logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
minus Efekty Kontroli Starostwa
   minus 2016
      minus OR.1710.5.2015 NIK - restrukturyzacja SP ZOZ
      minus Wyniki kontroli UKS 1691 W2E1.421.33.2015.JAMA.11 z dnia 29.12.2015r.
      minus Informacja pokontrolna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 9.12.2015r.
      minus Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w dniu 25.06.2015 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu
      minus Informacja pokontrolna nr 10/RPO/07-13/2016 z kontroli przeprowadzonej w Starostwie w Brzegu w związku ze zrealizowaniem projektu w ramach Działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalneg
      minus Protokół kontroli wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Powiatowi Brzeskiemu na podstawie umowy Nr DRW.042.2.28.2014 z dnia 28.07.2014r.
      minus Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
      minus Wystąpienie Pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Opolu nr LOP.410.012.01.2016 P/16/071 z dnia 22.12.2016r. w sprawie kontroli kształcenia w szkołach dla dorosłych.
   plus Archiwum
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STAROSTWO POWIATOWE > Efekty Kontroli Starostwa > 2016

Nazwa dokumentu: 2016
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Róg
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Róg
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2016-04-06 13:32:44
Data udostępnienia informacji: 2016-04-06 13:32:44
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 13:34:33

Wersja do wydruku...

corner   corner