logo
Wersja dla niedowidzących
  WERSJE NIEAKTUALNE I ARCHIWALNE
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
minus Archiwum postępowań ofertowych
   plus ROK 2019
   minus ROK 2018
      minus Postępowanie ofertowe na zadanie pn . "Usuwanie i przechowywanie pojazdów w 2018r."
      minus Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (...) - Kurs wysokościowy
      minus Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (...) - Kurs operator-programista CNC ze znajomością technologii obróbki skrawaniem i rysunku technicznego
      minus Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Brzeskiego w 2018 roku"
      minus Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (...) - Kurs wysokościowy-drugie postępowanie
      minus "Doposażenie pracowni krajobrazu dla zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"
      minus Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wydzielenie gruntów wkładowych z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jankowicach Wielkich
      minus Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca"
      minus Dostawa dygestorium - Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu.
      minus Dostawa pieca laboratoryjnego - Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe
      minus Dostawa wyposażenia-Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe
      minus "Doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży (...) w ZSB w Brzegu - drugie postępowanie"
      minus Dostawa wyposażenie do pracowni analizy żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu
      minus "Dostawa stanowisk uczniowskich i stołu laboratoryjnego do pracowni analizy żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"
      minus Postępowanie ofertowe"Relokacja dokumentacji archiwalnej (w tym dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) w Starostwie Powiatowym w Brzegu"
      minus Malowanie pomieszczeń z dostosowaniem instalacji elektrycznej w PODGiK w Brzegu"
      minus "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu"
      minus Modernizacja pracowni komputerowej w ZSE w Brzegu w ramach projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"
      minus Modernizacja pracowni komputerowej w ZSE w Brzegu w ramach projektu "Wsparcoie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - drugie postępowanie
   plus ROK 2017
   plus ROK 2016
   plus ROK 2015
   plus ROK 2014
   plus ROK 2013
   plus ROK 2012
   plus ROK 2011
   minus Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy zewnętrznej dla LO w Grodkowie - II postępowanie
   minus Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeglądów i konserwacji oraz utrzymania w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów monitoringu, włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru i oddym
   minus Wykonanie czynności klasyfikatora w prowadzonych przez Starostę Brzeskiego postępowaniach w sprawie ustalenia klasyfikacji gleboznawczej
   minus Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
   minus Podział nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego - II postępowanie
   minus Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
   minus Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
   minus Remont schodów wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu mieszczącego się przy ul. Robotniczej 20
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Ubezpieczenie komunikacyjne Powiatu Brzeskiego"
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Archiwum postępowań ofertowych > ROK 2018

Spis dokumentów:
1. Postępowanie ofertowe na zadanie pn . "Usuwanie i przechowywanie pojazdów w 2018r."
2. Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (...) - Kurs wysokościowy
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Po
3. Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (...) - Kurs operator-programista CNC ze znajomością technologii obróbki skrawaniem i rysunku technicznego
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Po
4. Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Brzeskiego w 2018 roku"
5. Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (...) - Kurs wysokościowy-drugie postępowanie
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach projektu: Po
6. "Doposażenie pracowni krajobrazu dla zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie pracowni krajobrazu dla zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształ
7. Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Wydzielenie gruntów wkładowych z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jankowicach Wielkich
8. Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca"
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera ks
9. Dostawa dygestorium - Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu.
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe -
10. Dostawa pieca laboratoryjnego - Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe-do
11. Dostawa wyposażenia-Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe -
12. "Doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży (...) w ZSB w Brzegu - drugie postępowanie"
"Doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca w ZSB w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe - drugie postępowanie"
13. Dostawa wyposażenie do pracowni analizy żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu
Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu "Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"-dostawa wyposażenia-drugie postępowanie
14. "Dostawa stanowisk uczniowskich i stołu laboratoryjnego do pracowni analizy żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe-do
15. Postępowanie ofertowe"Relokacja dokumentacji archiwalnej (w tym dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) w Starostwie Powiatowym w Brzegu"
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Relokacja dokumentacji archiwalnej (w tym dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) w Starostwie Powiatowym w Brzegu"
16. Malowanie pomieszczeń z dostosowaniem instalacji elektrycznej w PODGiK w Brzegu"
17. "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu"
Postępowanie ofertowe na zadanie pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu"
18. Modernizacja pracowni komputerowej w ZSE w Brzegu w ramach projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"
19. Modernizacja pracowni komputerowej w ZSE w Brzegu w ramach projektu "Wsparcoie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - drugie postępowanie

Ilość odwiedzin: 1980
Nazwa dokumentu: ROK 2018
Osoba, która wytworzyła informację: anna woroszczuk
Osoba, która odpowiada za treść: anna woroszczuk
Osoba, która wprowadzała dane: anna woroszczuk
Data wytworzenia informacji: 2019-01-28 08:44:57
Data udostępnienia informacji: 2019-01-28 08:44:57
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-28 08:46:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner