logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
minus Plan Rozwoju Lokalnego
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007 - 2020
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory 2014
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane podstawowe
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Zespół Kontroli
      minus Audytor Wewnętrzny
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Rozwoju i Promocji
      minus Wydział Oświaty i Sportu
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Budownictwa
         minus Zgłoszenia
         minus Decyzje
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Remontów
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Rzecznik Prasowy
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
minus Regulamin Organizacyjny
minus Godziny pracy urzędu
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus Zarządzanie jakością
plus Programy
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Lp. Numer Sprawy Data dokonania zgłoszenia Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

VII-XII 2015

 

1. B.6743.6.73.2015.MD 09-07-2015 Maria Mazurkiewicz-Szkoda i Piotr Szkoda budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w/g projektu typowego

Brzezina

dz. 183/55

- nie wniesiono sprzeciwu
2. B.6743.6.74.2015.MD 15-07-2015 Mirosław Macierzyński i Marta Macierzyńska budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w/g projektu gotowego

Brzezina

dz. 199/3

- nie wniesiono sprzeciwu
3. B.6743.1.98.2015.AŁ 15-07-2015 Brzeskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. budowa sieci i przyłaczy cieplnych

Brzeg ul. Korfantego/ Struga

dz. nr 765, 766, 767, 761

- nie wniesiono sprzeciwu
4. B.6743.6.79.2015.BR 17-07-2015 Monika i Andrzej Buczyłowscy budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brzezina

dz. nr 274/2

- nie wniesiono sprzeciwu
5. B.6743.6.93.2015.MK 07-08-2015 Eko Skarbimierz budowa sieci wodociągowej

Skarbimierz

dz. 227, 212/1, 211, 225

- nie wniesiono sprzeciwu
6. B.6743.4.75.2015.MD 13-08-2015 Gmina Lubsza budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Kościerzyce sieć

dz. nr 191, 193/12, 200, 783/26, 783/24

- nie wniesiono sprzeciwu
7. B.6743.1.116.2015.MD 18-08-2015 Rodzinny Ogród Działkowców "BRZEG" budowa sieci wodociągowej

Brzeg, ul. Małujowicka

dz. 605

UWAGA: Inwestor osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 09.09.2015r.
8. B.6743.4.85.2015.MD 14-09-2015 Dariusz Szyndrowski budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Kościerzyce

dz. nr 307/1

UWAGA: Inwestor osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 17.09.2015r.

9. B.6743.4.87.2015.BR 22-09-2015 LOTOS PALIWA Sp. z o.o. budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kv wraz z infrastrukturą

Pisarzowice ul. Brzeska 4

dz. 170/3

UWAGA: Inwestor osobiście wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 28.10.2015r.
10. B.6743.1.140.2015.AB 22-09-2015 PAWILON Sp. z o.o. s.k. Iwona Gwizd budowa stacji trafo kontenerowej z linią kablową nn i śn dla zasilania pawilonu handlowego

Brzeg, ul. Słowackiego 31

dz. 99/21 i 99/27

UWAGA: Inwestor osobiscie wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 25.09.2015r.
11.

B.6743.2.121.2015.ST

25-09-2015 PKP S.A. budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych PKP

Lipowa Śląska

dz. nr 354/1, 354/2, 354/3

UWAGA: Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia dnia 30.10.2015r.
12.

B.6743.1.143.2015.AŁ

29-09-2015 Gmina Brzeg rozbudowa odwodnienia dróg gminnych (budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej)

Brzeg, ul. Kotlarska

dz. 179

- nie wniesiono sprzeciwu
13.

B.6743.1.144.2015.AŁ

29-09-2015 Gmina Brzeg rozbudowa odwodnienia dróg gminnych (budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej) Brzeg, ul. Ciepłownicza-Elektryczna dz. 1263 - nie wniesiono sprzeciwu
14. B.6743.1.145.2015.AŁ 29-09-2015 Gmina Brzeg rozbudowa odwodnienia dróg gminnych (budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej)

Brzeg, ul. Struga-Słowackiego

dz. 761, 728

- nie wniesiono sprzeciwu
15. B.6743.1.146.2015.BR 29-09-2015 PAWILON Sp. z o.o. s.k. Iwona Gwizd budowa stacji trafo kontenerowej z linią kablową nn i śn dla zasilania pawilonu handlowego

Brzeg, ul. Słowackiego 31

dz. 99/21 i 99/27

UWAGA: Inwestor osobiscie wycofał przedmiotowe zgłoszenie w dniu 13.10.2015r.
16. B.6743.6.109.2015.MK 06-10-2015 Gmina Skarbimierz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami

Małujowice

dz. sieć: 471, 519/6, przyłącza: 505, 504, 303/2, 303/3, 302/1, 302/2

- nie wniesiono sprzeciwu
17. B.6743.4.92.2015.MD 15-10-2015 Iwona i Grzegorz Dmytruszyńscy budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Lubsza ul. Kamienna

dz. 484/4

- nie wniesiono sprzeciwu
18. B.6743.2.133.2015.ST 27-10-2015 Gmina Grodków budowa linii kablowej 0,4 kv w ramach zadania p.n. "Oświetlenie skrzyżowania obwodnicy Grodkowa z ul. Otmuchowską"

Grodków, ul. Otmuchowska

dz. 132/1, 252, 306

- nie wniesiono sprzeciwu
19. B.6743.2.134.2015.MD 27-10-2015 Gmina Grodków budowa linii kablowej 0,4 kv w ramach zadania p.n. "Oświetlenie skrzyżowania obwodnicy Grodkowa z ul. Wrocławską"

Grodków, ul. Wrocławska

dz. 23/1

Wojsław

dz. 303/3

- nie wniesiono sprzeciwu
20. B.6743.2.138.2015.ST 16-11-2015 PKP S.A. budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych PKP

Lipowa

dz. nr 354/1, 354/2, 354/5

-

zgłoszenie przyjęto zgodnie z art. 30 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane 

UWAGA: zgłoszenie dot. budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej

21. B.6743.6.120.2015.AŁ 30-11-2015 Gmina Skarbimierz budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej

Brzezina

dz. 203, 207, 208/8, 208/9

- nie wniesiono sprzeciwu
22. B.6743.4.102.2015.BR 07-12-2015 Tauron Dystrybucja S.A. rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia - obiekt liniowy

Dobrzyń

dz. 550/26, 550/27, 428, 424, 422/9, 422/19,20,21,22,23,24,25,26,27

- nie wniesiono sprzeciwu

 

2016

 

1. B.6743.5.1.2016.AŁ 25-01-2016 Tauron Dystrybucja S.A. rozbudowa elektroenergetycznej sieci nieskiego napięcia oświetlenia drogowego

Obórki

dz. 87/1

- nie wniesiono sprzeciwu
2.

B.6743.2.27.2016.MD

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Gałązczyce

dz. 4, 36/1, 75, 189/6, 300, 305, 315/1, 320/1, 320/2, 321, 322/1, 324, 340/1, 344, 369

   
3.

 

B.6743.2.28.2016.MD

 

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Gierów

dz. 47, 78, 85, 101

   
4.

 

B.6743.2.29.2016.MD

 

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Grodków

ul. Szpitalna

ul. Konopnickiej

ul. Elsnera

dz. 174/1, 174/5, 188, 190/9, 381, 533/1, 790

   
5.

 

B.6743.2.30.2016.ST

 

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Jędrzejów

dz. 19/2, 33, 34, 275, 280, 288, 289, 303, 305, 362, 367, 374/3, 374/9

   
6.

 

B.6743.2.31.2016.ST

 

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Kobiela

dz. 386, 387/1, 387/2, 390/1, 391

   
7.

 

B.6743.2.32.2016.ST

 

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Osiek Grodkowski

dz. 135/1, 135/7, 137/1, 278, 312

   
8.

 

B.6743.2.33.2016.MK

 

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Strzegów

dz. 53, 55, 150, 151, 156, 158, 273, 285

   
9.

 

B.6743.2.34.2016.MK

 

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Wierzbna

dz. 33/1, 40, 279, 291, 300, 313

   
10.

B.6743.2.35.2016.MK

10-03-2016 Gmina Grodków budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej n/n ułożonej w ziemi i posadowienie słupów oświetleniowych

Wierzbnik

dz. 415, 416, 424, 425, 426/1, 426/3, 468

 

   
11.

 

B.6743.1.22.2016.BR

 

 

30-03-2016

 

Zarząd Nieruchomości Miejskich remont i rozbudowa (dwóch lamp) oświetlenia drogi wewnętrznej o napięciu znamionowym nie wyższym niz 1 kv

Brzeg,

ul. Chocimska

dz. 17/16

   
12.

 

 

           

 

Nazwa dokumentu: Zgłoszenia
Skrócony opis: Art. 29 ust. 1 pkt 1a . 2b i 19a Prawa Budowlanego.
Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Edward Bublewicz Naczelnik Wydziału Budownictwa
Osoba, która odpowiada za treść: Edward Bublewicz Naczelnik Wydziału Budownictwa
Osoba, która wprowadzała dane: Edward Bublewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-06-18 09:31:52
Data udostępnienia informacji: 2015-06-18 09:31:52
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-31 09:44:34

Wersja do wydruku...

corner   corner