logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-01-03 14:13:29 - Uchwała nr 257/2017 z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (1.11 MB)
2017-01-03 14:14:04 - Uchwała nr 258/2017 z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (1.13 MB)
2017-01-03 14:14:33 - Uchwała nr 259/2017 z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. (5.11 MB)
2017-01-03 14:15:25 - Uchwała nr 260/2017 z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017r. (1007.50 kB)
2017-01-18 14:58:04 - Uchwała nr 261/2017 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie planu dofinansowania w 2017r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat brzeski (1.51 MB)
2017-01-18 14:58:45 - Uchwała nr 262/2017 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017r. (1.26 MB)
2017-02-09 12:54:25 - Uchwała nr 263/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017r. (1.64 MB)
2017-02-09 12:55:52 - Uchwała nr 264/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału środków przyznawanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r. (565.39 kB)
2017-02-09 12:56:50 - Uchwała nr 265/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (4.57 MB)
2017-02-09 12:58:52 - Uchwała nr 267/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (2.56 MB)
2017-02-09 12:59:31 - Uchwała nr 268/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (1.08 MB)
2017-02-09 13:00:24 - Uchwała nr 269/2017 z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie wyznaczania zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie (411.57 kB)
2017-02-09 13:01:13 - Uchwała nr 270/2017 z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie wynajęcia lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Brzeskiego (1.23 MB)
2017-02-09 13:01:53 - Uchwała nr 271/2017 z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (1.36 MB)
2017-02-17 12:45:03 - Uchwała nr 272/2017 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (1.00 MB)
2017-02-17 12:45:57 - Uchwała nr 273/2017 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (1.84 MB)
2017-02-17 12:46:44 - Uchwała nr 274/2017 z dnia 14 lutego 2017r. zmieniająca regulamin organizacyjny starostwa (2.97 MB)
2017-02-17 12:47:19 - Uchwała nr 275/2017 z dnia 14 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (1.24 MB)
2017-02-17 12:48:26 - Uchwała nr 276/2017 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (4.78 MB)
2017-02-17 12:49:17 - Uchwała nr 277/2017 z dnia 14 lutego 2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017r. (2.60 MB)
2017-03-13 12:06:55 - Uchwała nr 278/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2017 (643.56 kB)
2017-03-13 12:07:39 - Uchwała nr 279/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których o (4.23 MB)
2017-03-13 12:09:12 - Uchwała nr 280/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których o (4.19 MB)
2017-03-13 12:37:30 - Uchwała nr 281/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których o (4.21 MB)
2017-03-13 12:38:29 - Uchwała 282/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których orga (4.17 MB)
2017-03-13 12:39:15 - Uchwała nr 283/2017 z dnia 28 lutego 2017r. . w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których (4.19 MB)
2017-03-13 12:42:39 - Uchwała 284/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których orga (4.24 MB)
2017-03-13 12:44:38 - Uchwała nr 285/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (7.25 MB)
2017-03-13 12:45:17 - Uchwała nr 286/2017 z dnia 7 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania (4.75 MB)
2017-03-13 12:46:05 - Uchwała 287/2017 z dnia 7 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (1.99 MB)
2017-03-24 11:42:19 - Uchwała nr 288/2017 z 21 marca 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Dostawa sprzętu do pracowni informatycznej i mechanicznej w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Pra (4.04 MB)
2017-03-24 11:53:10 - Uchwała nr 289/2017 z 21 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (5.87 MB)
2017-04-04 10:18:22 - Uchwała nr 290/2017 z 28 marca 2017r. zmieniająca regulamin organizacyjny starostwa (1.31 MB)
2017-04-04 10:19:09 - Uchwała nr 291/2017 z 28 marca 2017r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka w Skorogoszczy (756.89 kB)
2017-04-04 10:19:44 - Uchwała nr 292/2017 z 28 marca 2017r. w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka nr 2 w Brzegu (431.73 kB)
2017-04-04 10:20:23 - Uchwała nr 293/2017 z 28 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (4.17 MB)
2017-04-04 10:21:57 - Uchwała nr 294/2017 z 28 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcie w roku 2017 kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzeskieg (623.67 kB)
2017-04-04 10:23:01 - Uchwała nr 295/2017 z 30.03.2017r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu brzeskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu oraz informacji o (520.62 kB)
2017-04-20 12:29:42 - Załącznik do uchwały nr 295/2017 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu brzeskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego BCM oraz informacji o stanie mienia powiatu brzeskiego za (58.22 MB)
2017-04-26 11:21:05 - Uchwała nr 296/2017 z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (1.16 MB)
2017-04-26 11:21:59 - Uchwała nr 297/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie kształcenia w zawodach (403.09 kB)
2017-04-26 11:23:03 - Uchwała nr 298/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r. (656.44 kB)
2017-04-26 11:24:15 - Uchwała nr 299/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (569.76 kB)
2017-04-26 11:25:31 - Uchwała nr 300/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (4.73 MB)
2017-04-26 11:26:24 - Uchwała nr 301/2017 z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (2.69 MB)
2017-04-26 11:27:11 - Uchwała nr 302/2017 z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność powiatu brzeskiego (737.87 kB)
2017-05-24 09:58:35 - Uchwała nr 303/2017 z dnia 9 maja 2017r. w sprawie zmian Budżetu Powiatu na 2017r. (4.22 MB)
2017-05-24 09:59:11 - Uchwała nr 304/2017 z dnia 16 maja 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „BDOT500 i GESUT` dla gminy Lewin Brzeski – obszar wiejski” (3.70 MB)
2017-05-24 10:00:11 - Uchwała nr 305/2017 z dnia 16 maja 2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Razem stop przemocy” w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej „Wspierani (710.12 kB)
2017-05-24 10:00:58 - Uchwała nr 306/2017 z dnia 16 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora (1.18 MB)
2017-05-24 10:01:42 - Uchwała nr 307/2017 z dnia 16 maja 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze – Dom Dziecka w Strz (3.69 MB)
2017-05-24 10:02:16 - Uchwała nr 308/2017 z dnia 16 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r. (657.85 kB)
2017-05-24 10:03:09 - Uchwała nr 309/2017 z dnia 16 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (3.87 MB)
2017-06-22 12:15:40 - Uchwała nr 310/2017 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji dany (3.86 MB)
2017-06-22 12:18:01 - Uchwała nr 311/2017 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Budowa windy zewnętrznej w Liceum ogólnokształcącym w Grodkowie z elementam8i zagospodarowania terenu i adaptac (3.91 MB)
2017-06-22 12:19:46 - Uchwała nr 312/2017 z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały dot. Wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego (507.16 kB)
2017-06-22 12:22:03 - Uchwała nr 313/2017 z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (5.89 MB)
2017-06-22 12:23:02 - Uchwała nr 314/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (464.71 kB)
2017-06-22 12:24:36 - Uchwała nr 315/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu (462.59 kB)
2017-06-22 12:25:02 - Uchwała nr 316/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu (466.84 kB)
2017-06-22 12:25:29 - Uchwała nr 317/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie przyznania dodatki motywacyjnego dla dyrektorów szkół (390.80 kB)
2017-06-22 12:25:51 - Uchwała nr 318/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół (476.69 kB)
2017-06-22 12:26:36 - Uchwała nr 319/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych (648.33 kB)
2017-06-22 12:27:17 - Uchwała nr 320/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Organizacja przejazdów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których o (4.11 MB)
2017-06-22 12:28:00 - Uchwała nr 321/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (5.04 MB)
2017-06-22 12:29:23 - Uchwała nr 322/2017 z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adapt (3.84 MB)
2017-06-22 12:30:04 - Uchwała nr 323/2017 z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szpitala na aptekę szpitalną w Brzesk (3.86 MB)
2017-06-22 12:30:48 - Uchwała nr 324/2017 z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (7.85 MB)
2017-07-19 12:08:44 - Uchwała nr 325/2017 z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (1.23 MB)
2017-07-19 12:09:47 - Uchwała nr 326/2017 z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (452.34 kB)
2017-07-19 12:11:27 - Uchwala nr 327/2017 z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie zbycia lokali użytkowych (garaży) położonych przy ul. Krakowskiej w Grodkowie. (5.67 MB)
2017-07-19 12:12:34 - Uchwała nr 328/2017 z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – roboty budowlane” realizowanego w ramach dz (3.93 MB)
2017-07-19 12:14:21 - Uchwała nr 329/2017 z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – dostawa sprzętu i wyposażenia” realizowaneg (3.91 MB)
2017-07-19 12:16:15 - Uchwała nr 330/2017 z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (3.12 MB)
2017-07-19 12:16:54 - Uchwała nr 331/2017 z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017r. (1.24 MB)
2017-07-19 12:17:33 - Uchwała nr 332/2017 z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (380.02 kB)
2017-08-10 14:42:53 - Uchwała nr 333/2017 z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017r. (1.65 MB)
2017-08-10 14:43:24 - Uchwała nr 334/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie (338.84 kB)
2017-08-10 14:44:09 - Uchwała nr 335/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego (686.85 kB)
2017-08-10 14:45:02 - Uchwała nr 336/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie komisji przetragowej na zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – roboty budowlane” (495.06 kB)
2017-08-10 14:47:12 - Uchwała nr 337/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (4.38 MB)
2017-09-14 13:36:10 - Uchwała nr 338/2017 z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – roboty budowlane” realizowanego w ramac (3.85 MB)
2017-09-14 13:36:58 - Uchwała nr 339/2017 z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu. (373.89 kB)
2017-09-14 13:37:46 - Uchwała nr 340/2017 z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora domu Dziecka w Skorogoszczy. (349.34 kB)
2017-09-14 13:38:28 - Uchwała nr 341/2017 z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (2.00 MB)
2017-09-14 13:39:07 - Uchwała nr 342/2017 z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (3.13 MB)
2017-09-14 14:19:24 - Uchwała nr 344/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (477.61 kB)
2017-09-14 14:19:50 - Uchwała nr 345/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (352.49 kB)
2017-09-14 14:21:33 - Uchwała nr 346/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (495.10 kB)
2017-09-14 14:22:00 - Uchwała nr 347/2017 29 sierpnia 2017r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (451.85 kB)
2017-09-14 14:22:25 - Uchwała nr 348/2017 29 sierpnia 2017r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (450.68 kB)
2017-09-14 14:22:52 - Uchwała nr 349/2017 29 sierpnia 2017r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (349.61 kB)
2017-09-14 14:23:15 - Uchwała nr 350/2017 z dnia 5 września 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (2.73 MB)
2017-09-14 14:23:37 - Uchwała nr 351/2017 z 5 września 2017r. w sprawie zwrotu na rzecz skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność powiatu brzeskiego (478.00 kB)
2017-09-14 14:24:06 - Uchwała nr 352/2017 z dnia 5 września 2017r. w sprawie wydzierżawienia gruntu niezabudowanego stanowiącego własność powiatu brzeskiego (1.07 MB)
2017-09-14 14:24:31 - Uchwała nr 353/2017 z dnia 5 września 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – roboty budowlane” realizowanego w ramach (3.87 MB)
2017-09-22 14:54:13 - Uchwała nr 354/2017 z dnia 12 września 2017r. w sprawie wydania opinii w sprawie pozbawienia części drogi 1541 D położonej w obrębie Chwałowice kategorii drogi powiatowej (432.59 kB)
2017-09-22 14:54:44 - Uchwała nr 355/2017 z dnia 12 września 2017r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (403.83 kB)
2017-09-22 14:55:18 - Uchwała nr 356/2017 z dnia 12 września 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (4.66 MB)
2017-09-22 14:55:55 - Uchwała nr 357/2017 z dnia 19 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r. (681.09 kB)
2017-09-22 14:56:22 - Uchwała nr 358/2017 z dnia 19 września 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (9.86 MB)
2017-09-25 10:09:10 - Uchwała nr 343/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (42.44 MB)
2017-10-10 11:33:25 - Uchwała nr 359/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (2.90 MB)
2017-10-10 11:35:05 - Uchwała nr 360/2017 z dnia 3 października 2017r. w sprawie realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia” (372.09 kB)
2017-10-10 11:35:49 - Uchwała nr 361/2017 z dnia 3 października 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (464.53 kB)
2017-10-10 11:37:41 - Uchwała nr 362/2017 z dnia 3 października 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (318.97 kB)
2017-10-10 11:39:34 - Uchwała nr 363/2017 z dnia 3 października 2017r w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (5.71 MB)
2017-10-23 15:16:07 - Uchwała nr 364/2017 z dnia 10 października 2017r. w sprawie wynajęcia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego (1.66 MB)
2017-10-23 15:16:58 - Uchwała nr 365/2017 z dnia 10 października 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017r. (7.01 MB)
2017-10-23 15:18:23 - Uchwała nr 367/2017 z dnia 17 października 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (5.82 MB)
2017-10-23 15:19:06 - Uchwała nr 368/2017 z dnia października 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (5.89 MB)
2017-10-23 15:19:53 - Uchwała nr 369/2017 z dnia 17 października 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (3.45 MB)
2017-10-23 15:30:45 - Uchwała nr 366/2017 z dnia 10 października 2017 r. w spr. upoważnienia członków Zarządu Powiatu Brzeskiego do dokonywania czynności prawnych polegających na emisji papierów wartościowych (461.41 kB)
2017-11-14 10:25:09 - Uchwała nr 370/2017 z dnia 26 października 2017r. w sprawie zaopiniowania programu ochrony środowiska dla gminy Brzeg (364.88 kB)
2017-11-14 10:25:58 - Uchwała nr 371/2017 z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu” (3.58 MB)
2017-11-14 10:26:45 - Uchwała nr 372/2017 z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie zasad przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego (7.64 MB)
2017-11-14 10:27:30 - Uchwała nr 373/2017 z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie ustanowienia służebności drogowej (1.49 MB)
2017-11-14 10:28:18 - Uchwała nr 374/2017 z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizato (3.68 MB)
2017-11-14 10:29:07 - Uchwała nr 375/2017 z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (12.50 MB)

Nazwa dokumentu: Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Stanek
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Stanek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 13:44:19
Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 13:44:19
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-14 10:29:29

Wersja do wydruku...

corner   corner