logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STAROSTWO POWIATOWE > Nieodpłatna pomoc prawna

zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) od 01.01.2016 w powiecie brzeskim będą
utworzone 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
* w Brzegu, obsługiwany przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową
Radę Adwokacką w Opolu (ostateczna lokalizacja i harmonogram zostaną
podane do początku stycznia 2016 r.)
* w Brzegu (drugi punkt) przy ul. Wyszyńskiego 23 pok. 3 na parterze,
powierzany organizacjom pozarządowym w drodze konkursu, wybór nastąpi
do 15.12.2015, harmonogram zostanie podany do początku stycznia 2016 r.
* w Grodkowie w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 29
pok. 5 na parterze, obsługiwany przez radców prawnych wyznaczonych przez
Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu czynny w poniedziałki
07:00–11:00, wtoki 10:00–14:00, środy 13:00–17:00, czwartki i piątki 10:00–
14:00
* w Lewinie Brzeskim w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego
przy ul. Konopnickiej 3 pok. 5 na I piętrze, powierzany organizacjom
pozarządowym w drodze konkursu, wybór nastąpi do 15.12.2015, czynny
— 1 / 3 —
w poniedziałki, środy i piątki 10:00– 14:00, a we wtorki i czwartki 14:00–
18:00
Osoby uprawnione korzystają z dowolnie usytuowanego punktu, niezależnie
od miejsca zamieszkania. Dotyczy to w szczególności gmin, na których terenie
nie ma żadnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (Lubsza, Olszanka,
Skarbimierz).
Szczegółowe dalsze informacje zostaną uzupełnione lub aktualizowane
na niniejszej podstronie do początku stycznia 2016 r.
link do ustawy http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001255
portal pomocy http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej
obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach,
o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (osoba uprawniona):
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie
nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub
— 2 / 3 —
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego, lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana
poszkodowanego, lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej
lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
niezależnie od ww. pomocy, w Starostwie Powiatowym w Brzegu jest
zatrudniony Powiatowy Rzecznik Konsumentów, działający na zasadach
określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.)
link do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070500331
więcej o ochronie konsumentów: https://uokik.gov.pl/

Załączniki do pobrania: 2015-12-08 12:13:14 - Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej (221.30 kB)
2015-12-08 12:14:10 - darmowa pomoc prawna (120.36 kB)
2015-12-08 12:14:48 - darmowa pomoc prawna (112.52 kB)

Nazwa dokumentu: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno _ Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Róg
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Róg
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 12:07:35
Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 12:07:35
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 12:14:51

Wersja do wydruku...

corner   corner