logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
minus Organa Władzy
   plus Rada Powiatu Brzeskiego
   minus Zarząd Powiatu Brzeskiego
      plus KADENCJA 2002-2006
      plus KADENCJA 2006-2010
      plus KADENCJA 2010-2014
      minus KADENCJA 2014-2018
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2017
         plus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego-2018
      plus KADENCJA 2018-2023
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2016-01-27 09:49:13 - Uchwała nr 113/2016 z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie. (42.76 kB)
2016-01-27 09:50:00 - Uchwała nr 114/2016 z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie procedury ustalania kosztów kształcenia jednego ucznia/słuchacza w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeski wprowadzon (101.13 kB)
2016-01-27 09:50:25 - Uchwała nr 115/2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Lewin Brzeski. (42.63 kB)
2016-01-27 09:50:51 - Uchwała nr 116/2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2016 (95.80 kB)
2016-01-27 09:51:14 - Uchwała nr 117/2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016r. (60.47 kB)
2016-01-27 09:52:03 - Uchwała nr 118/2016 z dnia stycznia 2016r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „zmiana sposobu zasilania w energię cieplną na cele centralnego ogrzewania”. (427.08 kB)
2016-01-27 09:52:58 - Uchwała nr 119/2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. (38.75 kB)
2016-01-27 09:53:38 - Uchwała nr 120/2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r. (344.23 kB)
2016-02-04 10:32:48 - Uchwała nr 122/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (46.73 kB)
2016-02-04 10:33:13 - Uchwała nr 123/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (26.90 kB)
2016-02-24 09:55:07 - Uchwała nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej w Oldrzyszowicach (400.31 kB)
2016-02-24 09:55:50 - Uchwała nr 125//2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (1.23 MB)
2016-02-24 09:56:42 - Uchwała nr 126/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu. (1.24 MB)
2016-02-24 09:57:10 - Uchwała nr 127/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu (1.29 MB)
2016-02-24 09:58:01 - Uchwała nr 128/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu (1.18 MB)
2016-02-24 10:57:19 - Uchwała nr 129/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (462.99 kB)
2016-02-24 10:58:00 - Uchwała nr 130/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (445.63 kB)
2016-02-24 10:58:42 - Uchwała nr 131/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie planu dofinansowania w 2016r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Brzeski (1.41 MB)
2016-02-24 10:59:49 - Uchwała nr 132/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r. (3.80 MB)
2016-02-24 11:01:25 - Uchwała nr 133/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. (1.13 MB)
2016-02-24 11:01:59 - Uchwała nr 134/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe. (5.28 MB)
2016-02-24 11:02:45 - Uchwała nr 135/2016 z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wydania opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, polegającej na: „rozbudowa drogi wojew (353.61 kB)
2016-02-24 11:03:25 - Uchwała nr 136/2016 z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w czasie nieobecności p.o. dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (437.86 kB)
2016-02-24 11:03:54 - Uchwała nr 137/2016 z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r. (3.29 MB)
2016-02-24 11:04:48 - Uchwała nr 138/2016 z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe. (5.49 MB)
2016-03-09 14:31:48 - Uchwała nr 139/2016 z dnia 1 marca 2016r. w sprawie regulaminu organizacyjnego starostwa (32.32 MB)
2016-03-09 14:32:16 - Uchwała nr 140/2016 z dnia 8 marca 2016r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg wewnętrznych na drogi gminne publiczne w miejscowości Grodków. (528.48 kB)
2016-03-09 14:33:31 - uchwała nr 141/2016 zmieniająca Uchwałę nr 121/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie kontroli w Brzeskim Centrum Medycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzegu. (1.60 MB)
2016-03-09 14:34:17 - Uchwała nr 142/2016 z dnia 8 marca 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (1.34 MB)
2016-03-09 14:35:12 - Uchwała nr 143/2016 z dnia 8 marca 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (1.33 MB)
2016-03-09 14:35:45 - Uchwała nr 144/2016 z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r. (3.30 MB)
2016-03-14 10:07:20 - Uchwała nr 121/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie kontroli w Brzeskim Centrum Medycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzegu (171.47 kB) (1.66 MB)
2016-03-29 13:11:41 - Uchwała nr 145/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy (2.36 MB)
2016-03-29 13:12:37 - Uchwała nr 146/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie kształcenia w zawodach (430.83 kB)
2016-03-29 13:13:13 - Uchwała nr 147/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu (364.01 kB)
2016-03-29 13:13:39 - Uchwała nr 148/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu (509.45 kB)
2016-03-29 13:14:15 - Uchwała nr 149/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego (488.80 kB)
2016-03-29 13:15:35 - Uchwała nr 150/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynajęcia lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Brzeskiego (474.91 kB)
2016-03-29 13:16:01 - Uchwała nr 151/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Brzeskiego, położonych na terenie gminy Brzeg (704.62 kB)
2016-03-29 13:16:49 - Uchwała nr 152/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016r. (5.75 MB)
2016-03-29 13:17:19 - Uchwała nr 153/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego (524.88 kB)
2016-04-20 09:10:48 - Uchwała nr 154/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego położonej w Brzegu. (567.95 kB)
2016-04-20 09:11:34 - Uchwała nr 155/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu. (404.55 kB)
2016-04-20 09:12:00 - Uchwała nr 156/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu. (406.99 kB)
2016-04-20 09:12:28 - Uchwała nr 157/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016r. (3.56 MB)
2016-04-20 09:14:37 - Uchwała nr 158/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (5.28 MB)
2016-04-20 09:16:33 - Uchwała nr 159/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Założenia BDOT500 i GESUT”. (3.67 MB)
2016-04-20 09:17:03 - chwała nr 160/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia publicznego na zadanie pn. „Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Powiatu Brzeskiego (0.00 B)

Nazwa dokumentu: Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Stanek
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Stanek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 08:47:02
Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 08:47:02
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-20 09:17:12

Wersja do wydruku...

corner   corner