logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Zespół Kontroli
      minus Audytor Wewnętrzny
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Rozwoju i Promocji
      minus Wydział Oświaty i Sportu
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Budownictwa
         minus Zgłoszenia
         minus Decyzje
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Remontów
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Rzecznik Prasowy
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Lp. Numer Sprawy Data dokonania zgłoszenia Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

VII-XII 2015

 

1. B.6743.6.73.2015.MD 09-07-2015 Maria Mazurkiewicz-Szkoda i Piotr Szkoda budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w/g projektu typowego Brzezina dz. 183/55 - nie wniesiono sprzeciwu
2. B.6743.6.74.2015.MD 15-07-2015 Mirosław Macierzyński i Marta Macierzyńska budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w/g projektu gotowego Brzezina dz. 199/3 - nie wniesiono sprzeciwu
3. B.6743.1.98.2015.AŁ 15-07-2015 Brzeskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. budowa sieci i przyłaczy cieplnych Brzeg ul. Korfantego/ Struga dz. nr 765, 766, 767, 761 - nie wniesiono sprzeciwu
4. B.6743.6.79.2015.BR 17-07-2015 Monika i Andrzej Buczyłowscy budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Brzezina, dz. nr 274/2 - nie wniesiono sprzeciwu
5. B.6743.6.93.2015.MK 07-08-2015 Eko Skarbimierz budowa sieci wodociągowej Skarbimierz dz. 227, 212/1, 211, 225 - nie wniesiono sprzeciwu
6. B.6743.4.75.2015.MD 13-08-2015 Gmina Lubsza budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Kościerzyce sieć dz. nr 191, 193/12, 200, 783/26, 783/24 - nie wniesiono sprzeciwu
7. B.6743.1.116.2015.MD 18-08-2015 Rodzinny Ogród Działkowców "BRZEG" budowa sieci wodociągowej Brzeg, ul. Małujowicka dz. 605 UWAGA: Inwestor osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 09.09.2015r.
8. B.6743.4.85.2015.MD 14-09-2015 Dariusz Szyndrowski budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Kościerzyce dz. nr 307/1

UWAGA: Inwestor osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 17.09.2015r.

9. B.6743.4.87.2015.BR 22-09-2015 LOTOS PALIWA Sp. z o.o. budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kv wraz z infrastrukturą Pisarzowice ul. Brzeska 4 dz. 170/3 UWAGA: Inwestor osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 28.10.2015r.
10. B.6743.1.140.2015.AB 22-09-2015 PAWILON Sp. z o.o. s.k. Iwona Gwizd budowa stacji trafo kontenerowej z linią kablową nn i śn dla zasilania pawilonu handlowego Brzeg, ul. Słowackiego 31 dz. 99/21 i 99/27 UWAGA: Inwestor osobiscie wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 25.09.2015r.
11.

B.6743.2.121.2015.ST

25-09-2015 PKP S.A. budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych PKP Lipowa Śląska dz. nr 354/1, 354/2, 354/3 UWAGA: Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia dnia 30.10.2015r.
12.

B.6743.1.143.2015.AŁ

29-09-2015 Gmina Brzeg rozbudowa odwodnienia dróg gminnych (budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej) Brzeg, ul. Kotlarska dz. 179 - nie wniesiono sprzeciwu
13.

B.6743.1.144.2015.AŁ

29-09-2015 Gmina Brzeg rozbudowa odwodnienia dróg gminnych (budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej) Brzeg, ul. Ciepłownicza-Elektryczna dz. 1263 - nie wniesiono sprzeciwu
14. B.6743.1.145.2015.AŁ 29-09-2015 Gmina Brzeg rozbudowa odwodnienia dróg gminnych (budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej) Brzeg, ul. Struga-Słowackiego dz. 761, 728 - nie wniesiono sprzeciwu
15. B.6743.1.146.2015.BR 29-09-2015 PAWILON Sp. z o.o. s.k. Iwona Gwizd budowa stacji trafo kontenerowej z linią kablową nn i śn dla zasilania pawilonu handlowego Brzeg, ul. Słowackiego 31 dz. 99/21 i 99/27 UWAGA: Inwestor osobiscie wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 13.10.2015r.
16. B.6743.6.109.2015.MK 06-10-2015 Gmina Skarbimierz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami Małujowice dz. sieć: 471, 519/6, przyłącza: 505, 504, 303/2, 303/3, 302/1, 302/2 - nie wniesiono sprzeciwu
17. B.6743.4.92.2015.MD 15-10-2015 Iwona i Grzegorz Dmytruszyńscy budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Lubsza ul. Kamienna dz. 484/4 - nie wniesiono sprzeciwu
18. B.6743.2.133.2015.ST 27-10-2015 Gmina Grodków budowa linii kablowej 0,4 kv w ramach zadania p.n. "Oświetlenie skrzyżowania obwodnicy Grodkowa z ul. Otmuchowską" Grodków, ul. Otmuchowska dz. 132/1, 252, 306 - nie wniesiono sprzeciwu
19. B.6743.2.134.2015.MD 27-10-2015 Gmina Grodków budowa linii kablowej 0,4 kv w ramach zadania p.n. "Oświetlenie skrzyżowania obwodnicy Grodkowa z ul. Wrocławską" Grodków, ul. Wrocławska dz. 23/1 i Wojsław dz. 303/3 - nie wniesiono sprzeciwu
20. B.6743.2.138.2015.ST 16-11-2015 PKP S.A. budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych PKP Lipowa dz. nr 354/1, 354/2, 354/5 -

zgłoszenie przyjęto zgodnie z art. 30 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane 

UWAGA: zgłoszenie dot. budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej

21. B.6743.6.120.2015.AŁ 30-11-2015 Gmina Skarbimierz budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej Brzezina dz. 203, 207, 208/8, 208/9 - nie wniesiono sprzeciwu
22. B.6743.4.102.2015.BR 07-12-2015 Tauron Dystrybucja S.A. rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia - obiekt liniowy Dobrzyń dz. 550/26, 550/27, 428, 424, 422/9, 422/19,20,21,22,23,24,25,26,27 - nie wniesiono sprzeciwu

 

2016

 

1. B.6743.5.1.2016.AŁ 25-01-2016 Tauron Dystrybucja S.A. rozbudowa elektroenergetycznej sieci nieskiego napięcia oświetlenia drogowego Obórki dz. 87/1 - nie wniesiono sprzeciwu
2.

B.6743.2.27.2016.MD

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Gałązczyce

dz. 4, 36/1, 75, 189/6, 300, 305, 315/1, 320/1, 320/2, 321, 322/1, 324, 340/1, 344, 369

   
3.

 

B.6743.2.28.2016.MD

 

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych      
4.

 

B.6743.2.29.2016.MD

 

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych      
5.

 

B.6743.2.30.2016.ST

 

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych      
6.

 

B.6743.2.31.2016.ST

 

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych      
7.

 

B.6743.2.32.2016.ST

 

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych      
8.

 

B.6743.2.33.2016.MK

 

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych      
9.

 

B.6743.2.34.2016.MK

 

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych      
10.

B.6743.2.35.2016.MK

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych      
11.

 

 

           
12.

 

 

           

 

Nazwa dokumentu: Zgłoszenia
Skrócony opis: Art. 29 ust. 1 pkt 1a . 2b i 19a Prawa Budowlanego.
Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Edward Bublewicz Naczelnik Wydziału Budownictwa
Osoba, która odpowiada za treść: Edward Bublewicz Naczelnik Wydziału Budownictwa
Osoba, która wprowadzała dane: Edward Bublewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-06-18 09:31:52
Data udostępnienia informacji: 2015-06-18 09:31:52
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-11 13:57:54

Wersja do wydruku...

corner   corner