logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
minus Organa Władzy
   plus Rada Powiatu Brzeskiego
   minus Zarząd Powiatu Brzeskiego
      plus KADENCJA 2002-2006
      plus KADENCJA 2006-2010
      plus KADENCJA 2010-2014
      minus KADENCJA 2014-2018
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2017
         plus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego-2018
      plus KADENCJA 2018-2023
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2016-01-27 09:49:13 - Uchwała nr 113/2016 z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie. (42.76 kB)
2016-01-27 09:50:00 - Uchwała nr 114/2016 z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie procedury ustalania kosztów kształcenia jednego ucznia/słuchacza w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeski wprowadzon (101.13 kB)
2016-01-27 09:50:25 - Uchwała nr 115/2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Lewin Brzeski. (42.63 kB)
2016-01-27 09:50:51 - Uchwała nr 116/2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2016 (95.80 kB)
2016-01-27 09:51:14 - Uchwała nr 117/2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016r. (60.47 kB)
2016-01-27 09:52:03 - Uchwała nr 118/2016 z dnia stycznia 2016r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „zmiana sposobu zasilania w energię cieplną na cele centralnego ogrzewania”. (427.08 kB)
2016-01-27 09:52:58 - Uchwała nr 119/2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. (38.75 kB)
2016-01-27 09:53:38 - Uchwała nr 120/2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r. (344.23 kB)
2016-02-04 10:32:48 - Uchwała nr 122/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (46.73 kB)
2016-02-04 10:33:13 - Uchwała nr 123/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (26.90 kB)
2016-02-24 09:55:07 - Uchwała nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej w Oldrzyszowicach (400.31 kB)
2016-02-24 09:55:50 - Uchwała nr 125//2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (1.23 MB)
2016-02-24 09:56:42 - Uchwała nr 126/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu. (1.24 MB)
2016-02-24 09:57:10 - Uchwała nr 127/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu (1.29 MB)
2016-02-24 09:58:01 - Uchwała nr 128/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu (1.18 MB)
2016-02-24 10:57:19 - Uchwała nr 129/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (462.99 kB)
2016-02-24 10:58:00 - Uchwała nr 130/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (445.63 kB)
2016-02-24 10:58:42 - Uchwała nr 131/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie planu dofinansowania w 2016r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Brzeski (1.41 MB)
2016-02-24 10:59:49 - Uchwała nr 132/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r. (3.80 MB)
2016-02-24 11:01:25 - Uchwała nr 133/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. (1.13 MB)
2016-02-24 11:01:59 - Uchwała nr 134/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe. (5.28 MB)
2016-02-24 11:02:45 - Uchwała nr 135/2016 z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wydania opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, polegającej na: „rozbudowa drogi wojew (353.61 kB)
2016-02-24 11:03:25 - Uchwała nr 136/2016 z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w czasie nieobecności p.o. dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (437.86 kB)
2016-02-24 11:03:54 - Uchwała nr 137/2016 z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r. (3.29 MB)
2016-02-24 11:04:48 - Uchwała nr 138/2016 z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe. (5.49 MB)
2016-03-09 14:31:48 - Uchwała nr 139/2016 z dnia 1 marca 2016r. w sprawie regulaminu organizacyjnego starostwa (32.32 MB)
2016-03-09 14:32:16 - Uchwała nr 140/2016 z dnia 8 marca 2016r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg wewnętrznych na drogi gminne publiczne w miejscowości Grodków. (528.48 kB)
2016-03-09 14:33:31 - uchwała nr 141/2016 zmieniająca Uchwałę nr 121/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie kontroli w Brzeskim Centrum Medycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzegu. (1.60 MB)
2016-03-09 14:34:17 - Uchwała nr 142/2016 z dnia 8 marca 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (1.34 MB)
2016-03-09 14:35:12 - Uchwała nr 143/2016 z dnia 8 marca 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (1.33 MB)
2016-03-09 14:35:45 - Uchwała nr 144/2016 z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r. (3.30 MB)
2016-03-14 10:07:20 - Uchwała nr 121/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie kontroli w Brzeskim Centrum Medycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzegu (171.47 kB) (1.66 MB)
2016-03-29 13:11:41 - Uchwała nr 145/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy (2.36 MB)
2016-03-29 13:12:37 - Uchwała nr 146/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie kształcenia w zawodach (430.83 kB)
2016-03-29 13:13:13 - Uchwała nr 147/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu (364.01 kB)
2016-03-29 13:13:39 - Uchwała nr 148/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu (509.45 kB)
2016-03-29 13:14:15 - Uchwała nr 149/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego (488.80 kB)
2016-03-29 13:15:35 - Uchwała nr 150/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynajęcia lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Brzeskiego (474.91 kB)
2016-03-29 13:16:01 - Uchwała nr 151/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Brzeskiego, położonych na terenie gminy Brzeg (704.62 kB)
2016-03-29 13:16:49 - Uchwała nr 152/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016r. (5.75 MB)
2016-03-29 13:17:19 - Uchwała nr 153/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego (524.88 kB)
2016-04-20 09:10:48 - Uchwała nr 154/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego położonej w Brzegu. (567.95 kB)
2016-04-20 09:11:34 - Uchwała nr 155/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu. (404.55 kB)
2016-04-20 09:12:00 - Uchwała nr 156/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu. (406.99 kB)
2016-04-20 09:12:28 - Uchwała nr 157/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016r. (3.56 MB)
2016-04-20 09:14:37 - Uchwała nr 158/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (5.28 MB)
2016-04-20 09:16:33 - Uchwała nr 159/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Założenia BDOT500 i GESUT”. (3.67 MB)
2016-04-22 14:32:39 - Uchwała nr 161/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego (491.32 kB)
2016-04-22 14:33:08 - Uchwała nr 162/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie kształcenia w zawodach (466.88 kB)
2016-04-22 14:33:38 - Uchwała nr 163/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016r. (6.15 MB)
2016-04-22 14:34:49 - Uchwała nr 164/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2016 kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu B (654.75 kB)
2016-04-25 12:26:54 - Uchwała nr 160/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 w spr. wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zadanie "Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Powiatu Brzeskiego (1.28 MB)
2016-05-20 11:30:55 - Uchwała nr 165/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego (518.31 kB)
2016-05-20 11:31:24 - Uchwała nr 166/2016 z dnia 10 maja 2016r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu (406.12 kB)
2016-05-20 11:32:16 - Uchwała nr 167/2016167/2016 z dnia 10 maja 2016r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu (396.84 kB)
2016-05-20 11:32:47 - Uchwała nr 168/2016 z dnia 10 maja 2016r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu (394.70 kB)
2016-05-20 11:33:17 - Uchwała nr 169/2016 z dnia 10 maja 2016r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie (419.01 kB)
2016-05-20 11:33:46 - Uchwała nr 170/2016 z dnia 10 maja 2016r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie (401.93 kB)
2016-05-20 11:34:13 - Uchwała nr 171/2016 z dnia 10 maja 2016r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie (403.63 kB)
2016-05-20 11:34:45 - Uchwała nr 172/2016z dnia 10 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2016 (548.84 kB)
2016-05-20 11:35:25 - Uchwała nr 173//2016 z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016r. (8.49 MB)
2016-05-20 11:35:59 - Uchwała nr 174/2016z dnia 10 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora (1.69 MB)
2016-05-20 11:36:34 - Uchwała nr 175/2016z dnia 17 maja 2016r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Brzeskiego w latach 2016-2019 (1.63 MB)
2016-05-20 11:41:20 - Uchwała nr 176/2016z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r. (1.44 MB)
2016-06-16 13:19:24 - Uchwała nr 177/2016 z dnia 31 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora. (1.60 MB)
2016-06-16 13:23:57 - Uchwała nr 178/2016 z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie wydania opinii dot. zmiany kat. dróg wew. na drogi gminne publiczne w miejscowości Nowa Wieś Mała, Gola Grodkowska oraz Przylesie Dolne. (592.40 kB)
2016-06-16 13:25:58 - Uchwała nr 179/2016 z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016r. (5.29 MB)
2016-06-16 13:27:43 - Uchwała nr 180/2016 z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego położonej przy ul. Piastowskiej 6a w Brzegu (744.32 kB)
2016-06-16 13:29:21 - Uchwała nr 181/2016 z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego (501.70 kB)
2016-06-16 13:30:49 - Uchwała nr 182/2016 z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016r. (4.42 MB)
2016-06-24 08:05:06 - Uchwała nr 183/2016 z dnia 21 czerwca 2016r. dotyczy wydania opinii w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych w Brzegu (359.20 kB)
2016-06-24 08:08:49 - Uchwała nr 184/2016 z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (462.31 kB)
2016-06-24 08:10:17 - Uchwała nr 185/2016 z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu (461.05 kB)
2016-06-24 08:11:36 - Uchwała nr 186/2016 z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie (483.92 kB)
2016-06-24 08:13:10 - Uchwała nr 187/2016 z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie (469.70 kB)
2016-06-24 08:15:05 - Uchwała nr 188/2016 z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu (482.04 kB)
2016-06-24 08:17:13 - Uchwała nr 189/2016 z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych (826.42 kB)
2016-06-24 08:19:32 - Uchwała nr 190/2016 z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 2016r. (8.86 MB)
2016-06-24 08:22:11 - Uchwała nr 191/2016 z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę nr 108/2015 z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu (750.06 kB)
2016-07-14 12:51:57 - Uchwała nr 192/2016 z dnia 5 lipca 2016r. zmieniająca regulamin organizacyjny starostwa (558.73 kB)
2016-07-14 12:52:37 - Uchwała nr 193/2016 z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016r. (4.36 MB)
2016-07-14 12:53:53 - Uchwała nr 194/2016 z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego położonej w Brzegu (640.61 kB)
2016-08-02 14:32:36 - Uchwała nr 195/2016 z dnia 26 lipca 2016r. w spr. zbycia lokali użytkowych (garaży) przy ul. Krzyszowica w Brzegu (3.06 MB)
2016-08-02 14:33:55 - Uchwała nr 196/2016 z dnia 26 lipca 2016r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (1.13 MB)
2016-08-02 14:35:03 - Uchwała nr 197/2016 z dnia 26 lipca 2016r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2016r. (4.91 MB)
2016-08-16 09:58:10 - Uchwała nr 198/2016 z dnia 9 sierpnia 2016r. w spr. wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (527.72 kB)
2016-08-16 10:00:47 - Uchwała nr 199/2016 z dnia 9 sierpnia 2016r. w spr. wydania opinii w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 1606 O Kępnica- Wierzbięcice kategorii drogii powiatowej (354.73 kB)
2016-08-16 10:03:18 - Uchwała nr 200/2016 z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r. (4.38 MB)
2016-09-23 10:05:10 - Uchwała nr 201/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych (487.33 kB)
2016-09-23 10:06:57 - Uchwała nr 202/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych (510.11 kB)
2016-09-23 10:07:33 - Uchwała nr 203/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (396.68 kB)
2016-09-23 10:08:56 - Uchwała nr 204/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (355.37 kB)
2016-09-23 10:09:31 - Uchwała nr 205/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (391.65 kB)
2016-09-23 10:10:13 - Uchwała nr 206/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (387.00 kB)
2016-09-23 10:10:45 - Uchwała nr 207/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (402.42 kB)
2016-09-23 10:11:24 - Uchwała nr 208/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (489.95 kB)
2016-09-23 10:11:56 - Uchwała nr 209/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (352.70 kB)
2016-09-23 10:12:35 - Uchwała nr 210/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (346.24 kB)
2016-09-23 10:13:08 - Uchwała nr 211/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (360.16 kB)
2016-09-23 10:13:41 - Uchwała nr 212/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (359.32 kB)
2016-09-23 10:14:19 - Uchwała nr 213/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (392.28 kB)
2016-09-23 10:14:57 - Uchwała nr 214/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (344.96 kB)
2016-09-23 10:16:38 - Uchwała nr 215/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016r. (3.87 MB)
2016-09-23 10:19:11 - Uchwała nr 216/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz inf (63.29 MB)
2016-09-23 10:25:49 - Uchwała nr 217/2016 z dnia 13 września 2016r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu przez nauczyciela (358.54 kB)
2016-09-23 10:26:20 - Uchwała nr 218/2016 z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016r. (4.24 MB)
2016-09-23 10:27:29 - Uchwała nr 219/2016 z dnia 20 września 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (6.20 MB)
2016-09-23 10:28:32 - Uchwała nr 220/2016 z dnia 20 września 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (6.23 MB)
2016-09-23 10:29:22 - Uchwała nr 221/2016 z dnia 20 września 2016r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych (30.15 MB)
2016-09-23 10:29:49 - Uchwała nr 222/2016 z dnia 20 września 2016r. w sprawie oświadczeń woli w bieżącej działalności powiatu (1.41 MB)
2016-09-23 10:30:28 - Uchwała nr 223/2016 z dnia 20 września 2016r. zmieniająca regulamin organizacyjny starostwa (582.55 kB)
2016-09-23 10:31:06 - Uchwała nr 224/2016 z dnia 20 września 2016r.w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016r. (5.66 MB)
2016-10-06 10:38:25 - Uchwała nr 225/2016 z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu PFRON pn. „wyrównywanie różnic między regionami III” (480.47 kB)
2016-10-06 10:39:08 - Uchwała nr 226/2016 z dnia 4 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (444.18 kB)
2016-10-06 10:39:59 - Uchwała nr 227/2016 z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r. (6.63 MB)

Nazwa dokumentu: Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Stanek
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Stanek
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Dubina
Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 08:47:02
Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 08:47:02
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-06 10:41:14

Wersja do wydruku...

corner   corner