logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus Archiwum nieruchomości
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Grobli
   minus Przetarg-Skorogoszcz
   minus II Rokowania - Krakowska 31n-Grodków
   minus II przetarg na najem lokalu - ul. Kard. Wyszyńskiego 23
   minus Wykaz nieruchomości - dzierżawa - Grodków - hotel GRODEK
   minus Odwołanie przetargu - ul. Jana Pawła II
   minus Przetarg- ul. Jana Pawła II 26
   minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego
   minus Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców - Grodków, ul. Krakowska 20B
   minus Wykaz nieruchomości - Zwanowice
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 1- go Maja 3
   minus Unieważnienie wykazu
   minus Przetarg -działka - ul. Kard.Wyszyńskiego w Brzegu
   minus Wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do sprzedaży - Żłobizna
   minus Wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do zbycia działka nr 214/8 i 214/10
   minus Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
   minus Przetarg - Grodków ul. Krakowska
   minus Przetarg - Złobizna gm. Skarbimierz
   minus Wykaz - Brzeg, ul. Słoneczna
   minus Wykaz - ul Górnośląska, Brzeg
   minus Przetarg ograniczony - ul. Słoneczna
   minus Wykaz nieruchomości - Brzeg, Plac Dworcowy
   minus Wykaz nieruchomości- Zwanowice
   minus Wykaz nieruchomości - Zwanowice 68E
   minus II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Żłobizna
   minus Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Grodków, Krakowska 31L
   minus Rokowania - Grodków, ul. Krakowska 31N
   minus Przetarg- ul. Jana Pawła II nr 26-Brzeg
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -Grodków, Krakowska 31L
   minus wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, bez prawa do zabudowy- Grodków, ul. Kasztanowa
   minus I przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
   minus Przetarg nieograniczony - Zwanowice 68 E
   minus Przetarg nieograniczony - ul. Kasztanowa, Grodków
   minus Wykaz - Grodków, ul. Krakowska
   minus Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Zwanowice
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
   minus Wykaz nieruchomości - Grodków,ul. Krakowska 31M
   minus Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31H
   minus Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbyci działaka nr 64/2 Brzeg, ul. Grobli
   minus Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbyci działaka nr 218/3 Brzeg, ul. Sikorskiego
   minus Ogłoszenie o przetargu - ul. Łokietka, Brzeg
   minus Wykaz nieruchomości- Grodków, ul. Słowackiego
   minus Sprzedaż nieruchomości - Zwanowice
   minus Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Słowackiego - garaże
   minus Wykaz - Tarnów Grodkowski
   minus I ustny przetarg nieograniczony - ul. Grobli, Brzeg
   minus I ustny przetarg nieograniczony - ul. Gen. Sikorskiego, Brzeg
   minus I ustne przetargi nieograniczone - Grodków, ul. Krakowska nr 31M i nr 31 H
   minus Odwołanie rokowań - Zwanowice
   minus Rokowania na sprzedaż nieruchomości - Zwanowice
   minus Wykaz nieruchomości - Zwanowice,gm. Skarbimierz
   minus I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Grodków,ul. Słowackiego
   minus II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska nr 31 M, nr 31 H
   minus Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31 L, samodzielne lokale użytkowe nr 6 i 7
   minus Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31 L, lokale mieszkalne
   minus I Rokowania na sprzedaż nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31 N
   minus I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego - Grodków, ul. Krakowska 31 L. - lokal nr 6
   minus I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego - Grodków, ul. Krakowska 31 L. - lokal nr 7
   minus Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31 L
   minus Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31L, lokal użytkowy nr 6
   minus Wykaz nieruchomości - Grodków, ul. Krakowska 31L, lokal użytkowy nr 7
   minus Wykaz nieruchomości - Brzeg, ul. Gen. Wł. Sikorskiego
   minus Wykaz nieruchomości - Brzeg, ul. Grobli
   minus Wykaz nieruchomości - Brzeg, ul. Wrocławska
   minus II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego Grodków, ul. Krakowska 31 L - Lokal użytkowy nr 7
   minus II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego Grodków, ul. Krakowska 31 L - Lokal użytkowy nr 6
   minus Przetarg nieograniczony - Brzeg, ul. Gen. Wł. Sikorskiego
   plus 2013
   minus 2014
      minus Wykaz - Brzeg, ul. Piastowska
      minus Wykaz - Żłobizna
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Żłobizna
      minus Wykaz - lokal nr 4, ul. 3 - go Maja
      minus Przetarg nieograniczony - działka, Żłobizna
      minus wykaz nieruchomości - działka niezabudowana położona w Brzegu, przy ul. Poprzecznej
      minus ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość - lokal mieszkalny nr 4 w Brzegu, przy ul. 1 Maja 3
      minus OGŁOSZENIE STAROSTY BRZESKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEREGURALNYM STANIE PRAWNYM
      minus Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia - ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Brzegu
      minus Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego - Żłobizna dz. nr 3/5
      minus Przetarg - Brzeg, ul. Poprzeczna
      minus Wykaz nieruchomości - wynajem pokoi biurowych, Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
      minus Rokowania - Żłobizna - działka
      minus Wykaz - Żłobizna- działki
      minus Przetarg - działka, Brzeg, ul. Gen. Wł. Sikorskiego
      minus Przetarg nieograniczony - dzialki, Żłobizna
      minus OGŁOSZENIE STAROSTY BRZESKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIRUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNM
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - tryb bezprzetargowy
      minus Wykaz nieruchomości - Brzeg, ul. Wyszyńskiego
      minus Ogłoszenie - rokowania, działka, Żłobizna
      minus Przetarg-działka, Brzeg, ul. Poprzeczna
      minus Wykaz nieruchomości, działka, Żłobizna
      minus Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na najem nieruchomości w Brzegu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, działka nr 829/5
      minus Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
      minus ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne bez prawa do zabudowy -Żłobizna
      minus Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na najem lokalu 34, Brzeg ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia działka nr 338/1 w Lewinie Brzeskim
      minus Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
      minus Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - Czeska Wieś
      minus Ogłoszenie - najem nieruchomości, Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego
      minus Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa - działka, Żlobizna
      minus Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, Żłobizna
      minus Wykaz nieruchomości - dzierżawa - Zwanowice
      minus Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
      minus Wykaz nieruchomości - najem, Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23
      minus Przetarg, najem nieruchomości - Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23
   plus 2015
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-10-15 08:07:05 - ogłoszenie (53.00 kB)

Ilość odwiedzin: 624
Nazwa dokumentu: Przetarg-działka, Brzeg, ul. Poprzeczna
Podmiot udostępniający: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Wiecheć Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Wiecheć Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2014-10-15 07:57:53
Data udostępnienia informacji: 2014-10-15 07:57:53
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-03 13:06:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner