logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
minus Nieruchomości
   minus 2019
      minus Wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do dzierżawy- dz. 342/2, 279/1, 279/2- Żłobizna
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych na wynajem-ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny
      minus Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, ul. Krakowska, Grodków
      minus Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-tryb bezprzetargowy-działka nr 477/37
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-tryb bezprzetargowy-działka nr 477/38
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-tryb bezprzetargowy-działka nr 477/39
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-tryb bezprzetargowy-działka nr 477/40
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-tryb bezprzetargowy-działka nr 477/75
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/52
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/53
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/54
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/55
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/56
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/57
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/58
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/60
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 482/7
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 658/3
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 660/10
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 681/1
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 681/2
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 681/3
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 681/4
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 964/1
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/59
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem-ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, Brzeg
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem-ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, Brzeg
      minus I ustny przetarg na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/52
      minus I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/53
      minus ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/54
      minus I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/55
      minus I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/56
      minus I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/57
      minus I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/58
      minus I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/59