logo
Wersja dla niedowidzących
  WERSJE NIEAKTUALNE I ARCHIWALNE
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego w 2020 r."
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Koszenie poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego"
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont cząstkowy nawierzchni jezdni dróg powiatowych z podziałem na części " - część nr 1
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Pielęgnacja i bieżące utrzymanie terenów zielonych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego"
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Koszenie terenów zielonych i cięcia żywopłotów w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego - Brzeg, Lewin Brzeski, Grodków"
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 7 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów"
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeski
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 Ow km 12+270 w Lewinie Brzeskim"
   minus "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - czwarte postępowanie
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na pomieszczenia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu"
   minus Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Brzeskiego
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Ubezpieczenie komunikacyjne Powiatu Brzeskiego"
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O" - etap IV
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Brzeskiego" - drugie postępowanie
   minus ZAM.272.1.16.2020 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Ubezpieczenie komunikacyjne Powiatu Brzeskiego"
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Ogłoszenia o przetargach

Spis dokumentów:
1. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"
2. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego w 2020 r."
3. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Koszenie poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego"
4. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont cząstkowy nawierzchni jezdni dróg powiatowych z podziałem na części " - część nr 1
5. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Pielęgnacja i bieżące utrzymanie terenów zielonych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego"
6. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Koszenie terenów zielonych i cięcia żywopłotów w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego - Brzeg, Lewin Brzeski, Grodków"
7. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 7 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów"
8. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeski
9. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 Ow km 12+270 w Lewinie Brzeskim"
10. "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - czwarte postępowanie
11. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na pomieszczenia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu"
12. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Brzeskiego
13. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Ubezpieczenie komunikacyjne Powiatu Brzeskiego"
14. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O" - etap IV
15. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Brzeskiego" - drugie postępowanie
16. ZAM.272.1.16.2020 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu

Ilość odwiedzin: 220121
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia o przetargach
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Kurpiel
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Kurpiel
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Soroczyńska
Data wytworzenia informacji: 2006-09-26 14:03:45
Data udostępnienia informacji: 2006-09-26 14:03:45
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-24 11:24:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner