logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
minus Organa Władzy
   plus Rada Powiatu Brzeskiego
   minus Zarząd Powiatu Brzeskiego
      plus KADENCJA 2002-2006
      plus KADENCJA 2006-2010
      minus KADENCJA 2010-2014
         minus Członkowie Zarządu Powiatu Kadencja 2010-2014
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2013
         minus Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego - 2014
      plus KADENCJA 2014-2018
      plus KADENCJA 2018-2023
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2013-04-09 14:48:05 - Uchwała nr 265/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w spr. przyjęcia do realizacji projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i osób niepełnosprawn (69.00 kB)
2013-04-09 14:48:35 - Uchwała nr 266/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w spr. zmian budżetu Powiatu na 2013 r. (208.93 kB)
2013-04-09 14:48:59 - Uchwała nr 267/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w spr. zmian budżetu Powiatu na 2013 r. (309.44 kB)
2013-04-18 12:29:54 - Uchwała nr 268/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w spr. udzielenia Kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu pełnomocnictwa (37.39 kB)
2013-04-18 12:31:12 - Uchwała nr 269/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w spr. zmian budżetu Powiatu na 2013 r. (1.04 MB)
2013-04-18 12:37:22 - Uchwała nr 271/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w spr. zaciągnięcia w roku 2013 kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brz (54.43 kB)
2013-04-18 12:38:20 - Uchwała nr 272/2013 r. z dnia 15 kwietnia w spr. zmian budżetu Powiatu na 2013 r. (253.27 kB)
2013-04-18 12:39:26 - Uchwała nr 273/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w spr. upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu (36.85 kB)
2013-04-22 10:04:06 - Uchwała nr 270/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w spr. wysokości rocznej dotacji przypadającej na jednego słuchacza w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013 (1.13 MB)
2013-05-13 11:18:52 - Uchwała nr 274/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w spr. przystąpienia w roku 2013 przez Powiat Brzeski do realizacji programu PFRON "Aktywny Samorząd" (41.23 kB)
2013-05-13 11:21:04 - Uchwała nr 275/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2013 r. (715.58 kB)
2013-05-29 08:27:05 - Uchwała nr 276/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2013 r (329.51 kB)
2013-05-29 08:28:37 - Uchwała nr 277/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w spr. wysokości rocznej dotacji przypadającej na jednego słuchacza w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013 (170.19 kB)
2013-05-29 08:43:39 - Uchwała nr 278/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w spr. zbycia lokali użytkowych (garaży) położonych w Żłobiźnie (86.86 kB)
2013-05-29 08:44:57 - Uchwała nr 279/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Szansa" w Brzegu (454.34 kB)
2013-05-29 08:45:54 - Uchwała nr 280/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2013 r. (234.35 kB)
2013-06-20 11:47:36 - Uchwała nr 281/2013 z dnia 10.06.2013 r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2013 r. (346.25 kB)
2013-06-20 11:52:17 - Uchwała nr 283/2013 z dnia 17.06.2013 r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2013 r. (905.30 kB)
2013-06-20 11:54:52 - Uchwała nr 284/2013 z dnia 17.06.2013 r. w spr. wyznaczenia przedstawicieli Zarządu do podpisywania protokołów zdawczo - odbiorczych mienia przejmowanego przez powiat brzeski (46.65 kB)
2013-06-20 11:56:03 - Uchwała nr 285/2013 z dnia 17.06.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na wprowadzenie kształcenia w zawodach (43.93 kB)
2013-06-20 11:57:34 - Uchwała nr 286/2013 z dnia 17.06.2013 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSZ nr 1 w Brzegu (70.31 kB)
2013-06-20 11:58:45 - Uchwała nr 282/2013 z 13.06.2013 r. w spr. Komisji Przetargowej na zadanie pn. "Świadczenie usług o charakterze prawnym na rzecz Starostwa Powiatowego w Brzegu i jednostek organizacyjnych" (346.80 kB)
2013-06-20 12:00:31 - Uchwała nr 287/2013 z dnia 17.06.2013 r. w spr. przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych (82.58 kB)
2013-07-03 08:01:54 - Uchwała Nr 288/2013 z 17 czerwca 2013r. w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu ul. Mossora 4” (357.36 kB)
2013-07-03 08:03:19 - Uchwała Nr 289/2013 z 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym domu Pomocy społecznej w Jędrzejowie (48.21 kB)
2013-07-03 08:04:09 - Uchwał Nr 290/2013 z 27 czerwca 2013r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (40.89 kB)
2013-07-03 08:05:11 - Uchwała Nr 291/2013 z 27 czerwca 2013r. w sprawie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po rozwiązaniu Zespołu Szkół Rolniczych w Żłobiźnie (65.14 kB)
2013-07-08 13:12:40 - Uchwała Nr 292/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Szansa" w Brzegu (81.19 kB)
2013-07-08 13:13:59 - Uchwała Nr 293/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok (180.58 kB)
2013-07-08 13:15:37 - Uchwała Nr 294/2013 z dnia 08 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok. (556.74 kB)
2013-07-08 13:17:20 - Uchwała Nr 295/2013 z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego na rzecz Gminy Skarbimierz (51.26 kB)
2013-07-16 08:31:21 - Uchwała nr 296/2013 z dnia 08 lipca 2013 r. w spr. powołania Komicji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczycie (143.79 kB)
2013-07-16 08:32:36 - Uchwała nr 296/2013 z dnia 08 lipca 2013 r. w spr. powołania Komicji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczycie (43.32 kB)
2013-08-14 13:29:12 - Uchwała nr 297/2013 z dnia 6.08.2013 r. w spr. zaopiniowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeg (37.70 kB)
2013-08-14 13:34:08 - Uchwała nr 298/2013 z dnia 6.08.2013 r. w spr. ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (255.29 kB)
2013-08-14 13:36:20 - Uchwała nr 299/2013 z dnia 6.08.2013 r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora ZSZ nr 1 w Brzegu (74.73 kB)
2013-08-14 13:38:19 - Uchwała nr 300/2013 z dnia 6.08.2013 r. w spr. przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora ZSZ nr 1 w Brzegu (51.35 kB)
2013-08-14 13:39:41 - Uchwała nr 301/2013 z dnia 6.08.2013 r. w spr. przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora ZSZ nr 1 w Brzegu (40.21 kB)
2013-08-14 13:40:35 - Uchwała nr 302/2013 z dnia 6.08.2013 r. w spr. zmian budżetu Powiatu na 2013 r. (455.03 kB)
2013-08-14 13:41:33 - Uchwała nr 303/2013 z dnia 13.08.2013 r. w spr. zmian budżetu Powiatu na 2013 r. (324.20 kB)
2013-08-28 10:28:55 - Uchwała nr 304/2013 z dnia 20.08.2013 r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2013 r. (121.81 kB)
2013-08-28 10:31:36 - Uchwała nr 305/2013 z dnia 20.08.2013 r. w spr. zgody na zaciągnięcie kredytu odnawialnego przez BCM w Brzegu (33.90 kB)
2013-09-24 12:02:05 - Uchwała nr 306/2013 z dnia 27.08.2013 r. w spr. zmian budżetu Powiatu na 2013 r. (323.84 kB)
2013-09-24 12:04:57 - Uchwała nr 307/2013 z dnia 10.09.2013 r. w spr. nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu przez nauczyciela (46.32 kB)
2013-09-24 12:06:11 - Uchwała nr 308/2013 z dnia 10.09.2013 r. w spr. nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu przez nauczyciela (42.23 kB)
2013-09-24 12:06:44 - Uchwała nr 309/2013 z dnia 10.09.2013 r. z dnia 10.09.2013 r. w spr. nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu przez nauczyciela (40.76 kB)
2013-09-24 12:07:21 - Uchwała nr 310/2013 z dnia 10.09.2013 r. z dnia 10.09.2013 r. w spr. nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu przez nauczyciela (41.51 kB)
2013-09-24 12:08:10 - Uchwała nr 311/2013 r. z dnia 10.09.2013 r. z dnia 10.09.2013 r. w spr. nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu przez nauczyciela (43.95 kB)
2013-09-24 12:09:33 - Uchwała nr 312/2013 z dnia 10.09.2013 r. w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (37.14 kB)
2013-09-24 12:11:12 - Uchwała nr 313/2013 r. z dnia 10.09.2013 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu (554.95 kB)
2013-09-24 12:12:58 - Uchwała nr 314/2013 r. z dnia 10.09.2013 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Powiatu Brzeskiego i jego jednostek organizacyjny (389.57 kB)
2013-09-24 12:14:02 - Uchwała nr 315/2013 r. z dnia 17.09.2013 r. w spr. służebności przesyłu (248.25 kB)
2013-09-24 12:17:10 - Uchwała nr 316/2013 r. z dnia 17.09.2013 r. w spr. zmian budżetu Powiatu (757.62 kB)
2013-09-24 12:18:42 - Uchwała nr 317/2013 z dnia 17.09.2013 r. w spr. powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (42.03 kB)
2013-10-29 10:43:31 - Uchwała nr 318/2013 z dnia 10.10.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatu przez nauczyciela (48.01 kB)
2013-10-29 10:47:01 - Uchwała nr 319/2013 z dnia 10.10.2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu PFRON pod nazwą „Wyrównywanie Różnic Miedzy Regionami II” (42.82 kB)
2013-10-29 10:49:15 - Uchwała nr 320/2013 z dnia 10.10.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2013 r. (1.29 MB)
2013-10-29 10:53:08 - Uchwała nr 321/2013 z dnia 10.10.2013r. w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. (691.04 kB)
2013-10-29 10:55:18 - Uchwała nr 322/2013 z dnia 15.10.2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 r. (1.15 MB)
2013-10-29 10:58:05 - Uchwała nr 323/2013 z dnia 24.10.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2013 r. (704.82 kB)
2013-11-25 09:23:07 - Uchwała nr 324/2013 z dnia 5.11.2013 r. w spr. zmian budżetu Powiatu na 2013 r. (1.03 MB)
2013-11-25 09:25:02 - Uchwała nr 325/2013 z dnia 5.11.2013 r. w spr. komisji przetargowej na zadanie pn. "Rozbudowa sali gimnastycznej I LO w Brzegu" (382.19 kB)
2013-11-25 09:26:00 - Uchwała nr 326/2013 z dnia 12.11.2013 r. w spr. zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie (36.57 kB)
2013-11-25 09:27:04 - Uchwała nr 327/2013 z dnia 12.11.2013 r. w spr. zmian budżetu Powiatu na 2013 r. (412.77 kB)
2013-11-25 09:28:14 - Uchwała nr 328/2013 z dnia 19.11.2013 r. w spr. zmian budżetu Powiatu na 2013 r. (973.79 kB)
2013-11-25 09:29:19 - Uchwała nr 329/2013 z dnia 19.11.2013 r. w spr. kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (32.40 kB)
2013-12-31 12:01:19 - Uchwała nr 330/2013 z dnia 3.12.2013 r. w spr. komisji przetargowej na zadanie pn."Wyłonienie kadry do realizacji projektu - Brzeski program rozwoju szkół i przedszkoli" (428.04 kB)
2013-12-31 12:02:32 - Uchwała nr 331/2013 z dnia 3.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w spr. nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu przez nauczyciela (66.14 kB)
2013-12-31 12:03:33 - Uchwała nr 332/2013 z dnia 3.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w spr. nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu przez nauczyciela (46.12 kB)
2013-12-31 12:04:59 - Uchwała nr 333/2013 z dnia 3.12.2013 r. w spr. darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu brzeskiego na rzecz gminy Skarbimierz (52.17 kB)
2013-12-31 12:05:42 - Uchwała nr 334/2013 z dnia 3.12.2013 r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2013 r. (846.09 kB)
2013-12-31 12:06:41 - Uchwała nr 335/2013 z dnia 10.12.2013 r. w spr. przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych (80.66 kB)
2013-12-31 12:07:54 - Uchwała nr 336/2013 z dnia 10.12.2013 r. w spr. przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych (71.78 kB)
2013-12-31 12:09:27 - Uchwała nr 337/2013 z dnia 10.12.2013 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Brzegu (482.17 kB)
2013-12-31 12:10:25 - Uchwała nr 338/2013 z dnia 10.12.2013 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka nr 1 w Brzegu (455.67 kB)
2013-12-31 12:11:15 - Uchwała nr339/2013 z dnia 10.12.2013 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka nr 2 w Brzegu (409.03 kB)
2013-12-31 12:12:01 - Uchwała nr 340/2013 z dnia 10.12.2013 r. w spr. przyjęcia rezygnacji Dyrektora BCM (34.20 kB)
2013-12-31 12:13:01 - Uchwała nr 341/2013 z dnia 10.12.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu odnawialnego przez BCM (34.35 kB)
2013-12-31 12:13:47 - Uchwała 342/2013 z dnia 10.12.2013 r. w spr. zmian budżetu powiatu na 2013 r. (912.61 kB)
2013-12-31 12:17:12 - Uchwała nr 343/2013 z dnia 10.12.2013 r. w spr. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (107.22 kB)
2013-12-31 12:18:21 - Uchwała nr 343/2013 z dnia 19.12.2013 r. w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Brzegu (40.17 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Starostwo Powiatowe w Brzegu
Osoba, która odpowiada za treść: Starostwo Powiatowe w Brzegu
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2013-03-06 14:09:23
Data udostępnienia informacji: 2013-03-06 14:09:23
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-31 12:18:30

Wersja do wydruku...

corner   corner