logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
minus Plan Rozwoju Lokalnego
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007 - 2020
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory 2014
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane podstawowe
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Godziny pracy urzędu
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus Zarządzanie jakością
plus Programy
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2004
plus Oświadczenia majątkowe 2005
plus Oświadczenia majątkowe 2006
plus Oświadczenia majątkowe 2007
plus Oświadczenia majątkowe 2008
plus Oświadczenia majątkowe 2009
plus Oświadczenia majątkowe 2010
minus Wzór oświadczenia majątkowego innych osób
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego powiatu
plus Oświadczenia majątkowe 2011
plus Oświadczenia majątkowe 2012
plus Oświadczenia majątkowe 2013
plus Oświadczenia majątkowe 2014
plus Oświadczenia majątkowe 2015
plus Oświadczenia majątkowe 2016
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
minus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r.
minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - roboty budowlane"
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizaowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na rzece Odrze poprzez organizację dyżurów i patroli ratowników i utrzymanie stanicy WOPR, jako zaplecza i bazy sprzętowej dla ratowników wolontariuszy z Drużyny WOPR w Brzegu".
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego ul. Małopolska 3,
45-301 Opolezłożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na rzece Odrze poprzez organizację dyżurów i patroli ratowników i utrzymanie stanicy WOPR, jako zaplecza i bazy sprzętowej dla ratowników wolontariuszy z Drużyny WOPR w Brzegu" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie
art. 19a ust. 3 ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 maja 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Organizacyjno- Prawnym Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg.
 

Załączniki do pobrania: 2011-05-20 09:59:04 - oferta (4.17 MB)
2011-05-20 09:59:41 - formularz - zgłaszanie uwag (30.50 kB)

Nazwa dokumentu: Oferta na realizację zadania publicznego - tryb uproszczony
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Prawnego Irena Kokocińska
Osoba, która odpowiada za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Prawnego Irena Kokocińska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2011-05-20 09:33:52
Data udostępnienia informacji: 2011-05-20 09:33:52
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-20 09:59:57

Wersja do wydruku...

corner   corner