logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nadrzędnym celem (misją) Starostwa Powiatowego w Brzegu jest zapewnienie:

a)   wykonywania zadań i kompetencji publicznych zgodnie z obowiązującym prawem;

b)   realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców Powiatu Brzeskiego i klientów Starostwa;

c)    tworzenie możliwości dla trwałego rozwoju Powiatu;

d)   profesjonalnej obsługi klientów (interesantów) Starostwa;

e)   efektywnej, oszczędnej i terminowej realizacji celów i zadań Starostwa;

 

co jest osiągane poprzez następujące cele strategiczne:

I.    profesjonalizm i wysoki standard jakości usług;

II.   wysoki poziom satysfakcji klientów i pracowników;

III.  zapewnienie infrastruktury i środków do doskonalenia jakości usług Starostwa;

 

w następujących obszarach:

1)   przygotowanie i wydawanie aktów prawnych zgodnie z obowiązującym prawem;

2)   nadzór nad efektywnością i skutecznością wykonywania celów i zadań, ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług i na rozwój Powiatu;

3)   wiarygodność sporządzanych sprawozdań z wykonywania zadań publicznych;

4)   efektywne i transparentne zarządzanie majątkiem;

5)   zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowanymi na profesjonalizm i etyczne postępowanie;

6)   skuteczność zarządzania komunikacją wewnątrz struktury organizacyjnej Starostwa i Powiatu oraz z klientami Starostwa;

7)   zarządzanie ryzykiem realizacji celów ustanowionych dla Starostwa oraz procesów realizowanych w Starostwie.

 

Jako narzędzie do realizacji ww. celów Starostwa Powiatu Brzeskiego w imieniu najwyższego kierownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu deklaruje stosowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015-10, jak również zapewnienie właściwych zasobów oraz własne zaangażowanie i wsparcie dla realizacji celów wynikających z niniejszej Polityki Jakości.

 

źródło: wydanie nr 3 Polityki Jakości stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 24/2018 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji Systemu Zarządzania Jakością

Ilość odwiedzin: 1307
Nazwa dokumentu: misja i cele starostwa
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Róg Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Róg Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2018-05-11 14:41:51
Data udostępnienia informacji: 2018-05-11 14:41:51
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-11 15:01:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner