logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Kultury i Sportu
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Budownictwa
         minus Zgłoszenia
         minus Decyzje
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Rozwoju
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Biuro Zamówień Publicznych
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Lp.

Numer Sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu

Adres inwestycji

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

VII-XII 2015

1.

B.6743.6.73.2015.MD

09-07-2015

Maria Mazurkiewicz-Szkoda i Piotr Szkoda

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w/g projektu typowego

Brzezina

dz. 183/55

-

nie wniesiono sprzeciwu

2.

B.6743.6.74.2015.MD

15-07-2015

Mirosław Macierzyński i Marta Macierzyńska

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w/g projektu gotowego

Brzezina

dz. 199/3

-

nie wniesiono sprzeciwu

3.

B.6743.1.98.2015.AŁ

15-07-2015

Brzeskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

budowa sieci i przyłaczy cieplnych

Brzeg ul. Korfantego/ Struga

dz. nr 765, 766, 767, 761

-

nie wniesiono sprzeciwu

4.

B.6743.6.79.2015.BR

17-07-2015

Monika i Andrzej Buczyłowscy

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brzezina

dz. nr 274/2

-

nie wniesiono sprzeciwu

5.

B.6743.6.93.2015.MK

07-08-2015

Eko Skarbimierz

budowa sieci wodociągowej

Skarbimierz

dz. 227, 212/1, 211, 225

-

nie wniesiono sprzeciwu

6.

B.6743.4.75.2015.MD

13-08-2015

Gmina Lubsza

budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Kościerzyce sieć

dz. nr 191, 193/12, 200, 783/26, 783/24

-

nie wniesiono sprzeciwu

7.

B.6743.1.116.2015.MD

18-08-2015

Rodzinny Ogród Działkowców "BRZEG"

budowa sieci wodociągowej

Brzeg, ul. Małujowicka

dz. 605

UWAGA: Inwestor osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 09.09.2015r.

8.

B.6743.4.85.2015.MD

14-09-2015

Dariusz Szyndrowski

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Kościerzyce

dz. nr 307/1

UWAGA: Inwestor osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 17.09.2015r.

9.

B.6743.4.87.2015.BR

22-09-2015

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kv wraz z infrastrukturą

Pisarzowice ul. Brzeska 4

dz. 170/3

UWAGA: Inwestor osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 28.10.2015r.

10.

B.6743.1.140.2015.AB

22-09-2015

PAWILON Sp. z o.o. s.k. Iwona Gwizd

budowa stacji trafo kontenerowej z linią kablową nn i śn dla zasilania pawilonu handlowego

Brzeg, ul. Słowackiego 31

dz. 99/21 i 99/27

UWAGA: Inwestor osobiscie wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 25.09.2015r.

11.

B.6743.2.121.2015.ST

25-09-2015

PKP S.A.

budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych PKP

Lipowa Śląska

dz. nr 354/1, 354/2, 354/3

UWAGA: Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia dnia 30.10.2015r.

12.

B.6743.1.143.2015.AŁ

29-09-2015

Gmina Brzeg

rozbudowa odwodnienia dróg gminnych (budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej)

Brzeg, ul. Kotlarska

dz. 179

-

nie wniesiono sprzeciwu

13.

B.6743.1.144.2015.AŁ

29-09-2015

Gmina Brzeg

rozbudowa odwodnienia dróg gminnych (budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej)

Brzeg, ul. Ciepłownicza-Elektryczna dz. 1263

-

nie wniesiono sprzeciwu

14.

B.6743.1.145.2015.AŁ

29-09-2015

Gmina Brzeg

rozbudowa odwodnienia dróg gminnych (budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej)

Brzeg, ul. Struga-Słowackiego

dz. 761, 728

-

nie wniesiono sprzeciwu

15.

B.6743.1.146.2015.BR

29-09-2015

PAWILON Sp. z o.o. s.k. Iwona Gwizd

budowa stacji trafo kontenerowej z linią kablową nn i śn dla zasilania pawilonu handlowego

Brzeg, ul. Słowackiego 31

dz. 99/21 i 99/27

UWAGA: Inwestor osobiscie wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 13.10.2015r.

16.

B.6743.6.109.2015.MK

06-10-2015

Gmina Skarbimierz

budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami

Małujowice

dz. sieć: 471, 519/6, przyłącza: 505, 504, 303/2, 303/3, 302/1, 302/2

-

nie wniesiono sprzeciwu

17.

B.6743.4.92.2015.MD

15-10-2015

Iwona i Grzegorz Dmytruszyńscy

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Lubsza ul. Kamienna

dz. 484/4

-

nie wniesiono sprzeciwu

18.

B.6743.2.133.2015.ST

27-10-2015

Gmina Grodków

budowa linii kablowej 0,4 kv w ramach zadania p.n. "Oświetlenie skrzyżowania obwodnicy Grodkowa z ul. Otmuchowską"

Grodków, ul. Otmuchowska

dz. 132/1, 252, 306

-

nie wniesiono sprzeciwu

19.

B.6743.2.134.2015.MD

27-10-2015

Gmina Grodków

budowa linii kablowej 0,4 kv w ramach zadania p.n. "Oświetlenie skrzyżowania obwodnicy Grodkowa z ul. Wrocławską"

Grodków, ul. Wrocławska

dz. 23/1

Wojsław

dz. 303/3

-

nie wniesiono sprzeciwu

20.

B.6743.2.138.2015.ST

16-11-2015

PKP S.A.

budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych PKP

Lipowa

dz. nr 354/1, 354/2, 354/5

-

zgłoszenie przyjęto zgodnie z art. 30 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane 

UWAGA: zgłoszenie dot. budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej

21.

B.6743.6.120.2015.AŁ

30-11-2015

Gmina Skarbimierz

budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej

Brzezina

dz. 203, 207, 208/8, 208/9

-

nie wniesiono sprzeciwu

22.

B.6743.4.102.2015.BR

07-12-2015

Tauron Dystrybucja S.A.

rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia - obiekt liniowy

Dobrzyń

dz. 550/26, 550/27, 428, 424, 422/9, 422/19,20,21,22,23,24,25,26,27

-

nie wniesiono sprzeciwu

2016

1.

B.6743.5.1.2016.AŁ

25-01-2016

Tauron Dystrybucja S.A.

rozbudowa elektroenergetycznej sieci nieskiego napięcia oświetlenia drogowego

Obórki

dz. 87/1

-

nie wniesiono sprzeciwu

2.

B.6743.2.27.2016.MD

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Gałązczyce

dz. 4, 36/1, 75, 189/6, 300, 305, 315/1, 320/1, 320/2, 321, 322/1, 324, 340/1, 344, 369

-

nie wniesiono sprzeciwu

3.

 

B.6743.2.28.2016.MD

 

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Gierów

dz. 47, 78, 85, 101

-

nie wniesiono sprzeciwu

4.

 

B.6743.2.29.2016.MD

 

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Grodków

ul. Szpitalna

ul. Konopnickiej

ul. Elsnera

dz. 174/1, 174/5, 188, 190/9, 381, 533/1, 790

-

nie wniesiono sprzeciwu

5.

 

B.6743.2.30.2016.ST

 

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Jędrzejów

dz. 19/2, 33, 34, 275, 280, 288, 289, 303, 305, 362, 367, 374/3, 374/9

-

nie wniesiono sprzeciwu

6.

 

B.6743.2.31.2016.ST

 

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Kobiela

dz. 386, 387/1, 387/2, 390/1, 391

-

nie wniesiono sprzeciwu

7.

 

B.6743.2.32.2016.ST

 

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Osiek Grodkowski

dz. 135/1, 135/7, 137/1, 278, 312

-

nie wniesiono sprzeciwu

8.

 

B.6743.2.33.2016.MK

 

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Strzegów

dz. 53, 55, 150, 151, 156, 158, 273, 285

-

nie wniesiono sprzeciwu

9.

 

B.6743.2.34.2016.MK

 

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Wierzbna

dz. 33/1, 40, 279, 291, 300, 313

-

nie wniesiono sprzeciwu

10.

B.6743.2.35.2016.MK

10-03-2016

Gmina Grodków

budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Wierzbnik

dz. 415, 416, 424, 425, 426/1, 426/3, 468

 

-

nie wniesiono sprzeciwu

11.

 

B.6743.1.22.2016.BR

 

 

30-03-2016

 

Zarząd Nieruchomości Miejskich

remont i rozbudowa (dwóch lamp) oświetlenia drogi wewnętrznej o napięciu znamionowym nie wyższym niz 1 kv

Brzeg,

ul. Chocimska

dz. 17/16

-

nie wniesiono sprzeciwu

 

12.

B.6743.1.45.2016.BR

09-05-2016

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplnej w.p. wraz z budową przyłączy cieplnych w.p. dla zasilania w energię cieplną budynków ZSE i I LO

Brzeg,

ul. Armii Krajowej

ul. Jana Pawła II

dz. 957/7, 957/14, 981, 957/11, 62, 511/7, 515, 1013, 558/1, 555

-

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

 

13.

B.6743.1.54.2016.BR

30-05-2016

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

budowa przyłączy ciepłowniczych z kanalizacją teletechniczną

Brzeg

ul. Planty

dz. 1012

-

nie wniesiono sprzeciwu

14.

B.6743.1.55.2016.MD

30-05-2016

Tauron Dystrybucja S.A.

przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej n/n oraz budowa sieci kablowej n/n

Brzeg

ul. Nadbrzeżna

dz. 61, 48/1, 48/4

 

UWAGA: Inwestor osobiscie wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 27.06.2016r.

 

15. B.6743.1.82.2016.BR 22-07-2016 Tauron Dystrybucja S.A. budowa odcinka sieci kablowej i złącza kablowego n/n dla zasilania budynku wielolokalowego usługowo-mieszkalnego

Brzeg

ul. Herberta

dz. 301/4; 983

UWAGA: Pełnomocnik Inwestora osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 09.08.2016r.
16.

 

B.6743.1.90.2016.BR

 

31-08-2016 Tauron Dystrybucja S.A. budowa odcinka sieci kablowej i złącza kablowego n/n dla zasilania budynku wielolokalowego usługowo-mieszkalnego

Brzeg

ul. Herberta

dz. 301/4; 983

-

zgłoszenie przyjęto zgodnie z art. 30 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane 

UWAGA: zgłoszenie dot. budowy przyłącza kablowego i złącza kablowego n/n dla zasilania budynku wielolokalowego usługowo-mieszkalnego

17. B.6743.2.121.2016.MD 03-10-2016

"FINANS"

Sławomir Kadróg

budowa przyłacza sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przyłaczy energetycznych kablowych sn i nn

Grodków ul. Warszawska

dz. nr 26/13, 15/3

obręb Półwiosek

dz. nr 15,1,8/4,8/3,7/4,2/7,2/6, 2/5, 2/4

obręb miasto

UWAGA: Pełnomocnik Inwestora osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 21.10.2016r.
18. B.6743.2.123.2016.MD 06-10-2016 "ATUT" Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.

budowa sieci elektroenergetycznej oświetllenia drogowego 0,4 kV drogi dojazdowej działka nr 295/4 do stacji paliw

Młodoszowice,

Węzeł Przyleski

dz. nr 295/4, 253/4, 253/6, 253/7, 253/8, 253/9, 312/5, 723

- nie wniesiono sprzeciwu

 

19.

 

B.6743.4.84.2016.BR 11-10-2016

LOTOS PALIWA

Sp. z o.o.

budowa sieci elektroenergetycznej (obejmującej napięcie nie wyższe niż 1 kv) wraz z infrastrukturą

Pisarzowice

ul. Brzeska 4

dz. 170/3

- nie wniesiono sprzeciwu
20. B.6743.2.127.2016.ST 13-10-2016 Wspólnota Mieszkaniowa Grodków budowa sieci kanalizacji deszczowej średnicy 160 mm długości 46 metrów i 2 studnie chłonne średnicy 1,0 m głębokości 3,0 m

Grodków

dz. 533/1 i 533/2

- nie wniesiono sprzeciwu
21. B.6743.5.28.2016.BR 14-10-2016 Gmina Olszanka budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego 0,4 kv odcinka drogi gminnej

Przylesie

dz. 932

UWAGA: Pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 14.11.2016r. wycofał przedmiotowe zgłoszenie

21.

B.6743.2.147.2016.BR 29-12-2016 Gmina Grodków budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kv (oświetlenia ulicznego)

Grodków

ul. Klubowa

dz. nr 183, 184, 179, 186/2, 177

ul. Traugutta

dz. nr 101/1, 109/2,

ul. Polna

dz. nr 343, 229, 173, 187, 186, 185

wniesiono sprzeciw do zgłoszenia w dniu 03-02-2017r.

-

2017

1. B.6743.2.10.2017.AŁ 24-01-2017 Gmina Grodków budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Jędrzejów

dz. 280, 374/11
 

- nie wniesiono sprzeciwu
2. B.6743.2.11.2017.AŁ 24-01-2017 Gmina Grodków budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Wojnowiczki

dz. 155/2
 

- nie wniesiono sprzeciwu
3. B.6743.2.12.2017.AŁ 24-01-2017 Gmina Grodków budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Żelazna

dz. 332, 290, 130, 298, 330, 331, 348
 

- nie wniesiono sprzeciwu
4. B.6743.2.13.2017.AŁ 24-01-2017 Gmina Grodków budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Wójtowice

dz. 11/1, 17/1, 21, 25
 

UWAGA: Inwestor osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 02.02.2017r
5. B.6743.1.8.2017.BR 13-02-2017 Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej So. z o.o. budowa z przebudową istniejacej sieci ciepłowniczej w technologii tradycyjnej na sieć preizolowaną w ramach zadania pt. "Przebudowa tradycyjnej sieci cieplowniczej na sieć preizolowaną od K79 do K91 w rejonie ul. Gaj i Bohaterów Weterplatte w Brzegu"

Brzeg

ul. Gaj i Bohaterów Weterplatte dz. 31/2, 31/4, 45/5, 48/2, 49/3, 50/2, 51

- nie wniesiono sprzeciwu
6.

 

B.6743.2.29.2017.BR

 

03-03-2017 Gmina Grodków budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Grodków

ul. Klubowa

dz. 183, 184, 179, 186/2, 177

ul. Traugutta

dz. 101/1, 109/2

ul. Polna

dz. 343, 229, 173, 187, 186, 185

- nie wniesiono sprzeciwu

7.

B.6743.2.36.2017.AŁ

17-03-2017

Gmina Grodków

budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 k

Mikołajowa

dz. 117, 124, 127, 128, 129

- nie wniesiono sprzeciwu

8.

B6743.2.37.2017.AŁ

17-03-2017

Gmina Grodków

budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 k

Bąków

dz. 3, 24/4, 122/1, 125/2, 126,127

- nie wniesiono sprzeciwu

9.

B.6743.2.38.2017.AŁ

17-03-2017

Gmina Grodków

budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 k

Gnojna

dz. 137/2, 775/6, 775/5, 400/1, 776/5, 404/4, 775/2, 775/1, 774/1, 797/4

- nie wniesiono sprzeciwu
10.

 

B.6743.1.35.2017.BR

 

21-04-2017 Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej So. z o.o. budowa sieci cieplnej z przyłączami do budynków wielorodzinnych

Brzeg

ul. Armii Krajowej

ul. Jana Pawła II

ul. Popiełuszki

dz. 957/15, 957/16, 957/17, 957/18, 957/20, 957/21, 957/22, 980, 981, 511/7

- nie wniesiono sprzeciwu

11.

 

B.6743.2.67.2017.ST

 

11-05-2017

Gmina Grodków

budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Kolnica

dz. 610, 523/3, 721/1, 129/2, 617, 638, 648, 606, 612

- nie wniesiono sprzeciwu

12.

 

B.6743.2.68.2017.MD

 

11-05-2017

Gmina Grodków

budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Kopice

dz. 412, 512, 434/7, 267/1, 464, 270/1, 70, 290, 205/9, 208/5, 208/4, 276, 371, 275/2, 261, 236/2, 273, 274, 281, 146/1,

UWAGA: Pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 26.05.2017r. wycofał przedmiotowe zgłoszenie

13.

B.6743.3.18.2017.MK

24-05-2017

Paulina Serafin-Gurazdowska

rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Nowa Wieś Mała

dz. 198/2

-

nie wniesiono sprzeciwu

14.

B.6743.3.47.2017.BR 05-06-2017 Małgorzata Pecka budowa budynku mieszkalnego 1-rodzinnego wraz z instalacjią wody., kanalizacji., c.o., energii elektrycznej

Lewin Brzeski

dz. 150/3

- nie wniesiono sprzeciwu

15.

B.6743.1.54.2017.BR 14-06-2017 Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej So. z o.o. budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami do węzłów cieplnych

Brzeg

ul. Bohaterów Monte Cassino

dz. 367, 380, 1011/9

-

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

 

 

16

 

B.6743.2.87.2017.AŁ 22-06-2017

Gmina Grodków

budowa sieci kanalizacji deszczowej

Tarnów Grodkowski

dz. nr 296/1

- nie wniesiono sprzeciwu
17.

B.6743.2.105.2017.MD/ST

26-07-2017 Gmina Grodków budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Kopice

dz. 412, 512, 434/7, 267/1, 464, 270/1, 70, 290, 205/9, 208/5, 208/4, 276, 371, 275/2, 261, 236/2, 273, 274, 281, 146/1,

UWAGA: Pełnomocnik inwestora osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 18.08.2017r

18.

B.6743.3.72.2017.ST

25-09-2017

Radosław Kochler

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i gazową

Lewin Brzeski

dz. 222/2

- nie wniesiono sprzeciwu

19.

B.6743.3.73.2017.ST 25-09-2017 Radosław Kochler budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, c.o. igazową I ee

Lewin Brzeski

dz. 222/1

- nie wniesiono sprzeciwu

20.

B.6743.2.132.2017.MD 06-10-2017 Gmina Grodków budowa oświetlenia ulicznego (etap II) sieć elektroenergetyczna do 1 kv

Kopice

dz. 412, 512, 434/7, 267/1, 464, 270/1, 70, 290, 205/9, 208/5, 208/4, 276, 371, 275/2, 261, 236/2, 273, 274, 281, 146/1,

- nie wniesiono sprzeciwu

21.

B.6743.1.114.2017.BR

31-10-2017

Tauron Dystrybucja S.A.

budowa linii kablowej 0,4/15 kv wraz z budową stacji transformatorowej

Brzeg

ul. Sikorskiego

dz.

217/6, 218/3, 218/6, 609
 

- nie wniesiono sprzeciwu

22.

 

B.6743.6.73.2017.AŁ

 

01-12-2017

Gmina Skarbimierz

budowa sieci kablowej oświetlenia 0,4 kv dla oświetlenia drogi gminnej

Brzezina

dz. nr 180/6, 180/7, 180/8, 180/9, 180/10

UWAGA: Pełnomocnik inwestora osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 10.01.2018r

23.

B.6743.6.77.2017.AŁ 12-12-2017 Gmina Skarbimierz budowa sieci kablowej oświetleniowej 0,4 kv dla oświetlenia drogi gminnej

Brzezina

dz. nr 245/9, 294

-

nie wniesiono

sprzeciwu

2018

1. B.6743.2.6.2018.AŁ 17-01-2018 Tauron Dystrybucja S.A.

budowa linii kablowej     0,4 kv wraz ze złączami kablowymni

Grodków

ul. Lawendowa

dz. 1022, 1029, 1112/15, 1112/23, 1112/22, 1112/20

-

nie wniesiono

sprzeciwu

2.

 

B.6743.2.22.2018.AŁ

 

28-02-2018 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej wraz ze złączem kablowym ZK-2a+2P

Tarnów Grodkowski

dz. 102/3, 102/4, 102/6, 102/7, 102/8

   

 

Nazwa dokumentu: Zgłoszenia
Skrócony opis: Art. 29 ust. 1 pkt 1a . 2b i 19a Prawa Budowlanego.
Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Podinspektor Anna Bilicz - Wydział Budownictwa
Osoba, która odpowiada za treść: Podinspektor Anna Bilicz - Wydział Budownictwa
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Bilicz
Data wytworzenia informacji: 2015-06-18 09:31:52
Data udostępnienia informacji: 2015-06-18 09:31:52
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-02 13:19:29

Wersja do wydruku...

corner   corner