logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
minus Organa Władzy
   minus Rada Powiatu Brzeskiego
      plus KADENCJA 2002-2006
      plus KADENCJA 2006-2010
      plus KADENCJA 2010-2014
      plus KADENCJA 2014-2018
      minus KADENCJA 2018-2023
         minus zwołanie pierwszej sesji przez właściwego komisarza wyborczego
         minus skład Rady Powiatu Brzeskiego kadencja 2018-2023
         minus Sesje Rady Powiatu Brzeskiego-Kadencja 2018-2023
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 22.11.2018
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego cz.II-27.11.2018
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.12.2018
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 24.01.2019
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.02.2019
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.03.2019
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.05.2019
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 27.06.2019
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 26.09.2019
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.10.2019
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 29.11.2019
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 19.12.2019
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.01.2020
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 23.04.2020
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 28.05.2020
            minus Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 25.06.2020
         minus Składy osobowe Komisji powołanych przy Radzie Powiatu Brzeskiego 2018- 2023
         minus Protokoły z Sesji Rady Powiatu Brzeskiego-Kadencja 2018-2023
         minus Plan Pracy Rady Powiatu Brzeskiego 2020
         plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
   plus Zarząd Powiatu Brzeskiego
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-06-11 07:36:17 - Uchwała nr VI/49/19 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za 2018 r. (37.57 kB)
2019-06-11 07:38:13 - Uchwała nr VI/50/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. (63.26 kB)
2019-06-11 07:49:02 - Uchwała nr VI/51/19 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za 2018 r. (54.25 kB)
2019-06-11 07:58:06 - Uchwała nr VI/52/19 w sprawie dostosowania nazwy szkół policealnych , dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski (59.42 kB)
2019-06-11 07:59:02 - Uchwała nr VI/53/19 w sprawie nazwy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie (55.71 kB)
2019-06-11 08:00:02 - Uchwała nr VI/54/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzeskiego, od dnia 1 września 2019 rok (308.57 kB)
2019-06-11 08:00:54 - Uchwała nr VI/55/19 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2025 (958.99 kB)
2019-06-11 08:01:56 - Uchwała nr VI/56/19 w sprawie powołania Rady Społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu (71.59 kB)
2019-06-11 08:03:25 - Uchwała nr VI/57/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2032 – dokument w wersji elektronicznej. (1.54 MB)
2019-06-11 08:05:10 - Uchwała nr VI/58/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019 (1.29 MB)

Ilość odwiedzin: 613
Nazwa dokumentu: Sesja Rady Powiatu Brzeskiego 30.05.2019
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Powiatu
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Wasielewska-Didyk Starszy Inspektor w Biurze Rady Powiatu Brzeskiego
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Wasielewska-Didyk Starszy Inspektor w Biurze Rady Powiatu Brzeskiego
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-11 07:31:07
Data udostępnienia informacji: 2019-06-11 07:31:07
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-11 08:05:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner