2015r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-16 11:33:12
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-16 11:13:15
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.04.2015r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-16 11:01:44
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-16 11:00:19
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.04.2015r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-16 10:54:13
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-10 11:55:48
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-10 11:53:02
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I kwartał 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-06-10 10:57:54
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Agnieszka Folęga 2015-06-03 12:27:35
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego z 30.04.2015r Agnieszka Folęga 2015-06-03 11:55:32
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-29 11:57:16
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I kwartał 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-28 09:11:08
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-28 09:03:12
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w: Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Grodkowie Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-27 08:19:55
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w: Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grodkowie Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-27 08:19:01
OR.272.2.13.2015 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego Aleksandra Kurpiel 2015-05-20 08:50:36
Struktura Organizacyjna Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-13 14:47:52
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-13 14:41:17
Ulgi Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-13 14:39:17
Ulgi Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-13 14:37:31
Wykaz osób fizychnych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej - 2013 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-13 14:35:41
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-13 14:34:46
Ulgi Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-13 14:29:00
REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-13 14:24:23
SKOROWIDZ ALFABETYCZNY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-13 14:23:30
BDOT500 i GESUT dla miasta Lewin Brzeski Aleksandra Kurpiel 2015-05-13 08:22:01
BDOT500 i GESUT dla miasta Grodków Aleksandra Kurpiel 2015-05-13 08:19:07
Biuro Rzeczy Znalezionych Monika Kamińska 2015-05-13 08:12:50
ROK 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-06 14:39:06
ROK 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-06 14:38:09
Biuro Rzeczy Znalezionych Monika Kamińska 2015-05-06 13:20:07
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-06 10:34:34
OR.272.2.10.2015 - remont schodów do budynku SP w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2015-05-05 14:52:04
Biuro Rzeczy Znalezionych Monika Kamińska 2015-05-05 13:33:39
Składy Komisji - kadencja 2014 - 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-04 12:44:53
Skład Rady Powiatu Brzeskiego - Kadencja 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-04 12:40:57
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-04 12:39:21
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I kwartał 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-05-04 08:58:39
BDOT500 i GESUT dla miasta Lewin Brzeski Aleksandra Kurpiel 2015-04-28 09:52:59
BDOT500 i GESUT dla miasta Grodków Aleksandra Kurpiel 2015-04-28 09:52:27
BDOT500 i GESUT dla miasta Lewin Brzeski Aleksandra Kurpiel 2015-04-27 14:04:39
BDOT500 i GESUT dla miasta Grodków Aleksandra Kurpiel 2015-04-27 14:04:00
BDOT500 i GESUT dla miasta Lewin Brzeski Aleksandra Kurpiel 2015-04-27 13:51:16
BDOT500 i GESUT dla miasta Grodków Aleksandra Kurpiel 2015-04-27 13:44:40
BDOT500 i GESUT dla miasta Lewin Brzeski Aleksandra Kurpiel 2015-04-24 13:18:29
BDOT500 i GESUT dla miasta Grodków Aleksandra Kurpiel 2015-04-24 13:16:02
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych II nabór Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-04-23 09:42:35
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I kwartał 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-04-22 13:21:02
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-04-22 11:10:12
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu dzialalności na rzecz osób niepełnosprawnych,profilaktyki nowotworowej-jako forma promocji i ochrony zdrowia Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-04-21 13:14:08
Regulamin Organizacyjny Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-04-20 13:09:19
REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-04-20 12:53:53
SKOROWIDZ ALFABETYCZNY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-04-20 12:53:10
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych II nabór Agnieszka Folęga 2015-04-16 14:40:18
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Katarzyna Soroczyńska 2015-04-15 13:12:21
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych II nabór Katarzyna Soroczyńska 2015-04-15 11:33:12
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-04-09 13:01:28
KADENCJA 2014 - 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-04-08 14:43:31
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-04-03 07:53:51
Wycinka drzew Aleksandra Kurpiel 2015-03-31 12:32:32
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-03-31 11:34:24
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-03-30 09:19:09
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego - początek kadencji Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-03-23 13:04:09
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-03-23 11:11:18
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-03-18 13:31:08
2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-03-18 10:37:45
OR.272.2.4.2015 Wykonanie czynności klasyfikatora w prowadzonych przez Starostę Brzeskiego Postępowaniach w sprawie ustalenia klasyfikacji gleboznawczej. Aleksandra Kurpiel 2015-03-17 12:42:14
OR.272.2.3.2015 - Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby projektu Aleksandra Kurpiel 2015-03-17 12:41:37
OR.272.2.2.2015 Sporządzanie operatów szacunkowych w 3-ech egzemplarzach na działki stanowiące własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2015-03-17 12:41:05
OR.272.2.1.2015 Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów Aleksandra Kurpiel 2015-03-17 12:38:03
OR.272.1.2.2015 Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2015-03-17 10:07:18
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-03-12 14:11:22
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.02.2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-03-11 13:00:26
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.02.2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-03-11 12:37:03
Skład Rady Powiatu Brzeskiego - Kadencja 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-03-11 07:54:49
OR.272.1.2.2015 Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2015-03-10 10:42:41
OR.272.1.2.2015 Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2015-03-10 10:40:52
OR.272.1.2.2015 Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2015-03-10 10:37:10
wzór oferty na realizację zadania publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-03-10 08:15:06
wzór oferty na realizację zadania publicznego Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-03-10 08:13:35
OR.272.1.2.2015 Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2015-03-09 08:48:22
OR.272.1.2.2015 Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2015-03-09 08:46:22
OR.272.2.3.2015 - Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby projektu Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-03-03 12:20:15
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-03-03 10:23:11
OR.272.2.4.2015 Wykonanie czynności klasyfikatora w prowadzonych przez Starostę Brzeskiego Postępowaniach w sprawie ustalenia klasyfikacji gleboznawczej. Aleksandra Kurpiel 2015-02-25 13:06:04
OR.272.2.2.2015 Sporządzanie operatów szacunkowych w 3-ech egzemplarzach na działki stanowiące własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2015-02-25 13:04:03
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-25 12:28:28
Decyzje Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-25 12:24:55
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-23 14:48:32
OR.272.2.1.2015 Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów Aleksandra Kurpiel 2015-02-18 09:39:15
Władze Powiatowe Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-17 15:01:02
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej-działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,profilaktyka nowotworowa-jako forma promocji i ochrony zdrowia Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-17 14:01:40
Biuro Rzeczy Znalezionych Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-17 13:43:09
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-17 08:47:34
OR.272.2.2.2015 Sporządzanie operatów szacunkowych w 3-ech egzemplarzach na działki stanowiące własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2015-02-16 12:48:31
OR.272.2.2.2015 Sporządzanie operatów szacunkowych w 3-ech egzemplarzach na działki stanowiące własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2015-02-12 08:19:52
OR.272.2.32.2014 Dostawa tuszy, tonerów i taśm na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2015-02-10 13:59:03
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z linią zasilającą i pionami do zasilania hydrantów wewnątrz budynku w Brzegu ul. wyszyńskiego 23 "ora Aleksandra Kurpiel 2015-02-10 13:58:34
Jednostki Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-10 11:00:52
Powiatowe służby, inspekcje i straże Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-10 11:00:13
Herb i Flaga Powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-10 10:59:06
Regulamin naboru urzędników w Starostwie Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-10 10:57:58
Zarządzanie jakością Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-10 10:55:48
REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-10 09:35:06
SKOROWIDZ ALFABETYCZNY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-10 09:34:22
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-03 14:21:49
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-03 14:04:21
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-03 13:55:31
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-03 12:04:15
Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Brzeg Oś.6341.69.2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-02 13:45:05
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-02-02 07:39:09
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 15.01.2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-01-28 12:52:14
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 15.01.2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-01-27 12:53:11
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 15.01.2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-01-27 12:52:14
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 15.01.2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-01-27 12:51:39
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017 2020 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-01-27 12:43:01
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2014-2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-01-23 13:51:12
Informacja kwartalna o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-01-23 13:31:02
Przetarg nieograniczony na dzierżawę działki - Zwanowice Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-01-21 10:02:30
Budżet Powiatu Brzeskiego - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2015-01-20 12:00:03
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 18.12.2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-29 12:37:43
Uchwały Zarządu Powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-23 11:04:47
Uchwały Zarządu Powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-23 11:01:25
KADENCJA 2014 - 2018 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-23 10:48:12
Władze Powiatowe Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-23 09:11:08
Biuro Rzeczy Znalezionych Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-22 13:42:41
Biuro Rzeczy Znalezionych Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-15 13:17:24
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 1.12.2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-12 07:40:18
dot. projektu "Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli" Aleksandra Kurpiel 2014-12-11 08:32:23
Sprawozdanie z wykonania budżetu - III kwartał Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-10 14:52:40
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 1.12.2014 Katarzyna Soroczyńska 2014-12-10 09:29:44
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na stanowisko - Sekretarza Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-10 08:02:59
OR.272.2.32.2014 Dostawa tuszy, tonerów i taśm na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2014-12-08 13:39:22
Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-08 12:39:07
OR.272.2.32.2014 Dostawa tuszy, tonerów i taśm na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2014-12-04 12:11:58
Decyzje Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-04 10:25:44
Decyzje Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-04 10:19:10
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, Żłobizna Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:12:08
Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa - działka, Żlobizna Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:11:27
Ogłoszenie - najem nieruchomości, Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:11:06
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - Czeska Wieś Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:10:44
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:10:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia działka nr 338/1 w Lewinie Brzeskim Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:09:57
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na najem lokalu 34, Brzeg ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:09:34
ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne bez prawa do zabudowy -Żłobizna Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:09:11
Wykaz - Brzeg, ul. Piastowska Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:08:43
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:08:08
Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na najem nieruchomości w Brzegu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, działka nr 829/5 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:07:45
Wykaz nieruchomości, działka, Żłobizna Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:07:17
Przetarg-działka, Brzeg, ul. Poprzeczna Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:06:54
Ogłoszenie - rokowania, działka, Żłobizna Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:06:33
Wykaz nieruchomości - Brzeg, ul. Wyszyńskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:06:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - tryb bezprzetargowy Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:05:45
OGŁOSZENIE STAROSTY BRZESKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIRUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNM Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:05:24
Przetarg nieograniczony - dzialki, Żłobizna Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:04:59
Przetarg - działka, Brzeg, ul. Gen. Wł. Sikorskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:04:36
Wykaz - Żłobizna- działki Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:04:04
Rokowania - Żłobizna - działka Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:03:36
Wykaz nieruchomości - wynajem pokoi biurowych, Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:03:13
Przetarg - Brzeg, ul. Poprzeczna Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:02:36
Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego - Żłobizna dz. nr 3/5 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:02:01
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia - ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:00:35
OGŁOSZENIE STAROSTY BRZESKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEREGURALNYM STANIE PRAWNYM Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 13:00:12
ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość - lokal mieszkalny nr 4 w Brzegu, przy ul. 1 Maja 3 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:59:38
wykaz nieruchomości - działka niezabudowana położona w Brzegu, przy ul. Poprzecznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:59:14
Przetarg nieograniczony - działka, Żłobizna Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:58:44
Wykaz - lokal nr 4, ul. 3 - go Maja Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:58:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Żłobizna Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:53:19
Wykaz - Żłobizna Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:52:56
Wykaz - Brzeg, ul. Piastowska Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:52:29
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu - Brzeg, ul. Oławska Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:50:06
Przetarg nieograniczony - lokale użytkowe - Żłobizna Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:49:45
Przetarg - Brzeg, ul. Oławska Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:49:25
Przetarg nieograniczony - lokale użytkowe - Żłobizna Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:49:04
Decyzja ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej połozonej w Skarbimierzu oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 6 i 17/2, obręb Skarbimierz Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:48:40
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - położonej przy ul. Oławskiej w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:48:19
Przetarg - Brzeg, ul. Wrocławska Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:47:55
Odwołanie przetargu - Brzeg, ul. Wrocławska Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:47:36
Wykaz nieruchomości - Garaże, Gmina Skarbimierz Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:47:01
Wykaz nieruchomości - Garaże, Gmina Skarbimierz Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:46:37
ZAWIADOMIENIE Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:46:00
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:45:40
Ogłoszenie o odwołaniu rokowań Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:45:01
Ogłoszenie o przetargu - Lewin Brzeski Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:44:33
Wykaz - Grodków, ul. Krakowska Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:43:54
Wykaz - Brzeg, ul. Oławska Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:43:32
Rokowania - Brzeg, ul. Sikorskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:43:08
Przetarg, Brzeg, ul. Wrocławska Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:42:31
Przetarg nieograniczony - ul. Grobli, Brzeg Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:42:06
ZAWIADOMIENIE Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:41:49
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym - Grodków, ul. Krakowska 31 M Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:41:21
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - LEWIN BRZESKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:40:31
OGŁOSZENIE STAROSTY BRZESKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEREGURALNYM STANIE PRAWNYM Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:40:07
Wykaz nieruchomości - Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:38:58
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości- wł. Skarbu Państwa- ul. Wrocławska - Brzeg Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:38:31
Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:36:56
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości -wł. Powiatu Brzeskiego -ul. Grobli w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:25:26
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wł. Skarbu Państwa -ul.Gen.Wł.Sikorskiego w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:24:51
Decyzja o nieuregulowanym stanie prawnym Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:24:22
OGŁOSZENIE STAROSTY BRZESKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIAZ NIRUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNM Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:23:58
Wykaz - najem - Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:23:29
Ogłoszenie - rokowania - Grodków, ul. Krakowska 31 L - 7 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:22:25
Ogłoszenie - rokowania - Grodków, ul. Krakowska 31 L - 6 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:22:02
Ogłoszenie - przetarg - Grodków, ul. Krakowska 31 M Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:21:39
Ogłoszenie - przetarg - Grodków, ul. Krakowska 31 M Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 12:16:03
Przetarg nieograniczony - Brzeg, ul. Gen. Wł. Sikorskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 11:43:39
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego Grodków, ul. Krakowska 31 L - Lokal użytkowy nr 6 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 11:43:11
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego Grodków, ul. Krakowska 31 L - Lokal użytkowy nr 7 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 11:42:17
Wykaz nieruchomości - Brzeg, ul. Wrocławska Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 11:41:06
Wykaz nieruchomości - Brzeg, ul. Grobli Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 11:40:25
Wykaz nieruchomości - Brzeg, ul. Gen. Wł. Sikorskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 11:39:43
Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31L, lokal użytkowy nr 7 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 11:37:00
Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31L, lokal użytkowy nr 6 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 11:36:16
Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31 L Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 11:35:39
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego - Grodków, ul. Krakowska 31 L. - lokal nr 7 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 11:35:01
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 11:32:58
Władze Powiatowe Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-12-03 09:10:34
OR.272.2.29.2014 - nadzór inspektora nadzoru przy realizacji zad. "Wykonanie płotków śniegowych przy realizacji zadania " Aleksandra Kurpiel 2014-11-28 13:35:37
OR.272.2.28.2014 - wykonanie płotków przeciwśniegowych przy realizacji zad. "Termomodernizacja obiektów I LO i ZSE w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2014-11-28 13:35:02
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na stanowisko - Sekretarza Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-11-27 14:28:26
OR.272.2.29.2014 - nadzór inspektora nadzoru przy realizacji zad. "Wykonanie płotków śniegowych przy realizacji zadania " Aleksandra Kurpiel 2014-11-14 09:54:33
OR.272.2.28.2014 - wykonanie płotków przeciwśniegowych przy realizacji zad. "Termomodernizacja obiektów I LO i ZSE w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2014-11-14 09:50:43
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-11-13 10:52:58
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2010-2014 Aleksandra Kurpiel 2014-11-07 09:50:36
ROK 2014 Aleksandra Kurpiel 2014-11-06 08:11:25
WYBORY 2014 Katarzyna Soroczyńska 2014-11-03 09:09:10
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 22.10.2014 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Katarzyna Soroczyńska 2014-11-03 09:02:49
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2015 Katarzyna Soroczyńska 2014-10-30 12:32:15
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 22.10.2014 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Katarzyna Soroczyńska 2014-10-30 10:23:19
OR.272.1.12.2014 Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2014/2015 warsztatów, wykładów tematycznych oraz konsultacji podczas realizacji projektu Aleksandra Kurpiel 2014-10-29 14:05:13
OR.272.1.8.2014 Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2014-10-29 14:04:51
OR.272.1.10.2014 - Założenie baz BDOT500 oraz GESUT dla miasta Brzeg - II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2014-10-29 14:04:35
OR.272.1.9.2014 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4 - II etap - termomodernizacja dachu Aleksandra Kurpiel 2014-10-29 14:04:17
OR.272.1.7.2014 - Założenie baz BDOT500 oraz GESUT dla miasta Brzeg Aleksandra Kurpiel 2014-10-29 14:04:01
OR.272.1.5.2014-Bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzeskiego wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym oraz obsługa bankowa jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandra Kurpiel 2014-10-29 14:03:41
OR.272.1.4.2014 Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2014-10-29 14:03:25
OR.272.2.28.2014 - wykonanie płotków przeciwśniegowych przy realizacji zad. "Termomodernizacja obiektów I LO i ZSE w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2014-10-29 14:03:00
WYBORY 2014 Katarzyna Soroczyńska 2014-10-29 07:38:23
OR.272.2.26.2014 Zakup kardiotokografu na potrzeby oddziału położniczego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2014-10-28 13:48:16
OR.272.2.24.2014-Nadzór inspektora branży budowlanej przy realizacji zadania pn. - II etap - termomodernizacja dachu Aleksandra Kurpiel 2014-10-28 13:47:53
OR.272.2.23.2014- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - II postęp Aleksandra Kurpiel 2014-10-28 13:47:28
OR.272.2.21.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Remont ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem II LO"- II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2014-10-28 13:46:44
OR.272.2.20.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Projekt ogrodzenia z elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy ILO/ZSE" - II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2014-10-28 13:46:14
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2014-10-28 13:45:49
informacja dotycząca wycofania zaproszenia na wybór agenta Aleksandra Kurpiel 2014-10-28 13:45:00
OR.272.2.16.2014- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych Aleksandra Kurpiel 2014-10-28 13:43:50
OR.272.2.14.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Remont ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem II LO"- UNIEWAŻNIONO Aleksandra Kurpiel 2014-10-28 13:43:01
OR.272.2.13.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Projekt ogrodzenia z elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy ILO/ZSE" - UNIEWAŻNIONO Aleksandra Kurpiel 2014-10-28 13:42:17
OR.272.2.12.2014 - Zakup i dostawa tonerów na potrzeby projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-10-28 13:41:31
OR.272.2.8.2014 Zakup i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-10-28 13:40:48
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.01.2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-10-24 14:40:21
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.01.2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-10-24 14:35:49
Informacja kwartalna o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-10-23 14:09:13
OR.272.1.12.2014 Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2014/2015 warsztatów, wykładów tematycznych oraz konsultacji podczas realizacji projektu Aleksandra Kurpiel 2014-10-23 11:11:06
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek - 2012 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-10-20 12:53:07
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (roczne) Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-10-20 12:49:40
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego - koniec kadencji Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-10-20 11:54:33
Wykaz osób fizychnych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej - 2013 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-10-17 14:16:37
Biuro Rzeczy Znalezionych Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-10-14 14:40:53
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-10-14 13:12:56
OR.272.1.12.2014 Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2014/2015 warsztatów, wykładów tematycznych oraz konsultacji podczas realizacji projektu Aleksandra Kurpiel 2014-10-07 13:45:13
WYBORY 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-10-06 08:45:39
OR.272.1.12.2014 Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2014/2015 warsztatów, wykładów tematycznych oraz konsultacji podczas realizacji projektu Aleksandra Kurpiel 2014-10-02 14:07:02
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2010-2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-10-01 09:44:52
OR.272.1.12.2014 Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2014/2015 warsztatów, wykładów tematycznych oraz konsultacji podczas realizacji projektu Aleksandra Kurpiel 2014-09-30 11:00:20
OR.272.1.8.2014 Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2014-09-25 13:27:11
OR.272.1.12.2014 Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2014/2015 warsztatów, wykładów tematycznych oraz konsultacji podczas realizacji projektu Aleksandra Kurpiel 2014-09-25 12:43:18
OR.272.1.12.2014 "Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2014/2015 warsztatów, wykładów tematycznych oraz konsultacji podczas realizacji projektu pn.: Aleksandra Kurpiel 2014-09-25 12:39:21
WYBORY 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-09-25 10:46:17
OR.272.2.26.2014 Zakup kardiotokografu na potrzeby oddziału położniczego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2014-09-16 13:44:40
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-09-16 13:27:12
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (roczne) Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-09-11 12:47:36
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek - 2012 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-09-11 10:03:47
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - "Dzieci Powiatu Brzeskiego poznają tradyzje i zwyczaje Bożonarodzeniowe" Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-09-09 12:00:06
OR.272.1.8.2014 Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2014-09-09 11:20:43
Powiatowy Plan Wspomagania na potrzeby projektu "Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli" Aleksandra Kurpiel 2014-09-08 09:26:09
OR.272.1.8.2014 Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2014-09-04 13:32:07
WYBORY 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-09-04 13:18:28
WYBORY 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-09-04 12:31:48
WYBORY 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-09-04 12:28:50
WYBORY 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-09-04 12:24:01
WYBORY 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-09-04 12:22:49
Biuro Rzeczy Znalezionych Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-09-03 12:09:22
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-09-02 10:19:35
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-09-02 09:43:48
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-08-27 12:48:22
Referat Inwestycji i Remontów - podinspektor II nabór Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-08-27 11:17:42
Ogłoszenie - Ochrona Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Katarzyna Fiałka 2014-08-12 09:09:57
STATUT POWIATU BRZESKIEGO Katarzyna Fiałka 2014-08-11 13:55:13
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-07-30 13:54:53
Referat Inwestycji i Remontów - Inspektor Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-07-29 13:37:14
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-07-29 12:34:59
Sprawozdanie z wykonania budżetu - II kwartał Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-07-29 11:42:31
OR.272.1.9.2014 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4 - II etap - termomodernizacja dachu Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-07-23 07:47:57
OR.272.2.24.2014-Nadzór inspektora branży budowlanej przy realizacji zadania pn. - II etap - termomodernizacja dachu Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-07-18 10:41:04
Biuro Rzeczy Znalezionych Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-07-18 10:39:52
Informacja kwartalna o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - 2014 Katarzyna Soroczyńska 2014-07-17 14:19:23
Biuro Rzeczy Znalezionych Katarzyna Soroczyńska 2014-07-17 13:55:25
Biuro Rzeczy Znalezionych Katarzyna Soroczyńska 2014-07-17 13:46:58
Biuro Rzeczy Znalezionych Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-07-16 10:32:58
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-07-11 14:43:15
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-07-11 11:09:50
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-07-11 11:01:52
OR.272.2.21.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Remont ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem II LO"- II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2014-07-09 08:32:37
OR.272.2.20.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Projekt ogrodzenia z elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy ILO/ZSE" - II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2014-07-09 08:31:23
OR.272.1.10.2014 - Założenie baz BDOT500 oraz GESUT dla miasta Brzeg - II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2014-07-09 07:55:16
OR.272.2.24.2014-Nadzór inspektora branży budowlanej przy realizacji zadania pn. - II etap - termomodernizacja dachu Aleksandra Kurpiel 2014-07-08 14:56:03
OR.272.2.24.2014-Nadzór inspektora branży budowlanej przy realizacji zadania pn. - II etap - termomodernizacja dachu Aleksandra Kurpiel 2014-07-08 14:53:54
ROK 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-07-08 13:53:53
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-07-08 12:02:12
OR.272.2.23.2014- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - II postęp Aleksandra Kurpiel 2014-07-04 11:51:58
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2010-2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-06-30 14:13:13
Biuro Rzeczy Znalezionych Katarzyna Soroczyńska 2014-06-27 14:42:30
Biuro Rzeczy Znalezionych Katarzyna Soroczyńska 2014-06-27 14:41:43
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-06-27 08:50:03
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-06-27 08:49:31
OR.272.2.23.2014- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - II postęp Aleksandra Kurpiel 2014-06-25 12:11:16
OR.272.2.23.2014- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - II postęp Aleksandra Kurpiel 2014-06-25 12:09:42
OR.272.2.23.2014- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - II postęp Aleksandra Kurpiel 2014-06-25 12:08:18
OR.272.2.16.2014- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych Aleksandra Kurpiel 2014-06-25 11:49:36
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-06-23 14:50:03
OR.272.2.16.2014- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych Aleksandra Kurpiel 2014-06-23 14:37:38
OR.272.2.16.2014- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych Aleksandra Kurpiel 2014-06-23 14:35:13
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-06-20 13:30:23
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-06-20 13:15:19
Ogłoszenie II ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego - Żłobizna dz. nr 3/5 Katarzyna Soroczyńska 2014-06-18 09:47:19
OR.272.2.13.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Projekt ogrodzenia z elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy ILO/ZSE" - II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2014-06-18 09:46:17
OR.272.2.13.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Projekt ogrodzenia z elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy ILO/ZSE - II postępowanie" Aleksandra Kurpiel 2014-06-18 09:45:16
OR.272.2.14.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Remont ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem II LO" Aleksandra Kurpiel 2014-06-18 09:44:25
OR.272.2.13.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Projekt ogrodzenia z elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy ILO/ZSE" Aleksandra Kurpiel 2014-06-18 09:43:29
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia - ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Brzegu Katarzyna Soroczyńska 2014-06-18 09:42:34
OR.272.2.13.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Projekt ogrodzenia z elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy ILO/ZSE" Aleksandra Kurpiel 2014-06-17 14:05:25
OR.272.2.14.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Remont ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem II LO" Aleksandra Kurpiel 2014-06-17 14:02:50
OR.272.2.13.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Projekt ogrodzenia z elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy ILO/ZSE" Aleksandra Kurpiel 2014-06-17 14:01:09
OR.272.2.16.2014- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych Aleksandra Kurpiel 2014-06-17 08:35:10
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Katarzyna Soroczyńska 2014-06-16 13:37:26
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Katarzyna Soroczyńska 2014-06-16 13:35:26
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Katarzyna Soroczyńska 2014-06-16 13:34:26
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Katarzyna Soroczyńska 2014-06-16 13:32:27
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Katarzyna Soroczyńska 2014-06-16 13:15:49
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Katarzyna Soroczyńska 2014-06-16 13:13:54
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Katarzyna Soroczyńska 2014-06-16 13:09:11
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Katarzyna Soroczyńska 2014-06-16 13:03:07
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Katarzyna Soroczyńska 2014-06-16 12:51:07
OGŁOSZENIA O PRZYJMOWANIU OFERT Aleksandra Kurpiel 2014-06-16 12:33:45
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Brzeskiego 2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-06-12 14:33:55
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-06-12 09:45:18
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-06-12 09:41:24
OR.272.2.16.2014- Zakup sprzętu informatycznego i oprogra niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych Aleksandra Kurpiel 2014-06-10 08:25:29
OR.272.1.7.2014 - Założenie baz BDOT500 oraz GESUT dla miasta Brzeg Aleksandra Kurpiel 2014-06-09 13:50:57
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych Katarzyna Soroczyńska 2014-06-06 10:59:44
OGŁOSZENIA O PRZYJMOWANIU OFERT Aleksandra Kurpiel 2014-06-06 10:21:14
Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu 2013 Katarzyna Soroczyńska 2014-06-06 10:10:35
Katarzyna Soroczyńska 2014-06-05 16:51:01
OR.272.1.5.2014-Bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzeskiego wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym oraz obsługa bankowa jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandra Kurpiel 2014-06-05 08:23:27
OR.272.2.12.2014 - Zakup i dostawa tonerów na potrzeby projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-06-04 11:03:09
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2010-2014 Aleksandra Kurpiel 2014-06-02 15:09:02
OR.272.1.7.2014 - Założenie baz BDOT500 oraz GESUT dla miasta Brzeg Aleksandra Kurpiel 2014-05-30 12:05:35
OR.272.1.4.2014 Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2014-05-27 14:40:14
OR.272.2.14.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Remont ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem II LO" Aleksandra Kurpiel 2014-05-23 12:03:32
OR.272.1.5.2014-Bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzeskiego wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym oraz obsługa bankowa jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandra Kurpiel 2014-05-22 15:07:26
Powiatowe służby, inspekcje i straże Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-05-22 07:59:46
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-05-21 14:51:32
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-05-16 08:25:29
OR.272.1.5.2014-Bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzeskiego wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym oraz obsługa bankowa jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandra Kurpiel 2014-05-14 08:27:43
Budżet Powiatu Brzeskiego 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-05-13 10:33:49
Konkurs na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-05-08 10:08:13
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mieszkańców powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-05-07 10:37:52
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-30 14:53:01
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-30 14:47:00
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-30 14:39:05
OR.272.2.8.2014 Zakup i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-04-30 10:06:04
Biuro Rzeczy Znalezionych Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-29 08:42:00
OR.272.1.4.2014 Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2014-04-28 11:02:40
Ramowy Plan Pracy Rady Powiatu Brzeskiego na 2014 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-24 10:30:13
POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU BRZESKIEGO NA LATA 2011 - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-23 12:36:03
POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012 - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-23 12:35:11
POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 - 2015 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-23 12:34:20
Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-23 12:32:21
Powiatowy Plan Wspomagania na potrzeby projektu "Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli" Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-23 12:31:37
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów "Programu Ochrony Środowiska" i "Planu Gospodarki Odpadami" Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-23 11:20:20
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-23 11:20:00
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-23 11:19:38
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mieszkańców powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-22 14:22:32
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mieszkańców powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-22 14:05:36
OR.272.1.4.2014 Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2014-04-22 07:35:13
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-17 11:51:41
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2014-04-16 14:39:53
OR.272.2.8.2014 Zakup i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-04-16 14:08:54
Biuro Rzeczy Znalezionych Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-16 12:23:05
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-16 09:41:54
Obsługa geodezyjna w zakresie wykonywania podziałów działek stanowiących własność Skarbu Państwa w 2007r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-16 09:41:23
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-16 09:36:54
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych - kultura Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-16 09:34:59
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-15 17:11:44
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-15 17:09:01
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-15 16:52:15
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych - kultura Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-15 14:01:30
OR.272.2.5.2014 zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu Aleksandra Kurpiel 2014-04-10 07:33:24
OR.272.2.4.2014 - opracowanie Powiatowego Planu Wspomagania w ramach projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-04-10 07:32:50
OR.272.2.3.2014 - Dostawa wyposażenia komputerowego, multimedialnego, biurowego oraz oprgamowania na potrzeby projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-04-10 07:32:08
Zakup i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-04-10 07:27:08
OR.272.1.3.2014 Usługa cateringowa dla uczestników projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-04-10 07:26:34
OR.272.1.2.2014 - Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, wykładów tematycznych oraz konsultacji podczas realizacji projektu Aleksandra Kurpiel 2014-04-10 07:26:11
OR.272.1.1.2014- Sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2014-04-10 07:25:43
Referat Inwestycji i Remontów - Podinspektor Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-07 13:34:04
Budżet Powiatu Brzeskiego 2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-04-03 12:33:17
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2010-2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-03-28 08:34:15
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-03-25 10:54:46
OR.272.1.3.2014 Usługa cateringowa dla uczestników projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-03-18 12:59:44
Biuro Rzeczy Znalezionych Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-03-13 07:34:23
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mieszkańców powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-03-12 11:38:51
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mieszkańców powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-03-12 11:34:15
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mieszkańców powiatu Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-03-12 11:31:15
OR.272.2.5.2014 zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu Aleksandra Kurpiel 2014-03-12 11:16:17
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-03-11 12:50:23
OR.272.2.3.2014 - Dostawa wyposażenia komputerowego, multimedialnego, biurowego oraz oprgamowania na potrzeby projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-03-04 13:08:01
OR.272.1.2.2014 - Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, wykładów tematycznych oraz konsultacji podczas realizacji projektu Aleksandra Kurpiel 2014-03-04 13:01:07
OR.272.1.3.2014 Usługa cateringowa dla uczetników projektu Aleksandra Kurpiel 2014-02-27 08:21:38
Referat Inwestycji i Remontów Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-02-26 12:08:38
Referat Inwestycji i Remontów Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-02-26 12:07:05
2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-02-26 12:06:32
2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-02-26 11:59:41
OR.272.2.5.2014 zakup i dostawa materiałów biurowych Aleksandra Kurpiel 2014-02-25 13:33:36
OR.272.2.4.2014 - opracowanie Powiatowego Planu Wspomagania w ramach projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-02-25 13:27:21
OGŁOSZENIA O PRZYJMOWANIU OFERT Aleksandra Kurpiel 2014-02-25 13:18:16
OGŁOSZENIA O PRZYJMOWANIU OFERT Aleksandra Kurpiel 2014-02-25 13:17:35
OGŁOSZENIA O PRZYJMOWANIU OFERT Aleksandra Kurpiel 2014-02-25 13:08:01
OR.272.2.4.2014 - opracowanie Powiatowego Planu Wspomagania w ramach projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-02-25 12:45:49
OR.272.2.4.2014 - opracowanie Powiatowego Planu Wspomagania w ramach projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-02-25 12:41:08
OR.272.1.1.2014- Sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2014-02-24 14:42:46
OR.272.2.4.2014 - opracowanie Powiatowego Planu Wspomagania w ramach projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-02-24 12:25:45
OR.272.2.3.2014 - Dostawa wyposażenia komputerowego, multimedialnego, biurowego oraz oprgamowania na potrzeby projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-02-24 12:23:01
OR.272.2.3.2014 - Dostawa wyposażenia komputerowego, multimedialnego, biurowego oraz oprgamowania na potrzeby projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-02-24 12:19:37
OGŁOSZENIA O PRZYJMOWANIU OFERT Aleksandra Kurpiel 2014-02-24 12:18:57
OGŁOSZENIA O PRZYJMOWANIU OFERT Aleksandra Kurpiel 2014-02-24 12:16:46
sprawa:OR.272.2.1.2014 "Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg Powiatu Brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym" Aleksandra Kurpiel 2014-02-24 12:12:57
OR.272.2.3.2014 - Dostawa wyposażenia komputerowego, multimedialnego, biurowego oraz oprgamowania na potrzeby projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-02-24 12:11:23
OR.272.2.3.2014 - Dostawa wyposażenia komputerowego, multimedialnego, biurowego oraz oprgamowania na potrzeby projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Katarzyna Soroczyńska 2014-02-21 14:26:35
OR.272.1.2.2014 - Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, wykładów tematycznych oraz konsultacji podczas realizacji projektu Aleksandra Kurpiel 2014-02-20 15:00:23
Budżet Powiatu Brzeskiego 2013 Katarzyna Soroczyńska 2014-02-20 12:52:45
Budżet Powiatu Brzeskiego 2013 Katarzyna Soroczyńska 2014-02-20 12:41:10
Sprawozdanie z wykonania budżetu - IV kwartał 2013 Katarzyna Soroczyńska 2014-02-20 12:38:57
OR.272.1.2.2014 - Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, wykładów tematycznych oraz konsultacji podczas realizacji projektu Aleksandra Kurpiel 2014-02-19 14:14:55
OR.272.1.2.2014 - Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, wykładów tematycznych oraz konsultacji podczas realizacji projektu Aleksandra Kurpiel 2014-02-19 14:13:49
OGŁOSZENIA O PRZYJMOWANIU OFERT Aleksandra Kurpiel 2014-02-19 14:10:56
OGŁOSZENIA O PRZYJMOWANIU OFERT Aleksandra Kurpiel 2014-02-19 14:07:22
sprawa:OR.272.2.1.2014 "Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg Powiatu Brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym" Aleksandra Kurpiel 2014-02-19 14:06:30
sprawa:OR.272.2.1.2014 "Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg Powiatu Brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym" Aleksandra Kurpiel 2014-02-19 14:03:51
sprawa:OR.272.2.1.2014 "Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg Powiatu Brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym" Aleksandra Kurpiel 2014-02-19 13:56:44
Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej Katarzyna Soroczyńska 2014-02-19 13:20:28
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej-działalność na rzecz mieszkańców powiatu Katarzyna Soroczyńska 2014-02-19 13:12:29
Konkurs na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu Katarzyna Soroczyńska 2014-02-18 13:34:07
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.01.2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-02-14 11:59:08
Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. "Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół" Aleksandra Kurpiel 2014-02-13 13:03:54
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej przy realizacji zadania Rozbudowa sali gimnastycznej I LO w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2014-02-13 12:58:40
Pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji (SORE) w ramach projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-02-13 12:58:08
Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu pn. "Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli"-UNIEWAŻNIONA III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Aleksandra Kurpiel 2014-02-13 12:57:47
Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. "Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół" Aleksandra Kurpiel 2014-02-13 12:57:18
Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. "Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół" Aleksandra Kurpiel 2014-02-13 12:56:54
Rozbudowa sali gimnastycznej I LO w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2014-02-13 12:56:29
Zakup i dostawa tuszy, tonerów i taśm dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2014-02-13 12:56:04
Ogłoszenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-02-07 07:42:33
Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-02-07 07:38:43
Ogłoszenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-02-06 13:25:59
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2010-2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-02-06 07:51:22
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-02-05 14:34:32
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-02-05 13:58:30
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-02-05 12:20:02
postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg Powiatu Brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym" znak Aleksandra Kurpiel 2014-02-04 12:14:16
Ramowy Plan Pracy Rady Powiatu Brzeskiego na 2014 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-02-04 09:24:35
Ramowy Plan Pracy Rady Powiatu Brzeskiego na 2013 r. Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-02-04 09:07:25
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - 2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-31 11:18:00
Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-23 11:31:27
ROK 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-22 08:15:30
ROK 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-22 08:14:34
Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych - Lokalny Punkt Informacyjny Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:56:51
Wydział Finansowo - Budżetowy Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:56:22
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:55:54
Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:55:04
Wydział Budownictwa i Inwestycji Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:54:02
Wydział Zdrowia Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:53:40
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:53:04
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:52:20
Główny specjalista ds. Ochrony Zabytków Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:51:49
Wydział Budownictwa i Inwestycji Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:49:25
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:48:40
WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:48:17
Referat Inwestycji i Remontów Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:47:53
Referat Inwestycji i Remontów - Kierownik Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:47:23
Referat Inwestycji i Remontów - Inspektor Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:46:33
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO ZASTĘPCY NACZELNIKA W WYDZIALE BUDOWNICTWA Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:46:01
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W REFERACIE INWESTYCJI I REMONTÓW Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:45:36
Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych - Lokalny Punkt Informacyjny Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:43:08
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W REFERACIE INWESTYCJI I REMONTÓW Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:41:07
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Podinspektor Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:40:11
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO REFERENTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:39:45
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:39:18
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na stanowisko audytora wewnętrzego w Starostwie Powiatowym w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:38:52
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na stanowisko AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:38:24
Referat Inwestycji i Remontów Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:37:56
Ogłoszenie o naborze - Audytor Wewnętrzny Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:37:29
2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-17 10:35:00
Budżet Powiatu Brzeskiego 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-16 13:48:36
ROK 2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-16 13:29:46
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-16 08:21:21
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-16 08:20:06
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-14 13:05:13
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-14 12:58:42
Ogłoszenie o naborze - Audytor Wewnętrzny Administrator:Małgorzata Stanowska 2014-01-10 07:55:43
Pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji (SORE) w ramach projektu Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Aleksandra Kurpiel 2014-01-07 12:23:24
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-12-31 12:18:30
ROK 2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-12-31 10:58:02
Budżet Powiatu Brzeskiego 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-12-20 10:15:59
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2010-2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-12-20 07:29:09
Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu pn. "Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli" Aleksandra Kurpiel 2013-12-19 13:16:25
Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu pn. "Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli" Aleksandra Kurpiel 2013-12-19 11:02:14
Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. "Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół" Aleksandra Kurpiel 2013-12-19 10:00:37
Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. "Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół" Aleksandra Kurpiel 2013-12-19 09:35:46
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej przy realizacji zadania Rozbudowa sali gimnastycznej I LO w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-12-11 12:43:05
ROK 2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-12-11 11:30:52
ROK 2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-12-11 10:12:29
Rozbudowa sali gimnastycznej I LO w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-12-10 14:21:26
Struktura Organizacyjna Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-12-09 12:38:48
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2010-2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-12-06 10:40:43
Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu pn. "Brzeski rogram wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli" Aleksandra Kurpiel 2013-12-05 14:25:59
Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Dla Powiaty Brzeskiego ( Plan Transportowy ) Etap III Opracowanie Główne Katarzyna Soroczyńska 2013-12-05 10:27:55
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-11-29 13:28:09
Projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej Aleksandra Kurpiel 2013-11-28 10:56:00
Dostawa i montaż 12 ław kominowych na budynku przy ul. Robotniczej 20 w Brzegu - II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2013-11-28 10:55:36
Dostawa i montaż 12 ław kominowych na budynku przy ul. Robotniczej 20 w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-11-28 10:55:07
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadoptowania i przeniesienia Wydziałów Starostwa z siedziby Urzędu Miasta Aleksandra Kurpiel 2013-11-28 10:54:36
Projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na III piętrze Schroniska Młodzieżowego w budynku byłego internatu przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu - II postępowanie -UNIEWAŻNIONE dn.10.09 Aleksandra Kurpiel 2013-11-28 10:54:09
Wycena nieruchomości - Powiat Brzeski Aleksandra Kurpiel 2013-11-28 10:53:47
Termomodernizacja obiektów I LO i ZSE w Brzegu - usunięcie wad i usterek powstałych na obiekcie - II postępowanie - UNIEWAŻNIONE Aleksandra Kurpiel 2013-11-28 10:43:44
Wykonanie Koncepcji Programowo Przestrzennej dla inwestycji pn. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatorią w Brzeskim Centrul Medycznym w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-11-28 10:43:02
Projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej - Schronisko Młodzieżowe , przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu - UNIEWAŻNIONE Aleksandra Kurpiel 2013-11-28 10:42:14
Postępowanie ofertowe - Termomodernizacja obiektów I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu - USUNIĘCIE WAD I USTEREK POWSTAŁYCH NA OBIEKCIE Aleksandra Kurpiel 2013-11-28 10:41:10
Postępowanie ofertowe -Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim - USUNIĘCIE WAD I USTEREK POWSTAŁYCH NA OBIEKCIE Aleksandra Kurpiel 2013-11-28 10:40:42
Ogłoszenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-11-28 08:58:36
Obwieszczenia Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-11-28 08:51:26
Rozbudowa sali gimnastycznej I LO w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-11-26 14:30:46
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-11-25 09:29:27
Rozbudowa sali gimnastycznej I LO w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-11-21 12:35:04
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-11-20 11:26:44
Zakup i dostawa tuszy, tonerów i taśm dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-11-15 09:25:12
Rozbudowa sali gimnastycznej I LO w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 12:12:03
Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 12:04:28
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Powiatu Brzeskiego i jego jednostek organizacyjnych Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 12:03:52
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 12:03:07
Wycena nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 12:02:30
Usługa ubezpieczenia pojazdów Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 12:01:51
II postępowanie na zadanie pn. "Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg Powiatu Brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym" Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:45:23
Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:44:48
MODERNIZACJA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ DLA POWIATU BRZESKIEGO Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:44:21
Sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:43:24
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ulica Mossora 4 Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:42:51
Zakup energii e;lektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:42:30
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:42:12
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi dla trzech szkół ponadgimazjalnych w Grodkowie-II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:41:26
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu" - II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:41:03
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:40:38
E-Urząd - Elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:40:18
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi dal trzech szkół ponadgimnazjalnych w Grodkowie -unieważniony dnia 21.09.2012r. Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:40:00
Zakup i dostawa tuszy, tonerów i taśm dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:39:36
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:39:12
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Termomoderzniacja budynku Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu, ul. Mossora 1 - I etap - remont dachu - II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:38:49
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Skarbimierz Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:38:26
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup 3 kompletów sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:38:00
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Termomoderzniacja budynku Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu, ul. Mossora 1, I etap,-REMONT DACHU Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:37:38
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:37:12
Przetarg nieograniczony na zad. pn. "Wykonanie dok. projektowej dla zad. pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi dla 3 szkół ponadgimnazjalnych w Grodkowie Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:36:51
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przeprowadzenie praktyk dla uczestników i uczestniczek projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:36:21
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przeprowadzenie praktyk dla uczestników i uczestniczek projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie„ Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:35:50
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa sprzętów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:35:22
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Sporządzenie operatów szacunkowych w 3-ech egzemplarzach na działki stanowiące własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego" Aleksandra Kurpiel 2013-11-13 11:33:46
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu - Brzeg, ul. Oławska Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-11-13 07:41:36
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-11-07 09:18:38
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.09.2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-11-07 08:22:48
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - 2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-11-04 08:39:02
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - 2013 Katarzyna Soroczyńska 2013-10-31 12:09:17
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2010-2014 Katarzyna Soroczyńska 2013-10-29 13:04:41
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego Katarzyna Soroczyńska 2013-10-29 10:58:59
Projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej Aleksandra Kurpiel 2013-10-24 08:30:27
Budżet Powiatu Brzeskiego 2013 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-10-22 10:32:33
Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-10-11 11:44:37
Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-10-09 11:46:21
Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-10-03 14:52:28
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU KADENCJA 2010-2014 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-10-02 12:21:30
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-10-02 10:07:34
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Powiatu Brzeskiego i jego jednostek organizacyjnych Aleksandra Kurpiel 2013-10-01 09:18:28
Wycena nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-10-01 08:21:35
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-09-24 12:18:56
Przetarg - Brzeg, ul. Oławska Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-09-23 09:07:13
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-09-18 14:41:11
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-09-17 15:10:19
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Powiatu Brzeskiego i jego jednostek organizacyjnych Aleksandra Kurpiel 2013-09-17 14:04:49
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Powiatu Brzeskiego i jego jednostek organizacyjnych Aleksandra Kurpiel 2013-09-13 10:42:33
Dostawa i montaż 12 ław kominowych na budynku przy ul. Robotniczej 20 w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-09-13 09:44:54
Dostawa i montaż 12 ław kominowych na budynku przy ul. Robotniczej 20 w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-09-12 10:03:52
Projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na III piętrze Schroniska Młodzieżowego w budynku byłego internatu przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu - II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2013-09-12 09:48:48
Dostawa i montaż 12 ław kominowych Aleksandra Kurpiel 2013-09-12 09:41:26
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Powiatu Brzeskiego i jego jednostek organizacyjnych Aleksandra Kurpiel 2013-09-11 09:05:58
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na stanowisko AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-09-05 15:00:52
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne - (roczne) Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-09-05 11:25:14
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne - (roczne) Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-09-05 11:18:24
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek - 2012 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-09-05 11:13:24
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek - 2012 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-09-05 11:06:48
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek - 2012 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-09-05 10:54:05
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek - 2012 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-09-05 10:51:06
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne - (roczne) Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-09-05 10:48:16
Jednostki Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-09-04 07:44:36
Jednostki Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-09-04 07:42:05
Jednostki Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-09-04 07:39:10
Jednostki Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-09-04 07:35:27
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadoptowania i przeniesienia Wydziałów Starostwa z siedziby Urzędu Miasta Aleksandra Kurpiel 2013-09-02 12:18:45
Składy Komisji 2012 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-08-30 12:49:17
Składy Komisji 2012 Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-08-30 11:39:24
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-08-29 12:08:57
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-08-28 10:32:04
Biuro Rzeczy Znalezionych Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-08-28 10:13:53
Przetarg nieograniczony pn."Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg Powiatu Brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym " Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 13:06:22
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i elektrycznego w ramach projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 13:00:01
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i elektrycznego w ramach projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:59:10
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników i uczestniczek projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie" - II postępowanie Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:57:42
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przeprowadzenie praktyk dla uczestników i uczestniczek projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:56:35
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tonerów, tuszy, papieru ksero i materiałów biurowych w celu realizacji projektu POKL pn. Aktywnie w przyszłość" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:55:30
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa książek, podręczników i pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu pn. Aktywnie w przyszłość" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:52:47
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa książek, podręczników i pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu pn. Profesjonalni w zawodzie" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:52:05
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników i uczestniczek projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:51:20
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tonerów, tuszy, papieru ksero i materiałów biurowych w celu realizacji projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:50:28
Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Zatrudnienie nauczycieli w ramach projektu pn. Aktywnie w przyszłość" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:49:39
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zatrudnienie nauczycieli w ramach projektu pn. Aktywnie w przyszłość" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:48:47
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przewóz uczestników i uczestniczek wyjazdów studyjnych w ramach projektu POKL pn. Aktywnie w przyszłość" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:47:36
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Grodków, obręby Gola Grodkowska, Głębocko, Jędrzejów, Kobiela, Kopic Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:46:50
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przewóz uczestników i uczestniczek wyjazdów studyjnych w ramach projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:45:45
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostarczenie posiłków dla uczestników i uczestniczek zajęć w ramach projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:44:45
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont dachu wraz z dociepleniem Zakładu Opieki Leczniczej i Zespołu Szkoł Specjalnych nr 7 w Brzegu przy ul. Mossora" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:38:15
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zatrudnienie nauczycieli w ramach projektu pn. Profesjonalni w zawodzie" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:37:30
Przetarg ograniczony na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:36:47
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Grodków, obręby Bąków, Bogdanów, Gnojna, Jaszów, Jeszkotle, Kolnica, Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:36:07
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Grodków, obręby Gałązczyce, Gierów, Lubcz, Mikołajowa, Wierzbna, Woj Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:35:04
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup i dostawa tuszy, tonerów i taśm dla Starostwa Powiatowego w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:34:16
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Olszanka, obręby Gierszowice, Jankowice Wielkie i Obórki" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:33:33
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wymiana poziomów instalacji c.o. w budynku Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:32:14
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla urzędników samorządowych" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:31:32
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Brzeskiego" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:30:47
"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:29:28
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa materiałów biurowych do realizacji projektu w ramach POKL 2007-2013 pn. Sapere aude-odważ się być mądrym". Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:28:44
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa materiałów biurowych do realizacji projektu w ramach POKL 2007 - 2013 pn. Nakręć się na przyszłość" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:27:58
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Olszanka obręby - Olszanka, Pogorzela i Michałów" Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:27:07
Świadczenie usług cateringowych na terenie powiatu brzeskiego i nyskiego dla uczestników szkolenia komputerowgo Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:26:20
Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:25:27
Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:24:30
Przeprowadzenie zawodowych i specjalistycznych kursów dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z powiatu brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:23:45
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ECDL/ECCC dla urzędników samorządowych Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:22:54
Wyznaczenie współrzędnych 347 punktów osnowy poziomej w PUWG 2000 dla obszaru powiatu brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:22:00
Dostarczenie sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. Nakręć się na przyszłość Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:21:07
Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów dla wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:17:35
Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali z wykorzystaniem produktów projektu PHARE 2003 Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:16:36
Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:15:37
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ECDL dla urzędników samorządowych Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:14:37
Wykonanie Koncepcji Programowo Przestrzennej dla inwestycji pn. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatorią w Brzeskim Centrul Medycznym w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 12:05:02
Wycena nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-08-27 08:10:09
Dostawa używanego samochodu terenowego Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 20:09:14
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Świadczenie usług cateringowych na terenie powiatu brzeskiego dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących w ramach projektu SAPERE AUDE- od Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 20:08:13
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Świadczenie usług cateringowych na terenie powiatu brzeskiego dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu NAKRĘĆ SIĘ NA PRZYSZŁOŚ Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 20:07:09
Przetarg ograniczony na zadanie pn. Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 20:06:20
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ECDL dla urzędników samorządowych Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 20:05:08
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Usługa ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Brzeskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi". Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 20:04:09
Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 20:02:56
Projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej - Schronisko Młodzieżowe , przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 11:03:02
Termomodernizacja obiektów I LO i ZSE w Brzegu - usunięcie wad i usterek powstałych na obiekcie - II postępowania Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 10:59:52
Usługa ubezpieczenia pojazdów Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 09:10:18
Zapytanie o cenę na zadanie pn. "Zakup i dostawa tuszy, tonerów i taśm dla Starostwa Powiatowego w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:56:27
Dostawa używanego samochodu terenowego Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:54:14
Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:50:25
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania " Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:49:42
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:48:59
Negocjacje bez ogłoszenia na zadanie pn. "Remont, ocieplenie dachów B1 i B2 oraz zabezpieczenie pozostałych dachów w ramach zadania pn. Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:48:17
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych tj. Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:47:34
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy" Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:46:51
Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:46:01
Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:45:25
Budowa dróg wewnętrznych i chodników na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:44:46
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:44:07
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ekonomicznych i w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:43:19
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ekonomicznych i w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:40:44
Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:40:01
Termomodernizacja obiektów I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:38:20
Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:37:45
Budowa boiska Moje Boisko - Orlik 2012 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:37:06
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. «Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1508 0 na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Lewin Brzeski» oraz remontu Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:36:18
Remont dachu Kościoła Podwyższenia Św. Krzyża w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:35:19
Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:34:28
Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiacych własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:33:43
Modernizacja parkingu dla siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:27:41
Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:26:40
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Lewin Brzeski Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:25:45
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja parkingu dla siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu" Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:24:46
Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:23:56
Aleksandra Kurpiel 2013-08-21 08:23:12
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-08-14 13:42:20
Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-08-14 13:36:53
Aleksandra Kurpiel 2013-08-13 22:47:26
Aleksandra Kurpiel 2013-08-13 22:46:34
Aleksandra Kurpiel 2013-08-13 22:45:38
Aleksandra Kurpiel 2013-08-13 22:44:46
Aleksandra Kurpiel 2013-08-13 22:43:35
Aleksandra Kurpiel 2013-08-13 22:41:58
Usługa ubezpieczenia pojazdów Powiatu Brzeskiego Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-08-07 12:58:20
Wykonanie Koncepcji Programowo Przestrzennej dla inwestycji pn. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatorią w Brzeskim Centrul Medycznym w Brzegu Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-08-06 13:47:10
Postępowanie ofertowe - Termomodernizacja obiektów I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu - USUNIĘCIE WAD I USTEREK POWSTAŁYCH NA OBIEKCIE Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-08-06 13:20:09
Postępowanie ofertowe -Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim - USUNIĘCIE WAD I USTEREK POWSTAŁYCH NA OBIEKCIE Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-08-06 13:16:31
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-08-06 12:39:50
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-08-06 12:37:24
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-08-06 12:29:53
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-08-06 12:25:08
Usługa ubezpieczenia pojazdów Powiatu Brzeskiego Aleksandra Kurpiel 2013-08-05 13:40:24
Postępowanie ofertowe - Termomodernizacja obiektów I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu - USUNIĘCIE WAD I USTEREK POWSTAŁYCH NA OBIEKCIE Aleksandra Kurpiel 2013-08-02 12:27:35
Biuro Rzeczy Znalezionych Administrator:Małgorzata Stanowska 2013-08-01 13:38:24
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOW