logo
Wersja dla niedowidzących
  WERSJE NIEAKTUALNE I ARCHIWALNE
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
minus Programy, plany, strategie, sprawozdania
   minus dot. projektu "Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli"
   minus Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2018
   minus POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009-2015
   minus POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014
   minus POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU BRZESKIEGO NA LATA 2011-2015
   minus dot. programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
   minus PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019
   minus Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007-2020
   minus Plan Rozwoju Lokalnego
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Ubezpieczenie komunikacyjne Powiatu Brzeskiego"
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. dot. projektu "Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli"
2. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2018
3. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009-2015
4. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014
5. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU BRZESKIEGO NA LATA 2011-2015
6. dot. programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
7. PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019
8. Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007-2020
9. Plan Rozwoju Lokalnego

–ponadto plan finansowy powiatu: patrz zakładka powiat → budżet… (tam także sprawozdania z jego wykonania oraz wieloletnia prognoza finansowa);

–program współpracy z organizacjami pozarządowymi: patrz zakładka starostwo → organizacje pozarządowe → dany rok kalendarzowy → program…;

planowanie zamówień publicznych: patrz zakładka zamówienia publiczne → plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

program ochrony środowiska: patrz zakładka powiat → ochrona środowiska;

–plany pracy rady powiatu: patrz zakładka powiat → organa władzy → rada → dana kadencja → plan pracy na dany rok 

niektóre podobne dokumenty przyjmowane są uchwałą rady lub zarządu, tych szukaj w zakładce powiat → organa władzy → (odpowiednio) rada → kadencja → (odpowiednio) dla rady: sesje → data, dla zarządu: uchwały w danym roku → data; np. uchwała Nr XXXVIII/262/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2014–2019 oraz uchwała Nr XXXVIII/264/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie planu transportowego

–aktualnie konsultowane dokumenty mogą być również w zakładce: inne → obwieszczenia, ogłoszenia, informacje, decyzje;

program działania starostwa, plany pracy i kontroli komórek oraz cele strategiczne, priorytetowe i operacyjne udostępniane są na wniosek o udostępnienie informacji publicznej;

Ilość odwiedzin: 10206
Nazwa dokumentu: Programy, plany, strategie, sprawozdania
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Róg Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Róg Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: 2014-04-23 12:29:46
Data udostępnienia informacji: 2014-04-23 12:29:46
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-01 08:04:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner