logo
Wersja dla niedowidzących
  WERSJE NIEAKTUALNE I ARCHIWALNE
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus Petycje, wnioski i skargi
   plus Petycje 2015
   minus Analiza skarg i wniosków - 2006r.
   minus Petycje - 2016
   minus Petycje 2017
   minus Petycje 2018
   plus Petycje 2019
   plus Petycje 2020
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Ubezpieczenie komunikacyjne Powiatu Brzeskiego"
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STAROSTWO POWIATOWE > Petycje, wnioski i skargi

Spis dokumentów:
1. Petycje 2015
2. Analiza skarg i wniosków - 2006r.
3. Petycje - 2016
4. Petycje 2017
5. Petycje 2018
6. Petycje 2019
7. Petycje 2020

Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

 

Regulują to:

 

* ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195),

 

* art. 221—259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),

 

* rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),

 

* § 74 uchwały Nr XLII/300/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie statutu powiatu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1657),

 

* § 49—57 uchwały Nr VIII/61/07 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2007 r. — Regulamin organizacyjny (tekst jednolity przyjęty obwieszczeniem stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/9/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzegu (z późn. zm.).

 

 

 

UWAGA: Starostwo nie przegląda prywatnych stron internetowych w poszukiwaniu petycji, wniosków ani skarg. Liczne serwisy internetowe oferujące mechanizmy dopisywania się pod petycjami, wnioskami i skargami — często nie obsługują automatycznego ich doręczenia do adresatów. W związku z tym, nie odnoszą one skutku prawnego, tak długo, aż dokument nie zostanie dostarczony adresatowi (wydrukowany, podpisany i doręczony przez organizatora akcji). Do tego momentu adresat może nie wiedzieć o ich treści ani nie musi odpowiadać.

 

Petycje, wnioski i skargi muszą zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego oraz przedmiot żądania. Jeżeli są anonimowe, pozostawia się je bez rozpatrzenia. Skargi i wnioski w trybie kpa oraz petycje — muszą być podpisane (w przypadku np. poczty elektronicznej nadawca zostanie wezwany do potwierdzenia). Petycje można składać także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. pocztą elektroniczną na adres starostwo@brzeg-powiat.pl  albo elektroniczną skrzynką podawczą na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Skargi%2C+wnioski%2C+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=powiatbrzeg

 

 

 

* link do Konstytucji:

     http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483

 

* link do ustawy o petycjach:

     http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001195

 

* link do Kodeksu postępowania administracyjnego:

     http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000267

 

* link do rozporządzenia ws. skarg i wniosków:

     http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046

 

* link do statutu powiatu:

     http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=1080

     http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1657/

 

* link do regulaminu organizacyjnego starostwa:

     http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=396

 

 

 

Do innych „wniosków” NIE stosuje się trybu skargowo-wnioskowego (art. 241—247 kpa ani ww. rozporządzenia ws. skarg i wniosków), w szczególności są to:

 

* wnioski o udostępnienie informacji publicznej:

     http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=838

* ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

     http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198

* informacje z zakresu ochrony środowiska i wnioski o ich udostępnienie:

     http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=1517

* informacje z zakresu budownictwa  i wnioski o ich udostępnienie:

     http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=1491

Ilość odwiedzin: 8088
Nazwa dokumentu: Petycje, wnioski i skargi
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Róg
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Róg
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2015-11-26 14:01:12
Data udostępnienia informacji: 2015-11-26 14:01:12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 12:10:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner