logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym - trzecie postępowa
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze" - ZSS - Etap 1-ocieplenie elewacji, wymiana stolarki drzwiowej zewnę
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu w ramach projektu "Po
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "BDOT500 i GESUT dla gminy Grodków - obszar wiejski"
   minus Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca w ZSB w Brzegu - drugie postępowanie
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa sali dydaktycznej pracowni analizy żywności wraz z instalacjami w ZSZ nr 1 w Brzegu"
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów - II postępowanie
   minus Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln"
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach-dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu"
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski"
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu"
   minus Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSE w Brzegu - drugie postępowanie
   minus E-SZPITAL – STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ARCHIWIZACJI DANYCH DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU” – TRZECIE POSTĘPOWANIE – SYGN. AKT OR.27
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-08-21 12:32:50 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 21.08.2018 r. w Dz. U. UE (131.28 kB)
2018-08-21 14:15:59 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia (76.50 kB)
2018-08-21 12:34:11 - zał. nr 1 do siwz - formularz ofertowy (186.00 kB)
2018-08-21 12:34:28 - zał. nr 1a do siwz - pełnomocnictwo - wzór (162.00 kB)
2018-08-21 13:10:48 - zał. nr 2 do siwz - JEDZ (187.50 kB)
2018-08-21 14:38:04 - zał. nr 3 do siwz - oświadczenie dot. grupy kapitałowej (167.50 kB)
2018-08-21 14:30:55 - zał. od nr 4 do nr 8 do siwz - oświadczenia (154.00 kB)
2018-08-21 12:35:40 - zał. nr 9 do siwz - zobowiązanie - wzór (164.50 kB)
2018-08-21 12:36:12 - zał. nr 10 do siwz - projekt umowy (186.50 kB)
2018-08-21 12:40:16 - wykaz załaczników finansowych do siwz (14.78 kB)
2018-08-21 12:41:37 - sprawozdania (2.73 MB)
2018-08-21 12:44:24 - opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu (1.25 MB)
2018-08-21 12:48:01 - opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu (883.56 kB)
2018-08-21 12:49:29 - uchwała Rady Powiatu Brzeskiego ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego (273.90 kB)
2018-08-21 12:51:25 - uchwała Rady Powiatu Brzeskiego zmieniająca uchwałę ws. WPF (6.56 MB)
2018-08-21 12:53:18 - uchwała Rady Powiatu Brzeskiego zmieniająca uchwałę ws. uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiebo na rok 2018 (3.38 MB)
2018-08-21 12:55:58 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (Starostwo Powiatowe w Brzegu) - Urząd Skarbowy (901.51 kB)
2018-08-21 12:57:08 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (Powiat Brzeski) - Urząd Skarbowy (918.55 kB)
2018-08-21 12:58:17 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek - ZUS (251.23 kB)
2018-08-21 12:59:34 - zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów (431.82 kB)
2018-08-21 13:01:04 - zobowiązania finansowe z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (658.76 kB)
2018-08-22 14:51:57 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek - ZUS - Powiat Brzeski (189.30 kB)
2018-09-20 13:57:11 - wyjaśnienia treści SIWZ udzielone dn. 20.09.2018 r. (209.39 kB)
2018-09-20 13:58:53 - załącznik do udzielonych dn. 20.09.2018 r. wyjaśnień treści SIWZ (na pytanie nr 8) (555.36 kB)
2018-09-21 14:20:47 - opinia banku udzielającego kredytu - c.d. wyjaśnień treści SIWZ z dn. 20.09.2018 r. (32.25 kB)
2018-09-25 13:16:40 - wyjaśnienie treści SIWZ udzielone dn. 25.09.2018 r. (218.71 kB)
2018-09-28 11:00:53 - informacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (51.91 kB)
2018-10-05 09:48:58 - Uchwała RIO Nr 429/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu przez Powiat Brzeski (1.18 MB)
2018-10-09 12:35:21 - zawiadomienie o wyborze oferty (57.90 kB)

Ilość odwiedzin: 346
Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln"
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Woroszczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Woroszczuk
Osoba, która wprowadzała dane: anna woroszczuk
Data wytworzenia informacji: 2018-08-21 12:31:08
Data udostępnienia informacji: 2018-08-21 12:31:08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-09 12:35:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner