logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Zespół Kontroli
      minus Audytor Wewnętrzny
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Rozwoju i Promocji
      minus Wydział Oświaty i Sportu
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      plus Wydział Budownictwa
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Remontów
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Rzecznik Prasowy
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
minus Godziny pracy urzędu
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Wydział Finansowo-Budżetowy
 
Do podstawowych zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy prowadzenie następujących spraw:
 
1)   opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu;
2)   nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu;
3)   nadzór nad realizacją budżetu Powiatu;
4)   windykacja należności powiatu, Skarbu Państwa, funduszy Starostwa;
5)   sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Powiatu;
6)   prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu, jednostek Starostwa oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7)   obsługa dochodów Skarbu Państwa;
8)   przekazywanie środków finansowych do jednostek organizacyjnych Powiatu;
9)   prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
10) współudział w planowaniu i realizacja wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej;
11) prowadzenie kontroli finansowej w Starostwie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12) obsługa funduszy powiatowych:
a) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi,
b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
13) współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
14) opracowywanie projektów przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości;
15) przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
16) rozliczanie dotacji przekazanych z funduszy celowych oraz otrzymanych na podstawie porozumień i umów;
17) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu.
 

Nazwa dokumentu: Wydział Finansowo - Budżetowy
Podmiot udostępniający: Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-05-10 12:49:45
Data udostępnienia informacji: 2010-05-10 12:49:45
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-10 12:50:45

Wersja do wydruku...

corner   corner