logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
minus Organa Władzy
   plus Rada Powiatu Brzeskiego
   minus Zarząd Powiatu Brzeskiego
      plus KADENCJA 2002-2006
      plus KADENCJA 2006-2010
      plus KADENCJA 2010-2014
      minus KADENCJA 2014-2018
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2015
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2016
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2017
         plus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego-2018
      plus KADENCJA 2018-2023
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-01-03 14:13:29 - Uchwała nr 257/2017 z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (1.11 MB)
2017-01-03 14:14:04 - Uchwała nr 258/2017 z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (1.13 MB)
2017-01-03 14:14:33 - Uchwała nr 259/2017 z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. (5.11 MB)
2017-01-03 14:15:25 - Uchwała nr 260/2017 z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017r. (1007.50 kB)
2017-01-18 14:58:04 - Uchwała nr 261/2017 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie planu dofinansowania w 2017r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat brzeski (1.51 MB)
2017-01-18 14:58:45 - Uchwała nr 262/2017 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017r. (1.26 MB)
2017-02-09 12:54:25 - Uchwała nr 263/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017r. (1.64 MB)
2017-02-09 12:55:52 - Uchwała nr 264/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału środków przyznawanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r. (565.39 kB)
2017-02-09 12:56:50 - Uchwała nr 265/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (4.57 MB)
2017-02-09 12:58:52 - Uchwała nr 267/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (2.56 MB)
2017-02-09 12:59:31 - Uchwała nr 268/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (1.08 MB)
2017-02-09 13:00:24 - Uchwała nr 269/2017 z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie wyznaczania zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie (411.57 kB)
2017-02-09 13:01:13 - Uchwała nr 270/2017 z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie wynajęcia lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Brzeskiego (1.23 MB)
2017-02-09 13:01:53 - Uchwała nr 271/2017 z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (1.36 MB)
2017-02-17 12:45:03 - Uchwała nr 272/2017 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (1.00 MB)
2017-02-17 12:45:57 - Uchwała nr 273/2017 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (1.84 MB)
2017-02-17 12:46:44 - Uchwała nr 274/2017 z dnia 14 lutego 2017r. zmieniająca regulamin organizacyjny starostwa (2.97 MB)
2017-02-17 12:47:19 - Uchwała nr 275/2017 z dnia 14 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (1.24 MB)
2017-02-17 12:48:26 - Uchwała nr 276/2017 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (4.78 MB)
2017-02-17 12:49:17 - Uchwała nr 277/2017 z dnia 14 lutego 2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017r. (2.60 MB)
2017-03-13 12:06:55 - Uchwała nr 278/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2017 (643.56 kB)
2017-03-13 12:07:39 - Uchwała nr 279/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których o (4.23 MB)
2017-03-13 12:09:12 - Uchwała nr 280/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których o (4.19 MB)
2017-03-13 12:37:30 - Uchwała nr 281/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których o (4.21 MB)
2017-03-13 12:38:29 - Uchwała 282/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których orga (4.17 MB)
2017-03-13 12:39:15 - Uchwała nr 283/2017 z dnia 28 lutego 2017r. . w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których (4.19 MB)
2017-03-13 12:42:39 - Uchwała 284/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których orga (4.24 MB)
2017-03-13 12:44:38 - Uchwała nr 285/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (7.25 MB)
2017-03-13 12:45:17 - Uchwała nr 286/2017 z dnia 7 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania (4.75 MB)
2017-03-13 12:46:05 - Uchwała 287/2017 z dnia 7 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (1.99 MB)
2017-03-24 11:42:19 - Uchwała nr 288/2017 z 21 marca 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Dostawa sprzętu do pracowni informatycznej i mechanicznej w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Pra (4.04 MB)
2017-03-24 11:53:10 - Uchwała nr 289/2017 z 21 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (5.87 MB)
2017-04-04 10:18:22 - Uchwała nr 290/2017 z 28 marca 2017r. zmieniająca regulamin organizacyjny starostwa (1.31 MB)
2017-04-04 10:19:09 - Uchwała nr 291/2017 z 28 marca 2017r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka w Skorogoszczy (756.89 kB)
2017-04-04 10:19:44 - Uchwała nr 292/2017 z 28 marca 2017r. w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka nr 2 w Brzegu (431.73 kB)
2017-04-04 10:20:23 - Uchwała nr 293/2017 z 28 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (4.17 MB)
2017-04-04 10:21:57 - Uchwała nr 294/2017 z 28 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcie w roku 2017 kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzeskieg (623.67 kB)
2017-04-04 10:23:01 - Uchwała nr 295/2017 z 30.03.2017r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu brzeskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu oraz informacji o (520.62 kB)
2017-04-20 12:29:42 - Załącznik do uchwały nr 295/2017 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu brzeskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego BCM oraz informacji o stanie mienia powiatu brzeskiego za (58.22 MB)
2017-04-26 11:21:05 - Uchwała nr 296/2017 z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (1.16 MB)
2017-04-26 11:21:59 - Uchwała nr 297/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie kształcenia w zawodach (403.09 kB)
2017-04-26 11:23:03 - Uchwała nr 298/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r. (656.44 kB)
2017-04-26 11:24:15 - Uchwała nr 299/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe (569.76 kB)
2017-04-26 11:25:31 - Uchwała nr 300/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (4.73 MB)
2017-04-26 11:26:24 - Uchwała nr 301/2017 z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (2.69 MB)
2017-04-26 11:27:11 - Uchwała nr 302/2017 z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność powiatu brzeskiego (737.87 kB)
2017-05-24 09:58:35 - Uchwała nr 303/2017 z dnia 9 maja 2017r. w sprawie zmian Budżetu Powiatu na 2017r. (4.22 MB)
2017-05-24 09:59:11 - Uchwała nr 304/2017 z dnia 16 maja 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „BDOT500 i GESUT` dla gminy Lewin Brzeski – obszar wiejski” (3.70 MB)
2017-05-24 10:00:11 - Uchwała nr 305/2017 z dnia 16 maja 2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Razem stop przemocy” w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej „Wspierani (710.12 kB)
2017-05-24 10:00:58 - Uchwała nr 306/2017 z dnia 16 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora (1.18 MB)
2017-05-24 10:01:42 - Uchwała nr 307/2017 z dnia 16 maja 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze – Dom Dziecka w Strz (3.69 MB)
2017-05-24 10:02:16 - Uchwała nr 308/2017 z dnia 16 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r. (657.85 kB)
2017-05-24 10:03:09 - Uchwała nr 309/2017 z dnia 16 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (3.87 MB)
2017-06-22 12:15:40 - Uchwała nr 310/2017 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji dany (3.86 MB)
2017-06-22 12:18:01 - Uchwała nr 311/2017 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Budowa windy zewnętrznej w Liceum ogólnokształcącym w Grodkowie z elementam8i zagospodarowania terenu i adaptac (3.91 MB)
2017-06-22 12:19:46 - Uchwała nr 312/2017 z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały dot. Wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego (507.16 kB)
2017-06-22 12:22:03 - Uchwała nr 313/2017 z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (5.89 MB)
2017-06-22 12:23:02 - Uchwała nr 314/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (464.71 kB)
2017-06-22 12:24:36 - Uchwała nr 315/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu (462.59 kB)
2017-06-22 12:25:02 - Uchwała nr 316/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu (466.84 kB)
2017-06-22 12:25:29 - Uchwała nr 317/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie przyznania dodatki motywacyjnego dla dyrektorów szkół (390.80 kB)
2017-06-22 12:25:51 - Uchwała nr 318/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół (476.69 kB)
2017-06-22 12:26:36 - Uchwała nr 319/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych (648.33 kB)
2017-06-22 12:27:17 - Uchwała nr 320/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Organizacja przejazdów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których o (4.11 MB)
2017-06-22 12:28:00 - Uchwała nr 321/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (5.04 MB)
2017-06-22 12:29:23 - Uchwała nr 322/2017 z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adapt (3.84 MB)
2017-06-22 12:30:04 - Uchwała nr 323/2017 z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szpitala na aptekę szpitalną w Brzesk (3.86 MB)
2017-06-22 12:30:48 - Uchwała nr 324/2017 z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (7.85 MB)
2017-07-19 12:08:44 - Uchwała nr 325/2017 z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (1.23 MB)
2017-07-19 12:09:47 - Uchwała nr 326/2017 z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (452.34 kB)
2017-07-19 12:11:27 - Uchwala nr 327/2017 z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie zbycia lokali użytkowych (garaży) położonych przy ul. Krakowskiej w Grodkowie. (5.67 MB)
2017-07-19 12:12:34 - Uchwała nr 328/2017 z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – roboty budowlane” realizowanego w ramach dz (3.93 MB)
2017-07-19 12:14:21 - Uchwała nr 329/2017 z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – dostawa sprzętu i wyposażenia” realizowaneg (3.91 MB)
2017-07-19 12:16:15 - Uchwała nr 330/2017 z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (3.12 MB)
2017-07-19 12:16:54 - Uchwała nr 331/2017 z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017r. (1.24 MB)
2017-07-19 12:17:33 - Uchwała nr 332/2017 z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (380.02 kB)
2017-08-10 14:42:53 - Uchwała nr 333/2017 z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017r. (1.65 MB)
2017-08-10 14:43:24 - Uchwała nr 334/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie (338.84 kB)
2017-08-10 14:44:09 - Uchwała nr 335/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego (686.85 kB)
2017-08-10 14:45:02 - Uchwała nr 336/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie komisji przetragowej na zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – roboty budowlane” (495.06 kB)
2017-08-10 14:47:12 - Uchwała nr 337/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (4.38 MB)
2017-09-14 13:36:10 - Uchwała nr 338/2017 z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – roboty budowlane” realizowanego w ramac (3.85 MB)
2017-09-14 13:36:58 - Uchwała nr 339/2017 z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu. (373.89 kB)
2017-09-14 13:37:46 - Uchwała nr 340/2017 z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora domu Dziecka w Skorogoszczy. (349.34 kB)
2017-09-14 13:38:28 - Uchwała nr 341/2017 z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (2.00 MB)
2017-09-14 13:39:07 - Uchwała nr 342/2017 z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (3.13 MB)
2017-09-14 14:19:24 - Uchwała nr 344/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (477.61 kB)
2017-09-14 14:19:50 - Uchwała nr 345/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (352.49 kB)
2017-09-14 14:21:33 - Uchwała nr 346/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (495.10 kB)
2017-09-14 14:22:00 - Uchwała nr 347/2017 29 sierpnia 2017r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (451.85 kB)
2017-09-14 14:22:25 - Uchwała nr 348/2017 29 sierpnia 2017r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (450.68 kB)
2017-09-14 14:22:52 - Uchwała nr 349/2017 29 sierpnia 2017r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (349.61 kB)
2017-09-14 14:23:15 - Uchwała nr 350/2017 z dnia 5 września 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (2.73 MB)
2017-09-14 14:23:37 - Uchwała nr 351/2017 z 5 września 2017r. w sprawie zwrotu na rzecz skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność powiatu brzeskiego (478.00 kB)
2017-09-14 14:24:06 - Uchwała nr 352/2017 z dnia 5 września 2017r. w sprawie wydzierżawienia gruntu niezabudowanego stanowiącego własność powiatu brzeskiego (1.07 MB)
2017-09-14 14:24:31 - Uchwała nr 353/2017 z dnia 5 września 2017r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – roboty budowlane” realizowanego w ramach (3.87 MB)
2017-09-22 14:54:13 - Uchwała nr 354/2017 z dnia 12 września 2017r. w sprawie wydania opinii w sprawie pozbawienia części drogi 1541 D położonej w obrębie Chwałowice kategorii drogi powiatowej (432.59 kB)
2017-09-22 14:54:44 - Uchwała nr 355/2017 z dnia 12 września 2017r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (403.83 kB)
2017-09-22 14:55:18 - Uchwała nr 356/2017 z dnia 12 września 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (4.66 MB)
2017-09-22 14:55:55 - Uchwała nr 357/2017 z dnia 19 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r. (681.09 kB)
2017-09-22 14:56:22 - Uchwała nr 358/2017 z dnia 19 września 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r. (9.86 MB)
2017-09-25 10:09:10 - Uchwała nr 343/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (42.44 MB)

Nazwa dokumentu: Uchwały Zarządy Powiatu Brzeskiego - 2017
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Stanek
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Stanek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 13:44:19
Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 13:44:19
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-25 12:05:55

Wersja do wydruku...

corner   corner