logo
Wersja dla niedowidzących
  WERSJE NIEAKTUALNE I ARCHIWALNE
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
minus Archiwum przetargów
   plus ROK 2019
   plus ROK 2018
   plus ROK 2017
   plus ROK 2016
   plus ROK 2015
   plus ROK 2014
   plus ROK 2013
   plus ROK 2012
   plus ROK 2011
   minus ROK 2010
      minus Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy"
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych tj.
      minus Negocjacje bez ogłoszenia na zadanie pn. "Remont, ocieplenie dachów B1 i B2 oraz zabezpieczenie pozostałych dachów w ramach zadania pn.
      minus Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Brzegu
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania "
      minus Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
      minus Dostawa używanego samochodu terenowego
      minus Zapytanie o cenę na zadanie pn. "Zakup i dostawa tuszy, tonerów i taśm dla Starostwa Powiatowego w Brzegu"
      minus Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Usługa ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Brzeskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi".
      minus Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ECDL dla urzędników samorządowych
      minus Przetarg ograniczony na zadanie pn. Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Świadczenie usług cateringowych na terenie powiatu brzeskiego dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu NAKRĘĆ SIĘ NA PRZYSZŁOŚ
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Świadczenie usług cateringowych na terenie powiatu brzeskiego dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących w ramach projektu SAPERE AUDE- od
      minus Dostawa używanego samochodu terenowego
      minus Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ECDL dla urzędników samorządowych
      minus Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy
      minus Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali z wykorzystaniem produktów projektu PHARE 2003
      minus Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów dla wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu
      minus Dostarczenie sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. Nakręć się na przyszłość
      minus Wyznaczenie współrzędnych 347 punktów osnowy poziomej w PUWG 2000 dla obszaru powiatu brzeskiego
   plus ROK 2009
   plus ROK 2008
   plus ROK 2007
   plus ROK 2006
   minus Sporządzanie operatów szacunkowych dla działek stanowiących własność Skarbu Państa i Powiatu Brzeskiego
   minus Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatu brzeskiego
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Ubezpieczenie komunikacyjne Powiatu Brzeskiego"
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2010-02-22 12:29:03 - ogłoszenie o zamówieniu przekazane dn. 22.02.2010r. Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (133.50 kB)
2010-02-25 11:42:55 - zaświadczenie o NIP (583.52 kB)
2010-02-25 11:43:43 - zaświadczenie o REGON (148.75 kB)
2010-02-25 11:45:12 - uchwała nr I/3/06 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Brzeskiego (58.73 kB)
2010-02-25 11:46:37 - uchwała nr I/4/06 Rady Powiatu Brzeksiego z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie wyboru wicestarosty Powiatu Brzeskiego (59.07 kB)
2010-02-25 11:48:58 - uchwała nr I/5/06 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Brzeskiego (54.25 kB)
2010-02-25 11:50:30 - uchwała nr IV/34/2003 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 listopada 2003r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Brzeskiego (68.96 kB)
2010-02-25 11:52:10 - uchwała nr XL/276/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco środków z kredytu na realizację zadań inwestycyjnych (89.26 kB)
2010-02-25 11:54:05 - Rb/NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008r. (224.59 kB)
2010-02-25 11:55:28 - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008r. (243.21 kB)
2010-02-25 11:57:38 - Rb-Z kwartalne spraozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008r. (366.54 kB)
2010-02-25 11:59:26 - Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 (1.98 MB)
2010-02-25 12:03:07 - Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008r. (9.36 MB)
2010-02-25 12:05:56 - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2009r. (273.98 kB)
2010-02-25 12:08:50 - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2009r.. (325.26 kB)
2010-02-25 12:12:41 - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 września 2009r.. (503.15 kB)
2010-02-25 12:15:40 - Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 października 2009r. (2.04 MB)
2010-02-25 12:19:06 - Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 października 2009r. (6.40 MB)
2010-02-25 12:21:37 - uchwała nr 401/2009 z dnia 1 grudnia 2009r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o przedłożonym projekcie budżetu powiatu na 2010r. (247.58 kB)
2010-02-25 12:23:42 - uchwała nr 402/2009 z dnia 1 grudnia 2009r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (202.72 kB)
2010-02-25 12:25:37 - uchwała nr 403/2009 z dnia 1 grudnia 2009r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o prawdiłowości prognozy kwoty długu (203.97 kB)
2010-02-25 12:28:13 - uchwała nr XXXIX/263/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2010r. (4.92 MB)
2010-02-25 12:38:58 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załacznikami od 1 do 4 (184.00 kB)
2010-02-26 14:35:18 - uchwała nr 45/2008 z dnia 18 kwietnia 2008r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniująca pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu Brzeskego roczne sprawozdanie z wykonania (645.71 kB)
2010-02-26 14:36:48 - uchwała nr 18/2009 z dnia 08 kwietnia 2009r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniująca pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu Brzeskiego sprawozdanie z wykonania budże (395.06 kB)
2010-02-26 14:38:41 - uchwała nr 290/2009 z dnia 15 września 2009r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniująca pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocz (226.91 kB)
2010-02-26 14:40:10 - uchwała nr XLI/278/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych (76.70 kB)
2010-02-26 14:41:58 - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009r... (369.47 kB)
2010-02-26 14:43:37 - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce.deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009r. (384.80 kB)
2010-02-26 14:45:35 - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009r. (648.53 kB)
2010-02-26 14:47:49 - Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009r. (2.81 MB)
2010-02-26 14:51:15 - Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009r.. (8.45 MB)
2010-02-26 14:53:02 - zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (259.67 kB)
2010-02-26 14:54:40 - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach (526.06 kB)
2010-03-02 07:32:51 - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 (191.12 kB)
2010-03-02 07:34:32 - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 (218.21 kB)
2010-03-02 07:42:53 - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 (626.70 kB)
2010-03-02 07:45:54 - Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 (6.00 MB)
2010-03-02 07:48:21 - Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 (2.20 MB)
2010-03-02 11:01:35 - informacja dot. zadłużenia na dzień 01.01.2010r. (213.30 kB)
2010-03-02 11:03:07 - zestawienie przepływów pieniężnych -prognoza na okres spłaty kredytu/pożyczki (249.82 kB)
2010-03-02 11:09:19 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2 pyt.-3str.) (457.01 kB)
2010-03-02 11:11:12 - wyjasnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2 pyt.-2str.) (355.95 kB)
2010-03-03 14:56:24 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia(2 pytania-1str.) (188.15 kB)
2010-03-04 09:34:01 - wyjasnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia(3pytania-1str.) (185.34 kB)
2010-03-08 14:58:26 - wyjasnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 1 pytanie (135.68 kB)
2010-03-08 14:59:32 - wyjasnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 1 pytanie (121.87 kB)
2010-03-08 15:00:22 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 4 pytania (255.92 kB)
2010-03-10 12:06:29 - informacje o stanie mienia komunalnego (25.00 kB)
2010-03-10 12:07:33 - zał. nr 1 do informacji - wykaz nieruchomości Brzeg (1.05 MB)
2010-03-10 12:08:39 - cd. zał. nr 1 do informacji - wykaz nieruchomości Grodków (500.87 kB)
2010-03-10 12:10:30 - zał. nr 2 do informacji - inf. o zmianach w nieruchomościach (25.50 kB)
2010-03-11 13:28:41 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 2 pytania (151.20 kB)
2010-03-11 13:29:43 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 2 pytania (131.42 kB)
2010-03-15 10:27:58 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 1 pytanie (197.89 kB)
2010-03-16 12:35:12 - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnego publicznego zakładu opieki (1.05 MB)
2010-03-17 08:39:26 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 4 pytania (339.81 kB)
2010-03-18 13:22:20 - uchwała Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za rok 2008 (82.34 kB)
2010-03-18 13:24:30 - opinie bankowe (665.25 kB)
2010-03-18 13:27:00 - harmonogramy rzeczowo-finansowe realizacji projektów (1.39 MB)
2010-03-18 13:28:50 - informacja dot. m.in. zamieszczonych dokumentów (226.37 kB)
2010-03-18 14:21:03 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 10 pytań (366.24 kB)
2010-03-23 11:10:11 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 1 pytanie (185.90 kB)
2010-03-23 11:11:28 - informacja dot. wydanych decyzji, pozwoleń (108.03 kB)
2010-03-30 08:44:54 - wyjasnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 1 pytanie (174.28 kB)
2010-04-15 13:20:12 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (176.45 kB)

Ilość odwiedzin: 7198
Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych tj.
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Wołek - Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Wołek - Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Kurpiel
Data wytworzenia informacji: 2010-02-22 12:23:33
Data udostępnienia informacji: 2010-02-22 12:23:33
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-21 08:47:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner