logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
minus Organa Władzy
   plus Rada Powiatu Brzeskiego
   minus Zarząd Powiatu Brzeskiego
      plus KADENCJA 2002-2006
      plus KADENCJA 2006-2010
      plus KADENCJA 2010-2014
      minus KADENCJA 2014-2018
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2017
         plus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego-2018
      plus KADENCJA 2018-2023
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2015-02-02 07:44:49 - Uchwała nr 11/2015 z dnia 7 stycznia 2015r. w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz ostatecznych kwot dochodów i wydatków przyjęty (44.07 kB)
2015-02-02 07:46:00 - Uchwała nr 12/2015 z dnia 20 stycznia 2015r. w spr. dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2015 (84.92 kB)
2015-02-02 07:48:02 - Uchwała nr 13/2015 z dnia 20 stycznia 2015r. w spr. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat brzeski w 2015r. (294.18 kB)
2015-02-02 07:48:50 - Uchwała nr 14/2015 z dnia 20 stycznia 2015r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2015r. (1.12 MB)
2015-02-02 07:50:04 - Uchwała nr 15/2015 z dnia 20 stycznia 2015r. w spr. zaciągnięcia w roku 2015 kredyty krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficyty budżetu (53.17 kB)
2015-02-23 14:41:31 - Uchwała nr 16/2015 z dnia 3 lutego 2015r. w spr. przedstawiciela powiatu w radzie muzeum (53.53 kB)
2015-02-23 14:42:12 - Uchwała nr 17/2015 z dnia 3 lutego 2015r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2015r. (261.04 kB)
2015-02-23 14:43:34 - Uchwała nr 18/2015 z dnia 3 lutego 2015r. w spr. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (151.36 kB)
2015-02-23 14:44:32 - Uchwała nr 19/2015 z dnia 3 lutego 2015r. w spr. przeprowadzenia kontroli w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu (90.44 kB)
2015-02-23 14:45:32 - Uchwała nr 20/2015 z dnia 10 lutego 2015r. w spr. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (297.75 kB)
2015-02-23 14:46:27 - Uchwała nr 21/2015 z dnia 10 lutego 2015r. w spr. wyrażenia zgody na wprowadzenie kształcenia w zawodach (36.46 kB)
2015-02-23 14:47:34 - Uchwała nr 22/2015 z dnia 10 lutego 2015r. w spr. upoważnienia członków Zarządu Powiatu Brzeskiego do dokonywania czynności prawnych polegających na emisji papierów wartościowych (42.26 kB)
2015-02-23 14:48:26 - Uchwała nr 23/2015 z dnia 17 lutego 2015r. w spr. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (315.61 kB)
2015-03-23 11:05:54 - Uchwała nr 24/2015 z dnia 3 marca 2015r. w spr. komisji przetargowej na zadanie "Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu" (412.64 kB)
2015-03-23 11:08:57 - Uchwała nr 25/2015 z dnia 3 marca 2015r. w spr. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (331.58 kB)
2015-03-23 11:09:51 - Uchwała nr 26/2015 z dnia 3 marca 2015r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2015r. (305.12 kB)
2015-03-23 11:10:32 - Uchwała nr 27/2015 z dnia 10 marca 2015r. w spr. zmian w budżecie powiatu na 2015r. (144.19 kB)
2015-03-23 11:11:12 - Uchwała nr 28/2015 z dnia 10 marca 2015r. w spr. zmian w budżecie powiatu na 2015r. (231.99 kB)
2015-04-09 12:59:42 - Uchwała nr 29/2015 z dnia 26 marca 2015r. w spr. dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2015 (103.28 kB)
2015-04-09 13:00:26 - Uchwała nr 30/2015 z dnia 26 marca 2015r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2015r. (268.32 kB)
2015-04-09 13:01:17 - Uchwała nr 31/2015 z dnia 31 marca 2015r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (41.60 kB)
2015-05-06 10:26:09 - Uchwała nr 32/2015 z dnia 14 kwietnia 2015r. w spr. komisji ds. oceny stanu dróg powiatowych (111.72 kB)
2015-05-06 10:27:16 - Uchwała nr 33/2015 z dnia 14 kwietnia 2015r. w spr. komisji przetargowej na zadanie pn. "BDOT500 i GESUT dla miasta Grodków" (407.71 kB)
2015-05-06 10:29:52 - Uchwała nr 34/2015 z dnia 14 kwietnia 2015r. w spr. w spr. komisji przetargowej na zadanie pn. " BDOT500 i GESUT dla miasta Lewin Brzeski" (455.23 kB)
2015-05-06 10:31:07 - Uchwała nr 35/2015 z dnia 14 kwietnia 2015r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2015r. (508.04 kB)
2015-05-06 10:33:39 - Uchwała nr 36/2015 z dnia 21 kwietnia 2015r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2015r. (523.90 kB)
2015-05-06 10:34:29 - Uchwała nr 37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. w spr. zmian budżetu powiatu 2015r. (392.44 kB)
2015-06-16 11:12:46 - Uchwała nr 38/2015 z dnia 12 maja 2015r. w spr. wydania opini dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Grodków (50.99 kB)
2015-06-16 11:44:20 - Uchwała nr 39/2015 z dnia 19 maja 2015r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2015r. (432.42 kB)
2015-06-16 11:47:09 - Uchwała nr 40/2015 z dnia 19 maja 2015r. w spr. sporządzenia skonsolidowanego bilansu powiatu brzeskiego (86.47 kB)
2015-06-16 11:52:02 - Uchwała nr 41/2015 z dnia 2 czerwca 2015r. w spr. wydania opinii w spr. pozbawienia części drogi 1561 D położonej w obrębie Niemil kategorii drogi powiatowej (40.62 kB)
2015-06-16 11:53:51 - Uchwała nr 42/2015 z dnia 2 czerwca 2015r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2015r. (753.88 kB)
2015-06-16 11:54:50 - Uchwała nr 43/2015 z dnia 2 czerwca 2015r. w spr. wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu odnawialnego przez BCM (36.18 kB)
2015-06-29 08:23:17 - Uchwała nr 44/2015 z dnia 9 czerwca 2015r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2015r. (281.07 kB)
2015-06-29 08:24:11 - Uchwała nr 45/2015 z dnia 9 czerwca 2015r. w spr. wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność powiatu brzeskiego (43.32 kB)
2015-06-29 08:26:25 - Uchwała nr 46/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w spr. przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych (90.78 kB)
2015-06-29 08:28:14 - Uchwała nr 47/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie i Specjalnego Ośrod (98.91 kB)
2015-06-29 08:33:17 - Uchwała nr 48/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w spr. budżetu powiatu na 2015r. (688.82 kB)
2015-06-29 08:34:25 - Uchwała nr 49/2015 z dnia 16 czerwca w spr. zbycia nieruchomości położonej w Grodkowie (53.12 kB)
2015-07-15 12:06:43 - Uchwała nr 50/2015 z 30 czerwca w spr. zmian budżetu powiatu na 2015r. (594.11 kB)
2015-07-15 12:07:48 - Uchwała nr 51/2015 z dnia 14 lipca 2015r. w spr. wynajęcia lokali użytkowych stanowiących własność powiatu brzeskiego (92.95 kB)
2015-07-15 12:09:04 - Uchwała nr 52/2015 z dnia 14 lipca 2015r. w spr. zbycia nieruchomości stanowiącej własność powiatu brzeskiego położonej w Brzegu (49.82 kB)
2015-07-15 12:10:10 - Uchwała nr 53/2015 z dnia 14 lipca 2015r. w spr. zbycia nieruchomości stanowiącej własność powiatu brzeskiego położonej w Grodkowie (50.57 kB)
2015-07-15 12:10:50 - Uchwała nr 54/2015 z dnia 14 lipca 2015r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2015r. (490.47 kB)
2015-07-15 12:12:27 - Uchwała nr 55/2015 z dnia 14 lipca 2015r. w spr. komisji przetargowej na zadanie pn. "Opracownie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynków użyteczności publiczne (402.33 kB)
2015-07-21 08:52:29 - Uchwała nr 56/2015 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyci (139.99 kB)
2015-07-21 08:53:50 - Uchwała nr 57/2015 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie (108.05 kB)
2015-08-04 14:41:26 - Uchwała nr 58/2015 z dnia 28 lipca 2015r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grodkowie (60.07 kB)
2015-08-04 14:42:28 - Uchwała nr 59/2015 z dnia 28 lipca 2015r. w spr. przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grodkowie (44.87 kB)
2015-08-04 14:43:38 - Uchwała nr 60/2015 z dnia 28 lipca 2015 w spr. przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grodkowie (43.03 kB)
2015-08-04 14:44:20 - Uchwała nr 61/2015 z dnia 28 lipca 2015r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2015r. (398.15 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Kokocińska Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Prawnego
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Kokocińska Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Prawnego
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Soroczyńska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-02 07:39:23
Data udostępnienia informacji: 2015-02-02 07:39:23
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-19 14:12:09

Wersja do wydruku...

corner   corner