logo
Wersja dla niedowidzących
  WERSJE NIEAKTUALNE I ARCHIWALNE
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Ubezpieczenie komunikacyjne Powiatu Brzeskiego"
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STAROSTWO POWIATOWE > Monitoring

W Starostwie Powiatowym w Brzegu prowadzi się monitoring wizyjny budynków przy  ul. Robotniczej 20 i Wyszyńskiego 23 oraz terenów przyległych  w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 4b ust. 1 ustawy        z dnia 05.06.1998 r  o samorządzie powiatowym  oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy

Administratorem systemu monitoringu jest Powiat Brzeski-Starostwo Powiatowe w Brzegu  z siedzibą przy ul. Robotniczej 20

 Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. 77 444 79 34; adres e-mail: odo@brzeg-powiat.pl lub w siedzibie urzędu adres j.w.

Dane osobowe (wizerunek) przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony mienia, na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Zapisy z kamer przechowywane są przez okres 5 dni w przypadku parkingu            i terenu przyległego do budynku przy ul. Robotniczej 20; natomiast w przypadku parkingu  i terenu przyległego do budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 przez okres 14 dni”

Zapisy z monitoringu mogą być udostępniane: na wniosek organom uprawnionym ,tj. policji, sądom i prokuraturze, a także na wniosek każdej osobie, pod warunkiem poszanowania praw i wolności osób i w uzasadnionych przypadkach.

Każda osoba ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

 

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzegu, w Biuletynie Informacji Publicznej.”

 

Załączniki do pobrania: 2019-05-27 14:29:46 - regulamin monitoringu (476.14 kB)
2019-10-10 14:01:46 - zmiana do regulaminu monitoringu (139.55 kB)
2020-06-24 10:47:17 - wzór wniosku-monitoring (15.48 kB)

Ilość odwiedzin: 8779
Nazwa dokumentu: Monitoring
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Stanek Inspektor Ochrony Danych
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Stanek Inspektor Ochrony Danych
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-10-19 09:15:27
Data udostępnienia informacji: 2018-10-19 09:15:27
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-24 10:48:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner