logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
minus Archiwum przetargów
   plus ROK 2019
   minus ROK 2018
      minus Przetarg na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu (...) dla BCM” – drugie postępowanie, znak sprawy OR.272.1.18.2018
      minus PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym - trzecie postępowa
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu: Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze" - ZSS - Etap 1-ocieplenie elewacji, wymiana stolarki drzwiowej zewnę
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu w ramach projektu "Po
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "BDOT500 i GESUT dla gminy Grodków - obszar wiejski"
      minus Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca w ZSB w Brzegu - drugie postępowanie
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa sali dydaktycznej pracowni analizy żywności wraz z instalacjami w ZSZ nr 1 w Brzegu"
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów - II postępowanie
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln"
      minus Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach-dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu"
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu"
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski"
      minus Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - dostawa sprzętu i wyposażenia dla ZSE w Brzegu - drugie postępowanie
      minus Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 wraz z przynależnym terenem"
      minus Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
   plus ROK 2017
   plus ROK 2016
   plus ROK 2015
   plus ROK 2014
   plus ROK 2013
   plus ROK 2012
   plus ROK 2011
   plus ROK 2010
   plus ROK 2009
   plus ROK 2008
   plus ROK 2007
   plus ROK 2006
   minus Sporządzanie operatów szacunkowych dla działek stanowiących własność Skarbu Państa i Powiatu Brzeskiego
   minus Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatu brzeskiego
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

UWAGA!!!

Termin składania ofert 23.08.2018 r. do godz. 12:15.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.08.2018r. o godz. 13:00.

Załączniki do pobrania: 2018-06-23 17:34:22 - ogloszenie o zamowieniu zamieszczone dnia 23.06.2018 DzUUE (113.58 kB)
2018-06-22 14:57:13 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia (139.31 kB)
2018-06-22 14:58:05 - załączniki do siwz oprócz zał. nr 1b, 1c, 2 i 14 (19.18 MB)
2018-06-22 14:58:45 - zał. nr 1b parametry oferowanego sprzętu (3.82 MB)
2018-06-22 14:59:52 - zał. nr 1c - zakres jakościowy SIM (4.71 MB)
2018-06-22 15:00:14 - zał. nr 14 projekt umowy (1.91 MB)
2018-06-22 15:04:32 - zał. nr 2 opis przedmiotu zamówienia (2.35 MB)
2018-07-03 10:34:25 - wyjaśnienie treści siwz (5 pytań z dn. 26.06.2018 r.) (114.89 kB)
2018-07-06 09:55:46 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone dnia 06.07.2018 r. w DzUUE - dodanie klauzuli informacyjnej "RODO" (112.61 kB)
2018-07-12 12:38:01 - wyjaśnienie treści siwz - 18 pytań (421.98 kB)
2018-07-12 13:01:25 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane dn.12.07.2018 UPUE celem publikacji w DzUUE - zmina terminu realizacji zamówienia (77.10 kB)
2018-07-17 11:53:08 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opubikowane dn. 17.07.2018 r. w DzUUE (przekazane do publikacji dn. 12.07.2018 r.) (57.29 kB)
2018-07-18 12:53:41 - wyjasnienie treści siwz 18.07.2018 r. w tym zmiana terminu składania ofert (1.27 MB)
2018-07-18 12:48:30 - załącznik nr 1 do wyjaśnień z dn. 18.07.2018 r. zmieniony projekt umowy (1.91 MB)
2018-07-18 12:50:23 - załącznik nr 2 do wyjaśnień z dn. 18.07.2018 r. - zmieniony wykaz osób (1.93 MB)
2018-07-18 12:56:10 - załącznik nr 1b - parametry oferowanego sprzętu -wersja edytowalna (2.01 MB)
2018-07-18 12:57:01 - załącznik nr 1c - zakres jakościowy przedmiotu zamówienia - specyfikacja funkcjonalna SIM-wersja edytowalna (2.21 MB)
2018-07-18 12:59:57 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane dn. 18.07.2018 r. UPUE celem publikacji w DzUUE - m.in. zmiana warunku udziału, terminu składania ofert (88.15 kB)
2018-07-20 11:15:55 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dn.20.07.2018 w DzUUE (przekazane do publikacji dn. 18.07.2018 r.) (71.35 kB)
2018-07-25 15:46:58 - wyjasnienia treści SIWZ - pismo z dn. 25.07.2018 r. (42.77 kB)
2018-07-25 15:47:49 - załącznik do pisma z dnia 25.07.2018 r. - wyjasnienia, zmiany treści SIWZ (1.61 MB)
2018-07-27 12:02:59 - wyjasnienia, zmiany treści SIWZ z dn. 27.07.2018 r. (1.85 MB)
2018-07-27 11:56:43 - ujednolicony na dzień 27.07.2018 r. zał. nr 1C (2.22 MB)
2018-07-27 11:57:12 - ujednolicony na dzień 27.07.2018 r. zał. nr 2 (2.35 MB)
2018-07-27 11:58:00 - wersja edytowalna wyjasnień z dnia 03.07.2018 r. (1.85 MB)
2018-07-27 11:58:54 - wersja edytowalna wyjasnień z dn. 12.07.2018 r. (1.86 MB)
2018-07-27 12:00:19 - wersja edytowalna wyjasnień z dn. 18.07.2018 r. (1.89 MB)
2018-07-27 12:01:36 - wersja edytowalna wyjaśnień z dn. 25.07.2018 r. (1.89 MB)
2018-07-30 11:28:36 - wyjasnienia, zmiana treści SIWZ, 30.07.2018 r. (1.86 MB)
2018-08-01 14:54:10 - zmiana treści SIWZ, 01.08.2018 (1.89 MB)
2018-08-03 13:53:08 - INFORMACJA - WAŻNE (35.80 kB)
2018-08-07 11:01:49 - zmiana, wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! (1.85 MB)
2018-08-07 11:03:23 - ujednolicony na dzień 07.08.2018r. zał. nr 1b - parametry oferowanego sprzętu (2.02 MB)
2018-08-07 11:07:29 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane dn.07.08.2018 UPUE celem publikacji w DzUUE - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (77.50 kB)
2018-08-09 10:00:22 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dn. 09.08.2018 r. (przekazane do publikacji 07.08.2018r.) (65.64 kB)
2018-08-23 11:27:30 - UWAGA! informacja - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (35.58 kB)
2018-08-23 12:09:14 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane dnia 23.08.2018 r. UPUE celem publikacji w DzUUE - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (77.49 kB)
2018-08-23 13:10:43 - zmiana treści siwz (1.85 MB)
2018-08-23 13:17:00 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane dnia 23.08.2018 r. UPUE celem publikacji w DzUUE (85.92 kB)
2018-08-28 09:23:19 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dn. 28.08.2018 r. (przekazane do publikacji 23.08.2018 r.) (87.78 kB)
2018-08-30 14:34:39 - zawiadomienie o unieważnieniu czynności zmiany terminu składania i otwarcia ofert (735.64 kB)
2018-08-31 09:10:17 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego (190.05 kB)

Ilość odwiedzin: 21506
Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "E-SZPITAL - STWORZENIE CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TELEMEDYCZNEJ, GROMADZENIA (...) DLA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Kurpiel
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Kurpiel
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Kurpiel
Data wytworzenia informacji: 2018-06-22 14:42:00
Data udostępnienia informacji: 2018-06-22 14:42:21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-06 13:19:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner