logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
minus Organa Władzy
   plus Rada Powiatu Brzeskiego
   minus Zarząd Powiatu Brzeskiego
      plus KADENCJA 2002-2006
      plus KADENCJA 2006-2010
      minus KADENCJA 2010-2014
         minus Członkowie Zarządu Powiatu Kadencja 2010-2014
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2013
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014
      plus KADENCJA 2014-2018
      plus KADENCJA 2018-2023
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-01-16 08:21:15 - Uchwała nr 347/2014 z dnia 7.01.2014 r. zmieniająca uchwałę w spr. nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu przez nauczyciela (55.80 kB)
2014-02-05 12:15:10 - Uchwała nr 348/2014 z dnia 21.01.2014 r. w spr. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego (51.42 kB)
2014-02-05 12:16:17 - Uchwała nr 349/2014 z dnia 28.01.2014 r. zmieniająca uchwałę w spr. nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu przez nauczyciela (343.54 kB)
2014-02-05 12:17:30 - Uchwała nr 350/2014 z dnia 28.01.2014 r. zmieniająca uchwałę w spr. nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu przez nauczyciela (307.72 kB)
2014-02-05 12:19:16 - Uchwała nr 351/2014 z dnia 28.01.2014 r. w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz ostatecznych kwot dochodów i wydatków przyjętych (7.46 MB)
2014-03-11 12:22:54 - Uchwała nr 352/2014 z dnia 4.02.2014 w spr. przystąpienia przez Powiat Brzeski dla realizacji programu PFRON "Aktywny Samorząd" (43.20 kB)
2014-03-11 12:23:59 - Uchwała nr 353/2014 z dnia 4.02.2014 r. w spr. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego (48.89 kB)
2014-03-11 12:25:16 - Uchwała nr 354/2014 z dnia 4.02.2014 r. w spr. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (125.02 kB)
2014-03-11 12:26:03 - Uchwała nr 355/2014 z dnia 4.02.2014 r. w spr. zmian budżetu Powiatu na 2014 r. (251.85 kB)
2014-03-11 12:28:25 - Uchwała nr 356/2014 z dnia 11.02.2014 r. w spr. zaciągnięcia w roku 2014 kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzeskieg (54.42 kB)
2014-03-11 12:29:50 - Uchwała nr 357/2014 z dnia 18.02.2014 r. w spr. komisji przetargowej na zadania pn. "Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów (...) (429.71 kB)
2014-03-11 12:30:31 - Uchwała nr 358/2014 z dnia 18.02.2014 r. w spr. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego (57.76 kB)
2014-03-11 12:31:37 - Uchwała nr 359/2014 z dnia 18.02.2014 r. w spr. ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje z zakresu kultury fizycznej (273.08 kB)
2014-03-11 12:36:55 - Uchwała nr 360/2014 z dnia 18.02.2014 r. w spr. wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania nazw ulicom na terenie gminy Brzeg (61.36 kB)
2014-03-11 12:39:55 - Uchwała nr 361/2014 z dnia 18.02.2014 r. w spr. zmian budżetu Powiatu na 2014 r. (284.68 kB)
2014-03-11 12:50:15 - Uchwała nr 362/2014 z dnia 25.02.2014 r. w spr. komisji przetargowej na zadanie pn. "Usługa cateringowa dla uczestników projektu pn. Brzeski program wspomagania szkół (472.58 kB)
2014-03-25 10:43:10 - Uchwała nr 363/2014 z dnia 4.03.2014 w spr. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat brzeski w 2014 r. (203.21 kB)
2014-03-25 10:48:46 - Uchwała nr364/2014 z dnia 4.03.2014 w spr. ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu działalności na rzecz mieszkańców powiatu (304.98 kB)
2014-03-25 10:52:21 - Uchwała nr 365/2014 z dnia 4.03.2014 zmieniająca uchwałę w spr. wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania nazw ulicom na terenie Gminy Brzeg (34.25 kB)
2014-03-25 10:53:16 - Uchwała nr 366/2014 z 4.03.2014 w spr. zmian budżetu powiatu na 2014 r. (157.78 kB)
2014-03-25 10:54:39 - Uchwała nr 367/2014 z 11.03.2014 w spr. zmian budżetu powiatu na 2014 r. (321.98 kB)
2014-04-17 11:28:36 - Uchwała nr 368/2014 z 1.04.2014 r. w spr. ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury (285.84 kB)
2014-04-17 11:29:47 - Uchwała nr 369/2014 z 1.04.2014 r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2014 r. (286.44 kB)
2014-04-17 11:31:59 - Uchwała nr 370/2014 z 1.04.2014 r. w spr. pełnienia obowiązków dyrektora BCM (48.18 kB)
2014-04-17 11:32:46 - Uchwała nr 371/2014 z 1.04.2014 r. w spr. wynagrodzenia p.o. dyrektora BCM (43.26 kB)
2014-04-17 11:38:26 - Uchwała nr 372/2014 z 3.04.2014 w spr. wniosku o zwołanie sesji rady powiatu (40.04 kB)
2014-04-17 11:39:49 - Uchwała nr 373/2014 z 8.04.2014 r. w spr. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po rozwiązaniu Zespołu Szkół Rolniczych w Żłobiźnie (87.80 kB)
2014-04-17 11:43:26 - uchwała nr 374/2014 z dn. 8.04.2014 r. w spr. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (198.10 kB)
2014-04-17 11:51:35 - Uchwała nr 375/2014 z 8.04.2014 r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2014 r. (169.86 kB)
2014-05-16 08:15:06 - Uchwała nr 376/2014 z dnia 15.04.2014 zmieniająca uchwałę w spr. ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury fizycznej (39.34 kB)
2014-05-16 08:17:07 - Uchwała nr 377/2014 z dnia 22.04.2014 w spr. darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu brzeskiego na rzecz Gminy Brzeg (51.57 kB)
2014-05-16 08:18:05 - Uchwała nr 378/2014 z dnia 22.04.2014 w spr. zmian budżetu powiatu na 2014 r. (481.61 kB)
2014-05-16 08:19:25 - Uchwała nr 379/2014 z dnia 22.04.2014 r. uchylającauchwałę w spr. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (50.23 kB)
2014-05-16 08:21:09 - Uchwała nr 380/2014 z dnia 22.04.2014 r. zmieniająca uchwałę w spr. ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu działalności na rzecz mieszka (41.84 kB)
2014-05-16 08:22:36 - Uchwała nr 381/2014 z dnia 29.04.2014 r. w spr. dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2014 (169.41 kB)
2014-05-16 08:23:34 - Uchwała nr 382/2014 z dnia 29.04.2014 r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2014 r. (195.76 kB)
2014-05-16 08:25:21 - Uchwała nr 383/2014 w spr. komisji przetargowej na zadanie pn. "Bankowa obsługa budżetu powiatu brzeskiego wraz z kredytem odnawialnym w rach. bieżącym..." (449.45 kB)
2014-06-20 12:52:51 - Uchwała nr 384/2014 z dnia 6.05.2014 r. w spr. rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na dyrektora BCM (290.06 kB)
2014-06-20 12:58:23 - Uchwała nr 385/2014 z dnia 6.05.2014 r. w spr. zatrudnienia dyrektora BCM (77.26 kB)
2014-06-20 13:09:02 - Uchwała nr 386/2014 z 13.05.2014 r. w spr. wynagrodzenia dyrektora BCM (64.59 kB)
2014-06-20 13:15:12 - Uchwała nr 387/2014 z 13.05.2014r. zmieniająca uchwałę w spr. ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury (51.32 kB)
2014-06-20 13:17:04 - Uchwała nr 388/2014 z 13.05.2014r. w spr. komisji przetargowej na zadanie E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji dla BCM (409.20 kB)
2014-06-20 13:21:36 - Uchwała nr 389/2014 z 13.05.2014r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2014 r. (236.19 kB)
2014-06-20 13:22:28 - Uchwała nr 390/2014 z 13.05.2014r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa (51.28 kB)
2014-06-20 13:23:32 - Uchwała nr 391/2014 z 20.05.2014r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa (51.71 kB)
2014-06-20 13:24:21 - Uchwała nr 392/2014 z 20.05.2014r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2014 r. (811.15 kB)
2014-06-20 13:25:16 - Uchwała nr 393/2014 z 20.05.2014r. w spr. użyczenia lokali użytkowych stanowiących własność powiatu brzeskiego (52.46 kB)
2014-06-20 13:26:06 - Uchwała nr 394/2014 z 27.05.2014r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2014 r. (353.59 kB)
2014-06-20 13:27:29 - Uchwała nr 395/2014 z 3.06.2014r. w spr. ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (297.43 kB)
2014-06-20 13:28:12 - Uchwała nr 396/2014 z 10.06.2014r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa (52.01 kB)
2014-06-20 13:28:55 - Uchwała nr 397/2014 z 10.06.2014r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2014r. (158.73 kB)
2014-06-20 13:30:11 - Uchwała nr 398/2014 z 10.06.2014r. w spr. zaproszenia do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji powiatu brzeskiego (360.42 kB)
2014-08-27 12:14:09 - Uchwała nr 399/2014 z 17.06.2014r. w spr. wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi powiatowej nr 1177 O Małujowice - Skarbimierz (40.98 kB)
2014-08-27 12:15:35 - Uchwała nr 400/2014 z 17.06.2014r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu i II Liceum Ogólnokształcącym (82.01 kB)
2014-08-27 12:28:35 - Uchwała nr 401/2014 z 17.06.2014r. w spr. przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych (85.66 kB)
2014-08-27 12:35:44 - Uchwała nr 402/2014 z 17.06.2014r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2014 r. (602.28 kB)
2014-08-27 12:37:36 - Uchwała nr 403/2014 z 17.06.2014r. w spr. komisji przetargowej na zadanie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu ul. Mossora 1 (417.14 kB)
2014-08-27 12:38:53 - Uchwała nr 404/2014 z 26.06.2014r. zmieniająca uchwałę w spr. zaproszenia do składania ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Powiatu Brzeskiego (63.41 kB)
2014-08-27 12:39:43 - Uchwała nr 405/2014 z 27.06.2014r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2014 r. (252.18 kB)
2014-08-27 12:40:38 - Uchwała nr 406/2014 z 1.07.2014r. w spr. wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność powiatu brzeskiego (86.30 kB)
2014-08-27 12:41:44 - Uchwała nr 407/2014 z 1.07.2014r. w spr. uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (81.39 kB)
2014-08-27 12:42:31 - Uchwała nr 408/2014 z 1.07.2014r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2014r. (248.87 kB)
2014-08-27 12:45:12 - Uchwała nr 409/2014 z 8.07.2014r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2014r. (341.75 kB)
2014-08-27 12:47:10 - Uchwała nr 410/2014 z 8.07.2014r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowa (194.33 kB)
2014-08-27 12:48:04 - Uchwała nr 411/2014 z 10.07.2014r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2014r. (351.97 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Starostwo Powiatowe w Brzegu
Osoba, która odpowiada za treść: Starostwo Powiatowe w Brzegu
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2014-01-16 08:10:43
Data udostępnienia informacji: 2014-01-16 08:10:43
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-27 12:48:22

Wersja do wydruku...

corner   corner