logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
minus Archiwum przetargów
   plus ROK 2019
   plus ROK 2018
   plus ROK 2017
   plus ROK 2016
   plus ROK 2015
   plus ROK 2014
   plus ROK 2013
   plus ROK 2012
   plus ROK 2011
   plus ROK 2010
   minus ROK 2009
      minus Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiacych własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego
      minus Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu
      minus Remont dachu Kościoła Podwyższenia Św. Krzyża w Brzegu
      minus Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. «Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1508 0 na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Lewin Brzeski» oraz remontu
      minus Budowa boiska Moje Boisko - Orlik 2012 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
      minus Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim
      minus Termomodernizacja obiektów I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu
      minus Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim
      minus Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ekonomicznych i w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu
      minus Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ekonomicznych i w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu
      minus Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
      minus Budowa dróg wewnętrznych i chodników na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Brzegu
      minus Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu
   plus ROK 2008
   plus ROK 2007
   plus ROK 2006
   minus Sporządzanie operatów szacunkowych dla działek stanowiących własność Skarbu Państa i Powiatu Brzeskiego
   minus Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatu brzeskiego
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2009-04-28 14:35:21 - Uchwała nr 18/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w spr. pozytywnej opinii przedłożonego przez ZPB rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2008r. - str. 1 (204.90 kB)
2009-04-28 14:36:10 - Uchwała nr 18/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w spr. pozytywnej opinii przedłożonego przez ZPB rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2008r. - str. 2 (246.82 kB)
2009-04-28 14:40:16 - zobowiązania finansowe Powiatu Brzeskiego (stan aktualny na 31 grudnia 2008r.) (172.11 kB)
2009-04-28 14:43:55 - załącznik do prognozy długu na lata 2009-2014 (64.71 kB)
2009-04-28 14:47:16 - uchwała nr 194/2009 z dnia 17 kwietania 2009r. Składu Orzekającego RIO w spr. pozytywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej RPB o udzielenie absolutorium ZPB z wykonania budżetu za 2008r. str. 1 (160.54 kB)
2009-04-28 14:48:20 - uchwała nr 194/2009 z dnia 17 kwietania 2009r. Składu Orzekającego RIO w spr. pozytywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej RPB o udzielenie absolutorium ZPB z wykonania budżetu za 2008r. str. 2 (138.06 kB)
2009-04-28 14:52:08 - uchwała nr 45/2008 z dnia 19 kwietania 2008r. Składu Orzekającego w spr. pozytywnej opinii przedłożonego przez ZPB rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2007r. str. 1 (151.98 kB)
2009-04-28 14:52:45 - uchwała nr 45/2008 z dnia 19 kwietania 2008r. Składu Orzekającego w spr. pozytywnej opinii przedłożonego przez ZPB rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2007r. str. 2 (257.18 kB)
2009-04-28 14:53:22 - uchwała nr 45/2008 z dnia 19 kwietania 2008r. Składu Orzekającego w spr. pozytywnej opinii przedłożonego przez ZPB rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2007r. str. 3 (140.75 kB)
2009-04-28 14:58:44 - uchwała nr 397/2008 z dnia 10 grudnia 2008r. Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Brzeksiego na 2009r. str. 1 (146.78 kB)
2009-04-28 14:59:19 - uchwała nr 397/2008 z dnia 10 grudnia 2008r. Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Brzeksiego na 2009r. str. 2 (163.93 kB)
2009-04-28 15:01:35 - uchwała nr 115/2009 z dnia 31 marca 2009r. Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Powiat Brzeskie str. 1 (455.64 kB)
2009-04-28 15:02:40 - uchwała nr 115/2009 z dnia 31 marca 2009r. Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Powiat Brzeski str. 2 (262.43 kB)
2009-04-28 15:04:36 - odpowiedzi na zapytania (28.04.2009r.) (25.00 kB)
2009-04-29 07:31:54 - ogłoszenie o zamówieniu (67.61 kB)
2009-04-29 07:33:17 - siwz wraz z załącznikami (252.00 kB)
2009-04-29 07:42:26 - Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008r. (177.88 kB)
2009-04-29 07:43:37 - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008r. (278.23 kB)
2009-04-29 07:44:31 - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 31 grudnia 2008 (299.76 kB)
2009-04-29 07:45:24 - Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 (801.23 kB)
2009-04-29 07:46:27 - Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008r. (1.45 MB)
2009-04-29 07:47:27 - zaświadczenie o NIP str. 1 (280.67 kB)
2009-04-29 07:48:17 - zaświadczenie o NIP str. 2 (238.75 kB)
2009-04-29 07:48:55 - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (143.95 kB)
2009-04-29 07:50:18 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek (671.53 kB)
2009-04-29 07:52:15 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach str.1 (211.36 kB)
2009-04-29 07:53:20 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach str. 2 (121.81 kB)
2009-04-29 07:54:07 - Uchwała Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Brzeskiego (48.39 kB)
2009-04-29 07:54:49 - Uchwała Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Brzeskiego (49.04 kB)
2009-04-29 07:55:56 - Uchwała Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie wyboru Starosty Powiatu Brzeskiego (51.18 kB)
2009-04-29 07:56:58 - uchwała Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie wyboru wicestarosty Powiatu Brzeskiego (53.76 kB)
2009-04-29 07:58:04 - uchwała Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco środków z kredytu na realizację zadań (71.93 kB)
2009-04-29 08:06:08 - uchwała nr 398/2008 z dnia 10 grudnia 2008r. Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinasowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na 2009r. (224.56 kB)
2009-04-29 08:06:54 - uchwała nr 398/2008 z dnia 10 grudnia 2008r. Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinasowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na 2009r. (222.56 kB)
2009-04-29 08:29:14 - uchwała nr XIX/139/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za rok 2007 (193.92 kB)
2009-04-29 08:31:58 - uchwała nr XXVIII/189/08 Rady Powiatu Brzeksiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2009 (3.54 MB)
2009-04-29 12:17:00 - SPROSTOWANIE do udzielonych dnia 28.04.2009r. odpowiedzi (25.50 kB)
2009-04-29 12:17:56 - odpowiedzi (29.04.2009r.) (28.50 kB)
2009-04-29 12:39:20 - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce.deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009r. (292.34 kB)
2009-04-29 12:42:39 - Rb-28S spraozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009r. (5.58 MB)
2009-04-29 12:47:00 - Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009 (1.72 MB)
2009-04-29 12:48:02 - zestawienie przepływów pieniężnych - prognoza na okres spłaty kredytu/pożyczki (219.68 kB)
2009-04-29 12:50:07 - Rb-Z kwartalne spraozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 (494.95 kB)
2009-04-30 09:49:52 - odpowiedzi na zapytania (30.04.2009r.) (38.50 kB)
2009-05-04 09:47:55 - uchwała nr XXXII/215/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację prowadzonej inwestycji i remont dróg powiatowych (157.44 kB)
2009-05-04 14:51:18 - skan uchwały nr XXXII/215/09 Rady Powiatu Brzeksiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację prowadzonej inwestycji i remont dróg powiatowych (76.36 kB)
2009-05-07 14:03:56 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (31.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5899
Nazwa dokumentu: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. «Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1508 0 na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Lewin Brzeski» oraz remontu
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Wołek - Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Wołek - Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Kurpiel
Data wytworzenia informacji: 2009-03-30 15:06:26
Data udostępnienia informacji: 2009-03-30 15:06:26
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-21 08:36:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner