logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
minus Plan Rozwoju Lokalnego
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007 - 2020
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory 2014
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane podstawowe
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Godziny pracy urzędu
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus Zarządzanie jakością
plus Programy
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
minus Archiwum przetargów
   plus ROK 2016
   plus ROK 2015
   plus ROK 2014
   plus ROK 2013
   plus ROK 2012
   plus ROK 2011
   minus ROK 2010
      minus Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy"
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych tj.
      minus Negocjacje bez ogłoszenia na zadanie pn. "Remont, ocieplenie dachów B1 i B2 oraz zabezpieczenie pozostałych dachów w ramach zadania pn.
      minus Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Brzegu
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania "
      minus Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
      minus Dostawa używanego samochodu terenowego
      minus Zapytanie o cenę na zadanie pn. "Zakup i dostawa tuszy, tonerów i taśm dla Starostwa Powiatowego w Brzegu"
      minus Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Usługa ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Brzeskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi".
      minus Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ECDL dla urzędników samorządowych
      minus Przetarg ograniczony na zadanie pn. Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Świadczenie usług cateringowych na terenie powiatu brzeskiego dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu NAKRĘĆ SIĘ NA PRZYSZŁOŚ
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Świadczenie usług cateringowych na terenie powiatu brzeskiego dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących w ramach projektu SAPERE AUDE- od
      minus Dostawa używanego samochodu terenowego
      minus Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ECDL dla urzędników samorządowych
      minus Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy
      minus Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali z wykorzystaniem produktów projektu PHARE 2003
      minus Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów dla wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu
      minus Dostarczenie sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. Nakręć się na przyszłość
      minus Wyznaczenie współrzędnych 347 punktów osnowy poziomej w PUWG 2000 dla obszaru powiatu brzeskiego
   plus ROK 2009
   plus ROK 2008
   plus ROK 2007
   plus ROK 2006
   minus Sporządzanie operatów szacunkowych dla działek stanowiących własność Skarbu Państa i Powiatu Brzeskiego
   minus Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatu brzeskiego
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2010-03-04 15:07:56 - ogłoszenie o zamówieniu przekazane dn. 04.03.2010r. Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (169.18 kB)
2010-03-09 14:17:49 - zał. 3a - specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia - część I zamówienia (3.65 MB)
2010-03-09 14:35:02 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załacznikami nr 1,2a-2f,4,5,6,7,8,9 (621.00 kB)
2010-03-09 14:36:40 - zał. 3b - specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia - część II zamówienia (287.00 kB)
2010-03-09 14:38:19 - zał. 3c - specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia - część III zamówienia (145.50 kB)
2010-03-09 14:40:07 - zał. 3d - specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia - część IV zamówienia (222.00 kB)
2010-03-09 14:41:04 - zał. 3e - specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia - część V zamówienia (280.00 kB)
2010-03-09 14:42:28 - zał. 3f - specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia - część VI zamówienia (174.50 kB)
2010-03-18 12:55:02 - wyjaśnienie treści siwz - pyt. 4, str.2 - 18.03.2010r. (241.38 kB)
2010-03-18 13:00:22 - wyjaśnienie treści siwz - pyt. 1, str.1-18.03.2010r. (161.62 kB)
2010-03-24 13:08:03 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 11 pytań,str.3 (490.92 kB)
2010-03-24 13:10:03 - wyjasnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - część nr 6-2 pytania-str.1 (168.56 kB)
2010-03-24 13:11:41 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 1 pyanie (167.79 kB)
2010-03-24 13:13:23 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - część I -4 pytania (206.70 kB)
2010-03-24 13:15:01 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - część 4 - 3 pytania (200.68 kB)
2010-03-24 13:17:04 - wyjasnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - część 4, 3 pytania,dot.pkt17,29,52 (209.54 kB)
2010-03-24 13:18:45 - wyjasnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - część 4 -1 pytanie (169.37 kB)
2010-03-24 13:20:23 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - część 4 -8pytań (312.33 kB)
2010-03-24 13:21:24 - wyjasnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia -część I 1 pytanie (183.12 kB)
2010-03-29 07:54:52 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 12 pytań (403.88 kB)
2010-04-06 10:27:33 - zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (zmiana dotyczy wysokości wadium na część I i II zamówienia oraz terminu składania ofert) (86.39 kB)
2010-04-09 13:42:03 - wyjaśnienie treści siwz - część V i VI, pyt.6, str.2 (414.45 kB)
2010-04-09 13:45:48 - wyjaśnienie treści siwz, część II, str.4 (536.53 kB)
2010-04-09 13:52:20 - wyjaśnienie treści siwz, część II, str.3 (417.88 kB)
2010-04-09 13:53:13 - wyjaśnienie treści siwz, część I, pyt. 3, str.1 (182.62 kB)
2010-04-09 13:54:38 - wyjaśnienie treści siwz, część II, pyt. 1, str.1 (183.01 kB)

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania "
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Wołek - Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Wołek - Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-03-04 15:04:08
Data udostępnienia informacji: 2010-03-04 15:04:08
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 13:56:09

Wersja do wydruku...

corner   corner