logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Kultury i Sportu
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Budownictwa
         minus Zgłoszenia
         minus Decyzje
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Rozwoju
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Biuro Zamówień Publicznych
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
      minus Wydział Dróg
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Ubezpieczenie komunikacyjne Powiatu Brzeskiego"
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Lp.

Numer Sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu

Adres inwestycji

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

VII-XII 2015

1.

B.6743.6.73.2015.MD

09-07-2015

Maria Mazurkiewicz-Szkoda i Piotr Szkoda

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w/g projektu typowego

Brzezina

dz. 183/55

-

nie wniesiono sprzeciwu

2.

B.6743.6.74.2015.MD

15-07-2015

Mirosław Macierzyński i Marta Macierzyńska

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w/g projektu gotowego

Brzezina

dz. 199/3

-

nie wniesiono sprzeciwu

3.

B.6743.1.98.2015.AŁ

15-07-2015

Brzeskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

budowa sieci i przyłaczy cieplnych

Brzeg ul. Korfantego/ Struga

dz. nr 765, 766, 767, 761

-

nie wniesiono sprzeciwu

4.

B.6743.6.79.2015.BR

17-07-2015

Monika i Andrzej Buczyłowscy

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brzezina

dz. nr 274/2

-

nie wniesiono sprzeciwu

5.

B.6743.6.93.2015.MK

07-08-2015

Eko Skarbimierz

budowa sieci wodociągowej

Skarbimierz

dz. 227, 212/1, 211, 225

-

nie wniesiono sprzeciwu

6.

B.6743.4.75.2015.MD

13-08-2015

Gmina Lubsza

budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Kościerzyce sieć

dz. nr 191, 193/12, 200, 783/26, 783/24

-

nie wniesiono sprzeciwu

7.

B.6743.1.116.2015.MD

18-08-2015

Rodzinny Ogród Działkowców "BRZEG"

budowa sieci wodociągowej

Brzeg, ul. Małujowicka

dz. 605

UWAGA: Inwestor osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 09.09.2015r.

8.

B.6743.4.85.2015.MD

14-09-2015

Dariusz Szyndrowski

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Kościerzyce

dz. nr 307/1

UWAGA: Inwestor osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 17.09.2015r.

9.

B.6743.4.87.2015.BR

22-09-2015

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kv wraz z infrastrukturą

Pisarzowice ul. Brzeska 4

dz. 170/3

UWAGA: Inwestor osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 28.10.2015r.

10.

B.6743.1.140.2015.AB

22-09-2015

PAWILON Sp. z o.o. s.k. Iwona Gwizd

budowa stacji trafo kontenerowej z linią kablową nn i śn dla zasilania pawilonu handlowego

Brzeg, ul. Słowackiego 31

dz. 99/21 i 99/27

UWAGA: Inwestor osobiscie wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 25.09.2015r.

11.

B.6743.2.121.2015.ST

25-09-2015

PKP S.A.

budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych PKP

Lipowa Śląska

dz. nr 354/1, 354/2, 354/3

UWAGA: Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia dnia 30.10.2015r.

12.

B.6743.1.143.2015.AŁ

29-09-2015

Gmina Brzeg

rozbudowa odwodnienia dróg gminnych (budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej)

Brzeg, ul. Kotlarska

dz. 179

-

nie wniesiono sprzeciwu

13.

B.6743.1.144.2015.AŁ

29-09-2015

Gmina Brzeg

rozbudowa odwodnienia dróg gminnych (budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej)

Brzeg, ul. Ciepłownicza-Elektryczna dz. 1263

-

nie wniesiono sprzeciwu

14.

B.6743.1.145.2015.AŁ

29-09-2015

Gmina Brzeg

rozbudowa odwodnienia dróg gminnych (budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej)

Brzeg, ul. Struga-Słowackiego

dz. 761, 728

-

nie wniesiono sprzeciwu

15.

B.6743.1.146.2015.BR

29-09-2015

PAWILON Sp. z o.o. s.k. Iwona Gwizd

budowa stacji trafo kontenerowej z linią kablową nn i śn dla zasilania pawilonu handlowego

Brzeg, ul. Słowackiego 31

dz. 99/21 i 99/27

UWAGA: Inwestor osobiscie wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 13.10.2015r.

16.

B.6743.6.109.2015.MK

06-10-2015

Gmina Skarbimierz

budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami

Małujowice

dz. sieć: 471, 519/6, przyłącza: 505, 504, 303/2, 303/3, 302/1, 302/2

-

nie wniesiono sprzeciwu

17.

B.6743.4.92.2015.MD

15-10-2015

Iwona i Grzegorz Dmytruszyńscy

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Lubsza ul. Kamienna

dz. 484/4

-

nie wniesiono sprzeciwu

18.

B.6743.2.133.2015.ST

27-10-2015

Gmina Grodków

budowa linii kablowej 0,4 kv w ramach zadania p.n. "Oświetlenie skrzyżowania obwodnicy Grodkowa z ul. Otmuchowską"

Grodków, ul. Otmuchowska

dz. 132/1, 252, 306

-

nie wniesiono sprzeciwu

19.

B.6743.2.134.2015.MD

27-10-2015

Gmina Grodków

budowa linii kablowej 0,4 kv w ramach zadania p.n. "Oświetlenie skrzyżowania obwodnicy Grodkowa z ul. Wrocławską"

Grodków, ul. Wrocławska

dz. 23/1

Wojsław

dz. 303/3

-

nie wniesiono sprzeciwu

20.

B.6743.2.138.2015.ST

16-11-2015

PKP S.A.

budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych PKP

Lipowa

dz. nr 354/1, 354/2, 354/5

-

zgłoszenie przyjęto zgodnie z art. 30 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane 

UWAGA: zgłoszenie dot. budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej

21.

B.6743.6.120.2015.AŁ

30-11-2015

Gmina Skarbimierz

budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej

Brzezina

dz. 203, 207, 208/8, 208/9

-

nie wniesiono sprzeciwu

22.

B.6743.4.102.2015.BR

07-12-2015

Tauron Dystrybucja S.A.

rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia - obiekt liniowy

Dobrzyń

dz. 550/26, 550/27, 428, 424, 422/9, 422/19,20,21,22,23,24,25,26,27

-

nie wniesiono sprzeciwu

2016

1.

B.6743.5.1.2016.AŁ

25-01-2016

Tauron Dystrybucja S.A.

rozbudowa elektroenergetycznej sieci nieskiego napięcia oświetlenia drogowego

Obórki

dz. 87/1

-

nie wniesiono sprzeciwu

2.

B.6743.2.27.2016.MD

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Gałązczyce

dz. 4, 36/1, 75, 189/6, 300, 305, 315/1, 320/1, 320/2, 321, 322/1, 324, 340/1, 344, 369

-

nie wniesiono sprzeciwu

3.

 

B.6743.2.28.2016.MD

 

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Gierów

dz. 47, 78, 85, 101

-

nie wniesiono sprzeciwu

4.

 

B.6743.2.29.2016.MD

 

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Grodków

ul. Szpitalna

ul. Konopnickiej

ul. Elsnera

dz. 174/1, 174/5, 188, 190/9, 381, 533/1, 790

-

nie wniesiono sprzeciwu

5.

 

B.6743.2.30.2016.ST

 

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Jędrzejów

dz. 19/2, 33, 34, 275, 280, 288, 289, 303, 305, 362, 367, 374/3, 374/9

-

nie wniesiono sprzeciwu

6.

 

B.6743.2.31.2016.ST

 

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Kobiela

dz. 386, 387/1, 387/2, 390/1, 391

-

nie wniesiono sprzeciwu

7.

 

B.6743.2.32.2016.ST

 

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Osiek Grodkowski

dz. 135/1, 135/7, 137/1, 278, 312

-

nie wniesiono sprzeciwu

8.

 

B.6743.2.33.2016.MK

 

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Strzegów

dz. 53, 55, 150, 151, 156, 158, 273, 285

-

nie wniesiono sprzeciwu

9.

 

B.6743.2.34.2016.MK

 

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Wierzbna

dz. 33/1, 40, 279, 291, 300, 313

-

nie wniesiono sprzeciwu

10.

B.6743.2.35.2016.MK

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Wierzbnik

dz. 415, 416, 424, 425, 426/1, 426/3, 468

 

-

nie wniesiono sprzeciwu

11.

 

B.6743.1.22.2016.BR

 

 

30-03-2016

 

Zarząd Nieruchomości Miejskich

remont i rozbudowa (dwóch lamp) oświetlenia drogi wewnętrznej o napięciu znamionowym nie wyższym niz 1 kv

Brzeg,

ul. Chocimska

dz. 17/16

-

nie wniesiono sprzeciwu

 

12.

B.6743.1.45.2016.BR

09-05-2016

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplnej w.p. wraz z budową przyłączy cieplnych w.p. dla zasilania w energię cieplną budynków ZSE i I LO

Brzeg,

ul. Armii Krajowej

ul. Jana Pawła II

dz. 957/7, 957/14, 981, 957/11, 62, 511/7, 515, 1013, 558/1, 555

-

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

 

13.

B.6743.1.54.2016.BR

30-05-2016

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

budowa przyłączy ciepłowniczych z kanalizacją teletechniczną

Brzeg

ul. Planty

dz. 1012

-

nie wniesiono sprzeciwu

14.

B.6743.1.55.2016.MD

30-05-2016

Tauron Dystrybucja S.A.

przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej n/n oraz budowa sieci kablowej n/n

Brzeg

ul. Nadbrzeżna

dz. 61, 48/1, 48/4

 

UWAGA: Inwestor osobiscie wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 27.06.2016r.

 

15. B.6743.1.82.2016.BR 22-07-2016 Tauron Dystrybucja S.A. budowa odcinka sieci kablowej i złącza kablowego n/n dla zasilania budynku wielolokalowego usługowo-mieszkalnego

Brzeg

ul. Herberta

dz. 301/4; 983

UWAGA: Pełnomocnik Inwestora osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 09.08.2016r.
16.

 

B.6743.1.90.2016.BR

 

31-08-2016 Tauron Dystrybucja S.A. budowa odcinka sieci kablowej i złącza kablowego n/n dla zasilania budynku wielolokalowego usługowo-mieszkalnego

Brzeg

ul. Herberta

dz. 301/4; 983

-

zgłoszenie przyjęto zgodnie z art. 30 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane 

UWAGA: zgłoszenie dot. budowy przyłącza kablowego i złącza kablowego n/n dla zasilania budynku wielolokalowego usługowo-mieszkalnego

17. B.6743.2.121.2016.MD 03-10-2016

"FINANS"

Sławomir Kadróg

budowa przyłacza sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przyłaczy energetycznych kablowych sn i nn

Grodków ul. Warszawska

dz. nr 26/13, 15/3

obręb Półwiosek

dz. nr 15,1,8/4,8/3,7/4,2/7,2/6, 2/5, 2/4

obręb miasto

UWAGA: Pełnomocnik Inwestora osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 21.10.2016r.
18. B.6743.2.123.2016.MD 06-10-2016 "ATUT" Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.

budowa sieci elektroenergetycznej oświetllenia drogowego 0,4 kV drogi dojazdowej działka nr 295/4 do stacji paliw

Młodoszowice,

Węzeł Przyleski

dz. nr 295/4, 253/4, 253/6, 253/7, 253/8, 253/9, 312/5, 723

- nie wniesiono sprzeciwu

 

19.

 

B.6743.4.84.2016.BR 11-10-2016

LOTOS PALIWA

Sp. z o.o.

budowa sieci elektroenergetycznej (obejmującej napięcie nie wyższe niż 1 kv) wraz z infrastrukturą

Pisarzowice

ul. Brzeska 4

dz. 170/3

- nie wniesiono sprzeciwu
20. B.6743.2.127.2016.ST 13-10-2016 Wspólnota Mieszkaniowa Grodków budowa sieci kanalizacji deszczowej średnicy 160 mm długości 46 metrów i 2 studnie chłonne średnicy 1,0 m głębokości 3,0 m

Grodków

dz. 533/1 i 533/2

- nie wniesiono sprzeciwu
21. B.6743.5.28.2016.BR 14-10-2016 Gmina Olszanka budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego 0,4 kv odcinka drogi gminnej

Przylesie

dz. 932

UWAGA: Pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 14.11.2016r. wycofał przedmiotowe zgłoszenie

21.

B.6743.2.147.2016.BR 29-12-2016 Gmina Grodków budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kv (oświetlenia ulicznego)

Grodków

ul. Klubowa

dz. nr 183, 184, 179, 186/2, 177

ul. Traugutta

dz. nr 101/1, 109/2,

ul. Polna

dz. nr 343, 229, 173, 187, 186, 185

wniesiono sprzeciw do zgłoszenia w dniu 03-02-2017r.

-

2017

1. B.6743.2.10.2017.AŁ 24-01-2017 Gmina Grodków budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Jędrzejów

dz. 280, 374/11
 

- nie wniesiono sprzeciwu
2. B.6743.2.11.2017.AŁ 24-01-2017 Gmina Grodków budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Wojnowiczki

dz. 155/2
 

- nie wniesiono sprzeciwu
3. B.6743.2.12.2017.AŁ 24-01-2017 Gmina Grodków budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Żelazna

dz. 332, 290, 130, 298, 330, 331, 348
 

- nie wniesiono sprzeciwu
4. B.6743.2.13.2017.AŁ 24-01-2017 Gmina Grodków budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Wójtowice

dz. 11/1, 17/1, 21, 25
 

UWAGA: Inwestor osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 02.02.2017r
5. B.6743.1.8.2017.BR 13-02-2017 Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej So. z o.o. budowa z przebudową istniejacej sieci ciepłowniczej w technologii tradycyjnej na sieć preizolowaną w ramach zadania pt. "Przebudowa tradycyjnej sieci cieplowniczej na sieć preizolowaną od K79 do K91 w rejonie ul. Gaj i Bohaterów Weterplatte w Brzegu"

Brzeg

ul. Gaj i Bohaterów Weterplatte dz. 31/2, 31/4, 45/5, 48/2, 49/3, 50/2, 51

- nie wniesiono sprzeciwu
6.

 

B.6743.2.29.2017.BR

 

03-03-2017 Gmina Grodków budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Grodków

ul. Klubowa

dz. 183, 184, 179, 186/2, 177

ul. Traugutta

dz. 101/1, 109/2

ul. Polna

dz. 343, 229, 173, 187, 186, 185

- nie wniesiono sprzeciwu

7.

B.6743.2.36.2017.AŁ

17-03-2017

Gmina Grodków

budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 k

Mikołajowa

dz. 117, 124, 127, 128, 129

- nie wniesiono sprzeciwu

8.

B6743.2.37.2017.AŁ

17-03-2017

Gmina Grodków

budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 k

Bąków

dz. 3, 24/4, 122/1, 125/2, 126,127

- nie wniesiono sprzeciwu

9.

B.6743.2.38.2017.AŁ

17-03-2017

Gmina Grodków

budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 k

Gnojna

dz. 137/2, 775/6, 775/5, 400/1, 776/5, 404/4, 775/2, 775/1, 774/1, 797/4

- nie wniesiono sprzeciwu
10.

 

B.6743.1.35.2017.BR

 

21-04-2017 Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej So. z o.o. budowa sieci cieplnej z przyłączami do budynków wielorodzinnych

Brzeg

ul. Armii Krajowej

ul. Jana Pawła II

ul. Popiełuszki

dz. 957/15, 957/16, 957/17, 957/18, 957/20, 957/21, 957/22, 980, 981, 511/7

- nie wniesiono sprzeciwu

11.

 

B.6743.2.67.2017.ST

 

11-05-2017

Gmina Grodków

budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Kolnica

dz. 610, 523/3, 721/1, 129/2, 617, 638, 648, 606, 612

- nie wniesiono sprzeciwu

12.

 

B.6743.2.68.2017.MD

 

11-05-2017

Gmina Grodków

budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Kopice

dz. 412, 512, 434/7, 267/1, 464, 270/1, 70, 290, 205/9, 208/5, 208/4, 276, 371, 275/2, 261, 236/2, 273, 274, 281, 146/1,

UWAGA: Pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 26.05.2017r. wycofał przedmiotowe zgłoszenie

13.

B.6743.3.18.2017.MK

24-05-2017

Paulina Serafin-Gurazdowska

rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Nowa Wieś Mała

dz. 198/2

-

nie wniesiono sprzeciwu

14.

B.6743.3.47.2017.BR 05-06-2017 Małgorzata Pecka budowa budynku mieszkalnego 1-rodzinnego wraz z instalacjią wody., kanalizacji., c.o., energii elektrycznej

Lewin Brzeski

dz. 150/3

- nie wniesiono sprzeciwu

15.

B.6743.1.54.2017.BR 14-06-2017 Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej So. z o.o. budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami do węzłów cieplnych

Brzeg

ul. Bohaterów Monte Cassino

dz. 367, 380, 1011/9

-

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

 

 

16

 

B.6743.2.87.2017.AŁ 22-06-2017

Gmina Grodków

budowa sieci kanalizacji deszczowej

Tarnów Grodkowski

dz. nr 296/1

- nie wniesiono sprzeciwu
17.

B.6743.2.105.2017.MD/ST

26-07-2017 Gmina Grodków budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Kopice

dz. 412, 512, 434/7, 267/1, 464, 270/1, 70, 290, 205/9, 208/5, 208/4, 276, 371, 275/2, 261, 236/2, 273, 274, 281, 146/1,

UWAGA: Pełnomocnik inwestora osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 18.08.2017r

18.

B.6743.3.72.2017.ST

25-09-2017

Radosław Kochler

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i gazową

Lewin Brzeski

dz. 222/2

- nie wniesiono sprzeciwu

19.

B.6743.3.73.2017.ST 25-09-2017 Radosław Kochler budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, c.o. igazową I ee

Lewin Brzeski

dz. 222/1

- nie wniesiono sprzeciwu

20.

B.6743.2.132.2017.MD 06-10-2017 Gmina Grodków budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Kopice

dz. 412, 512, 434/7, 267/1, 464, 270/1, 70, 290, 205/9, 208/5, 208/4, 276, 371, 275/2, 261, 236/2, 273, 274, 281, 146/1,

- nie wniesiono sprzeciwu

21.

B.6743.1.114.2017.BR

31-10-2017

Tauron Dystrybucja S.A.

budowa linii kablowej 0,4/15 kv wraz z budową stacji transformatorowej

Brzeg

ul. Sikorskiego

dz.

217/6, 218/3, 218/6, 609
 

- nie wniesiono sprzeciwu

22.

 

B.6743.6.73.2017.AŁ

 

01-12-2017

Gmina Skarbimierz

budowa sieci kablowej oświetlenia 0,4 kv dla oświetlenia drogi gminnej

Brzezina

dz. nr 180/6, 180/7, 180/8, 180/9, 180/10

UWAGA: Pełnomocnik inwestora osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 10.01.2018r

23.

B.6743.6.77.2017.AŁ 12-12-2017 Gmina Skarbimierz budowa sieci kablowej oświetleniowej 0,4 kv dla oświetlenia drogi gminnej

Brzezina

dz. nr 245/9, 294

-

nie wniesiono

sprzeciwu

2018

1. B.6743.2.6.2018.AŁ 17-01-2018 Tauron Dystrybucja S.A.

budowa linii kablowej     0,4 kv wraz ze złączami kablowymni

Grodków

ul. Lawendowa

dz. 1022, 1029, 1112/15, 1112/23, 1112/22, 1112/20

-

nie wniesiono

sprzeciwu

2.

 

B.6743.2.22.2018.AŁ

 

28-02-2018 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej wraz ze złączem kablowym ZK-2a+2P

Tarnów Grodkowski

dz. 102/3, 102/4, 102/6, 102/7, 102/8

-

nie wniesiono

sprzeciwu

3.

B.6743.2.29.2018.AŁ 06-03-2018 Tauron Dystrybucja S.A. przebudowa i rozbudowa linii niskiego napięcia obejmującą wymianę słupów na strunobetonowe i przewodów na izolowane, prowadzona po częściowo zmienionej trasie

Jeszkotle

dz. nr 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/10, 2/3, 2/5, 7/1, 7/6, 9/3, 9/4, 10/5, 11, 12/1, 12/2, 13/5, 16, 23/4, 24/1, 24/2, 25/1, 26, 27/1, 27/5, 27/6, 29/2, 30/3, 36/1, 39/2, 43, 44/1, 49/1, 67/2, 68/4, 68/5, 68/7, 69/1, 70, 72/5, 74/1, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89/1, 89/2, 90/3, 94, 96, 97, 98/1, 98/2, 99, 100, 101/1, 102, 103/1, 104/1, 105/5, 105/6, 112/2, 119/1, 119/4, 122/1, 122/2, 123/1, 124, 125/1, 126/1, 126/2, 127, 128/1, 128/3, 129/3, 129/4, 189, 192, 194/1, 194/2, 195, 196/1, 196/2, 199, 200, 201, 203, 210/2, 217, 218, 222, 223, 225/1, 231, 253, 260/1,

-

nie wniesiono

sprzeciwu

4.

 

B.6743.1.43.2018.AŁ

 

15-05-2018 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci kablowej 0,4 kv dla zasilania 4 budynków wielorodzinnych

Brzeg, ul. Rybacka

dz. nr  336/1, 336/2, 348/1, 348/2

Brzeg, ul. Ofiar Katynia

dz. nr 639/19, 641/3,

Brzeg, ul. Bohaterów Monte Cassiono

dz. nr 380, 639/39, 672, 1011/10, 1011/11, 1011/12, 1011/13

-

nie wniesiono

sprzeciwu

5.

B.6743.1.55.2018.AŁ

12-06-2018 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci kablowej 0,4 kv dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

Brzeg,

ul. Jana Pawła II

dz. 566/3, 567, 569, 570, 1034

-

nie wniesiono

sprzeciwu

6.

B.6743.1.56.2018.AŁ 13-06-2018 Zarząd Nieruchomości Miejskich budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia 0,4 kv dla oświetlenia drogi gminnej 

Brzeg,

ul. Satrobrzeskka

dz. 100/5, 118/1, 118/2

-

nie wniesiono

sprzeciwu

7. B.6743.2.71.2018.BR 12-07-2018 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej sieci wraz z złączem kablowym dla zasilania domków kempingowych

Głębocko

dz. 235/1, 7019, 70/20, 70/21

-

nie wniesiono

sprzeciwu

8. B.6743.2.78.2018.AŁ 25-07-2018 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej 0,4 kv wraz ze złączem kablowym dla zasilania obiektu handlowego

Grodków

ul. Racławicka

dz. 494/23, 494/29, 503/8, 503/2

- nie wniesiono sprzeciwu
9. B.6743.2.79.2018.AŁ 25-07-2018 Tauron Dystrybucja S.A. rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kv wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego

Tarnów Grodkowski

dz. 298, 89/2

- nie wniesiono sprzeciwu
10. B.6743.2.80.2018.AŁ 25-07-2018 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kv wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku szkoły

Kolnica

dz. 523/6, 721/1, 692, 633, 522/6, 82, 606, 84/1, 84/2

UWAGA: Pełnomocnik inwestora pismem z dnia 10.09.2018r. wycofał przedmiotowe zgłoszenie
11. B.6743.2.84.2018.AŁ 01-08-2018 Tauron Dystrybucja S.A. budowa elektroenergetycznej linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego

Lubcz

dz. 25/2, 475, 283

wezwano o uzupełnienie 07-08-2018 (uzupełniono 14-08-2018) nie wniesiono sprzeciwu
12. B.6743.2.85.2018.AŁ 01-08-2018 Tauron Dystrybucja S.A. budowa elektroenergetycznej linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego

Jeszkotle

dz. 66/7, 196/1

wezwano o uzupełnienie 07-08-2018r. (uzupełniono 14-08-2018 oraz 20-08-2018) nie wniesiono sprzeciwu
13. B.6743.2.86.2018.AŁ 01-08-2018 Tauron Dystrybucja S.A. budowa elektroenergetycznej linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego

Lipowa

dz. 287/2, 287/4, 434

wezwano o uzupełnienie 07-08-2018 (uzupełniono 14-08-2018) nie wniesiono sprzeciwu
14. B.6743.6.40.2018.AŁ 03-09-2018 Gmina Skarbimierz budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego 0,4 kv dróg gminnych

Zielęcice

ul. Topolowa dz. 510

ul. Kasztanowa dz. 470

ul. Zielona dz. 471/1

ul. Dębowa dz. 477

ul. Rzemieślnicza dz. 426/3

ul. Akacjowa dz. 499

- nie wniesiono sprzeciwu
15. B.6743.2.100.2018.AŁ 10-09-2018 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kv wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku szkoły

Kolnica

dz. 523/6, 721/1, 692, 82, 606, 84/1, 84/2 

- nie wniesiono sprzeciwu
16. B.6743.6.59.2018.MK 12-10-2018

Donaldson Polska

Sp. z o.o.

budowa sieci: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej i teletechnicznej, gazowej

Skarbimierz Osiedle

ul. Smaków 6

dz. 184/96

- nie wniesiono sprzeciwu
17. B.6743.3.92.2018.MD 18-10-2018 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci kablowej 0,4 kv dla zasilania sześciu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

Lewin Brzeski

ul. Kościuszki

dz. 141/3, 142/3, 142/4, 143/1, 143/13, 805/1, 1439/1

- nie wniesiono sprzeciwu
18. B.6743.2.113.2018.AŁ 29-10-2018 Gmina Grodków budowa linii kablowej do 1 kV - budowa oświetlenia placu przydworcowego

Grodków

ul. Warszawska

dz. 163/4

- nie wniesiono sprzeciwu
19. B.6743.1.129.2018.AŁ 08-11-2018 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci kablowej 0,4 kV dla zasilania 8 budynków 1-rodzinnych

Brzeg ul. Filozofów

dz. 145/2, 145/4, 145/5, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13, 149/1

- nie wniesiono sprzeciwu
20. B.6743.2.116.2018.BR 08-11-2018 Tauron Dystrybucja S.A. rozbudowa sieci energetycznej kablowej n/n

Tarnów Grodkowski

dz. 95; 296/1, 298; 94; 102/4; 102/3; 102/2; 102/1; 103; 104; 105/1; 105/2

- nie wniesiono sprzeciwu
21. B.6743.1.130.2018.MD 13-11-2018 Tauron Dystrybucja S.A. przebudowa i budowa sieci kablowej 0,4 kv dla zasilania budynku mieszkalnego wielolokalowego

Brzeg

ul. Jana Pawła II

dz. 1034

- nie wniesiono sprzeciwu
22. B.6743.3.111.2018.AŁ 16-11-2018 Usługi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z o.o. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Lewin Brzeski

ul. Powstańców Śląskich

dz. 208/1, 205/49, 205/38, 205/58, 205/11

- nie wniesiono sprzeciwu
23. B.6743.3.112.2018.AŁ 16-11-2018 Usługi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z o.o. budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Chróścina

dz. 112/8, 126/9, 126/7, 125

wniesiono sprzeciw do zgłoszenia w dniu 19-12-2018r. -
24. B.6743.1.133.2018.ST 29-11-2018

Sebastian Aleksandrów

Mariusz Aleksandrów

Elżbieta Bąk

budowa sieci wodociągowej i przyłączy wody do działek budowlanych

Brzeg

ul. Filozofów-Oławska

dz. 114, 72/3, 87, 149/1, 145/13, 145/2, 145/4, 145/1, 145/3, 145/5, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12

- nie wniesiono sprzeciwu
25. B.6743.5.32.2018.AŁ 30-11-2018 Tauron Dystrybucja S.A. budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kv dla zasilania budynków jednorodzinnych

Przylesie

dz. 469/1, 469/3, 469/4, 469/5, 469/6, 469/7, 469/8, 469/9, 469/10, 469/11, 469/12, 933, 1015, 1031

- nie wniesiono sprzeciwu

2019

1. B.6743.2.3.2019.ST 08-01-2019 AGRI PLUS Sp. z.o. o. budowa linii kablowej n/n 0,4 kv

Grodków

ul. Wrocławska 61

dz. 18/2, 198/3

- nie wniesiono sprzeciwu
2. B.6743.3.2.2019.AŁ 21-01-2019

Usługi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW    Sp. z o.o.

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami

Lewin Brzeski

dz.812, 811/1, 811/3, 1328/13, 1328/21, 1328/22, 1328/15

- nie wniesiono sprzeciwu
3. B.6743.2.14.2019.BR 01-03-2019 Tauron Dystrybucja S.A. rozbudowa sieci - linii kablowej n/n 0,4 kv wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynków mieszkalnych

Nowa Wieś Mała

dz. 79/6, 79/7, 141/2

- nie wniesiono sprzeciwu
4. B.6743.6.25.2019.ST 14-03-2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci kablowej 0,4 kv dla zasilania domów jednorodzinnych dwulokalowych

Skarbimierz Osiedle:

ul. Maków i ul. Brzeska

dz. 2, 3, 198, 276/11, 297

Małujowice dz. 465/2, 492

- nie wniesiono sprzeciwu
5. B.6743.6.26.2019.ST 15-03-2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kv dla zasilania 4 budynków dwulokalowych

Skarbimierz Osiedle

ul. Topolowa

dz. 75/27, 75/32, 75/52, 77/1

- nie wniesiono sprzeciwu

6.

B.6743.6.25.2019.AŁ B.6743.2.25.2019.AŁ

10-04-2019 Tauron Dystrybucja S.A. ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole przebudowa odcinka istniejącej sieci kablowej n/n wraz z zabudową projektowanego złącza kablowego wolnostojącego UWAGA: Pełnomocnik inwestora osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 07.05.2019 r.
7. B.6743.3.35.2019.AŁ 24-04-2019

Usługi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z o.o.

budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Skorogoszcz

dz. 137/2, 192/4, 192/14, 192/13, 192/48, 192/31, 192/32, 192/11, 192/37, 192/36, 192/9, 192/6

- nie wniesiono sprzeciwu
8. B.6743.2.34.2019.MD 23-04-2019 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu rozbudowa linii kablowej Gałązczyce dz. 36/4, 315/1 wniesiono sprzeciw do zgłoszenia w dniu 04-06-2019 -
9. B.6743.2.31.2019.AŁ 16-04-2019 Tauron Dystrybucja S.A. O/Kraków ułożenie linii kablowej do zasilania energetycznego budynku USC UM Grodków Grodków dz. 294/1, 294/2, 296 wezwano do uzupełnienia zgłoszenia 30-04-2019 nie wniesiono sprzeciwu 20-05-2019
10. B.6743.2.35.2019.AŁ 24-04-2019 Tauron Dystrybucja S.A. O/Kraków ułożenie sieci- linii kablowej do zasilania energetycznego budynków mieszkalnych Tarnów Grodkowski dz. 283, 218/3, 328, 328, 327, 326 wezwano do uzupełnienia zgłoszenia 30-04-2019 nie wniesiono sprzeciwu 20-05-2019
11. B.6743.3.34.2019.MD 24-04-2018 Tauron Dystrybucja S.A. O/Kraków ułożenie sieci- linii kablowej do zasilania energetycznego budynków mieszkalnych  Lewin Brzeski dz. 694/13, 816, 817, 1190, 202/10, 201/10,m 1451/6, 1444/6, 1448, 1444/21, 1444/22, 1345 UWAGA: Pełnomocnik inwestora osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 28.05.2019 r.
12. B.6743.3.36.2019.AŁ 06-05-2019 Usługi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z o.o. budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Chróścina

dz. 112/8, 126/9, 126/7, 125

- nie wniesiono sprzeciwu

13.

B.6743.3.39.2019.ST 09-05-2019 Usługi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z o.o. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Skorogoszcz dz. 208/2, 276/3, 276/20, Chróścina dz. 242, 239 - nie wniesiono sprzeciwu
14. B.6743.2.43.2019.AŁ 22-05-2019  Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z zabudową złącza kablowego dla zasilania działki rekreacyjnej

Głębocko

dz. 70/16, 70/17, 70/21

  nie wniesiono sprzeciwu
15. B.6743.2.44.2019.MD 22-05-2019  Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z zabudową złączy kablowych dla zasilania budynku mieszkalnego i działki rekreacyjnej

Głębocko

dz. 70/19; 70/20, 70/21, 70/26, 70/27, 70/28, 70/29, 70/32

- nie wniesiono sprzeciwu
16. B.6743.2.46.2019.ST 24-05-2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV i budowa złącza kablowo-pomiarowego

Kolnica

dz. 110, 614, 616, 606, 116/2

wniesiono sprzeciw do zgłoszenia w dniu 25-06-2019 -
17. B.6743.2.48.2019.ST 27-05-2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z zabudową złącza kablowego dla zasilania działki rekreacyjnej

Głębocko

dz. 70/22, 70/23, 235/1

- nie wniesiono sprzeciwu
18. B.6743.3.50.2019.MD 12-06-2019 Tauron Dystrybucja S.A. ułożenie sieci - linii kablowej do zasilania energetycznego budynków mieszkalnych

Lewin Brzeski

 ul. Słowackiego / ul. Chopina

dz. 694/13, 816, 817, 1190, 202/10, 201/10,m 1451/6, 1444/6, 1448, 1444/21, 1444/22, 1345

- nie wniesiono sprzeciwu
19. B.6743.4.43.2019.AŁ 27-06-2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa odcinka sieci kablowej 0,4 kv dla zasilania domu 1-rodzinnego

Czepielowice

dz. 48, 346, 614/1, 676, 679

- nie wniesiono sprzeciwu
20. B.6743.1.51.2019.AŁ 16-07-2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci kablowej 0,4 kv dla zasilania przychodni lekarskiej

Brzeg

ul. Powstańców Śląskich

dz. 629, 676/1, 676/2

UWAGA: Pełnomocnik inwestora osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 18.07.2019 r.
21. B.6743.2.65.2019.MD 24-07-2019 Tauron Dystrybucja S.A. rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania działek rekreacyjnych i budynku mieszkalnego

Głębocko

dz. 70/14, 70/15, 70/18, 70/21, 70/24, 70/25, 70/29, 70/30

 
22. B.6743.2.68.2019.MD 26-07-2019 Tauron Dystrybucja S.A. rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV Gałązczyce dz. 36/4, 315/1  

 

Nazwa dokumentu: Zgłoszenia
Skrócony opis: Art. 29 ust. 1 pkt 1a . 2b i 19a Prawa Budowlanego.
Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Podinspektor Anna Bilicz - Wydział Budownictwa
Osoba, która odpowiada za treść: Podinspektor Anna Bilicz - Wydział Budownictwa
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Bilicz
Data wytworzenia informacji: 2015-06-18 09:31:52
Data udostępnienia informacji: 2015-06-18 09:31:52
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-29 10:32:26

Wersja do wydruku...

corner   corner