logo
Wersja dla niedowidzących
  WERSJE NIEAKTUALNE I ARCHIWALNE
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
minus Ochrona Środowiska
   plus Aktualny Program Ochrony Środowiska
   minus Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perpektywą do 2024 roku za lata 2017-2018.
   plus Archiwalny Program Ochrony Środowiska
   minus Pozwolenia zintegrowane
   minus Pola elektromagnetyczne-zgłoszenia
      plus Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT 24913 BRZEG ZACHÓD, zlokal. ul. Wrocławska 19, 49-300 Brzeg,
      plus Zmiana nieistotna instalacji radiokomunikacyjnej 53256 GRODKOW (37256 KOP_GRODKOW_RYNEK) zlokalizowanej w m. Grodków, ul. Rynek 1.
      plus Zmiana nieistotna instalacji radiokomunikacyjnej 53230 LUBSZA (37230 KOP_LUBSZA_CENTRUM) zlokalizowanej w m. Lubsza, dz. nr 193.
      plus Informacja o zmianie danych instalacji radiokomunikacyjnej 2486 LEWIN MIASTO (37223_KOP_LEWINBRZESKI_RYNEK) zlokalizowanej pod adresem: 49-340 Lewin Brzeski, ul. Rynek 1, dz. nr 694/26.
      plus Zmiana w zakresie danych i informacji instalacji Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.- stacji bazowej BT 20173 BRZEG DWA, zlokal. 49-300 Brzeg, ul. 1 Maja.
      minus Informacja o zakoćzeniu eksploatacji instalacji operatora P4 Sp. z o.o.- stacji bazowej BRG2005C, zlokal. ul. Morcinka 35, 49-200 Grodków
      plus Informacja o zmianie w zakresie danych i informacji instalacji- stacji bazowej 53272 SKARBIMIERZOSIEDLE (37272 KOP_SKARBIMIERZ_CENTRUM), zlokal. w m. Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa, dz. nr 182.
      plus Informacja o zmianie w zakresie danych i informacji instalacji- stacji bazowej 53123 BRZEG (37123 KOP_BRZEG_POLNOC), zlokal. w m. Brzeg, ul. Grobli 25.
      plus Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 53156 (37156N!) KOP-LUBSZA-ROGALICE
      plus Zmiana w zakresie danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne EmiTel S.A. pn. SLR Brzeg, zlokalizowanej ul. Wrocławska , dz. nr 214/1, 49-300 Brzeg
      plus Zgłoszenie instalacji - stacji bazowej telefonii komórkowej 57503 KOPICE (37811 KOP_GRODKOW_KOPICE), dz. nr 197, 49-200 Kopice.
      plus Zmiana w zakresie danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne P4 Sp. z o.o. pn. BRG2008A, zlokalizowanej 49-332 Jankowice Wielkie, dz. nr 84/9.
      plus Zmiana w zakresie danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne T-Mobile PolskaS.A.. pn. 53156 (37156N!) KOP_LUBSZA_ROGALICE, zlokalizowanej w m. Rogalice, gm. Lubsza.
      plus Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne opratora Emitel S.A.- linia radiowa pn. OM Zwanowice EW Kopin, zlokalizowanej w m. Zwanowice 71A.
      plus Zmiana w zakresie danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. pn. BT_24913_BRZEG_ZACHOD, zlokalizowanej w Brzegu przy ul. Wrocławskiej 19.
      plus Informacja w zakresie zmiany danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej 2486 LEWIN MIASTO (37223_KOP_LEWINBRZESKI_RYNEK) zlokalizowanej w m. Lewin Brzeski, R
      plus Informacja w zakresie zmiany danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej BRG2001D zlokalizowanej w m. Brzeg przy ul. Armii Krajowej 7.
      plus Informacja w zakresie zmiany danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej operatora P4 Sp. z o.o. BRG2505A, zlokalizowanej w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 15.
      plus Informacja w zakresie zmiany danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne - operatora T-Mobile Polska S.A. 53356 BRZEG (37356 KOP_BRZEG_CIEPLOWNICZA) zlokalizowanej w m. Brzeg,
      plus Informacja w zakresie zmiany danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne - operatora T-Mobile Polska S.A. 53122 GRODKOW (37122 KOP_GRODKOW_WROCLAWSKA), zlokalizowanej w m. Gr
   minus Wnioski do pobrania
   minus Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
   minus Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
   minus Obwieszczenia
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Ubezpieczenie komunikacyjne Powiatu Brzeskiego"
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT 24913 BRZEG ZACHÓD, zlokal. ul. Wrocławska 19, 49-300 Brzeg,
2. Zmiana nieistotna instalacji radiokomunikacyjnej 53256 GRODKOW (37256 KOP_GRODKOW_RYNEK) zlokalizowanej w m. Grodków, ul. Rynek 1.
3. Zmiana nieistotna instalacji radiokomunikacyjnej 53230 LUBSZA (37230 KOP_LUBSZA_CENTRUM) zlokalizowanej w m. Lubsza, dz. nr 193.
4. Informacja o zmianie danych instalacji radiokomunikacyjnej 2486 LEWIN MIASTO (37223_KOP_LEWINBRZESKI_RYNEK) zlokalizowanej pod adresem: 49-340 Lewin Brzeski, ul. Rynek 1, dz. nr 694/26.
5. Zmiana w zakresie danych i informacji instalacji Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.- stacji bazowej BT 20173 BRZEG DWA, zlokal. 49-300 Brzeg, ul. 1 Maja.
6. Informacja o zakoćzeniu eksploatacji instalacji operatora P4 Sp. z o.o.- stacji bazowej BRG2005C, zlokal. ul. Morcinka 35, 49-200 Grodków
7. Informacja o zmianie w zakresie danych i informacji instalacji- stacji bazowej 53272 SKARBIMIERZOSIEDLE (37272 KOP_SKARBIMIERZ_CENTRUM), zlokal. w m. Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa, dz. nr 182.
8. Informacja o zmianie w zakresie danych i informacji instalacji- stacji bazowej 53123 BRZEG (37123 KOP_BRZEG_POLNOC), zlokal. w m. Brzeg, ul. Grobli 25.
9. Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 53156 (37156N!) KOP-LUBSZA-ROGALICE
10. Zmiana w zakresie danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne EmiTel S.A. pn. SLR Brzeg, zlokalizowanej ul. Wrocławska , dz. nr 214/1, 49-300 Brzeg
11. Zgłoszenie instalacji - stacji bazowej telefonii komórkowej 57503 KOPICE (37811 KOP_GRODKOW_KOPICE), dz. nr 197, 49-200 Kopice.
12. Zmiana w zakresie danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne P4 Sp. z o.o. pn. BRG2008A, zlokalizowanej 49-332 Jankowice Wielkie, dz. nr 84/9.
13. Zmiana w zakresie danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne T-Mobile PolskaS.A.. pn. 53156 (37156N!) KOP_LUBSZA_ROGALICE, zlokalizowanej w m. Rogalice, gm. Lubsza.
14. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne opratora Emitel S.A.- linia radiowa pn. OM Zwanowice EW Kopin, zlokalizowanej w m. Zwanowice 71A.
15. Zmiana w zakresie danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. pn. BT_24913_BRZEG_ZACHOD, zlokalizowanej w Brzegu przy ul. Wrocławskiej 19.
16. Informacja w zakresie zmiany danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej 2486 LEWIN MIASTO (37223_KOP_LEWINBRZESKI_RYNEK) zlokalizowanej w m. Lewin Brzeski, R
17. Informacja w zakresie zmiany danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej BRG2001D zlokalizowanej w m. Brzeg przy ul. Armii Krajowej 7.
18. Informacja w zakresie zmiany danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej operatora P4 Sp. z o.o. BRG2505A, zlokalizowanej w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 15.
19. Informacja w zakresie zmiany danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne - operatora T-Mobile Polska S.A. 53356 BRZEG (37356 KOP_BRZEG_CIEPLOWNICZA) zlokalizowanej w m. Brzeg,
20. Informacja w zakresie zmiany danych i informacji instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne - operatora T-Mobile Polska S.A. 53122 GRODKOW (37122 KOP_GRODKOW_WROCLAWSKA), zlokalizowanej w m. Gr

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20; tel. 77 444 79 00; e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl;
 2. z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można  skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.; e-mail odo@brzeg-powiat.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),  w celu  realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających z prawa, tj. realizacji obowiązku udostepnienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, wynikającego z art.152b ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. 2019, poz.1396);
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane  wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. sądom, organom ścigania, instytucjom publicznym;
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
 8. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia                    o ochronie danych osobowych;
 11. nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 12. nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
 13. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Ilość odwiedzin: 2790
Nazwa dokumentu: Pola elektromagnetyczne-zgłoszenia
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Łakoma Naczelnik Wydziału
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Śliwińska
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 2019-10-23 11:29:55
Data udostępnienia informacji: 2019-10-23 11:29:55
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-12 13:57:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner