logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
minus Plan Rozwoju Lokalnego
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007 - 2020
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory 2014
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane podstawowe
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Godziny pracy urzędu
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus Zarządzanie jakością
plus Programy
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STAROSTWO POWIATOWE > Nieodpłatna pomoc prawna

zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) od 01.01.2016 w powiecie brzeskim będą utworzone 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

* w Brzegu, obsługiwany przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu (ostateczna lokalizacja i harmonogram zostaną podane do początku stycznia 2016 r.)

 

* w Brzegu (drugi punkt) przy ul. Wyszyńskiego 23 pok. 3 na parterze, powierzany organizacjom pozarządowym w drodze konkursu, wybór nastąpi do 15.12.2015, harmonogram zostanie podany do początku stycznia 2016 r.

 

* w Grodkowie w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 29 pok. 5 na parterze, obsługiwany przez radców prawnych wyznaczonych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu czynny w poniedziałki 07:00–11:00, wtoki 10:00–14:00, środy 13:00–17:00, czwartki i piątki 10:00–14:00

 

* w Lewinie Brzeskim w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego przy ul. Konopnickiej 3 pok. 5 na I piętrze, powierzany organizacjom pozarządowym w drodze konkursu, wybór nastąpi do 15.12.2015, czynny w poniedziałki, środy i piątki 10:00– 14:00, a we wtorki i czwartki 14:00– 18:00

 

 

 

Osoby uprawnione korzystają z dowolnie usytuowanego punktu, niezależnie od miejsca zamieszkania. Dotyczy to w szczególności gmin, na których terenie nie ma żadnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (Lubsza, Olszanka, Skarbimierz).

 

 

 

Szczegółowe dalsze informacje zostaną uzupełnione lub aktualizowane na niniejszej podstronie do początku stycznia 2016 r.

 

 

 

link do ustawy http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001255

portal pomocy http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

 

 

zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (osoba uprawniona):

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub

 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub

 5. która nie ukończyła 26 lat, lub

 6. która ukończyła 65 lat, lub

 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

 

 

niezależnie od ww. pomocy, w Starostwie Powiatowym w Brzegu jest zatrudniony Powiatowy Rzecznik Konsumentów, działający na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.)

link do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070500331

więcej o ochronie konsumentów: https://uokik.gov.pl/

Załączniki do pobrania: 2015-12-08 12:13:14 - Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej (221.30 kB)
2015-12-08 12:14:10 - darmowa pomoc prawna (120.36 kB)
2015-12-08 12:14:48 - darmowa pomoc prawna (112.52 kB)

Nazwa dokumentu: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno _ Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Róg
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Róg
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 12:07:35
Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 12:07:35
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:52:35

Wersja do wydruku...

corner   corner