logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
minus Plan Rozwoju Lokalnego
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007 - 2020
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory 2014
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane podstawowe
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Godziny pracy urzędu
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus Zarządzanie jakością
plus Programy
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
minus Archiwum przetargów
   plus ROK 2016
   plus ROK 2015
   plus ROK 2014
   plus ROK 2013
   plus ROK 2012
   plus ROK 2011
   plus ROK 2010
   minus ROK 2009
      minus Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiacych własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego
      minus Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu
      minus Remont dachu Kościoła Podwyższenia Św. Krzyża w Brzegu
      minus Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. «Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1508 0 na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Lewin Brzeski» oraz remontu
      minus Budowa boiska Moje Boisko - Orlik 2012 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
      minus Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim
      minus Termomodernizacja obiektów I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu
      minus Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim
      minus Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ekonomicznych i w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu
      minus Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ekonomicznych i w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu
      minus Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
      minus Budowa dróg wewnętrznych i chodników na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Brzegu
      minus Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu
   plus ROK 2008
   plus ROK 2007
   plus ROK 2006
   minus Sporządzanie operatów szacunkowych dla działek stanowiących własność Skarbu Państa i Powiatu Brzeskiego
   minus Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatu brzeskiego
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2009-04-28 09:15:35 - ogłoszenie o zamówieniu (68.00 kB)
2009-04-28 09:16:44 - siwz wraz z załącznikami od nr 1 do 9 (379.00 kB)
2009-04-28 09:18:16 - książka przedmiarów (2.06 MB)
2009-04-28 09:19:31 - dokumentacja geologiczna (1.81 MB)
2009-04-28 09:21:16 - metryka opracowania- branża architektoniczno-konstrukcyjna (2.76 MB)
2009-04-28 09:24:19 - plan sytuacyjny (605.32 kB)
2009-04-28 09:25:29 - rzut przyziemia - inwentaryzacja (201.39 kB)
2009-04-28 09:26:57 - rzut przyziemia adaptowanych pomieszczeń (235.05 kB)
2009-04-28 09:38:33 - metryka opracowania - branża architektoniczna (15.61 MB)
2009-04-28 09:40:11 - plan sytuacyjny (605.32 kB)
2009-04-28 09:41:17 - rzut boiska piłki noznej (312.10 kB)
2009-04-28 09:42:53 - przekrój A A (504.34 kB)
2009-04-28 09:44:36 - konstrukcja bramy i furtki (211.93 kB)
2009-04-28 09:45:26 - konstrukcja furtki (188.02 kB)
2009-04-28 09:46:22 - przęsło skrajne ogrodzenia (150.73 kB)
2009-04-28 09:47:35 - widok przęsła piłkochwytu (387.28 kB)
2009-04-28 09:48:34 - rzut:przekroje (149.53 kB)
2009-04-28 09:49:21 - boisko do siatkówki (87.32 kB)
2009-04-28 09:50:08 - linie b. do piłki ręcznej (128.21 kB)
2009-04-28 09:50:56 - linie b. do koszykówki (166.64 kB)
2009-04-28 09:51:59 - drenaż boiska do piłki nożnej (415.87 kB)
2009-04-28 09:53:06 - drenaz boiska wielofunkcyjnego (259.81 kB)
2009-04-28 10:23:51 - odwodnienie bieżni (168.31 kB)
2009-04-28 10:25:37 - projekt zagospodarowania terenu (576.97 kB)
2009-04-28 10:26:55 - przekrój P1 (629.43 kB)
2009-04-28 10:28:03 - ogrodzenie+elementy ogrodzenia (462.16 kB)
2009-04-28 10:29:04 - bramka do piłki nożnej (207.52 kB)
2009-04-28 10:29:52 - kosz do koszykówki (241.33 kB)
2009-04-28 10:31:46 - słupki do siatkówki (78.82 kB)
2009-04-28 10:33:42 - wersja standard+elewacje (734.08 kB)
2009-04-28 10:35:03 - wersja standard+rzut -kondygnacji 1-parter (492.23 kB)
2009-04-28 10:36:45 - wersja standard+panele stropowo-dachowe (366.49 kB)
2009-04-28 10:37:51 - wersja standard+posadowienie podwalin na studniach (303.91 kB)
2009-04-28 10:39:06 - wersja standard+panele podłogowe (351.41 kB)
2009-04-28 10:40:11 - wersja standard+rzut dachu (326.56 kB)
2009-04-28 10:41:02 - wersja standard+przekrój P1 (302.99 kB)
2009-04-28 10:42:02 - panel ścienny wewnętrzny SW 1D (74.43 kB)
2009-04-28 10:43:01 - elementy fundamentowe SU 1 (77.65 kB)
2009-04-28 10:43:56 - panel stropowo dachowy ST 3 (98.60 kB)
2009-04-28 10:52:29 - wpusty dachowe (73.18 kB)
2009-04-28 10:53:23 - panel ścienny wewnętrzny SW 4D (78.69 kB)
2009-04-28 10:56:10 - panel ścienny zewnętrzny SZ 2 (94.56 kB)
2009-04-28 10:57:07 - panel ścienny zewnętrzny SZ 2D (99.32 kB)
2009-04-28 10:58:02 - panel ścienny zewnętrzny SZ 1D (99.03 kB)
2009-04-28 10:58:47 - panel ścienny zewnętrzny SZ 1 (98.08 kB)
2009-04-28 11:00:00 - panel stropowo dachowy ST 4 (89.41 kB)
2009-04-28 11:00:54 - panel ścienny wewnętrzny SW 1 (75.53 kB)
2009-04-28 11:03:46 - elementy fundamentowe SU 2 (87.33 kB)
2009-04-28 11:04:50 - wersja standard instalacje elektroenergetyczne (348.29 kB)
2009-04-28 11:06:28 - rzut i przekroje boiska -podbudowa asfaltobeton (301.30 kB)
2009-04-28 11:07:29 - rzut i przekroje boiska - podbudowa dynamiczna (223.09 kB)
2009-04-28 11:08:17 - konstrukcja bramki do piłki ręcznej (214.84 kB)
2009-04-28 11:09:07 - konstrukcja bramki do piłki recznej1 (220.30 kB)
2009-04-28 11:10:22 - przekroj przez nawierzchnię boiska -poliuretan na asfaltobetonie (229.26 kB)
2009-04-28 11:14:51 - przekrój przez nawierzchnię boiska - politeran na betonie (208.16 kB)
2009-04-28 11:24:57 - przekrój przez nawierzchnię boiska -poliuretan wodno-przepuszczalny (239.47 kB)
2009-04-28 11:28:43 - konstrukcja słupków do tenisa (259.07 kB)
2009-04-28 11:29:47 - ogrodzenie boiska.Naroznik (186.83 kB)
2009-04-28 11:30:47 - ogrodzenie boiska.Brama.Furtka (243.48 kB)
2009-04-28 11:31:31 - ogrodzenie boiska.Furtka (212.09 kB)
2009-04-28 11:32:11 - konstrukcja stojaka do koszykówki (226.79 kB)
2009-04-28 11:32:56 - konstrukcja stojaka do koszykówki - podwójnego (234.07 kB)
2009-04-28 11:36:53 - kolorystyka nawierzchni boiska (1.44 MB)
2009-04-28 11:37:50 - profil odwodnienia liniowego (116.43 kB)
2009-04-28 11:38:39 - profil kanalizacji deszczowej i drenarskiej (208.02 kB)
2009-04-28 11:39:41 - rzut i przekroje boiska - kanalizacja deszczowa i drenarska (246.01 kB)
2009-05-11 15:20:58 - zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (26.50 kB)
2009-05-14 12:05:35 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jedno pytanie (27.50 kB)
2009-05-14 12:08:48 - wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cztery pytania (26.00 kB)

Nazwa dokumentu: Budowa boiska Moje Boisko - Orlik 2012 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Wołek - Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Wołek - Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Folęga
Data wytworzenia informacji: 2009-04-28 09:12:33
Data udostępnienia informacji: 2009-04-28 09:12:33
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-14 12:09:34

Wersja do wydruku...

corner   corner